Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstva a jejich úloha ve státní správě Ing. Eva Tylová 1998-2002 náměstkyně ministra žp 2008-2010 ředitelka ČIŽP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstva a jejich úloha ve státní správě Ing. Eva Tylová 1998-2002 náměstkyně ministra žp 2008-2010 ředitelka ČIŽP."— Transkript prezentace:

1 Ministerstva a jejich úloha ve státní správě Ing. Eva Tylová 1998-2002 náměstkyně ministra žp 2008-2010 ředitelka ČIŽP

2 Ministerstva kompetence Zřízena zákonem Kompetenčním zákonem č. 2/1969 Sb. České národní rady ze dne 8. ledna 1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění změn a doplnění V čele ministerstva stojí člen vlády Zákonem zřízeny i další ústřední orgány Kompetence vyjmenovány v zákoně - vrchní státní dozor -ústřední orgán státní správy -koncepční a strategické působení - legislativní -koordinační -podřízené organizace

3 Ministerstvo životního prostředí § 19 (1) Ministerstvo životního prostředí je orgánem vrchního státního dozoru ve věcech životního prostředí. (2) Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy pro ochranu přirozené akumulace vod, ochranu vodních zdrojů a ochranu jakosti povrchových a podzemních vod, pro ochranu ovzduší, pro ochranu přírody a krajiny, pro oblast provozování zoologických zahrad, pro ochranu zemědělského půdního fondu, pro výkon státní geologické služby, pro ochranu horninového prostředí, včetně ochrany nerostných zdrojů a podzemních vod, pro geologické práce a pro ekologický dohled nad těžbou, pro odpadové hospodářství a pro posuzování vlivů činností a jejich důsledků na životní prostředí, včetně těch, které přesahují státní hranice. Dále je ústředním orgánem státní správy pro myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích. Je rovněž ústředním orgánem státní správy pro státní ekologickou politiku. (3) K zabezpečení řídící a kontrolní činnosti vlády České republiky Ministerstvo životního prostředí koordinuje ve věcech životního prostředí postup všech ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy České republiky. (4) Ministerstvo životního prostředí zabezpečuje a řídí jednotný informační systém o životním prostředí, včetně plošného monitoringu na celém území České republiky, a to i v návaznosti na mezinárodní dohody. (5) Ministerstvo životního prostředí spravuje Fond tvorby a ochrany životního prostředí České republiky. (6) Ministerstvu životního prostředí je podřízena Česká inspekce životního prostředí a Český hydrometeorologický ústav.

4 Koncepční práce Koncepce a politiky resortu Příprava dílčích koncepcí Akční plány (např. Plán odpadového hospodářství) Příprava, projednání, prosazení SEA – vliv koncepce na životní prostředí

5 Legislativa Příprava právních předpisů, zákonů i podzákonných norem Příprava normy Projednání s resorty, odborníky Legislativní rada vlády,Vláda Parlament ČR „Co měl zákonodárce na mysli, když tvořil zákon…“

6 Metodické řízení Metodicky řídí a sjednocuje odbornou oblast, kterou má v kompetenci Odborná stanoviska, výklady Aktivní působení pro sjednocení výkladů státní správy

7 Schéma

8 Ministr Ministry jmenuje prezident na návrh premiéra Premiér navrhuje na základě koaličních dohod (odbornost, zkušenosti, zájem strany, nestraníci, atd.) Ministr by měl být spíše manažer než odborník, ale s resortem by měl mít zkušenosti Řídí zavedený úřad, který klade odpor změnám Situace jako z „Ano pane ministře“ Prosazování zájmů resortu ve vládě, Parlamentu ČR

9 Náměstek Zastupuje ministra ve své oblasti působení Manažer, ale odborník Řídí činnost ve své oblasti působení Strategickou, koncepční, legislativní, odbornou, metodickou Prosazování zájmů resortu na ostatních resortech a v Parlamentu ČR Konkrétně koordinuje složité případy a mezioborové

10 Ředitel odboru Řídí činnost v konkrétní oblasti Koncepční činnost Legislativní Metodická Státní dozor Řeší složité případy, odborná podpora náměstka

11 Referent Vede konkrétní jednotlivou činnost s celorepublikovou působností v mezích daných zákonem a běžnou praxí– dle konkrétní oblasti může mít různý obsah Zpracovává podklady pro koncepční, legislativní a metodickou činnost v té určité oblasti Vede správní řízení s celorepublikovou působností Vede řízení s přeshraniční působností

12 Týmová práce Ministr a náměstci Průřezem od ministra po referenta Demokratičtější způsoby řízení než dříve představují větší motivaci pro pracovníky a záruku větší odbornosti při jednáních

13 Další útvary Obslužné útvary IT Hospodářská správa Personální oddělení Krizové řízení Zahraniční protokol

14 Tiskové oddělení Kdo není v médiích, jako by nebyl Informovat o všech významných činech veřejnost prostřednictvím médií Vysvětlovat problematické či nepopulární kroky Tiskové zprávy, články, tiskové konference Publikace, informační letáky Webové stránky, facebook atd.

15 Transparentní a efektivní úřad Úřad musí být vstřícný vůči veřejnosti (Rozhodně ne: „nemáme, neznáme a i kdybychom měli, tak stejně nedáme“) Záleží na jednotlivých úřednících, ale hlavně na vedení, které nastavuje pravidla Úřad musí být transparentní

16 Řízení I na úřadě je třeba uplatňovat moderní metody řízení 10 rolí manažera Kurzy rozvoje osobností

17 Služební zákon Nezávislost státní správy na politice Dobrý služební zákon posílí nezávislé a odborně správné rozhodování státní správy Nutné mechanismy pro postižení nesprávného rozhodnutí

18 Závěr Děkuji za pozornost a přeji mnoho úspěchů při uplatnění ve státní správě. Na každém z Vás bude záležet, jak státní správa bude kvalitní. Kontakt: eva.tylova@ecn.cz, tel. 608166063eva.tylova@ecn.cz


Stáhnout ppt "Ministerstva a jejich úloha ve státní správě Ing. Eva Tylová 1998-2002 náměstkyně ministra žp 2008-2010 ředitelka ČIŽP."

Podobné prezentace


Reklamy Google