Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klasifikace Ekologie ptáků v lese diverzita životní styl Jiří Reif katedra ekologie PřF UK, Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klasifikace Ekologie ptáků v lese diverzita životní styl Jiří Reif katedra ekologie PřF UK, Praha."— Transkript prezentace:

1 klasifikace Ekologie ptáků v lese diverzita životní styl Jiří Reif katedra ekologie PřF UK, Praha

2 1. Třídění ptáků a lesních ptáků

3 (pes ve vodě) neles v lese Intuitivně poznáme na 1. pohled co je co. Co je to les? A co les není? Poznáme to i podle ptáků?

4 Les jak Brno, ale je tu spousta polních druhů strnad obecný pěnice hnědokřídlá

5 Pěnice slavíková Pole jak víno, ale v něm všelijaká lesní havěť Drozd brávník

6 Ptáci čtou prostředí jinak než my! máchnutím křídel mažou námi určené hranice jednotlivé druhy využívají jemněji či jinak definované typy prostředí šoupálek krátkoprstý má rád macaté stromy a je mu jedno, kde stojí

7 Ptáci čtou prostředí jinak než my! máchnutím křídel mažou námi určené hranice jednotlivé druhy využívají jemněji či jinak definované typy prostředí šoupálek krátkoprstý má rád macaté stromy a je mu jedno, kde stojí

8 Ptáci čtou prostředí jinak než my! máchnutím křídel mažou námi určené hranice jednotlivé druhy využívají jemněji či jinak definované typy prostředí pěnice černohlavá má ráda křoví a je jí fuk, kde zrovna vyrostlo...

9 Ptáci čtou prostředí jinak než my! máchnutím křídel mažou námi určené hranice jednotlivé druhy využívají jemněji či jinak definované typy prostředí pěnice černohlavá má ráda křoví a je jí fuk, kde zrovna vyrostlo...

10 Má teda jejich ekologie vůbec nějaké zákonitosti? ale jistě: prostorová distribuce podle teorie zobecněných fraktálů, rozložení abundancí podle modelu lámání hůlky, taxonově invariantní species-area... ale houby – koho tohle zajímá... Jak se teda konkrétní druhy vztahují k vybraným charakteristikám prostředí?

11 Co jsou lesní ptáci? Analýza databáze studií popisujících česká ptačí společenstva společenstva rákosin jsou nejodlišnější lesy se vydělují až na druhé ose (Storch a Kotecký 1999)

12 Analýza bodového sčítání na 400 km megatransektu

13 horské a jehličnaté lesy čížek lesní sýkora parukářka První hlavní gradient

14 „neles“ vrabec domácí skřivan polní První hlavní gradient

15 lejsek bělokrký Druhý hlavní gradient

16 rorýs obecný Třetí hlavní gradient

17 otevřený terén koroptev polní

18 Čtvrtý hlavní gradient kopřivka obecná strnad rákosní

19 Tak kde je ta pravda?! sebrané spisy o společenstvech vydělují hlavně mokřady bodový transekt hlavně les proti nelesu, mokřad až 4. v pořadí lokální studie mají dobře definované hranice sčítaných území - většinou homogenní kusy krajiny Obojí má něco do sebe... zjistí, jak dobře do nich kteří ptáci lezou: = mokřadní ptáci nejsou jinde než v mokřadech a naopak = ptactvo lesů a otevřené krajiny se často míchá

20 Tak kde je ta pravda?! sebrané spisy o společenstvech vydělují hlavně mokřady bodový transekt hlavně les proti nelesu, mokřad až 4. v pořadí Obojí má něco do sebe... bodovku tvoří plošky s mozaikou různých prostředí - rozdělí společenstva podle dominantních typů = les vs. otevřená krajina - mokřad hraje druhé housle = výrazné společenstvo v marginálním prostředí - nížinný lužní les se vyděluje v rámci všech ostatních lesních typů

21 Fenomenologická klasifikace českých lesních společenstev (podle mě) šumavská smrčina šumavská roztroušenina blanenská bučina budějovický dubobor třeboňská tajga třeboňská olšina západovysočinský jehláč východovysočinský lesík podyjská doubrava jihomoravský větrolam rozvolněný milovičák soutokový solitér pomoravský lužák předbělokarpatský nivňák bělokarpatský horský

