Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vlastnosti půdy Autor: Mgr. Miloslav Šůstek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vlastnosti půdy Autor: Mgr. Miloslav Šůstek"— Transkript prezentace:

1 Vlastnosti půdy Autor: Mgr. Miloslav Šůstek

2 Půdní typy a půdní druhy
V hodinách pracovních činností jste se naučili zjišťovat některé důležité vlastnosti půd a jejich zemědělské využití. Teď se seznámíme s jednotlivými druhy a typy půd, se kterými se můžeme setkat nejen v České republice, ale i v místě svého bydliště. K plnění úkolů můžeš použít více zdrojů informací, dokonce i školní atlas České republiky.

3 Půdní typy a jejich rozmístění
Zde jsou uvedeny některé půdní typy České republiky a krajiny, ke kterým je potřeba tyto půdní typy zařadit. Zamokřené půdy, nivní půdy, kambizemě nižších a vyšších poloh, podzol, hnědozemě, černozemě, rendziny. 1. Nížiny –  2.Vrchoviny a pahorkatiny - 3. Vrchoviny a hornatiny -   4. Krasové oblasti - 5. Náplavy řek -

4 Test – půdní typy A. Nejúrodnější půdy jsou - rendziny - černozemě
- kambizemě B. Pro louky jsou vhodné půdy - zamokřené, nivní a rendziny - černozemě a kambizemě - luvizemě C. Pro jehličnatéí lesy jsou vhodné tyto půdy - hnědozemě - gleje - podzoly D. Co je mateční horninou pro tyto půdy - pseudogleje

5 Test – půdní typy - pokračování
E. Které půdy vznikly ze zvětralých žula rul? F. Které půdy jsou vhodné pro - lesy a současně louky - pastviny a současně lesy, G. Které půdy jsou velmi chudé? H. Které půdy se vyznačují špatnou propustno- stí?

6 Půdní druhy – půdní typy – doplň tabulku
černozemě jílovitohlinité hnědozemě zamokřené půdy kambizemě nižších poloh kambizemě vyšších poloh nivní podzoly

7 Řešení 1. NÍŽINY – ČERNOZEMĚ
2. VRCHOVINY A PAHORKATINY – KAMBIZEMĚ NIŽŠÍCH POLOH 3. VRCHOVINY A HORNATINY – KAMBIZEMĚ VYŠŠÍCH POLOH  4. V KRASOVÝCH OBLASTECH - RENDZINY 5. NA NÁPLAVECH ŘEK – NIVNÍ PŮDY

8 Řešení A.ČERNOZEMĚ B. ZAMOKŘENÉ, NIVNÍ, RENDZINY C. PODZOLY D. SPRAŠ
JÍLY, SLÍNY E. KAMBIZEMĚ NIŽŠÍCH POLOH F. RENDZINY KAMBIZEMĚ VYŠŠÍCH POLOH G. PODZOLY H. ZAMOKŘENÉ PŮDY

9 Řešení Půdní typ Půdní druh černozemě jílovitohlinité hnědozemě
zamokřené půdy jílovité kambizemě nižších poloh kambizemě vyšších poloh nivní podzoly kamenité


Stáhnout ppt "Vlastnosti půdy Autor: Mgr. Miloslav Šůstek"

Podobné prezentace


Reklamy Google