Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prostý tah a tlak Radek Vlach Ústav mechaniky těles,mechatroniky a biomechaniky FSI VUT Brno Tel.: 54114 2888

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prostý tah a tlak Radek Vlach Ústav mechaniky těles,mechatroniky a biomechaniky FSI VUT Brno Tel.: 54114 2888"— Transkript prezentace:

1 Prostý tah a tlak Radek Vlach Ústav mechaniky těles,mechatroniky a biomechaniky FSI VUT Brno Tel.: 54114 2888 e-mail: vlach.r@fme.vutbr.cz, http://www.umt.fme.vutbr.cz/~rvlach/

2 Definice geometrické vztahy rozložení napětí v příčném průřezu – jsou-li splněny prutové předpoklady, – příčné průřezy se vzájemně oddalují (přibližují) a následně izotropně deformují – jedinou nenulovou složkou VVÚ je normálová síla N, – změny rozměrů jsou z hlediska statické rovnováhy prvku nepodstatné.

3 napjatost deformace energie napjatosti měrná energie napjatosti Určení napětí a deformačních charakteristik u prutu namáhaného prostým tahem

4 Rozbor tahové napjatosti Mohrova kružnice napjatosti Mohrova rovina napjatosti je rovina, na jejíž souřadné osy vynášíme napětí normálové    a smykové    působící v jistém řezu  vedeném prutem. – Průsečíky Mohrovy kružnice s vodorovnou osou určují velikosti hlavních napětí. V bodu C (rovinný rez kolmý ke střednici) a v bodu D (rovinný rez rovnoběžný se střednicí) jsou smyková napětí nulová. – Maximální smykové napětí je v řezu pod úhlem 45°a má velikost  max =  – Ve dvou protilehlých bodech A, B Mohrovy kružnice jsou smyková napětí stejně velká, ale s opačnými znaménky. Tyto body leží v prutu ve dvou vzájemně kolmých rovinných řezech.

5 Oblasti použitelnosti prostého tahu (tlaku) prutů odchylka od přímého prutu –nalisovaný kroužek –rotující kroužek vliv proměnnosti příčného průřezu podél střednice –spojitá změna příčného průřezu –náhlá změna příčného průřezu (vruby) vliv proměnnosti VVÚ podél střednice –spojitá změna VVÚ podél střednice (liniová, objemová síla) –náhlá změna zatížení podél střednice

6 Napjatost, deformace a mezní stavy u prutů namáhaných prostým tahem volné pruty vázané pruty –staticky určitě –staticky neurčitě soustavy s pruty –soustavy sestavené pouze z prutů –soustavy tvořené pruty vázanými rotační vazbou s tuhými tělesy –prutové soustavy, které jsou výpočtovým modelem příhradové konstrukce


Stáhnout ppt "Prostý tah a tlak Radek Vlach Ústav mechaniky těles,mechatroniky a biomechaniky FSI VUT Brno Tel.: 54114 2888"

Podobné prezentace


Reklamy Google