Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VNITŘNÍ KOMUNIKACE prostory sloužící k propojováníprostory sloužící k propojování setkávánísetkávání rozhovorurozhovoru shromažďováníshromažďování......

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VNITŘNÍ KOMUNIKACE prostory sloužící k propojováníprostory sloužící k propojování setkávánísetkávání rozhovorurozhovoru shromažďováníshromažďování......"— Transkript prezentace:

1 VNITŘNÍ KOMUNIKACE prostory sloužící k propojováníprostory sloužící k propojování setkávánísetkávání rozhovorurozhovoru shromažďováníshromažďování......

2 dělení komunikace uvnitř staveb komunikace vně staveb

3 návrhové hodnoty a parametry dané vyhláškami –268/2009 Sb. (OTP na výstavbu) –398/2009 Sb. (Bezbariérové už.staveb) –bezpečnostními předpisy (PO,...) –místními vyhláškami (např. v Praze Nařízení 11/2014 Sb.) normami dalšími zákonnými ustanoveními (BOZP a pod.) architektonickým a inženýrským citem zdravým rozumem

4 KOMUNIKACE UVNITŘ STAVEB vstupní prostory – zádveří – vstupní hala, vestibul (…předsíň bytu) horizontální komunikace – chodby a koridory – pavlače a ochozy – pohyblivé chodníky halové prostory – respiria – atria, patia vertikální komunikace – schodiště a šikmé rampy – výtahy a eskalátory ZÁDVEŘÍ OBJEKTU PUBLICIS AP STUDIO (1999)

5 vstupní prostory Závětří Zádveří – filtr, změna prostředí – lze nahradit technickými prostředky Vstupní hala, vestibul – základní uzel vnitřních komunikací – základní orientace ve vnitřní organizaci – reprezentativní funkce – … předsíň bytu ZÁDVEŘÍ OBJEKTU PUBLICIS AP STUDIO (1999)

6 horizontální komunikace Chodba - základní komunikace – rodinné domy - min. 0,9m – veřejně přístupné budovy - min.1,2m – administrativní budovy - 1,5m – školy 2,2 - 3m – (minima pokud možno nepoužívat) Pavlač – min. 1,5m Průchod (jen pěší) Průjezd (větš. vozidla i pěší) CHODBA OBJEKTU PUBLICIS AP STUDIO (1999)

7 pohyblivé chodníky rovné nebo šikmé (0°- 6°) – VEŘEJNÉ BUDOVY (letiště a jiné dopravní uzly, obchodní centra,...) = velký pohyb lidí – vysoká přepravní kapacita – bezpečný pohyb technické provedení – ve spolupráci dodavatelem – šířka obvykle 1 – 1,4m – zdvih až 9m – rychlost obvykle 0,5 – 0,65 m/sec – výška balustrády (zábradlí) 1m nutná vysoká spolehlivost (trvalý provoz) možné i venkovní provedení náklady na provoz Královská knihovna „BLACK DIAMOND“, KODAŇ Schmidt, Hammer a Lassen (1999)

8 Patrová hala, dvorana (i přes několik podlaží) – usnadnění orientace – centrum pohybu Respirium (oddechový prostor) – např. i jako prostor pro čekání, foyer před přednáškovými místnostmi a pod. Atrium – v původním významu zastřešený prostor (zatímco patio bylo nezastřešené), dnes chápeme jako otevřený prostor obecně halové prostory CENTRÁLNÍ KNIHOVNA HUMBOLDTOVY UNIVERZITY (Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum ), BERLÍN Max Dudler (2009)

9 OBCHODNÍ DŮM GAL. LAFAYETTE, PAŘÍŽ – HLAVNÍ DVORANA

10 OBCHODNÍ DŮM GAL. LAFAYETTE, BERLÍN - HLAVNÍ DVORANA (ARCH. J.NOUVEL)

11

12

13 vertikální komunikace SCHODIŠTĚ A ŠIKMÉ RAMPY (názvosloví viz ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy) – hlavní (propoj. všechna NP,PP) – vedlejší sklony: – 0-10° rampy (ve stavbách sklon v souladu s požadavky vyhlášky 398/2009 o bezbariérovém užívání staveb) – 25-28° schodiště ve veř. příst. budovách – max. 33° byt. domy bez výtahu – max. 35° byt. domy s výtahem – max. 41° uvnitř bytů a do PP šířky – RD min. 0,9 m – ostatní : dáno vyhláškou nebo stanovit pro únik osob a průchodnost při transportu

