Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Politické procesy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Politické procesy."— Transkript prezentace:

1 Politické procesy

2 1/vlna procesů s vojáky – konec roku 1948:
generál Heliodor Píka, náčelník českosl. vojenské mise v SSSR 1941 – 1945 špionáž a vlastizrada – smyšlené obvinění obviněn ze spolupráce s anglickou zpravodajskou službou během války i po ní a ze sabotáže organizace našich jednotek v SSSR červen 1949 popraven

3

4 Zásluhou gen. Píky se v Buzuluku začala formovat československá jednotka z československých vojákův zajateckých táborech. Hájil princip nestranickosti v armádě. Po válce nedal na rady syna a přátel a neutekl na západ. Proces vedl prokurátor Karel Vaš.

5 generálova rehabilitace, o kterou usiloval Píkův syn a dr
generálova rehabilitace, o kterou usiloval Píkův syn a dr. Váhala, se uskutečnila až v roce 1968, kdy byl Vyšším vojenským soudem v Příbrami zrušen rozsudek Státního soudu bylo konstatováno generálovo zproštění v plném rozsahu obžaloby bývalého státního prokurátora v Praze, důvod zproštění bylo neprokázání skutků, pro něž byl stíhán rozsudkem Vyššího vojenského soudu v P. ze dne , sp. zn. VVS T 3/68

6

7 Zásluhou gen. Píky se v Buzuluku začala formovat československá jednotka z československých vojákův zajateckých táborech. Hájil princip nestranickosti v armádě. Po válce nedal na rady syna a přátel a neutekl na západ. Proces vedl prokurátor Karel Vaš.

8 generálova rehabilitace, o kterou usiloval Píkův syn a dr
generálova rehabilitace, o kterou usiloval Píkův syn a dr. Váhala, se uskutečnila až v roce 1968, kdy byl Vyšším vojenským soudem v Příbrami zrušen rozsudek Státního soudu bylo konstatováno generálovo zproštění v plném rozsahu obžaloby bývalého státního prokurátora v Praze, důvod zproštění bylo neprokázání skutků, pro něž byl stíhán rozsudkem Vyššího vojenského soudu v P. ze dne , sp. zn. VVS T 3/68

9 Někdejší komunistický prokurátor Karel Vaš stíhaný kvůli podílu na vraždě generála Heliodora Píky odešel od soudu bez trestu. Vrchní soud zrušil rozsudek nižší instance, jež pětaosmdesátiletého Vaše původně poslala na sedm let do vězení. Vašovo stíhání odvolací soud zastavil, neboť podle jeho verdiktu byl trestný čin vražda v roce 1994 promlčen. Karel Vaš se podílel minimálně na dalších devíti trestech smrti…

10 Gen. M. Ferjenčík, H. Píka a K. Klapálek

11 Armádní generál Karel Klapálek byl český voják, člen československých legií v Rusku.
Po vzniku protektorátu vedl českobudějovickou pobočku Obrany národa, po jejím rozbití v květnu 1940 uprchl do zahraničí. Bojoval v řadách britských vojsk v Africe (mimo jiné při obraně Tobruku), v roce 1944 byl odeslán do SSSR a účastnil se karpatsko-dukelské operace V dubnu 1945 jmenován velitelem 1. československého armádního sboru. V letech 1945–1950 vojenský velitel v Praze, poté jako politicky nespolehlivý propuštěn z armády, odsouzen ve vykonstruovaném procesu a vězněn.Později byl rehabilitován a 24. května 1968 dostal státní vyznamenání Hrdina ČSSR. Vydal knihu vzpomínek Ozvěny bojů.

