Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Controlling: Přednáška III. Ing. Václav Leinweber, MBA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Controlling: Přednáška III. Ing. Václav Leinweber, MBA."— Transkript prezentace:

1 Controlling: Přednáška III. Ing. Václav Leinweber, MBA

2 Bleskové Aktuality Recese v Británii (Británie versus Francie a Německo) Zlato i dolar stoupají Zákon proti řetězcům

3

4

5

6

7

8

9 Starší zpráva Francouzský prezident Sarkozy – „Index štěstí“

10

11 Sarkozy: „index štěstí“ vedle růstu hrubého domácího produktu brát v úvahu také kvalitu životního prostředí, veřejných služeb, péči o děti a domácnost „svět se příliš zaměřil na HDP a uvízl v „kultu čísel a trhu“ „Je zřejmé, že tento růst více ničí než vytváří a dává všanc budoucnost planety“

12 Sarkozy – Nové metody měření Sarkozy začátkem loňského roku sestavil komisi ekonomů vedenou protitržně zaměřeným nositelem Nobelovy ceny Josephem Stiglitzem, aby vypracovala návrhy na nové metody měření hospodářské produkce. Její návrhy prezentoval nyní, krátce před zahájením summitu skupiny G20 v Pittsburghu koncem září a u příležitosti prvního výročí pádu americké banky Lehman Brothers, který odstartoval globální finanční krizi

13 Konflikt „stockholders versus st ake holders“ Akcionáři (stockholders) Management Zaměstnanci Stát Zákazníci Věda a výzkum (druhotný dopad) Příroda Okolí podniku Mezinárodní vztahy

14 Vztah techniky a přírody += ? ?

15 Čím jsme to pokazili, tím to také napravíme!

16 Vztah k jiným kulturám (skutečná!) Tolerance Nepředpojatost Oproštění se od ideologického balastu Zbavit se „komplexu nadřazenosti“ vůči jiným kulturám Snažíme se rozdílnou kulturu pochopit (vidět ji jejich očima)

17 NPV v prostředí neurčitosti

18 Řešení neurčitosti Neexistuje neurčitost ani riziko => použijeme standardní metodu NPV Existuje riziko => Navýšíme diskontní sazbu o rizikovou přirážku Existuje neurčitost => Neurčitost převádíme na subjektivní riziko (odhadneme směrodatnou odchylku) 1. Předchozí metoda rizikové přirážky 2. Metoda binomického stromu

19 Metoda binomického stromu „dobrá“ a „špatná“ větev možného vývoje (neboli větev růstu a větev poklesu) Vyčkáváme, jak se situace vyvine a investujeme buď v budoucnu, nebo neinvestujeme vůbec Kalkulované NPV je tedy očekávané NPV projektu, o kterém ještě nevíme, zda jej budeme realizovat Pokud je očekávané NPV velmi vysoké (hranici od kdy je „velmi vysoké“ stanovíme na základě kalkulací), pak můžeme investovat již nyní

20 Pravidlo nezáporného NPV Jestliže NPV vychází jako záporné, pak do takového projektu nebudeme nikdy investovat Nejde tedy reálně k vytvoření CF: peněžních toků, který by generovaly záporné NPV Jestliže CF = 0, pak musí být i NPV = 0! Jestliže nám tedy vychází záporné NPV, uvažujeme nakonec NULOVÉ NPV, nikoli záporné (pod vlivem našeho odmítnutí této větve vývoje – rozhodnutí neinvestovat)

21 Investování v prostředí neurčitosti

22 Poznámka k obrázku Čtvereček v čase T0 neznamená, že bychom nyní, v čase T0 investovali, ale že v čase T0 kalkulujeme hodnotu podle údajů v současnosti, v čase T0. Tyto údaje se pro příští období (ve kterém bychom již chtěli investovat) promění, v souvislosti vývojem ekonomického prostředí (ceny, poptávka, …)

23 PRAVIDLO 1 NPV vždy kalkulujeme k okamžiku zainvestování, který se v prostředí neurčitosti obvykle nachází v budoucnosti (protože v přítomnosti teprve čekáme, jak se situace bude vyvíjet).