22 Šumavská smrčina králíček ohnivý čížek lesní

23 Šumavská roztroušenina čečetka zimní hýl obecný

24 Blanenská bučina holub doupňák ořešník kropenatý

25 Budějovický dubobor rehek zahradní šoupálek krátkoprstý

26 Třeboňská tajga kulíšek nejmenší žluna šedá

27 Třeboňská olšina sýkora babka střízlík obecný

28 Západovysočinský jehláč skřivan lesní linduška lesní

29 Východovysočinský lesík sýkora uhelníček červenka obecná

30 Podyjská svahová doubrava strakapoud prostřední zvonohlík zahradní

31 Jihomoravský větrolam slavík obecný sýkora modřinka

32 Rozvolněný milovičák dudek chocholatý hrdlička divoká

33 Soutokové solitéry čáp bílý kavka obecná

34 Pomoravský lužák žluva hajní vrabec polní

35 cvrčilka říční drozd zpěvný Předbělokarpatský nivňák

36 Bělokarpatská (smíšo)bučina lejsek malý budníček lesní

37 Bělokarpatská bučina

38 1. Třídění ptáků a lesních ptáků - souhrn ptáci mají volné vazby k prostředí – nevhodná indikační skupina les a neles tvoří kontinuum, zároveň však jde o nejvýraznější gradient při klasifikaci společenstev silně záleží na metodě a měřítku sociologii nikdo dosud neudělal a hned tak neudělá – naše data jsou k dispozici autekologie ve vztahu k biotopům v našich podmínkách celkem nezajímavá (řeší se spíš obecnější evolučně-ekologické problémy)

39 2. Druhové bohatství ptáků a lesních ptáků

40 Struktura avifauny ČR podle preference prostředí (n=189) Modráček Červenka Datlík tříprstý Chocholouš

41 Druhová bohatost sčítacích plošek na Třeboňsku podle jejich prostředí vyloučeny plošky zahrnující lidská sídla, mokřady a vodu zahrnuty pouze plošky s podílem lesa/otevřené krajiny nad 80% otevřená krajina = louka, pastvina, pole Otevřená krajinaLes ANCOVA: F(1, 114)=11.485, p=0.00096 odfiltrována heterogenita prostředí více druhů ptáků je v otevřené krajině než v lese otevřenou krajinu obohacují lesní ptáci v malých fragmentech zeleně

42 čejka chocholatá skřivan polní strnad obecný králíček obecný sýkora koňadra pěnice černohlavá

43 Druhy vnitřního lesa; 14% Rozdělení českých lesních ptáků podle jejich asociace s lesy (n=87) Orel křiklavý Tetřev Puštík Lelek

44 Druhová bohatost ve velkém měřítku - longitudinální gradient (Tomaiłojć 2000) působení člověka přírodní vlivy v Evropě od západu na východ přibývá ptáků může za to: člověk, ostrovní biogeografie, mid-domain effect

45 Longitudinální gradient diverzity lesních ptáků v Evropě – dělají ho druhy vnitřního lesa tetřev strakapoud bělohřbetý

46 Druhová bohatost v malém měřítku – okrajový efekt směrem ven z lesa diverzita ptáků vzrůstá otevřená krajina les

47 Druhová bohatost v malém měřítku – okrajový efekt na kraji lesa se míchají druhové pooly: lesní ptáci, nelesní ptáci a speciální ptáci-okrajáci ťuhýk šedý sedmihlásek hajní drozd kvíčala

48 Foto: David Hořák Bulbul Pycnonotus

49 Gradienty ve složení ptačích společenstev v rámci lesa -0.6 1.0 -0.8 0.8 Fri Coe Tro Pru Mod Tur Phi Phy Col Phy Tro Phy Sib Par Maj Par Cae Par Pal Par Mon Par Cri Par Ate Cer Bra Cer Fam Reg Reg Ing Sit Eur Ant Tri Emb Cit Syl Atr Syl Bor Fic Alb Mus Str Stu Vul Coc Tri Och Str Tur Pyr -0.61.0 -0.8 0.8 Dec Clear Con Clear Mix Clear Young Dec Young Con Young Mix Dec DecSh DecCn Con ConSh ConCn Mix MixSh MixCn clearings shrub under high deciduous trees high trees without shrub Lesy Ptáci Třeboňsko

50 Třeboňsko: výrazný vliv druhově bohatého lužního lesa koňadra modřinka šoupálek střízlík - velká úživnost, vertikální členitost, prolínání s dalšími lesními typy

51 parukářka králíček obecný Třeboňsko: druhá osa – druhově chudé jehličnaté porosty - opak lužáku (neúživné, homogenní, málo pater...)