14 všechny stupně stejnou výšku, v přímých ramenech i stejnou šířku 2 výšky + šířka = 630mm (min.600, ale rozhoduje sklon) v 1 rameni max. 16 výšek (pomocná sch. a uvnitř bytů a RD max. 18 výšek) podchodná a průchodná výška dle schematu: Schodiště

15 ČSN 73 4301 (OBYTNÉ BUDOVY): HLAVNÍ DOMOVNÍ KOMUNIKACE V O.B. NESMÍ BÝT UŽŠÍ NEŽ ŠÍŘKA SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE A MUSÍ UMOŽŇOVAT PŘEPRAVU PŘEDMĚTŮ O ROZMĚRECH 1950x800x1950 mm DO VŠECH BYTŮ VEDLEJŠÍ KOMUNIKACE MIN. 1100mm A DOPRAVA PŘEDMĚTŮ 1800x600x1800 STEJNĚ VELKÝ PŘEDMĚT MUSÍ BÝT DOPRAVITELNÝ I DO VŠECH OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ BYTU Nestanoví-li předpis jinak (viz norma-obyt.budovy) KOSÉ STUPNE V NEJUŽŠÍM MÍSTĚ MIN 130mm NENÍ-LI URČENO JINAK, POTOM ŠÍŘ. STUPNĚ MIN.210mm, STUPNICE MIN. 250mm HLOUBKA PODESTY = MIN. ŠÍŘKA RAMENE (PODLAŽNÍ POD. LÉPE O 100-200mm HLUBŠÍ

16 Zábradlí u schodiště nutné vždy je-li širší než 0,9m, pak z obou stran (šířka schodiště se měří mezi zábradlím) výška zábradlí podle hl. volného prostoru do 3m hloubky….SNÍŽENÁ VÝŠKA… 0,9m 3 - 12m hloubky...ZÁKLADNÍ VÝŠKA..1,0m 12-30m hloubky…ZVÝŠENÁ VÝŠKA…1,1m víc než 30m……...ZVLÁŠTNÍ VÝŠKA…1,2m podél cyklotrasy s hl.prost. více než 0,5m.......................1,3m

17 VÝTAHY A ESKALÁTORY VÝTAHY POVINNĚ: – obytné budovy nad 4 NP (5 a více) – ubytovací zařízení nad 2NP (ubytovací zař. nad 3NP evakuační) – všechny veř. příst. budovy musí být bezbariérové ROZMĚRY KABINY: – osobní (HC) min. 1100x1400mm – evakuační min. 1100x2100mm

18 typy výtahů

19 typy výtahů - výtah bez strojovny omezení prostorových nároků v dispozici lze použít pro všechny typy vč. evakuačních pro nákladní výtahy v prům. stavbách a pod. může být jejich použití zbytečně finančně náročné

20 typy výtahů - podle umístění v šachtě – jednostranné – průchozí (max. možný přístup ze 3 stran) panoramatické

21 LOUVRE, VSTUPNÍ HALA, M.PEI, 1983

22

23 LA GRANDE ARCHE, PAŘÍŽ – VÝTAH NA HORNÍ PLATO ARCH. J.-O. VON SPREKELSEN, 1989

24

25 OSOBNÍ VÝTAH V ZRCADLE SCHODIŠTĚ HOTEL RÉPUBLIQUE, Paříž HLOUBKA KABINY 54 CM ŠÍŘKA KABINY 132 CM POUZE ŠACHETNÍ DVEŘE PROSTOR KABINY CHRÁNĚN SVĚTELNOU LIŠTOU

26 SKLON OBVYKLE 30º AŽ 35º ŠÍŘKA RAMENE MIN. 60cm (1 OSOBA)-80cm (2 OSOBY) RYCHLOST OBVYKLE 0,5-0,65 m/s TL. SOUSTROJÍ V ÚVRATI CCA 1m POČÍTAT S DOSTATEČNOU ROZPTYL. PLOCHOU (MIN. 2,5m) eskalátory

27 CENTRE G.POMPIDOU (BEAUBOURG), R.PIANO A R.ROGERS, 1977


Stáhnout ppt "VNITŘNÍ KOMUNIKACE prostory sloužící k propojováníprostory sloužící k propojování setkávánísetkávání rozhovorurozhovoru shromažďováníshromažďování......"

Podobné prezentace


Reklamy Google