24 Současná hodnota (present value) Abychom mohli kalkulovat NPV v prostředí neurčitosti, musíme nejdříve znát PV (present value) Protože neinvestujeme nyní, ale až v budoucnu, tak PV se nenachází v přítomnosti, ale v budoucnosti, počítá se k okamžiku zainvestování Odečtením investice od PV pak samozřejmě obdržíme NPV. Musíme mít ovšem stále na paměti, že (1) toto NPV leží v budoucnosti a že (2) se nachází v prostředí neurčitosti

25 Perpetuita PV se v případě projektu, jehož provozování bude probíhat dlouhou dobu, dá kalkulovat jako tzv. perpetuita (cenný papír s nekonečnou dobou života) Peníze, vygenerované ročně z projektu (např. EBIT DA) dělíme diskontní sazbou (tedy: PV=EBIT DA/r) Pro tuto kalkulaci předpokládáme ve všech letech stále stejný (jakýsi typický, „průměrný“) EBIT DA Poznámka: jako CF se pro tyto kalkulace velmi často používá: CF = EAT + Odpisy + Úroky

26 Kalkulace PV, vztažená k roku zainvestování (1. rok budoucnosti) T = 0T = 1 T = 2T = nekonečno …… PV = CF / r

27 Kalkulace PV, vztažená k roku zainvestování (1. rok budoucnosti)

28 PRAVIDLO 2 NPV pro projekt, jehož provozování potrvá delší dobu, můžeme kalkulovat podle vztahu: NPV=(CF/r) – I (Poznámka: v našem případě uvažujeme, že CF = EBIT_DA, lze použít i CF = EAT+Odpisy+Úroky)

29 Z budoucnosti do přítomnosti Podařilo se nám sice zkalkulovat NPV, toto NPV však leží v budoucnosti Abychom se dostali z budoucnosti do přítomnosti, musíme samozřejmě diskontovat Musíme však ještě zohlednit, že se nacházíme v prostředí nejistoty Kromě diskontování musíme ještě pronásobit pravděpodobností růstu. (Předpokládejme, že tato pravděpodobnost je padesátiprocentní: p=0,5)

30 Převod NPV příštího roku do přítomnosti

31 PRAVIDLO 3 NPV, které se nachází v budoucnosti, dostaneme do přítomnosti tak, že v každém roce, ve kterém se vracíme do přítomnosti, toto NPV diskontujeme, a zároveň pronásobíme příslušnou pravděpodobností růstu (odpovídající větvi, která nás přivedla do budoucnosti.

32 Příklad: Hledání ideálního partnera - nalezen již nyní Předpokládejme nyní, že někdo hledá životního partnera a očekává, že by ho mohl nalézt do dvou let Co se stane v případě, že potká ideálního partnera již nyní? Samozřejmě se rozhodne vstoupit do vztahu a tím, že do vztahu „zainventuje“ Tím se ovšem zbaví možnosti, čekat na někoho jiného

33 Co vyplývá z příkladu o hledání partnera? Přestože jsme např. rozhodnuti hledat životního partnera nikoli dva roky, ale např. tři roky – tak se můžeme rozhodnout předčasně vstoupit do vztahu (tedy „zainventovat“) již ve druhém roce, pokud se naskytne příhodná příležitost K rozhodnutí zainventovat nás ve druhém roce vede to, že potenciální partner, kterého jsme ve druhém roce poznali, má větší hodnotu, než jaká je hodnota čekání Vždy, pokud uvažujeme o delším časovém horizontu, než jeden rok, musíme tedy vzít v úvahu i možnost předčasného ukončení („exitu“) našeho čekání, protože se - ještě před koncem našeho „čekacího období“ - může naskytnout výhodná investiční příležitost, která plně obstojí dle našich kritérií

34 PRAVIDLO 4 Nezajímá nás pouze NPV, nacházející se v budoucnu jakožto výsledek hypotetické budoucí investice, ale vždy musíme vzít v úvahu jakožto jeden, teoreticky možný scénář, i NPV, vzniklé z investice v čase nula ( tedy standardní, „naše staré známé“ NPV)

35 Reálná „čekací“ opce (option to wait) NPV v prostředí neurčitosti vlastně představuje tzv. „reálnou opci“ (v našem případě (option to wait) Konkrétní kalkulaci těchto opcí s cílem rozhodnout, zda do projektu investovat či nikoli, si ukážeme na cvičení


Stáhnout ppt "Controlling: Přednáška III. Ing. Václav Leinweber, MBA."

Podobné prezentace


Reklamy Google