Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přídavná jména přivlastňovací  Materiál tvoří 13 slidů, v nichž je zopakována a prohloubena látka předchozích týkající se skloňování přídavných jmen.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přídavná jména přivlastňovací  Materiál tvoří 13 slidů, v nichž je zopakována a prohloubena látka předchozích týkající se skloňování přídavných jmen."— Transkript prezentace:

1

2 Přídavná jména přivlastňovací

3  Materiál tvoří 13 slidů, v nichž je zopakována a prohloubena látka předchozích týkající se skloňování přídavných jmen  cílová skupina: 6. roč.  Autor: Mgr. Tomáš Kozák  očekávaný výstup: žák získá přehled o vzorech skloňování přídavných jmen přivlastňovacích ve všech tvarech a pádech a procvičí si tvorbu přídavných jmen, zopakuje si i ostatní druhy přídavných jmen  použitý materiál: učebnice SPN Čj pro 6. roč. a Přehled učiva čj pro ZŠ  průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad, pracujeme se žáky na cvičeních

4 1. pádotcůvmatčin 2. pádotcovamatčina 3. pádotcovumatčinu 4. pádotcovamatčina otcůvmatčin 5. pádotcůvmatčin 6. pádo otcovu, otcověo matčinu, matčině 7. pádotcovýmmatčiným

5 1. pádotcovamatčina 2. pádotcovymatčiny 3. pádotcověmatčině 4. pádotcovumatčinu 5. pádotcovamatčina 6. pádo otcověo matčině 7. pádotcovoumatčinou

6 1. pádotcovomatčino 2. pádotcovamatčina 3. pádotcovumatčinu 4. pádotcovomatčino 5. pádotcovomatčino 6. pádo otcovu, otcověo matčinu, matčině 7. pádotvcovýmmatčiným

7 pádmužský rodženský rodstřední rod 1.pádotcovimatčiniotcovymatčinyotcovamatčina otcovymatčiny 2. pádotcových, matčiných 3. pádotcovým, matčiným 4. pádotcovymatčinyotcovymatčinyotcovamatčina 5. pádotcovimatčiniotcovymatčinyotcovamatčina otcovymatčiny 6. pádo otcových, matčiných 7. pádotcovými, matčinými

8 Přídavná jména Napsat správně spojení cizí člověk, známí sportovci, v nových domech většina žáků po procvičení hravě zvládá. Kamenem úrazu však bývají přídavná jména přivlastňovací: Martinovi kamarádi, Martinovy počítačové hry, pro Martinovy kamarády, Svěrákovy filmy, Karafiátovi Broučci, Jágrovy góly… Na otázku „Které dotazy týkající se přídavných jmen patří v jazykové poradně Ústavu pro jazyk český k nejčastějším?“ by kterýkoli pracovník poradny bez sebemenšího zaváhání dal odpověď „Dotazy na psaní i/y v koncovkách přídavných jmen přivlastňovacích“. Jsou pravidla pro psaní i/y u tohoto druhu přídavných jmen tak těžká? Rozhodně ne. Pokud si je zapamatujete a čas od času budete psaní přídavných jmen procvičovat, určitě chyby dělat nebudete.

9 tvrdá – měkká - přivlastňovací Přídavná jména Napsat správně spojení cizí člověk, známí sportovci, v nových domech většina žáků po procvičení hravě zvládá. Kamenem úrazu však bývají přídavná jména přivlastňovací: Martinovi kamarádi, Martinovy počítačové hry, pro Martinovy kamarády, Svěrákovy filmy, Karafiátovi Broučci, Jágrovy góly… Na otázku „Které dotazy týkající se přídavných jmen patří v jazykové poradně Ústavu pro jazyk český k nejčastějším?“ by kterýkoli pracovník poradny bez sebemenšího zaváhání dal odpověď „Dotazy na psaní i/y v koncovkách přídavných jmen přivlastňovacích“. Jsou pravidla pro psaní i/y u tohoto druhu přídavných jmen tak těžká? Rozhodně ne. Pokud si je zapamatujete a čas od času budete psaní přídavných jmen procvičovat, určitě chyby dělat nebudete.

10  Vyhýbáme se používání vzoru OTCŮV!!!!  Používáme vždy vzor MATČIN !!!

11

12  (Olbracht) dílo  (Smetana) Má vlast  (Plzeň) pivo  (Dvořák) Novosvětská  (Praha) sady  (Krkonoše) květena  (Hus) upálení  (Pardubice) perník  (Evropa) státy  (Libuše) proroctví  (Čapek) Válka s mloky  (Pyreneje) pastevec  (Pyreneje) poloostrov  (Třeboň) kapr  (Třeboň) pánev  Olbrachtovo dílo  Smetanova Má vlast  plzeňské pivo  Dvořákova Novosvětská  pražské sady  krkonošská květena  Husovo upálení  pardubický perník  evropské státy  Libušino proroctví  Čapkova Válka s mloky  pyrenejský pastevec  Pyrenejský poloostrov  třeboňský kapr  Třeboňská pánev

13  škodliv- hmyz  ps- štěkot  mil- rodiče  osl- hýkání  neznám- lidé  sob- parohy  orl- let  směl- čin  ciz- jazyk  bíl- holubi  prav- okamžik  lv- spár  jsme na to zvědav-  na motýl-ch křídlech  s drz-m člověkem  směl- ostříži  pečliv- žáci  hověz- polévka  z ryz-ho zlata  škodlivý hmyz  psí štěkot  milí rodiče  oslí hýkání  neznámí lidé  sobí parohy  orlí let  smělý čin  cizí jazyk  bílí holubi  pravý okamžik  lví spár  jsme na to zvědaví  na motýlích křídlech  s drzým člověkem  smělí ostříži  pečliví žáci  hovězí polévka  z ryzího zlata

14  nezralé jablko  drahé víno  divoký králík  bystrý hoch  drahý přítel  krotký srneček  hezký chlapec  velký pes  chrabrý bojovník  dlouhý had  těžký kůň  statečný voják  ostravský horník  liberecký občan  ruský sportovec  dobříšský zemědělec  droboučký brouk  kutnohorský havíř  vesnický učitel  nezralá jablka  drahá vína  divocí králíci  bystří hoši  drazí přátelé  krotcí srnečci  hezcí chlapci  velcí psi  chrabří bojovníci  dlouzí hadi  těžcí koně  stateční vojáci  ostravští horníci  liberečtí občané  ruští sportovci  dobříšští zemědělci  droboučcí brouci  kutnohorští havíři  vesničtí učitelé


Stáhnout ppt "Přídavná jména přivlastňovací  Materiál tvoří 13 slidů, v nichž je zopakována a prohloubena látka předchozích týkající se skloňování přídavných jmen."

Podobné prezentace


Reklamy Google