52 pěvuška linduška lesní Třeboňsko: druhá osa – paseky - docela dost druhů, pronikání prvků otevřené krajiny

53 Lužní les pozitivně ovlivňuje diverzitu i počet jedinců = vliv produktivity prostředí? je-li v lese kus luhu, je to pro ptáky kruciální není-li, jsou zásadní paseky, smrčiny...

54 Vztah diverzita – produktivita (v lesích na Třeboňsku) Nejhojnější druhy Bez dvaceti nejvzácnějších Všechny druhy

55 forest with understory deciduous trees without shrubs coniferous forests -0.61.0 -0.6 0.8 Con Clear Mix Clear Young Dec Young Con Young Mix Dec DecSh Con ConSh ConCn Mix MixSh MixCn -0.81.0 -0.6 0.8 Reg Ing Tro Pru Mod Phy Col Phy Tro Par Maj Par Cae Par Pal Par Cri Par Ate Cer Fam Reg Fri Coe Sit Eur Emb Cit Syl Atr Syl Bor Fic Alb Mus Stri Coc Mot Cin Fic Par DecCn Gradienty ve složení ptačích společenstev v rámci lesa Křivoklátsko clearings

56 Křivoklátsko: výrazný vliv druhově chudého bukového lesa - malá úživnost, bez podrostu, skály podél potoka lejsek malý konipas horský

57 Bukový les ovlivňuje diverzitu negativně = vliv produktivity prostředí? je-li v lese kus buku, je to pro ptáky kruciální není-li, jsou zásadní paseky, smrčiny...

58 2. Diverzita ptáků a lesních ptáků - shrnutí gama-diverzita jednotlivých prostředí odráží jejich evoluční historii (méně už jejich současnou strukturu) les je druhově bohatý v lokálním měřítku, ale je tam nízká beta-diverzita lesní druhy s širší ekologickou valencí obohacují otevřenou krajinu citlivé druhy hlubokého lesa jsou u nás vzácné a způsobují výraznou diverzitu východoevropských lesů a pralesů na rozhraní lesa a otevřené krajiny je nejvyšší diverzita díky specializovaným druhům, ale v tropickém deštném lese tohle neplatí – chybí specialisti na okraje pozitivní koreláty lokální diverzity v lese: listnatost až smíšenost, křoví v podrostu; negativní koreláty: jehličnatost nebo bukatost, absence vertikální členitosti

59 3. Životní strategie ptáků a lesních ptáků

60 Potravní specializace (všichni lesní ptáci ČR n=87) Křivka Jeřábek Sluka sýc rousný

61 Potravní specializace Životní styl lesních ptáků naši ptáci nejsou ve způsobech obživy moc nápadití – proč? inu, myslet bolí a proč by se někdo namáhal, když...

62 Životní styl lesních ptáků Sezónnost... je u nás zjara život tak krásný! v tropech je pořád hodně ovoce a pořád málo hmyzu doba krmení mláďat (Stutchbury a Morton 2001)

63 Mixed-species foraging flocks Životní styl lesních ptáků méně 55-910-1415-20více 20 Počet druhů v hejnu Pobřeží slonoviny (Waltert 2000) mezidruhová kompetice je slabší než vnitrodruhová je výhodnější družit se s druhými druhy než s vnitrodruhovými soudruhy Je to odpověď společenstva na: 1)vysoké riziko predace 2)omezenost potravních zdrojů

64 Mixed-species foraging flocks Životní styl lesních ptáků u nás se ptáci spolčují pouze v zimě (sýkorky a spol.) Strakapoud velký Brhlík Mlynařík

65 Soudržnost žracích hejn

66 sýkora babka se do hejna připojí jen tehdy, pokud brhlík zmasí koňadru, která jinak babku vydrtí

