Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ASERTIVITA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ASERTIVITA."— Transkript prezentace:

1 ASERTIVITA

2 Komunikační panenka

3 z lat. asserere „Umění prosadit oprávněný nárok“ NEBO ji definujeme jako „ iniciativu, rozhodnost a vytrvalost při prosazování určitého jednání a to navzdory situačním, interpersonálním či sociálním překážkám“ A. Salter

4 Zvažme… - KDY asertivitu použít - vůči KOMU ji použít - jakou FORMU použít - jaké to bude mít NÁSLEDKY

5 Co je pasivní chování? Neverbální projevy pasivního chování: hlas
způsob řeči tvář kontakt očí pohyby těla

6 Co je to agresivní chování?
Neverbální projevy agresivního chování: hlas způsob řeči tvář kontakt očí pohyby těla

7 Dva psychologické proudy:
Lidská přirozenost je násilná. Nevyhnutelnost násilí, potřeba chovat se násilně. Násilí je naučené, dané sociálními podmínkami a kulturou.

8 Na I. kongresu psychologů Helsinkách se všichni přihlásili
k Deklaraci o násilí Z vědeckého hlediska neobstojí tvrzení, že… jsme náklonnost k válkám a násilí zdědili po zvířecích předcích (existují kultury, které válka a ostatní násilnické projevy jsou geneticky naprogramované v lidské přirozenosti. Přestože geny ovlivňují naše možnosti chování, nespecifikují výsledek, protože chování je určené interakcí genetické výbavy a výchovnými podmínkami. v průběhu lidského vývoje se uskutečňuje přirozená selekce ve prospěch agresivního chování na úkor jiných osob. Dominance předpokládá sociální vztahy, není jen otázkou agresivního chování. lidé mají násilnický mozek. Naše neuropsychické vybavení nám umožňuje jednat agresivně, ale neaktivizuje se automaticky v důsledku vnějších nebo vnitřních stimulů. Ale stimuly jsou filtrovány, dříve než se uplatní důsledkem naší socializace.V naší neurofyziologii neexistuje nic, co by nás nutilo jednat násilnicky. válku a násilí způsobuje instinkt nebo jiná jednoduchá motivace. Důkazem jsou technologie moderních válek a násilí.

9 Členění asertivity Základní asertivita Empatická asertivita Stupňovaná asertivita Konfrontační asertivita

10 Asertivitu si můžeme udržet na základě těchto kroků
přestávka identifikujte potřeby druhé osoby objasněte vaše vlastní potřeby. shrňte konflikt dohodněte se na přijatelném řešení oba zvítězili

11 Neverbální projevy asertivního chování:
hlas způsob řeči tvář kontakt očí pohyby těla

12 Asertivní práva a manipulační pověry
Mám právo posuzovat svoje vlastní chování, myšlenky, emoce a být za ně i za jejich důsledky sám zodpovědný. Mám právo neposkytovat vysvětlení svého jednání a činnosti. Mám právo sám rozhodovat o tom, jak a nakolik jsem zodpovědný za řešení problémů jiných lidí. Mám právo změnit svůj názor. Mám právo dělat chyby a být za následky zodpovědný. Mám právo něco nevědět. Mám právo být nezávislý na dobré vůli jiných lidí. Mám právo dělat rozhodnutí, která se zdají nelogická. Mám právo říci „já ti nerozumím“. Mám právo povědět „je mi to jedno“. Mám právo se chovat neasertivně.

13 Asertivní zásady Učme se kontrolovat své emoce. Respektujme a tolerujme i osobní práva druhého. Stručně a upřímně vyjadřujme své pocity. Snažme se vidět sebe i druhé reálně. Pokusme se poznat stanoviska druhého. Poslouchejme a snažme se vyslechnout. Važme si názorů jiných a jejich přesvědčení. Nemějme „navrch“ za každou cenu. Učme se nacházet kompromis. Přiznejme svoji chybu a pokusme se ji napravit. Uvědomujme si včas, co vlastně chceme.

14 Základní asertivní techniky
technika pokažené gramodesky technika pootevřených dveří sebeotevření volné informace negativní aserce negativně kladené otázky selektivní ignorování přijatelný kompromis

15 Inventář komunikačních schopností
Schopnost požádat o laskavost. Schopnost prosadit oprávněný nárok (požadavek). Schopnost odlišit laskavost od nároku. Schopnost povědět ne, pokud chceme povědět ne. Vyrovnávání se s kritikou (přijímání kritiky). Optimální vyjádření kritiky. Schopnost přijímat ocenění a aktivně oceňovat. Vyjadřování pocitů. Schopnost konverzace – začínání rozhovoru. Sociální remíza a kompromis.

16 Didaktické cíle Umět rozlišovat pasivní, agresivní a asertivní chování. Asertivní techniky aplikované na různé situace. Asertivní (prosociální) chování v soutěživých situacích. Uplatnění asertivity při diskusi.

17 Didaktické cíle a učivo k tématu Asertivita
nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním. dokáže rozlišit manipulativní chování a vhodně na něj reagovat. reaguje asertivně na nevhodné nabídky k aktivitě. jedná ve stylu fair play. neagresivním způsobem obhajuje svá práva.

18 Pro druhé jsi takový, jak se chováš,
pro sebe jsi takový, jak se prožíváš 


Stáhnout ppt "ASERTIVITA."

Podobné prezentace


Reklamy Google