Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza radonového rizika z hlediska IG rajónování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza radonového rizika z hlediska IG rajónování"— Transkript prezentace:

1 Analýza radonového rizika z hlediska IG rajónování
Diplomová práce Analýza radonového rizika z hlediska IG rajónování Zpracovatel DP : Michal Popiolek Vedoucí DP: Dr. Ing. Jiří Horák

2 Radonové riziko Určování radonového rizika:
Naměřená hodnota objemové aktivity radonu (OAR) (kBq*m-3) Plynová propustnost základových půd Právním předpisem je vyhláška č.184/1997Sb (§ 63 odst.1) Určuje metodiku měření, stanovení hodnoty OAR a radonového rizika

3 Úkoly Lokalizace dat z radonových měření
Digitalizace map inženýrskogeologického rajónování Spojení map. listů do bezešvé mapy Analýza vztahu mezi měřením, IG rajóny a geologickým podložím Analýza pravděpodobnosti radonového rizika Posouzení neurčitosti ve vyhodnocování

4 Úkoly Lokalizace dat z radonových měření
Lokalizace na katastrálních úřadech Následná úprava databáze

5 Lokalizace radonových dat
Místa měření OAR na stavebních parcelách byly identifikovány příslušejícím parcelním číslem Vyhledání parcely a určení jejího vztažného bodu: Provedeno na katastrálních úřadech Opava, Karviná, Havířov. Data z Ostravy Magistrát města Ostravy

6 Rozmístění bodů v oblasti
Bodů v databázi: 706 (100%) Z toho lokalizováno: 604 (86%)

7 Úkoly Digitalizace map inženýrskogeologického rajónování
Lokalizace dat z radonových měření Digitalizace map inženýrskogeologického rajónování Spojení mapových listů Skenování mapových podkladů Digitalizace Spojení mapových listů

8 Další údaje obsažené v IG mapách:
IG mapa IG RAJÓN - územní celek definovaný na základě klasifikace litologických a genetických typů hornin Další údaje obsažené v IG mapách: - hydrogeologické poměry – pásma hygienické ochrany vodních zdrojů, atd. - chráněná území – CHKO, státní přírodní rezervace - ložiska nerostných surovin – dobývací prostory, atd. - lokality umísťování skládek –skládky průmyslových odpadů, atd.

9 Předmět digitalizace Jednotlivé rajóny Hranice rajónů
Pro digitalizaci byly zvoleny hranice rajónů Hranice podrajónů

10 Digitalizace map IG rajónování
Mapové listy: Opava, Hlučín, Ostrava, Karviná Digitalizace v I/RAS C Vybudování topologie (ArcInfo) Spojení mapových listů (ArcInfo) - úprava hranic IG rajónů na stycích map. listů

11 Seznam IG rajónů Podle území vyznačujících se obdobnými IG podmínkami bylo rozlišeno 21 rajónů

12 Zobrazení výsledku digitalizace

13 Úkoly Analýza vztahu mezi měřením, IG rajóny a geologickým podložím
Lokalizace dat z radonových měření Digitalizace map inženýrskogeologického rajónování Spojení mapových listů Analýza vztahu mezi měřením, IG rajóny a geologickým podložím Statistická analýza

14 Statistický rozbor dat
Součásti statistické analýzy: Korelační a regresní analýza s cílem nalezení koeficientu pro přepočet měření OAR pořízených podle staré vyhlášky Určení charakteristik jednotlivých rajónů

15 Výsledky statistického rozboru
Byla nalezena regresní rovnice pro přepočet starých hodnot na nové H_Kvartil = 0,804972*(PRUM_STD) - 0,

16 Vzájemné porovnání rajónů
Výsledkem procedury ANOVA bylo zjištění,že data v rajónech nemají stejnou střední hodnotu Shlukovou analýzou byly rajóny rozčleněny do homogenních podskupin (problém nedostatku dat pro jednotlivé IG rajóny) Stanoven procentuální podíl měření nesplňujících podmínky stanovené zákonem pro stanovení pozemku s nízkým radonovým rizikem (nevyhovující kategorie)

