Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zásoby Účtování výrobků Autorkou materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jindra Germaničová. Obchodní akademie a Střední odborná škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zásoby Účtování výrobků Autorkou materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jindra Germaničová. Obchodní akademie a Střední odborná škola."— Transkript prezentace:

1 Zásoby Účtování výrobků Autorkou materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jindra Germaničová. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809 15. června 2013VY_32_INOVACE_140119_Zasoby_uctovani_vyrobku_DUM

2 Účtování výrobků –výroba a prodej Výrobky – výsledek výroby účetní jednotky, předmět, který byl vyroben za účelem prodeje. Výrobky jsou zahrnovány do zásob – účet 123 – je to rozvahový účet aktivní. Výrobky - přírůstky a úbytky jsou oceňovány cenou stanovenou na úrovni vlastních nákladů. Nové účty: Účet 123 – Výrobky a účet 613 – Změna stavu výrobků

3 Kalkulace ceny výrobku – stanovení nákladů Náklady přímé – lze je stanovit jednici výroby (1 výrobek): -Přímý materiál -Přímé mzdy -Ostatní přímé náklady + Náklady nepřímé (režijní) – nelze přímo zjistit, kolik těchto nákladů připadá na 1 výrobek = vlastní náklady celkem + zisk = prodejní cena bez daně z přidané hodnoty + DPH = prodejní cena s daní z přidané hodnoty

4 Výroba výrobků 613 – Změna stavu výrobků 123 - Výrobky 101 000,- Výrobky převzaté z výroby na sklad Účetním dokladem je příjemka. Účtujeme ve výnosech, protože při výrobě výrobků došlo ke spotřebě – bylo účtováno na vrub nákladů, ale zároveň vznikla nová hodnota = výrobky. Výrobky ještě nebyly spotřebovány, proto nesmí spotřebované náklady snižovat hospodářský výsledek. Zaúčtované výnosy na účtu 613 pokryjí náklady účtované v souvislosti s výrobou výrobků.

5 Prodej výrobků Při prodeji výrobků účtujeme dvě účetní operace: vystavení a zaúčtování faktury vystavené (FAV) - projeví se na výnosovém účtu 601 - Tržby za vlastní výrobky a na účtu 311 – Odběratelé (případně na 211 – Pokladna při platbě v hotovosti). V těchto případech používáme cenu prodejní. rovněž se musí projevit úbytek výrobků ve skladu – tj. snížení stavu na účtu 123 a souvztažně na výnosovém účtu 613 – Změna stavu výrobků. Při vyskladnění výrobků používáme cenu skladovou (stanovenou vlastními náklady), za kterou byly výrobky převedeny na sklad.

6 Prodej výrobků 311-Odběratelé 601-Tržby za vlastní výrobky 343 - DPH 120 000,- 24 000,- 144 000,- FAV za prodané výrobky – v prodejní ceně 1. 2. 123 - Výrobky 613 – Změna stavu výrobků 101 000,- Hospodářský výsledek z prodeje = výnosy – náklady, tj. 120 000 -101 000 = 19 000 Kč Výdejka- vlastní náklady

7 Zkrácené účetní zápisy: 1.Prodej zboží - FAV 120 000,- 311/601 DPH 21 % 24 000,- 311/343 2.Výdejka za prodané zboží 101 000,- 613/123 Hospodářský výsledek z prodeje se zjistí jako rozdíl mezi účty 601 a 613, tj. rozdíl mezi tržbami za vlastní výrobky a vlastními náklady na výrobu výrobků.

8 Příklad na stanovení ceny výrobků, účtování výroby výrobků a jejich prodeje Účetní jednotka obdržela fakturu za nákup materiálu na 108 900,- Kč (cena bez daně je 90 000,- Kč, DPH 21% je 18 900,- Kč). Z tohoto materiálu se vyrobí 100 kusů výrobků. Mzdové náklady na výrobu činily 20 000,- Kč, zisk je kalkulován ve výši 500,- Kč na 1 kus. Za prodej 100 kusů výrobků ÚJ vystavila odběrateli fakturu. Tvorba ceny – kalkulace:100 kusů1 kus Materiál90 000,-900,- Mzdy20 000,- 200,- Vlastní náklady 110 000,- 1 100,- Kalkulovaný zisk 500,- Prodejní cena bez daně 1600,- DPH 21 % 336,- Prodejní cena s daní 1 936,- Hospodářský výsledek z prodeje je rozdíl mezi prodejní cenou bez daně a vlastními náklady.

9 Účetní zápisy: 1.FAP za materiál …………………………90 000,-111/321 DPH 21% ………………………………….18 900,-343/321 2.Příjemka materiálu na sklad ……..90 000,-112/111 3.Výdejka-spotřeba materiálu ……..90 000,-501/112 4.VÚD- předpis hrubých mezd …….20 000,-521/331 5.Příjemka výrobků na sklad ………. 110 000,-123/613 výrobky přijaté na sklad jsou oceněny vlastními náklady, tj. 90 000,- + 20 000,- = 110 000,- Kč 6.FAV za prodej 100 kusů výrobků … 160 000,-311/601 DPH 21% ………………………………… 33 600,-311/343 Prodané výrobky jsou oceněny prodejní cenou, tj. vlastní náklady + kalkulovaný zisk, 100 kusů * 1600,-(prodejní cena bez daně)= 160 000,- Kč. 7.Výdejka za prodané výrobky ……… 110 000,-613/123 výdejka za prodané výrobky je oceněna cenou skladovou= vlastní náklady, tj. 100 kusů *1100,-= 110 000,- Kč Hospodářský výsledek z prodeje = 160 000 -110 000 = 50 000,- Kč.


Stáhnout ppt "Zásoby Účtování výrobků Autorkou materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jindra Germaničová. Obchodní akademie a Střední odborná škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google