12 2/perzekuce církve tzv. čihoštský zázrak
v neděli 11. prosince 1949 došlo k pohnutí oltářního kříže během adventního kázání, to vidělo devatenáct lidí kromě faráře do Číhoště putují věřící, pracovníci ONV a StB 28. ledna je farář Toufar zatčen a vyslýchán ve Valdicích mučením se snažili přimět kněze k přiznání manipulace s křížem proběhla rekonstrukce, kněz se zhroutil a nakonec na následky mučení zemřel rodině oznámeno až na poč. 60tých let

13 Jak to bylo se zázračným pohybem kříže není dodnes objasněno – provokace StB?

14 Akce „K“ koncem roku 1949 schválilo komunistické vedení likvidaci klášterů předcházela politická a ideologická příprava, hlavním bodem zatčení a proces s významnými představiteli řádů 15.března 1950 začalo zatýkání spojené s důkladnými prohlídkami klášterů 31. března 1950 začal proces s deseti představiteli řeholních řádů

15 v noci na 14. dubna 1950 Státní bezpečnost násilím vystěhovala z klášterů řeholníky velkých řádů
během následujících 14 dnů komunisté vyklidili zbylé kláštery v Československu a do pracovních táborů či sběrných klášterů postupně odvlekli přes dva tisíce řeholníků poté začali pronásledovat biskupy a diecézní kněží vyklizené kláštery převzala státní správa, mnohé dostala armáda a během krátké doby se počaly projevovat následky nedostatečné péče

16 Akce „Ř“ církev představovala nebezpečného nepřítele
náboženství vadilo režimu nejen kvůli ideologii, ale rovněž pro církevní nezávislost, autonomii a hlavně kvůli vazbám na Vatikán, přes který do zahraničí unikaly informace o porušování lidských práv Akce „Ř“ na přepadení mužských klášterů při tajné Akci „K“ navázala v srpnu a září Akce „Ř“ - částečná likvidace ženských řádů

17 3/ Monstrproces s vedením záškodnického spiknutí Horáková a spol.
vytvořen ve spolupráci se sovětskými poradci komunistickou stranou byly organizovány podpisy rezolucí (několika tisíc) s požadavkem nejpřísnějších trestů, které stejně již byly předem připraveny skupina Milady Horákové byla obžalována většinou z velezrady a z vyzvědačství Milada Horáková byla zatčena 27. září 1949 StB si zvolilo Horákovou do role ústřední postavy v inscenovaném spiknutí v čele smyšlené ilegální skupiny, kterou StB nazvala „Direktoria“ v listopadu 1949 bylo zatčeno 380 bývalých funkcionářů ČSNS

18

19 Horákovou se jim však, jako předtím gestapu (M
Horákovou se jim však, jako předtím gestapu (M. Horáková byla již jednou odsouzena k trestu smrti za odboj v Dráždanech 1944, ten byl změněn na 8 let káznice), zlomit nepodařilo vypovídala pouze skutečnosti, o nichž neměla pochybnost, že jsou již známy vyšetřovatelům po 8 dnech jednání byly vyneseny rozsudky: 4 tresty smrti oběšením včetně Horákové (Pankrác), 4 tresty doživotního vězení a 5 trestů od dvaceti do dvaceti osmi let M. Horáková umírala 27. června 1950 na šibenici se slovy, která již dopovědět nestihla: „Padám, padám, tento boj jsem prohrála, odcházím čestně. Miluji tuto zem, miluji tento lid, budujte mu blahobyt. Odcházím bez nenávisti k vám, přeji vám to, přeji vám...“

20 JUDr. Milada Horáková (1901), úřednice, bývalá poslankyně strany československých národních socialistů (trest smrti) Jan Buchal (1913), štábní strážmistr SNB (trest smrti) Vojtěch Dundr (1879), pensista, bývalý ústřední tajemník československé sociálně demokratické strany (15 let) JUDr. Jiří Hejda (1895), bývalý továrník (doživotí) JUDr. Bedřich Hostička (1914), tajemník československé strany lidové (28 let) Záviš Kalandra (1902), novinář (trest smrti) Antonie Kleinerová (1901), důchodkyně, bývalá poslankyně strany československých národních socialistů (doživotí)

21 JUDr. Jiří Křížek (1895), advokát (22 let)
JUDr. Josef Nestával (1900), úředník (doživotí) JUDr. Oldřich Pecl (1903), bývalý majitel dolů, právník (trest smrti) prof. JUDr. Zdeněk Peška (1900), univerzitní profesor (25 let) František Přeučil (1907), nakladatel (doživotí) Františka Zemínová (1882), redaktorka, poslankyně strany československých národních socialistů (20 let) Nezákonný rozsudek Milady Horákové zrušilo prezidium Nejvyššího soudu v plném rozsahu v roce Úplná rehabilitace všech odsouzených v procesu však byla možná až v roce 1990.

