Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza radonového rizika z hlediska IG rajónování Zpracovatel DP :Michal Popiolek Vedoucí DP: Dr. Ing. Jiří Horák Diplomová práce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza radonového rizika z hlediska IG rajónování Zpracovatel DP :Michal Popiolek Vedoucí DP: Dr. Ing. Jiří Horák Diplomová práce."— Transkript prezentace:

1 Analýza radonového rizika z hlediska IG rajónování Zpracovatel DP :Michal Popiolek Vedoucí DP: Dr. Ing. Jiří Horák Diplomová práce

2 Radonové riziko Určování radonového rizika: Naměřená hodnota objemové aktivity radonu (OAR) (kBq*m -3 ) Plynová propustnost základových půd Právním předpisem je vyhláška č.184/1997Sb. (§ 63 odst.1) –Určuje metodiku měření, stanovení hodnoty OAR a radonového rizika

3 Úkoly I.Lokalizace dat z radonových měření II.Digitalizace map inženýrskogeologického rajónování III.Spojení map. listů do bezešvé mapy IV.Analýza vztahu mezi měřením, IG rajóny a geologickým podložím V.Analýza pravděpodobnosti radonového rizika VI.Posouzení neurčitosti ve vyhodnocování

4 Úkoly I.Lokalizace dat z radonových měření 1.Lokalizace na katastrálních úřadech 2.Následná úprava databáze

5 Lokalizace radonových dat Vyhledání parcely a určení jejího vztažného bodu: Provedeno na katastrálních úřadech –Opava, Karviná, Havířov. Data z Ostravy –Magistrát města Ostravy Místa měření OAR na stavebních parcelách byly identifikovány příslušejícím parcelním číslem

6 Rozmístění bodů v oblasti Bodů v databázi: 706 (100%) Z toho lokalizováno: 604 (86%)

7 Úkoly I.Lokalizace dat z radonových měření II.Digitalizace map inženýrskogeologického rajónování III.Spojení mapových listů 1.Skenování mapových podkladů 2.Digitalizace 3.Spojení mapových listů

8 IG mapa IG RAJÓN - územní celek definovaný na základě klasifikace litologických a genetických typů hornin Další údaje obsažené v IG mapách: - hydrogeologické poměry – pásma hygienické ochrany vodních zdrojů, atd. - chráněná území – CHKO, státní přírodní rezervace - ložiska nerostných surovin – dobývací prostory, atd. - lokality umísťování skládek –skládky průmyslových odpadů, atd.

9 Předmět digitalizace Jednotlivé rajóny Hranice rajónů Hranice podrajónů

10 Digitalizace map IG rajónování Mapové listy: 15-32 Opava, 15-41 Hlučín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná Digitalizace v I/RAS C Vybudování topologie (ArcInfo) Spojení mapových listů (ArcInfo) - úprava hranic IG rajónů na stycích map. listů

11 SeznamIG rajónůSeznamIG rajónůSeznamIG rajónůSeznamIG rajónů

12 Zobrazení výsledku digitalizace

13 I.Lokalizace dat z radonových měření II.Digitalizace map inženýrskogeologického rajónování III.Spojení mapových listů IV.Analýza vztahu mezi měřením, IG rajóny a geologickým podložím Úkoly 1.Statistická analýza

14 Statistický rozbor dat Součásti statistické analýzy: Korelační a regresní analýza s cílem nalezení koeficientu pro přepočet měření OAR pořízených podle staré vyhlášky Určení charakteristik jednotlivých rajónů

15 Výsledky statistického rozboru Byla nalezena regresní rovnice pro přepočet starých hodnot na nové H_Kvartil = 0,804972*(PRUM_STD) - 0,0435548

