Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Generování sítě MIDAS GTS. Prvky pro generování sítě MIDAS má několik typů prvků, jež využívá pro generování sítě. Každý prvek je určen svými uzly (konstrukčně).

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Generování sítě MIDAS GTS. Prvky pro generování sítě MIDAS má několik typů prvků, jež využívá pro generování sítě. Každý prvek je určen svými uzly (konstrukčně)."— Transkript prezentace:

1 Generování sítě MIDAS GTS

2 Prvky pro generování sítě MIDAS má několik typů prvků, jež využívá pro generování sítě. Každý prvek je určen svými uzly (konstrukčně). Obecně se jedná o 1D,2D a 3D prvky.

3 Prvky pro generování sítě Skalární prvky, skládají se z 1 č 2 uzlů a nemají geometrické vlastnosti (např. modelují pružiny)

4 Prvky pro generování sítě 1D prvky - přímkové, geometricky jsou popsány délkou a skládají se ze 2 či 3 uzlů

5 Prvky pro generování sítě 2D prvky – rovinné prvky, jsou geometricky popsány plochou a jedná se o trojúhelníkové či čtyřúhelníkové prvky.

6 Prvky pro generování sítě 3D prvky – prostorové prvky, jsou geometricky popsány objemem a jedná se např. o čtyřstěn, pětistěn (pentahedron)

7 Postup generování sítě Obecný b ez ohledu na typ prvku

8 1D síť Jednorozměrné prvky jsou generovány na vybraných hranách na základě uživatelem zadaného dělení. Pro zachování stejného počtu dělení sítě na hranách se preferuje dělení Number of Division (počtem dílků) před intervalovým dělením Interval Length

9 2D síť Na základě 1D sítě program v pozadí vygeneruje síť, která vyplní vnitřní uzavřené plochy vygenerované 1D sítí. Typ algoritmu tvoření sítě a jeho nastavení volí uživatel, MIDAS nabízí 3 typy: Delauny

10 3D síť Po vytvoření 2D sítě program dogeneruje vnitřní prostor ohraničený 2D sítí. V případě nutnosti je generace 1D až 3D prováděna programem interně (bez zásahu uživatele).

11 Po vytvoření vhodné 2D sítě musí být 1D síť kompletně uzavřena a obdobně pro 3D síť musí být hranice 2D sítě kompletně uzavřena. I když MID|A|S nabízí kontrolu sítí (při chybné generaci), základní kontrola je 1D sítě – dělení hran.

12 Valence, stupeň pravidelnosti Valence (či stupeň pravidelnosti) udává počet sdílených (sousedních) prvků vnitřním uzlem. Podle valence rozlišujeme 2 typy sítí: -Strukturované (mají konstantní hodnotu valence) -Nestrukturované (mají rozdílnou hodnotu valence) Doporučuje se rozsah valence 3 až 5

13 Strukturované sítě Všechny vnitřní uzly mají valenci 4, každý prvek má úhel 90° (360°/4), jedná se nejlepší typ prvku. Se změnou hodnoty valence z 4 na vyšší či nižší hodnotu klesá kvalita sítě.

14 Strukturovaná síť Poskytuje obecně vynikající kvalitu zasíťování až na několik vyjímek. Jedná se o princip „mapování“, kdy se 3D prvek převede na základní 2D prvek, provede se generování sítě a opětovné převedení do původní geometrie

15 Strukturovaná síť Počet uzlových dělení na hraně či skupině hran musí odpovídat (lícovat) vázané hraně či skupině vázaných hran (①-③, ②-④).

16 Strukturovaní síť Vždy musí být definovány 4 vrcholy, aby mohla být použita metoda mapování. U trojúhelníků musíme dodefinovat 4 bod či trojúhelník, kruh rozdělit na aplikovatelné tvary.

17 Nestrukturované sítě Valence 3 a 5 spojuje prvky v uzlu pod úhlem 120°a 72° (360°/valence ). Thus, as the Valence tends away from 4,

18 Základní pravidla Pokud se tvar prvků blíží pravidelnému polygonu či pravidelnému mnohostěnu, je výpočet mnohem přesnější Zjemnění sítě je nutné v případě a) velmi důležitého výpočtu b) při radikální změně geometrie c) při změnách vlastností materiálů d) při změnách zatížení e) pokud se očekávají „dramatické“ výsledky

19 Základní pravidla Nicméně. Dobrý trojúhelníkový či čtyřúhelníkový prvek je lepší než špatný šestistěn Po vygenerování sítě je nutné ověřit propojení prvků sítě a volné hrany (2D) či volné líce (3D) pomocí nástrojů Check Mesh Function

20 Kontrola volných líců sousedních prvků


Stáhnout ppt "Generování sítě MIDAS GTS. Prvky pro generování sítě MIDAS má několik typů prvků, jež využívá pro generování sítě. Každý prvek je určen svými uzly (konstrukčně)."

Podobné prezentace


Reklamy Google