22 Josef Urválek – jeden ze tří prokurátorů procesu se skupinou Milady Horákové
prokurátor Státního soudu a později soudce známý jako prokurátor z vykonstruovaných procesů v dobách stalinismu v 50. letech, například s JUDr. Miladou Horákovou na svém kontě má desítky justičních vražd zemřel 1979

23 Ludmila Brožová-Polednová (
Ludmila Brožová-Polednová (* 1921) byla prokurátorka Státního soudu, oddělení Praha ( ), později (okresní prokurátorka Rokycany (od roku 1953) a prokurátorka Generální prokuratury. Je to jediný aktivní účastník vykonstruovaných politických procesů v 50. letech, který byl odsouzen - za svůj podíl na vraždě Milady Horákové.

24 Tzv. následné procesy - 35 vykonstruovaných procesů, které měly ukázat šíři záškodnického spiknutí
na lavici obžalovaných zasedlo 639 osob státním soudem bylo vyneseno 10 trestů smrti, 48 trestů těžkého žaláře na doživotí, součet dalších trestů ve vězení činil 7830 let

25 Poprava Milady Horákové
Milada Horáková, politička popravená ve zinscenovaném procesu před pětapadesáti lety, před svou smrtí silně trpěla. Její umírání trvalo totiž téměř čtvrt hodiny. Z nejnovějších zjištění historiků vyplývá, že na šibenici nezemřela rychlým zlomením vazu, ale pomalu se udusila. Odsouzená dostala škrtidlo a katův pomocník tahal lanem za její spoutané nohy, až ji udusil. Šlo o mimořádně trýznivou smrt. Od zahájení popravy po okamžik, kdy lékař konstatoval smrt, uplynulo téměř čtvrt hodiny.

26 Trest smrti zůstal zachován i v novém trestním zákoníku, vydaném v roce Popravy byly vykonávány v pražské pankrácké věznici, v Brně, či Uherském Hradišti. Na rozdíl od dřívějších zvyklostí však mnozí odsouzení neumírali na prkně po zlomení vazu, ale až po dlouhém dušení, neboť byli za krk opravdu „jen“ pověšeni. Popravovaný se pak pověsil na hák škrtidlem (ne oprátkou) nasazeným kolem krku a přes spodní kladku se tažením za nohy pomalu udusil.

27 V mnoha případech byl trest smrti spojen i s šikanami a utajováním, na které dopláceli příbuzní. "Mnozí z příbuzných nevěděli, kde se nacházejí pozůstatky. Byly případy, kdy se odsouzení nemohli ani rozloučit s nejbližšími, nebyla jim umožněna návštěva. Dcera M. Horákové četla její dopisy z vězení až v roce 1990 ! Někdy o smrti příbuzného ani nevěděli a dozvěděli se to až na základě dotazu na vězeňskou správu či prezidentovi. Bylo jim oznámeno, že jejich nejbližší byl popraven toho a toho dne.

28 Životopisy popravených z politických důvodů – Ústav pro studium totalitních režimů:

29 ad 4/ proces s vedením tzv
ad 4/ proces s vedením tzv. protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským výstraha a varování všem komunistickým státům proti odchylkám od politiky Moskvy - strach , aby se neopakovala roztržka jako s Jugoslávií aby byla výstraha co nejsilnější, byli vybráni komunisté z nejvyšších stranických míst po izraelských volbách 1949 ztratil SSSR možnost ovlivňovat politiku v Izraeli – proces namířen i proti Židům navazoval na procesy v Maďarsku – naši obžalovaní měli spolupracovat s odsouzenými v Maďarsku