17 Histogram četnosti výskytu lokalizovaných měření OAR v jednotlivých IG rajónech

18 Pro některé IG rajóny byla určena „typická“ plynová propustnost viz
Pro některé IG rajóny byla určena „typická“ plynová propustnost viz. tabulka

19 Zastoupení vyhovující a nevyhovující kategorie radonového rizika v IG rajónech

20 Výsledky statistických testů
V literatuře jsou popsány případy několika-násobného rozdílu naměřené hodnoty OAR mezi zimou a zbylou částí roku Testováním měření prováděných v zimě a v ostatních měsících roku pro data pro DP nebyl prokázán rozdíl mezi zimou a zbylou částí roku

21 Úkoly Analýza pravděpodobnosti radonového rizika
Lokalizace dat z radonových měření Digitalizace map inženýrskogeologického rajónování Spojení mapových listů Analýza vztahu mezi měřením, IG rajóny a geologickým podložím Analýza pravděpodobnosti radonového rizika Posouzení neurčitosti ve vyhodnocování Vymezení ovlivňujících faktorů Způsob vyhodnocování Neurčitosti a práce s nimi

22 Systém predikce radonového rizika
Vymezení ovlivňujících faktorů na určení nevyhovující kategorie radonového rizika Mutlikriteriální hodnocení těchto faktorů Hodnocení neurčitostí vstupujících do rozhodování

23 Ovlivňující faktory Jíl Zlom Suché Uranové Poklesová
jíl, zlom, suché oblasti, Obohacení uranovými minerály, okraje poklesových pásem Jíl Zlom Suché Uranové Poklesová v podl oblasti minerály pásma

24 1. Vymezení faktorů Metodické - Přesnost přístroje, Metodika měření, Organizace Atmosférické - Roční období, Teplota, Tlak, Hloubka hl. podz.vody Geologické Radioaktivita podloží Plynová propustnost základových půd Přítomnost zlomu Přítomnost okraje poklesového pásma Podíl nevyhovující kategorie rizika pro IG rajón

25 2. Multikriteriální vyhodnocení
Definice faktorů Standardizace faktorů Výpočet vah faktorů Multikriteriální rozhodnutí Graficky znázornitelné faktory je snadné získat pomocí GIS nástrojů, ale je nutné zadat parametry o prováděném měření

26 3. Neurčitosti a chyby Šíří se celým rozhodovacím procesem
Určení hranic – vznik již při tvorbě map Chyby digitalizace – skenování, registrace, digitalizace Chyby naměřených hodnot – udávané směrodatnou odchylkou Z jejich určení, vymezení a spojením vychází MAPA VĚROHODNOSTI

27 Schéma systému Proces standardizace IG mapa Zlomy Geolog. mapa Poklesy
Roční období Roční období Proces standardizace Podíl nevyhovující kategorie v IG raj. IG mapa Propustnost Zlomy Zlomy Geolog. mapa Obsah uranu v hor. Poklesy Poklesy Schéma systému Výpočet Suma(faktor * vaha faktoru) Pravděpodobnost radonového rizika Věrohodnost výsledku Pravděpod. radonového rizika Definice nejistot a chyb v rozhodovacím procesu (tvorba obalových zón, analýza blízkosti) Mapa věrohodnosti Provedením multikrit. hodnocení získáme hodnotu pravděpodobnosti radonového rizika v hledané oblasti Z „MAPY VĚROHODNOSTI“ získáme informaci o věrohodnosti získaného výsledku a může být upravena vypočtená hodnota rad. rizika Věr. hranice IG rajónů Věr. hranice IG rajónů Výpočet Suma(věrohodnost faktoru * vaha faktoru) Věr. polohy zlomů Věr. hranice geol. jednotek Věr. poklesů

28 Uplatnění Zpřesnění stávajících map radonového rizika
Potencionální zdroj informace o možném radonovém riziku při výběru parcely pro provedení projektu výstavby

29 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Analýza radonového rizika z hlediska IG rajónování"

Podobné prezentace


Reklamy Google