Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Politické ideologie – anarchismus

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Politické ideologie – anarchismus"— Transkript prezentace:

1 Politické ideologie – anarchismus
Střední průmyslová škola Otrokovice Politické ideologie – anarchismus Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iva Vlčková Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

2 Charakteristika DUM Název školy a adresa
Středí průmyslová škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ /1 Autor Mgr. Iva Vlčková Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-Mn -On/3-ON-2/20 Název DUM Politické ideologie – anarchismus Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání Kód oboru RVP 63-41-M/01 Obor vzdělávání Management hotelových a turistických služeb Vyučovací předmět Občanská nauka Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 17 – 18 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální a skupinové výuce; náplň: problematika politických ideologií, ideová východiska a hlavní myšlenky ideologie anarchismu Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova anarchismus, ideologie, společné vlastnictví výrobních prostředků, stát, zřízení, byrokracie, vzdor, kolektiv, individualismus Datum

3 Politické ideologie – anarchismus
Náplň učiva vymezení pojmu historický vývoj ideologie anarchismu hlavní představitelé anarchismu nejdůležitější myšlenkové proudy ideologie anarchismu symbolika anarchismu

4 Anarchismus – vymezení pojmu
An-arché – bezvládí Ideologie usilující o maximální svobodu pomocí zrušení státu a právního řádu. Snaha o vytvoření společnosti bez sociální, politické a ekonomické hierarchie. Svobodu je možné docílit v malých autonomně vzniklých jednotkách fungujících na základě přirozeného zvykového práva. Podpora úplné destrukce byrokracie kapitalistických podniků armády církve

5 Ideové zdroje anarchismu
Anarchismus se formoval až od 40. let 19. stol. Ve Francii, Itálii a Španělsku. Průmyslová revoluce způsobila sebeorganizování dělnické třídy za účelem zlepšení životních podmínek a konečné společenské změny. Prvním člověkem, kterým se nazval anarchistou, byl Pierre-Joseph Proudhon. Ideální formou soužití je sdružení rodin, které samostatně hospodaří. Vlastnictví je považováno za krádež. Je nepřípustné nárokování si privilegií na úkor ostatních. „Kolektivní síla“ – vzniká spoluprací jednotlivců a má vyšší hodnotu než prostý souhrn pracovních sil. Obr. 1

6 Ideové zdroje anarchismu
anarchisté byli členy 1. internacionály, byli však kvůli požadavkům decentralizace vyloučeni Michail Alexandrovič Bakunin kritika státu a jeho centralizace jako novodobé formy otroctví náboženství a církev utlačují masy lidé se mají organizovat ve svobodné federaci zemědělských a průmyslovo-řemeslnických sdružení požadavek společného vlastnictví výrobních prostředků zabavení majetku státu a církve ve prospěch dělnických sdružení výroba je řízena poptávkou každý stát by měl produkovat to, co je schopen produkovat nejefektivněji člen vedení Dělnické internacionály – neshody s K. Marxem Obr. 2

7 Anarchismus v 19. a 20. století
koncem 19. století se taktikou anarchismu stávají teroristické akce proti státním reprezentantům účelem teroristických akcí anarchistů je úsilí o podporu širokých mas k povstání Výsledkem těchto anarchistických akcí byly atentáty na významné členy panovnických rodů italský král Umberto I. rakouská císařovna Alžběta Bavorská americký prezident William McKinley řecký král Jiří I. československý ministr financí Alois Rašín

8 Anarchismus v 19. a 20. století
po první světové válce odmítnutí ideologie fašismu odmítání bolševismu většinou anarchistů současný anarchismus se zapojuje do hnutí proti seskupením propagujícím fašismus podporuje ekologická a radikální odborová hnutí. anarchismus sehrál důležitou úlohu v oblasti umění a ve světě subkultur (punk/hardcore, hippies) či literárních hnutí, jako byl například beat generation, generace českých buřičů, kyberpunk svým anarchismem je známý také americký profesor Noam Chomsky

9 Proudy v anarchismu Individualistický Kolektivistický
vede k anarchokapitalismu propagace vyhraněného egoismu proti respektu z morálky, státu či z Boha člověk může jednat jak chce veřejné věci řídí soukromá sféra podpora laissez faire v nejčistší podobě i v oblastech obrany a justice představitelé Robert Nozick, Max Stirner vede k anarchokomunismu propagace socialistické ekonomiky Kapitál má patřit dělníkům Spravedlivé přerozdělování Není žádná vládnoucí třída – beztřídní společnost představitelé Petr Kropotkin, S.K. Neumann, Michail Bakunin

10 Symboly anarchismu A v kruhu
spojení písmen A a O anarchie a pořádek – původ v angličtině „nejvyšší dovršení společnosti spočívá ve spojení pořádku a anarchie“ Obr. 3

11 Symboly anarchismu Černý kříž Pozvednutá pěst je symbolem vzdoru
Obr. 4

12 Symboly anarchismu Černá vlajka
symbolem odporu proti státům, jejichž znaky jsou barevné vlajky černá barva symbolizuje odpor a vzdor Obr.5

13 Kontrolní otázky Vysvětlete původ slova anarchismus.
Jaké hlavní myslitele anarchismu znáte? Vyjmenujte hlavní myšlenky ideologie anarchismu. Historie ideologie anarchismu. Jaké jsou hlavní proudy anarchismu. Jaké symboly této ideologie znáte a jaká je jejich symbolika?

14 Seznam obrázků: Obr. 1: Anonym, [vid ], dostupné z: Obr. 2: Anonym, [vid ], dostupné z: Obr. 3: Linuxerist, [vid ], dostupné z: Obr. 4: Autor neznámý, [vid ], dostupné z: Obr. 5: Jsymmetry at en.wikipedia, [vid ], dostupné z:

15 Seznam použité literatury:
[1], David, R., „Politologie“, Nakladatelství Olomouc, s.r.o., Olomouc ISBN 80–7182– 162-4 [2] Köhlerová, T. a kol., „Občanský a společenskovědní základ - Politologie“, Nakladatelství Computer Media, Kralice na Hané ISBN [3] Pierre-Joseph Proudhon. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: [4] Michail Alexandrovič Bakunin. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: [5] Anarchismus. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Politické ideologie – anarchismus"

Podobné prezentace


Reklamy Google