Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přídavná jména přivlastňovací

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přídavná jména přivlastňovací"— Transkript prezentace:

1 Přídavná jména přivlastňovací

2 Anotace Materiál tvoří 13 slidů, v nichž je zopakována a prohloubena látka předchozích týkající se skloňování přídavných jmen cílová skupina: 6. roč. Autor: Mgr. Tomáš Kozák očekávaný výstup: žák získá přehled o vzorech skloňování přídavných jmen přivlastňovacích ve všech tvarech a pádech a procvičí si tvorbu přídavných jmen, zopakuje si i ostatní druhy přídavných jmen použitý materiál: učebnice SPN Čj pro 6. roč. a Přehled učiva čj pro ZŠ průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad, pracujeme se žáky na cvičeních

3 Přídavná jména přivlastňovací – jednotné číslo – mužský rod
otcův matčin 2. pád otcova matčina 3. pád otcovu matčinu 4. pád 5. pád 6. pád o otcovu, otcově o matčinu, matčině 7. pád otcovým matčiným

4 Přídavná jména přivlastňovací – jednotné číslo – Ženský rod
otcova matčina 2. pád otcovy matčiny 3. pád otcově matčině 4. pád otcovu matčinu 5. pád 6. pád o otcově o matčině 7. pád otcovou matčinou

5 Přídavná jména přivlastňovací – jednotné číslo – Střední rod
otcovo matčino 2. pád otcova matčina 3. pád otcovu matčinu 4. pád 5. pád 6. pád o otcovu, otcově o matčinu, matčině 7. pád otvcovým matčiným

6 Přídavná jména přivlastňovací – jednotné číslo – Množné číslo
mužský rod ženský rod střední rod otcovi matčini otcovy matčiny otcova matčina 2. pád otcových, matčiných 3. pád otcovým, matčiným 4. pád 5. pád 6. pád o otcových, matčiných 7. pád otcovými, matčinými

7 vyber z textu přídavná jména a rozliš jejich druhy
Přídavná jména Napsat správně spojení cizí člověk, známí sportovci, v nových domech většina žáků po procvičení hravě zvládá. Kamenem úrazu však bývají přídavná jména přivlastňovací: Martinovi kamarádi, Martinovy počítačové hry, pro Martinovy kamarády, Svěrákovy filmy, Karafiátovi Broučci, Jágrovy góly… Na otázku „Které dotazy týkající se přídavných jmen patří v jazykové poradně Ústavu pro jazyk český k nejčastějším?“ by kterýkoli pracovník poradny bez sebemenšího zaváhání dal odpověď „Dotazy na psaní i/y v koncovkách přídavných jmen přivlastňovacích“. Jsou pravidla pro psaní i/y u tohoto druhu přídavných jmen tak těžká? Rozhodně ne. Pokud si je zapamatujete a čas od času budete psaní přídavných jmen procvičovat, určitě chyby dělat nebudete.

8 vyber z textu přídavná jména a rozliš jejich druhy
tvrdá – měkká - přivlastňovací Přídavná jména Napsat správně spojení cizí člověk, známí sportovci, v nových domech většina žáků po procvičení hravě zvládá. Kamenem úrazu však bývají přídavná jména přivlastňovací: Martinovi kamarádi, Martinovy počítačové hry, pro Martinovy kamarády, Svěrákovy filmy, Karafiátovi Broučci, Jágrovy góly… Na otázku „Které dotazy týkající se přídavných jmen patří v jazykové poradně Ústavu pro jazyk český k nejčastějším?“ by kterýkoli pracovník poradny bez sebemenšího zaváhání dal odpověď „Dotazy na psaní i/y v koncovkách přídavných jmen přivlastňovacích“. Jsou pravidla pro psaní i/y u tohoto druhu přídavných jmen tak těžká? Rozhodně ne. Pokud si je zapamatujete a čas od času budete psaní přídavných jmen procvičovat, určitě chyby dělat nebudete.

9 Pozor !!!!!! Vyhýbáme se používání vzoru OTCŮV!!!!
Používáme vždy vzor MATČIN !!!

10 z podstatných jmen v závorkách tvoř přídavná jména a rozhodni, kde napíšeš velké písmeno

11 (Olbracht) dílo (Smetana) Má vlast (Plzeň) pivo (Dvořák) Novosvětská (Praha) sady (Krkonoše) květena (Hus) upálení (Pardubice) perník (Evropa) státy (Libuše) proroctví (Čapek) Válka s mloky (Pyreneje) pastevec (Pyreneje) poloostrov (Třeboň) kapr (Třeboň) pánev Olbrachtovo dílo Smetanova Má vlast plzeňské pivo Dvořákova Novosvětská pražské sady krkonošská květena Husovo upálení pardubický perník evropské státy Libušino proroctví Čapkova Válka s mloky pyrenejský pastevec Pyrenejský poloostrov třeboňský kapr Třeboňská pánev

12 Doplň koncovku a odůvodni
škodliv- hmyz ps- štěkot mil- rodiče osl- hýkání neznám- lidé sob- parohy orl- let směl- čin ciz- jazyk bíl- holubi prav- okamžik lv- spár jsme na to zvědav- na motýl-ch křídlech s drz-m člověkem směl- ostříži pečliv- žáci hověz- polévka z ryz-ho zlata škodlivý hmyz psí štěkot milí rodiče oslí hýkání neznámí lidé sobí parohy orlí let smělý čin cizí jazyk bílí holubi pravý okamžik lví spár jsme na to zvědaví na motýlích křídlech s drzým člověkem smělí ostříži pečliví žáci hovězí polévka z ryzího zlata

13 Převeď do množného čísla
nezralé jablko drahé víno divoký králík bystrý hoch drahý přítel krotký srneček hezký chlapec velký pes chrabrý bojovník dlouhý had těžký kůň statečný voják ostravský horník liberecký občan ruský sportovec dobříšský zemědělec droboučký brouk kutnohorský havíř vesnický učitel nezralá jablka drahá vína divocí králíci bystří hoši drazí přátelé krotcí srnečci hezcí chlapci velcí psi chrabří bojovníci dlouzí hadi těžcí koně stateční vojáci ostravští horníci liberečtí občané ruští sportovci dobříšští zemědělci droboučcí brouci kutnohorští havíři vesničtí učitelé


Stáhnout ppt "Přídavná jména přivlastňovací"

Podobné prezentace


Reklamy Google