Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základn í škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁN Í PRO KONKURENCESCHOPNOST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základn í škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁN Í PRO KONKURENCESCHOPNOST."— Transkript prezentace:

1 Základn í škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁN Í PRO KONKURENCESCHOPNOST EU Peníze školám Evropa, Balkánské státy – 8. ročník

2 N á zev: Evropa, Balkánské státy Anotace: Výkladová prezentace. Seznamuje s polohou státu, hlavním městem, povrchem, nejvyšší horou, vodstvem, průmyslem, zemědělstvím a zajímavostmi státu Vypracovala: Mgr. Věra Pejsarová Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, zeměpis, Evropa Metodika práce s materiálem: Výkladová prezentace, lze využít i k opakování (Druh učebního materiálu: Prezentace) Ročník: 8. Datum vytvoření: 15. ledna 2013

3 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA BALKÁNSKÉ STÁTY

4

5

6 Přírodní podmínky: Členitost: Balkánský pol., Istrijský pol., Dalmatské ostrovy.

7

8

9 Povrch: hornatý Karpaty Rodopy Velebit Dinárské hory Julské Alpy

10 KARPATY

11

12 DINÁRSKÉ HORY

13 NÍŽINY: Valašská nížina Hornotrácká nížina Vodstvo: Jaderské moře (krátké vodnaté řeky) Černé moře – Dunaj.

14 JADERSKÉ MOŘE

15 DUNAJ

16 Socioekonomické podmínky: Po roce 1990 došlo k velkým politickým změnám (zanikla Socialistická federativní Jugoslávie a vytvořily se samostatné republiky – 6 států), pád komunismu a přechod na tržní hospodářství. Obyvatelstvo – Slované Pestré národnostní a náboženské složení = místa náboženských a etnických konfliktů (Kosovo, Srbsko, Chorvatsko aj.). Hospodářsky nejméně rozvinutý region Evropy (zemědělství, těžba, rozvoj CR).

17 Státy: Rumunsko – národnost románská (Rómové), slabá výkonnost hospodářství a příznivé přírodní podmínky. Bulharsko – CR, potravinářství (tabák), spojení mezi Evropou a Orientem. Rumunsko i Bulharsko vstoupili 1.1. 2007 do EU. Jadranské státy: Albánie – zaostalý stát, islám, vysoké přírůstky obyvatel. Srbsko – * 5. 6. 2006, vnitrozemský stát. Černá hora - * 5. 6. 2006, CR. Slovinsko – v EU (2004), nejmenší a nejvyspělejší, CR – kras, Alpy, pobřeží. Chorvatsko – dlouhé pobřeží (CR), zemědělství. Bosna a Hercegovina – nábožensko-národnostně pestrý stát, hornatý. Makedonie – zemědělský, izolovaný a zaostalý stát. (Kosovo – hlavní město Priština. Defakto nezávislý stát. Dne 17. února 2008 Kosovský parlament vyhlásil nezávislost na Srbsku a prohlásil Kosovo za demokratický, světský a multietnický stát. Postoj jiných států není jednotný.) Postoj jiných států není jednotný

18 Postoj jiných států ke Kosovu

19 Jihovýchodní Evropa Nejzaostalejší evropská oblast Mladá pohoří Alpy, Dinárské hory, Karpaty, Stará Planina Valašská (Rumunská) nížina Vnitrozemské podnebí Dunaj Slovanské národy Rumuni – románské národy Barevné kovy – měď, chróm, olovo Potravinářství Strojírenství Pšenice, kukuřice, tabák, ovoce, zelenina Cestovní ruch

20 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karte_Suedosteuropa_03_01.png http://www.google.cz/imgres?q=mapa+jihov%C3%BDchodn%C3%AD+evropy& num=10&um=1&hl=cs&sa=N&tbo=d&biw=1366&bih=644&tbm=isch&tbnid=sV9 sgtiv-KD80M:&imgrefurl=http://mapy-kanta.sweb.cz/32- balkan.htm&docid=puj6Y08c4ujwfM&imgurl=http://mapy- kanta.sweb.cz/obr/oficial/uzmam/zemepis/balkan1.jpg&w=600&h=450&ei=Hdzt UOHCC8fHtAbOqIHoAg&zoom=1&iact=rc&dur=165&sig=11678390480330000 9518&page=1&tbnh=136&tbnw=181&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:8,s:0,i:11 2&tx=88&ty=74 http://www.google.cz/imgres?q=jadersk%C3%A9+mo%C5%99e&um=1&hl=cs& tbo=d&biw=1366&bih=644&tbm=isch&tbnid=rRChuEtdaWAvlM:&imgrefurl=http ://www.chorvatsko.cz/obec/jadran.html&docid=svGei2mgO11_hM&imgurl=http:/ /www.chorvatsko.cz/istrie/pict/rovinj_14.jpg&w=800&h=534&ei=5eTtUPDgKceN tQaR4oCgCw&zoom=1&iact=hc&vpx=347&vpy=171&dur=5671&hovh=183&ho vw=275&tx=94&ty=73&sig=116783904803300009518&page=1&tbnh=148&tbn w=256&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:2,s:0,i:157

