Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

O ZAKLADATELÍCH AMERICKÉ SOCIOLOGIE Lester F.WARD (1841-1913) patřil k nejstarší generaci zakladatelů americké sociologie. Jeho dílo bylo polemikou s názory.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "O ZAKLADATELÍCH AMERICKÉ SOCIOLOGIE Lester F.WARD (1841-1913) patřil k nejstarší generaci zakladatelů americké sociologie. Jeho dílo bylo polemikou s názory."— Transkript prezentace:

1 O ZAKLADATELÍCH AMERICKÉ SOCIOLOGIE Lester F.WARD (1841-1913) patřil k nejstarší generaci zakladatelů americké sociologie. Jeho dílo bylo polemikou s názory současníka Williama G. SUMMERA (1840-1910). Oba ovliv- něni Spencerovým evolucionismem. Summer si z něj osvojil ekonomický liberalismus a individualis- mus,odmítal ovlivňování společnosti. Ward evolu- cionismus. V souvislosti s velkými organizacemi věřil v možnosti umělého vylepšování společnosti.

2 Summer obviňoval stát z ožebračování středních vrstev. ● Ward rozvíjí teorii státu jako garanta vyššího stupně vývoje společnosti. ● Psychologismus a evolucionismus spojoval Warda s Albionem Smallem a Franklinem Giddingsem (1851-1931). ● Ward se jako první z am. sociologů pokusil o sociologickou syntézu. Výsledky prezentoval v práci Dynamická sociologie z r. 1883. Rozděloval sociologii na teoretickou a praktickou

3 Základními kategoriemi Wardova evolucionismu Jsou pojmy genesis a telesis. První probíhají zcela spontánně. Jde o vývoj prostřednictvím pokusů a omylů. Došlo k rozvoji inteligence člověka. Ten byl schopen volit adekvátní prostředky k dosažení cíle. Jde o novou vývojovou kvalitu – telesis. Motorem všeho lidského jednání jsou touhy, které mohou působit slepě nebo rozvážně. Kolektivní telesis předpokládí podřízení chaotické síly určité sociální vůli, v zájmu celku.

4 Ward vidí v racionálním jednání organizací vrchol evoluce. Organizace představují způsob jak udržet odstředivé síly.Už v době genezis vznikaly takové organizace – náboženství a stát. Ward rozlišil 3 druhy demokracie: fyziokracie - neomezený individualismus, plutokracie- vláda vel- kých kapitalistů, sociokracie – morální demokracie. Vláda se stará o všechny společenské třídy.

5 Albion Small(1854-1926) Od roku 1892 působil na univerzitě v Chicagu jako vedoucí katedry sociologie. První významný histo- rik, organizátor a propagátor sociologie. 1894 Úvod do sociologie. Od 1895 American Journal of Sociology. Podstatu společenského života viděl v různosti zájmů a jejich střetávání. Jako sociální re- formátor pokládal sociologii za základ kontroly spo- lečenských procesů a zdokonalování společenských institucí.

6 Charles Cooley (1864 -1929) příznivec psychologismu. Nejvýznamnější práce Sociální organizace. Zdůrazňuje v ní závislost individuální mysli na sociálním mikroprostředí. Individuum vzniká díky formativnímu působení primárních skupin a teprve po té se uměle izoluje. Vztahy v primární skupině formují povahu člověka a učí také obětovat úzké osobní zájmy, zájmům celku.

7 Všechny rozvinutější sociální instituce mají původ v malých pospolitostech Vysvětluje proč se z pozitivních vlastností zrodily mnohé problémy. Vysvětluje to úpadkem komunitních útvarů. Věří v možnosti organizované společnosti. Rozhodující úlohu mají v tom sehrát dvě moderní instituce: masová média a veřejné mínění.


Stáhnout ppt "O ZAKLADATELÍCH AMERICKÉ SOCIOLOGIE Lester F.WARD (1841-1913) patřil k nejstarší generaci zakladatelů americké sociologie. Jeho dílo bylo polemikou s názory."

Podobné prezentace


Reklamy Google