67 Reprodukce (velikost snůšky) Životní styl lesních ptáků dutinoví ptáci mají podstatně více mláďat než jinde hnízdící – proč? nižší riziko predace hnízda = možnost větší investice do současné reprodukce větší kompetice o vhodné prostory = množ se co nejvíc, dokud máš kde (a s kým)

68 Životní styl lesních ptáků Teorie o vztahu investice do reprodukce vs. riziko predace platí obecně i pro srovnání našich zemí a tropů

69 Reprodukce (riziko predace) Životní styl lesních ptáků v tropech je velmi vysoké riziko predace hnízda asi kvůli hadům

70 Jak se liší „normální“ les od pralesa? pořádný středoevropský prales pro ptáky vlastně neexistuje – jedině snad Bialowieza diverzita a druhové složení nejsou moc podstatné – záleží na druzích stromů, nadmořské výšce, množství křoví... zásadní je predace – v pralese je velmi vysoká, v normálním lese spíš nízká zásadní je nabídka hnízdních dutin – v pralese je velmi vysoká, v normálním lese spíš nízká v Bialowiezi je 2/3 dutin neobsazených, druhy o ně nesoupeří, využívají je i bizarní ptáci (červenka, kos) limitující faktor v pralese je predace – ptáci proto neradi hnízdní ve starém dřevu

71 Park jako les? v postatě jo absence některých druhů citlivých na lidskou přítomnost káně lesní datel černý drozd brávník krkavec velký

72 Park jako les? – interakce predátor/kořist v nově vzniklém parku chybí predátoři – početnost ptáků roste proklatě rychle za pár desítek let se tam predátoři dostanou – intenzita predace podobná pralesu holub hřivnáč vrána šedivka

73 Změny početnosti našich lesních ptáků početnost lesních ptáků u nás dlouhodobě roste...

74 šířka habitatové niky – variabilita distribucí jednotlivých druhů v mnohorozměrném prostoru ordinačních os faktor prostředí abundance druhu XY CCA – odezva je unimodální první CCA osa druhá CCA osa druh s nikou širokou druh s nikou úzkou Rozdělení druhů podle šířky niky na megalinii

75 Změny početnosti našich lesních specialistů přibývají hlavně druhy s užší nikou brhlík lesní a dutinové druhy žluna zelená

76 Změny početnosti našich lesních generalistů generalisti nic moc zrnožravci ubývají skoro všichni budníček větší pěnkava obecná

77 Změny početnosti našich lesních ptáků ptáci asi reagují na rostoucí rozlohu lesa a/nebo...

78 Změny početnosti našich lesních ptáků... na změnu věkové struktury

79 lejsek bělokrký Existuje vztah mezi vazbou druhu na daný typ lesa a jeho dlouhodobým populačním trendem?

80 Změny početnosti našich lesních ptáků čím lužnější druh, tím více přibývá

81 horské a jehličnaté lesy čížek lesní sýkora parukářka

82 čím jehličnatější druh, tím více ubývá Změny početnosti našich lesních ptáků

83 Snižuje se zastoupení jehličnatých ve prospěch listnatých jehličí listí

84 3. Životní styl ptáků a lesních ptáků - shrnutí skoro všichni naši ptáci se v době množení živí hmyzem – je výživný a je ho dost tropičtí ptáci mají širší nabídku zdrojů, ale soutěží o ně v drsnější konkurenci při nedostatku jídla a nebezpečí života je výhodné družit se do mezidruhových seskupení – je v nich menší konkurence, ale fungují hejnové výhody je výhodné hnízdit v dutinách – méně rizik = více energie do současné reprodukce dutiny jsou však ve většině lesů v nedostatku – větší kompetice o ně ve středoevropském pralese je jich habakuk – proč nejsou všichni ptáci dutinoví? park je jako les, akorát chybí citlivé druhy a občas je tam nižší míra predace početnost našich lesních ptáků stoupá, a to hlavně u listnatolesních druhů – asi proto, že roste výměra lesů, zastoupení starých porostů i podíl listnáčů

85 Díky za pozornost! Special thanks všem, kterým jsem ukradl jejich fotografie (zvláštně © Janu Ševčíkovi). All correspondence to: jirireif@yahoo.com


Stáhnout ppt "Klasifikace Ekologie ptáků v lese diverzita životní styl Jiří Reif katedra ekologie PřF UK, Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google