16 Vzájemné porovnání rajónů Výsledkem procedury ANOVA bylo zjištění,že data v rajónech nemají stejnou střední hodnotu Shlukovou analýzou byly rajóny rozčleněny do homogenních podskupin (problém nedostatku dat pro jednotlivé IG rajóny) Stanoven procentuální podíl měření nesplňujících podmínky stanovené zákonem pro stanovení pozemku s nízkým radonovým rizikem (nevyhovující kategorie)

17 Histogram četnosti výskytu lokalizovaných měření OAR v jednotlivých IG rajónech

18 Pro některé IG rajóny byla určena „typická“ plynová propustnost viz. tabulka

19 Zastoupení vyhovující a nevyhovující kategorie radonového rizika v IG rajónech

20 Výsledky statistických testů V literatuře jsou popsány případy několika- násobného rozdílu naměřené hodnoty OAR mezi zimou a zbylou částí roku Testováním měření prováděných v zimě a v ostatních měsících roku pro data pro DP nebyl prokázán rozdíl mezi zimou a zbylou částí roku

21 Úkoly I.Lokalizace dat z radonových měření II.Digitalizace map inženýrskogeologického rajónování III.Spojení mapových listů IV.Analýza vztahu mezi měřením, IG rajóny a geologickým podložím V.Analýza pravděpodobnosti radonového rizika VI.Posouzení neurčitosti ve vyhodnocování 1.Vymezení ovlivňujících faktorů 2.Způsob vyhodnocování 3.Neurčitosti a práce s nimi

22 Systém predikce radonového rizika 1.Vymezení ovlivňujících faktorů na určení nevyhovující kategorie radonového rizika 2.Mutlikriteriální hodnocení těchto faktorů 3.Hodnocení neurčitostí vstupujících do rozhodování

23 Ovlivňující faktory Jíl Zlom Suché Uranové Poklesová v podl. oblasti minerály pásma

24 1. Vymezení faktorů 1.Metodické - Přesnost přístroje, Metodika měření, Organizace 2.Atmosférické - Roční období, Teplota, Tlak, Hloubka hl. podz.vody 3.Geologické Radioaktivita podloží Plynová propustnost základových půd Přítomnost zlomu Přítomnost okraje poklesového pásma Podíl nevyhovující kategorie rizika pro IG rajón

25 2. Multikriteriální vyhodnocení Definice faktorů Standardizace faktorů Výpočet vah faktorů Multikriteriální rozhodnutí Graficky znázornitelné faktory je snadné získat pomocí GIS nástrojů, ale je nutné zadat parametry o prováděném měření

26 3. Neurčitosti a chyby Šíří se celým rozhodovacím procesem Určení hranic – vznik již při tvorbě map Chyby digitalizace – skenování, registrace, digitalizace Chyby naměřených hodnot – udávané směrodatnou odchylkou Z jejich určení, vymezení a spojením vychází MAPA VĚROHODNOSTI

27 SchémasystémuSchémasystémuSchémasystémuSchémasystému Zlomy IG mapa Geolog. mapa Poklesy Výpočet Suma(faktor * vaha faktoru) Výpočet Suma(věrohodnost faktoru * vaha faktoru) Roční období Zlomy Propustnost Obsah uranu v hor. Poklesy Proces standardizace Pravděpod. radonového rizika Mapa věrohodnosti Pravděpodobnost radonového rizika Věrohodnost výsledku Definice nejistot a chyb v rozhodovacím procesu (tvorba obalových zón, analýza blízkosti) Věr. polohy zlomů Věr. hranice IG rajónů Věr. hranice geol. jednotek Věr. poklesů Podíl nevyhovující kategorie v IG raj. Věr. hranice IG rajónů

28 Uplatnění Zpřesnění stávajících map radonového rizika Potencionální zdroj informace o možném radonovém riziku při výběru parcely pro provedení projektu výstavby

29 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Analýza radonového rizika z hlediska IG rajónování Zpracovatel DP :Michal Popiolek Vedoucí DP: Dr. Ing. Jiří Horák Diplomová práce."

Podobné prezentace


Reklamy Google