Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Léčba dětských leukemií Jan Zuna. Historie léčby ALL 1948 - Sidney Farber et al. (New Engl J Med) – dočasné remise u dětí s ALL navozené Aminopterinem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Léčba dětských leukemií Jan Zuna. Historie léčby ALL 1948 - Sidney Farber et al. (New Engl J Med) – dočasné remise u dětí s ALL navozené Aminopterinem."— Transkript prezentace:

1 Léčba dětských leukemií Jan Zuna

2 Historie léčby ALL 1948 - Sidney Farber et al. (New Engl J Med) – dočasné remise u dětí s ALL navozené Aminopterinem (antimetabolit, antagonista kyseliny listové) 1950 - Pearson et al. (JAMA) – použití ACTH a kortisonu u lymfomů a leukemií 60. léta – zavedení kombinované chemoterapie (Donald Pinkel, Memphis a další) (Indukce VCR, PRED, L-Asp + konsolidace 6-MP, MTX) Počátek 70. let – zavedena prevence CNS leukemie (ozáření krania + MTX i.th.) První polovina 70. let – použita „pozdní intensifikace“ (Hansjorg Riehm, BFM) 80. léta – stratifikace léčby podle rizikových skupin Přelom století - stratifikace do značné míry založena na molekulární genetice a na časné odpovědi na léčbu; CÍLENÁ TERAPIE

3 Léčba ALL Indukce 4-5 týdnů, na konci 98% pacientů v remisi (přesto zbývá v organismu až 10 10 maligních buněk) Konsolidace několik měsíců Pozdní intensifikace zopakování indukce 6 měsíců od diagnosy Udržovací léčba postupný „návrat do života“, perorální cytostatika do celkové doby léčby 2 roky + od začátku prevence CNS leukemie

4 Léčba AML Podobná filosofie, jiná cytostatika Indukce intensivnější, snaha o supresi nádorového klonu i za cenu protrahované aplazie; krátké intensivní bloky (AIE, HAM), remise dosáhne asi 75% dětí Konsolidace + intensifikace různě dlouhá (několik měsíců až > 1 rok) Udržovací léčba menší význam než u ALL, často se dnes zcelavypouští; celková doba léčby obvykle kratší + od začátku prevence CNS leukemie

5 Úspěšnost léčbyAminopterin (S. Farber, Boston) Kortikoidy (O.H. Pearson) Kombinovanáchemoterapie (D. Pinkel, Memphis) (VCR, Pred, L-Asp  6-MP, MTX) Prevence CNS Leukemie (ozáření + i.th. MTX) Pozdní intensifikace intensifikace (H. Riehm, BFM) Diferenciace léčby podle rizikových faktorů

6 Vývoj prognosy dětské ALL SJCRH 051015202530354045 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 roky od zahájení studie pravděpodobnost přežití [%] I-IV (1961-66) n=90 V-IX (1967-79) n=828 X (1979-83) n=428 XI-XII (1984-91) n=546 XIII-XIV (1991-99) n=546 XV (2000- ) n=272

7 BFM 95 (n=276) [3] BFM 90 (n=352) [2] BFM 83 (n=334) [1] 1614121086420 1,0,8,6,4,2 0,0 roky p(1-2)=0,0045 p(1-3)<0,0001 p(2-3)=0,08 78 % 71 % 62 % Vývoj prognosy dětské ALL v ČR v 80. a 90. letech Event-Free Survival

8 Transplantace kmenových buněk krvetvorby ALL: V 1. remisi: ALL: V 1. remisi: „Very high risk“ pacienti od příbuzného dárce Relapsy: Relapsy: S3/S4 a část S2 (podle MRN, dárce) AML: V 1. remisi: Relapsy: AML: V 1. remisi: „High risk“ pacienti (= všichni kromě t(15;17), t(8;21) a inv(16)) od příbuzného dárce Relapsy: Všechny CML: CML:Všechny Orientační indikační schema

9 Rozdělení cytostatik Antimetabolity Antimetabolity (Metotrexát, Cytosin arabinosid, 6-merkaptopurin, 6-thioguanin) Alkylační látky Alkylační látky (Cyklofosfamid, Ifosfamid, Busulfan) Antibiotika Antibiotika (Doxorubicin, Daunorubicin, Idarubicin; Mitoxantron) Rostlinné alkaloidy Rostlinné alkaloidy Vinca alkaloidy (Vinkristin, Vinblastin, Vindesin) Podofylotoxinové alkaloidy (Etoposid) Různé Různé (L-asparaginasa)

10 ALL IC-BFM 2002 Argentina, Chile, Croatia, Czech Republic, Hong Kong, Hungary, Israel, Poland and Uruguay. Additional candidate groups from Cuba, Turkey, Russia, Ukraine and Yugoslavia

11 ALL IC-BFM 2002 - schema

12 Léčebné výsledky podle kriterií MRN Event-Free Survival 0102030405060 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 Sledování [měsíce] Nízké riziko (n=55) Střední riziko (n=55) Vysoké riziko (n=19) p (trend)<0.001

13 AIEOP-BFM ALL 2008

14 zařazovací kriteria pro skupinu vysokého rizika Špatná odpověď na prednisonovou předfasi léčby Nedosažení remise v den +33 BCR/ABL-positivita * MLL/AF4-positivita Vysoké riziko podle stanovení minimální residuální nemoci Hypodiploidie * - pacienti neléčení protokolem EsPhALL

15 Cílená léčba

16 Cílená léčba - MoAb 1997 - FDA povolil první použití MoAb k léčbě malignity - usnadní rozpoznání buňky imunologickými protinádorovými mechanismy - aktivace komplementu - možnost konjugace s radionuklidem či toxinem alemtuzumab(Mab-Campath)CD52 CLL rituximab (Mabthera) CD20 NHL, CLL gemtuzumab (Mylotarg) CD33*AML ozagamycin epratuzumab (Lympho-Cide) CD22 NHL bevacizumab (Avastin)VEGF kolorektální Ca, jiné nádory trastuzumab (Herceptin) HER-2/neu Ca prsu

17 9 22 der(9) ABL/BCR der(22) Ph+ BCR/ABL BCRABL 100% CML 3-5% dětských ALL ~30% dospělých ALL BCR/ABL: -konstitutivní aktivace ABL -aktivace řady proteinů buněčného cyklu -ztráta diferenciace -utlumení apoptosy -inhibice DNA oprav Cílená léčba [t(9;22)(q34;q11)] ABL: ABL: tyrosinkinasa 9 t(9;22) 22

18 BCR/ABL P P P ATP SUBSTRÁT Y Y BCR/ABL IM Imatinib mesylát (Glivec, Gleevec) P Y SUBSTRÁT EFEKTOR Y SUBSTRÁT


Stáhnout ppt "Léčba dětských leukemií Jan Zuna. Historie léčby ALL 1948 - Sidney Farber et al. (New Engl J Med) – dočasné remise u dětí s ALL navozené Aminopterinem."

Podobné prezentace


Reklamy Google