21 http://www.google.cz/imgres?q=dunaj&um=1&hl=cs&tbo=d&biw =1366&bih=644&tbm=isch&tbnid=gFBYfhhNWxOacM:&imgrefu rl=http://www.janonderkavodstvo.wz.cz/dvacatasesta.htm&doci d=M84TLOkvP333sM&imgurl=http://www.janonderkavodstvo.w z.cz/obrazky/evropskereky/dunaj.jpg&w=738&h=553&ei=2- btUNaSHc_IsgbkmYCQAw&zoom=1&iact=hc&vpx=440&vpy=1 61&dur=822&hovh=194&hovw=259&tx=140&ty=99&sig=11678 3904803300009518&page=1&tbnh=139&tbnw=200&start=0&n dsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0,i:131 http://www.google.cz/imgres?q=karpaty+rumunsko&um=1&hl=c s&tbo=d&biw=1366&bih=644&tbm=isch&tbnid=u_IrnrNABj8kE M:&imgrefurl=http://www.novinky.cz/cestovani/121727- rumunske-karpaty-patri-ceskym- lezcum.html&docid=gJOpqdVzjcBwiM&imgurl=http://media.novi nky.cz/408/104087-top_foto2- bfsat.jpg&w=400&h=225&ei=MOntUL6kGJGWswam6oHICg&z oom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=140&dur=76&hovh=168&hovw=3 00&tx=130&ty=66&sig=116783904803300009518&page=1&tb nh=144&tbnw=252&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,i:85:85

22 http://www.google.cz/imgres?q=karpaty+rumunsko&um=1&hl=cs&tbo=d&biw=1366& bih=644&tbm=isch&tbnid=bIVeQQFi3ULv5M:&imgrefurl=http://cestovani.idnes.cz/pre chod-rumunske-rodny-jednoho-z-nejhezcich-pohori-karpat-paf-/kolem- sveta.aspx%3Fc%3DA100824_104718_igsvet_tom&docid=yagdbzHcdL6QpM&imgu rl=http://i.idnes.cz/10/083/cl6/TOM3556ad_rodna5.JPG&w=630&h=420&ei=t- ntUMnbDcWUswa- 64DgBg&zoom=1&iact=hc&vpx=154&vpy=293&dur=5449&hovh=183&hovw=275&tx =138&ty=98&sig=116783904803300009518&page=1&tbnh=146&tbnw=225&start=0 &ndsp=18&ved=1t:429,r:7,s:0,i:106tbnw=225&start=0 &ndsp=18&ved=1t:429,r:7,s:0,i:106 http://www.google.cz/imgres?q=din%C3%A1rsk%C3%A9+hory&um=1&hl=cs&tbo=d &biw=1366&bih=644&tbm=isch&tbnid=mCnMyJuccEy- MM:&imgrefurl=http://chorvatsko- drvenik.wz.cz/biokovo.html&docid=_HpiBeFQRbw7kM&imgurl=http://chorvatsko- drvenik.wz.cz/foto/biokovo.jpg&w=480&h=213&ei=purtUKaTOoXhtQbOyIHwCw&zoo m=1&iact=hc&vpx=563&vpy=145&dur=8293&hovh=149&hovw=337&tx=160&ty=95& sig=116783904803300009518&page=1&tbnh=133&tbnw=270&start=0&ndsp=20&ve d=1t:429,r:3,s:0,i:94 http://www.google.cz/imgres?q=din%C3%A1rsk%C3%A9+hory&um=1&hl=cs&tbo=d &biw=1366&bih=644&tbm=isch&tbnid=GA0Gt4ksjI4aGM:&imgrefurl=http://www.profi media.cz/fotografie/letecky-pohled-na-zadar-a-dinarske- hory/0010533221/&docid=VaOmZ7zwapIkpM&imgurl=http://www.profimedia.cz/fotog rafie/letecky-pohled-na-zadar-a-dinarske-hory/profimedia- 0010533221.jpg&w=640&h=429&ei=purtUKaTOoXhtQbOyIHwCw&zoom=1&iact=hc &vpx=663&vpy=280&dur=170&hovh=184&hovw=274&tx=101&ty=79&sig=11678390 4803300009518&page=1&tbnh=145&tbnw=212&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:10, s:0,i:115&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:10, s:0,i:115 http://chorvatsko.ckvt.cz/dalmatske-ostrovy/

23 Použitá literatura: V. Voženílek, M. Fňukal, M. Mahrová: Zeměpis 3, Zeměpis světadílů a oceánů, Amerika, Asie, Evropa, PRODOS 2001 ZŠ a víceletá gymnázia, NAKLADATELSTVÍ ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI, s. r. o. Praha 1998 J. Herink, S. Tlach: Základy zeměpisných znalostí, NČGS, s.r. o. Praha 2006 Evropa, sešitový atlas pro základní školy a víceletá gymnázia, Kartografie Praha 2008

24 Téma: Evropa, Balkánské státy - 8. ročník Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional Microsoft Office Autor: Mgr. Věra Pejsarová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Základn í škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁN Í PRO KONKURENCESCHOPNOST."

Podobné prezentace


Reklamy Google