30 Rudolf Slánský před soudem

31 4/Josef Frank, bývalý zástupce generálního tajemníka KSČ
Obžalovaní: 1/Rudolf Slánský, generální tajemník KSČ, židovského původu – označen za vůdce spiknutí, celkem 14 zatčených 2/Bedřich Geminder, bývalý vedoucí Mezinárodního sekretariátu ÚV KSČ, židovského původu 3/Ludvík Frejka, bývalý přednosta národohospodářského odboru kanceláře prezidenta Republiky československé, židovského původu 4/Josef Frank, bývalý zástupce generálního tajemníka KSČ 5/Vladimír Clementis, Slovák, bývalý ministr zahraničních věcí 6/Bedřich Reicin, bývalý náměstek ministra národní obrany, židovského původu 7/Karel Šváb, bývalý náměstek ministra národní bezpečnosti

32 14/ André Simone, bývalý redaktor rudého Práva, židovského původu
8/ Artur London, bývalý náměstek ministra zahraničních věcí, židovského původu 9/ Vavro Hajdů, bývalý náměstek ministra zahraničních věcí, židovského původu 10/ Eugen Löbl, bývalý náměstek ministra zahraničního obchodu, židovského původu 11/ Rudolf Margolius, bývalý náměstek ministra zahraničního obchodu, židovského původu 12/ Otto Fischl, bývalý náměstek ministra financí, židovského původu 13/ Otto Šling, bývalý vedoucí tajemník krajského výboru KSČ v Brně, židovského původu 14/ André Simone, bývalý redaktor rudého Práva, židovského původu

33 Obžaloba ze : špionáže velezrady sabotáže
prozrazení vojenského tajemství hlavní žalobce: Dr. Josef Urválek (i v procesu s Miladou Horákovou)

34 Rozsudky: pouze 3 lidé byli odsouzeni na doživotí – London, Hajdů a Löbl ostatní byli odsouzeni k trestu smrti – milost byla všem odmítnuta mohli napsat poslední dopisy – v nich je patrné, že začali věřit, že jsou vinni (Slánský nezanechal žádný dopis) 3. prosince 1952 byli popraveni na dvoře pankrácké věznice v lednu 1953 byli popravení zpopelněni a popel byl někde za Prahou směrem na Mělník rozsypán

35 Nespravedlivá spravedlnost
Bývalý generální tajemník ÚV KSČ (1945 až 1951) Rudolf Slánský sám osobně dával pokyny k zatčení a vyslýchání mnoha z těch, po jejichž boku později stanul před soudem. Slánský byl před soudem například obviněn, že se v Moskvě stýkal s anglo-americkým agentem, generálem Heliodorem Píkou, který byl ve spojení s agentem imperialismu Eduardem Benešem. Slánský se nemohl hájit tím, že Píka byl bezúhonný a statečný důstojník, protože sám patřil k těm, kdo ho zradili a falešně obvinili. Nemohl ani říct, že je nesmysl nazývat Beneše agentem imperialismu, protože ho sám ve svých projevech tak nazýval.

36 Nespravedlivá spravedlnost
Bývalý generální tajemník ÚV KSČ (1945 až 1951) Rudolf Slánský sám osobně dával pokyny k zatčení a vyslýchání mnoha z těch, po jejichž boku později stanul před soudem. Slánský byl před soudem například obviněn, že se v Moskvě stýkal s anglo-americkým agentem, generálem Heliodorem Píkou, který byl ve spojení s agentem imperialismu Eduardem Benešem. Slánský se nemohl hájit tím, že Píka byl bezúhonný a statečný důstojník, protože sám patřil k těm, kdo ho zradili a falešně obvinili. Nemohl ani říct, že je nesmysl nazývat Beneše agentem imperialismu, protože ho sám ve svých projevech tak nazýval.

37

38 Rehabilitace V roce 1963 byli všichni obžalovaní stranicky i soudně tajně rehabilitováni. Teprve až v roce 1968 se tuto skutečnost dozvěděla československá veřejnost.


Stáhnout ppt "Politické procesy."

Podobné prezentace


Reklamy Google