Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

I N S T I T U T D O P R A V Y VŠB – Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní 17. listopadu 15; 708 00 Ostrava – Poruba tel.: 59 699 1283; 5210

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "I N S T I T U T D O P R A V Y VŠB – Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní 17. listopadu 15; 708 00 Ostrava – Poruba tel.: 59 699 1283; 5210"— Transkript prezentace:

1 I N S T I T U T D O P R A V Y VŠB – Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní 17. listopadu 15; 708 00 Ostrava – Poruba tel.: 59 699 1283; 5210 http://www.id.vsb.cz Úvodní list Výkony silniční hromadné osobní dopravy...\E:\Přednášky-TVMHD\vykony.ppt Předmět: Městská a regionální hromadná doprava Připravil: Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.

2 1. Doba provozu t d t pod součet dob provozu mimo linku [h] t pr doba provozu na lince, resp. na linkách [h] L o vzdálenost ujetá bez cestujících mimo linku [km] V t technická rychlost [km/h]

3 2. Dopravní výkon a práce Dopravní práce: kilometr [km] vozový kilometr [vozkm]; [vkm] místový kilometr [místkm]; [mkm] Dopravní výkon: [km / časová jednotka] [vozkm / časová jednotka] [místkm / časová jednotka] 3. Přepravní výkon a práce Přepravní práce: osobokilometr [osobokm]; [oskm] tunokilometr [tkm] (nákladní d.) Přepravní výkon: [osobokm / časová jednotka] [tkm / časová jednotka]

4 4. Počet přepravených osob Průměrně přepravované množství osob [osoba / časová jednotka] je průměrný počet osob připadající na jeden kilometr ujeté vzdálenosti ve vozidle při přepravě. Průměrný počet přepravovaných osob je možné vypočítat z dosažené přepravní práce a odpovídající vzdálenosti. 5. Ukazatele časového a výkonového využití vozového parku 5.1 Ukazatele časového využití vozidel hromadné osobní dopravy: a) absolutní b) relativní 5.2 Ukazatele výkonového využití vozidel hromadné osobní dopravy: a) Součinitel využití jízd  b) Součinitel využití kapacity  c) Součinitel využití průměrného ložení 

5 5.1-a) Ukazatele časového využití vozidel hromadné osobní dopravy - absolutní - Vozoden VD:  V- počet vozidel D kal - počet kalendářních dnů Vozoden v evidenci - VD ev Vozoden v opravě - VD o Vozoden v provozu - VD pr Vozoden v nečinnosti - VD nč Vozoden v technické pohotovosti - VD tp Vozohodina VH

6 5.1-b) Ukazatele časového využití vozidel hromadné osobní dopravy - relativní - - součinitel využití vozového parku  pr : - součinitel správkového stavu  o :

7 - součinitel stavu nečinnosti  nč : - součinitel stavu v technické pohotovosti  tp : Platí:, ALE při

8 5.2 Ukazatele výkonového využití vozidel hromadné osobní dopravy a) Součinitel využití jízd  : G … garáže; N 1, N 2 … místo nakládky; V 1, V 2 … místo vykládky zatížené kilometry (l z ); prázdné kilometry (l o ) nebo

9 Celkové kilometry: - pro 1 jízdu: - pro všechny jízdy:, kde a Pak součinitel využití jízd  : - pro 1 jízdu: - pro všechny jízdy: Pro vozidlový park o vozidlech o různých kapacitách K: Pro vozidlový park o vozidlech stejné kapacity K:

10 b) Součinitel využití kapacity  : - pro 1 jízdu, 1 vozidlo: q- přepravené (naložené) množství K- kapacita (užitečná hmotnost, objem, …)

11 - pro 1 jízdu, více vozidel: - průměrně naložené množství – počet tun nebo osob, které se v průměru přepraví na vzdálenost 1 kilometru (tj. na každém km): P - přepravní práce [tkm]; resp. [oskm] L z - celkově ujeté zatížené kilometry [km]

12 - pro vozidla o různých kapacitách: P skut - skutečně dosažená přepravní práce [oskm] - P max - na vzdálenosti l z (tj. naložené)

13 c) Součinitel využití průměrného ložení  : - pro 1 vozidlo: - průměrné ložení (zohledníme i prázdné jízdy) – je to průměrné množství tun přepravených na 1 km celkové ujeté vzdálenosti (vč. prázdných jízd) - pro více vozidel: Platí:   je syntetický ukazatel výkonového využití nákladních vozidel L - celkové kilometry P max, l - P max na vzdálenost l (tj. celá vzdálenost)

14 Institut dopravy, Fakulta strojní, VŠB – TU Ostrava 17. listopadu 15; 708 00 Ostrava – Poruba kancelář: A-736 telefon: 59 732 5210 e-mail: vladislav.krivda@vsb.cz http://www.id.vsb.cz/krivda Závěrečný list Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. Kontakt http://www.id.vsb.czhttp://www.id.vsb.cz/lsd


Stáhnout ppt "I N S T I T U T D O P R A V Y VŠB – Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní 17. listopadu 15; 708 00 Ostrava – Poruba tel.: 59 699 1283; 5210"

Podobné prezentace


Reklamy Google