Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prostý tah a tlak Radek Vlach

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prostý tah a tlak Radek Vlach"— Transkript prezentace:

1 Prostý tah a tlak Radek Vlach
Ústav mechaniky těles,mechatroniky a biomechaniky FSI VUT Brno Tel.:

2 Definice geometrické vztahy rozložení napětí v příčném průřezu
– jsou-li splněny prutové předpoklady, – příčné průřezy se vzájemně oddalují (přibližují) a následně izotropně deformují – jedinou nenulovou složkou VVÚ je normálová síla N, – změny rozměrů jsou z hlediska statické rovnováhy prvku nepodstatné. geometrické vztahy rozložení napětí v příčném průřezu

3 Určení napětí a deformačních charakteristik u prutu namáhaného prostým tahem
napjatost deformace energie napjatosti měrná energie napjatosti

4 Rozbor tahové napjatosti
Mohrova kružnice napjatosti Mohrova rovina napjatosti je rovina, na jejíž souřadné osy vynášíme napětí normálové sr a smykové tr působící v jistém řezu r vedeném prutem. – Průsečíky Mohrovy kružnice s vodorovnou osou určují velikosti hlavních napětí. V bodu C (rovinný rez kolmý ke střednici) a v bodu D (rovinný rez rovnoběžný se střednicí) jsou smyková napětí nulová. – Maximální smykové napětí je v řezu pod úhlem 45°a má velikost tmax = s/2 – Ve dvou protilehlých bodech A, B Mohrovy kružnice jsou smyková napětí stejně velká, ale s opačnými znaménky. Tyto body leží v prutu ve dvou vzájemně kolmých rovinných řezech.

5 Oblasti použitelnosti prostého tahu (tlaku) prutů
odchylka od přímého prutu nalisovaný kroužek rotující kroužek vliv proměnnosti příčného průřezu podél střednice spojitá změna příčného průřezu náhlá změna příčného průřezu (vruby) vliv proměnnosti VVÚ podél střednice spojitá změna VVÚ podél střednice (liniová, objemová síla) náhlá změna zatížení podél střednice

6 Napjatost, deformace a mezní stavy u prutů namáhaných prostým tahem
volné pruty vázané pruty staticky určitě staticky neurčitě soustavy s pruty soustavy sestavené pouze z prutů soustavy tvořené pruty vázanými rotační vazbou s tuhými tělesy prutové soustavy, které jsou výpočtovým modelem příhradové konstrukce


Stáhnout ppt "Prostý tah a tlak Radek Vlach"

Podobné prezentace


Reklamy Google