Aktuální datum Dnes je processing instruction serverklient">

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do PHP IZI 228. HTML DHTML CSSJavascript model klient/server & HTTP PHP SQL z PHP SQL Cookies Zabezpečení Paralelní přístup k aplikaci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do PHP IZI 228. HTML DHTML CSSJavascript model klient/server & HTTP PHP SQL z PHP SQL Cookies Zabezpečení Paralelní přístup k aplikaci."— Transkript prezentace:

1 Úvod do PHP Labsky@vse.cz IZI 228

2 HTML DHTML CSSJavascript model klient/server & HTTP PHP SQL z PHP SQL Cookies Zabezpečení Paralelní přístup k aplikaci na serveru eso.vse.cz Napište jednoduchou knihu hostů!

3 Jazyk PHP PHP: Hypertext Preprocessor Interpretovaný skriptovací jazyk (jako Javascript) Používaný na serveru pro dynamické generování stránek http://www.php.net/distributions/manual/php_manual_cs.chm Aktuální datum Aktuální datum Dnes je 3.11.2003. processing instruction serverklient

4 Příklad php skript HTTP požadavek db TCP HTTP odpověď - hlavičky HTTP odpověď - tělo eso.vse.cz:80eso.vse.cz:3306 klient HTTP server (Apache, Tomcat, IIS) db server (MySQL, Oracle)

5 PHP - možnosti Přístup na informace z HTTP požadavků Detailní vytváření HTTP odpovědí Přístup do databází –tj. knihovny poskytující API pro přístup na (příp. vzdálený) databázový server Autentizace Velké množství knihoven –XML parsery, včetně DOMu –API pro SOAP –Generování obrázků –Sockety (TCP spojení) –Posílání mailu, stahování mailu (SMTP, POP3, IMAP),...

6 PHP – jazyk Inkluze do HTML pomocí processing instructions: Case sensitive Komentáře: ; Řada nastavení (php.ini) debugovací výpisy (error, warning, notice), max. doba běhu skriptu, bufferování výstupu, zabezpečení, vlastní processing instructions...

7 Proměnné – datové typy Deklarace –prvním přiřazením hodnoty: $jmeno = 'Josef'; –dynamické datové typy lze měnit typ proměnné proměnná se chová dle kontextu (automatický cast) (!) Primitivní datové typy: –boolean –integer –float –string Speciální datové typy: –resource –NULL Složené datové typy: –array –object true false 10 10.5 'Josef' "Houdek"

8 $jmeno = 'Josef'; $prijmeni = "Houdek"; print("jmeno\t$jmeno\nprijmeni\t$prijmeni"); print('Zde se proměnné jako $jmeno nenahradí hodnotou a \n zůstane \n...'); $veta = $jmeno.' '.$prijmeni; $veta.= ' vlastní hospodu.'; $str = << { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/11/3449095/slides/slide_8.jpg", "name": "$jmeno = Josef ; $prijmeni = Houdek ; print( jmeno\t$jmeno\nprijmeni\t$prijmeni ); print( Zde se proměnné jako $jmeno nenahradí hodnotou a \n zůstane \n... ); $veta = $jmeno. .$prijmeni; $veta.= vlastní hospodu. ; $str = <<

9 Stringy – některé funkce $jmeno = 'Josef'; $prijmeni = "Houdek"; echo $jmeno; print $prijmeni; $prvni_znak = $jmeno{0} $posledni = $jmeno{ strlen($jmeno)-1 } $cena = 17.5; $vyveska = sprintf("Pivo je za %.2f", $cena); $serial = sscanf("SN/2350001","SN/%d"); $pole = explode(' ', 'Josef Houdek'); split('/s+', 'Josef Houdek'); $retezec = implode(',', $pole); // join() stejne jako implode() $retezec = trim("\n\t\t Tady je teprv Maso.. \r\n"); ltrim() rtrim() $lcase = strtolower($str); $ucase = strtoupper($str); $viktor = substr("Nad Viktorkou", 4, 6); // Viktor $at_vse_cz = strstr("viktor@vse.cz", "@"); // @vse.cz $idx = strpos("viktor@vse.cz", "@"); // 6 (odzadu strrpos()) $s = htmlspecialchars('Odkaz se píše '); // <  < $s = addslashes('něco v "uvozovkách"'); quotemeta() jazykové konstrukty, ne funkce  nejsou třeba závorky kolem argumentů 1 nebo více bílých znaků [ \t\r\n]

10 Regulární výrazy I. Viz PHP manuál: - Regular Expression Functions (Perl / POSIX) - Pattern Syntax - Pattern Modifiers // extrahuj hostname z URL preg_match('/^http:\/\/([^\/]+)/i', "http://www.php.net/index.html", $matches); $cely_match = $matches[0]; // http://www.php.net $hostname = $matches[1]; // www.php.net // extrahuj emailove odkazy z HTML stranky preg_match_all('/mailto:\s*([a-z_.]+@[a-z_.]+)/i', ' karel ', $matches); $cely_match_1 = $matches[0][0]; // mailto:karel@vse.cz $email_1 = $matches[0][1]; // karel@vse.cz $cely_match_2 = $matches[1][0]; // mailto:vasek@vse.cz $email_2 = $matches[1][1]; // vasek@vse.cz /vzor/i

11 Regulární výrazy II. // nahrad stringy jinymi stringy $string = "Project members are Karel and Josef"; $vzory[0] = "/Karel/"; $vzory[1] = "/Jan/"; $prepisy[0] = "Charlie"; $prepisy[1] = "Joseph"; print preg_replace($vzory, $prepisy, $string); // nahrad vsechny miry v cm mirami v mm $nahrazeno = preg_replace('/([0-9.]+)\s*cm/e', ' (\1 * 10). " mm" ', "Míry jsou 20 cm x 5 cm"); // prevod retezce na pole hodnot $pole = preg_split('/\s*[,;]\s*', "Josef Vyskočil, Pepa, Franta");

12 Pole I. $zver = array('kocka', 'pes'); $zver[0] = 'kocka'; $zver[] = 'kocka'; $zver[1] = 'pes'; $zver[] = 'pes'; $delka = count($zver); array_push($zver,'lev'); $lev = array_pop($zver); array_unshift($zver,'lev'); $lev = array_shift($zver); $zvireDne = array_rand($zver); $extrahovanePrvky = array_splice ($zver, 1, 1); slouží jako: klasická pole, asociativní pole (mapy, hash tabulky), zásobníky, fronty, seznamy, mnohorozměrná pole... jako zásobník (LIFO) FIFO index (klíč)hodnota totéž kocka pes 0 1

13 Pole II. $zver = array('cat'=>'kocka', 'dog'=>'pes'); $zver['cat'] = 'kocka'; $zver['dog'] = 'pes'; $poleInv = array_flip($pole); // hodnoty klice $klice = array_keys($pole); // pole klicu 0..n $hodnoty = array_values($pole); // pole hodnot 0..n /* mnohorozměrné pole */ $a = array( array('citron','kiwi'), array('agave','grep') ); print $a[1][0]; // agave asoc. pole (uspořádaná hash tabulka) agave citron kiwi grep kocka pes cat dog 0 1 0 1 0 1

14 Pole – některé funkce aplikuje zadanou funkci na každý prvek pole while (list($klic, $hodnota) = each($zver)) { print ("na indexu $klic je $hodnota\n"); } reset($zver); sort($zver); // sort dle hodnot ksort($zver); // sort dle klicu usort($zver, "srovnejObracene"); uksort... function srovnejObracene ($a, $b) { if ($a == $b) return 0; return ($a > $b) ? -1 : 1; } array_walk($prispevky, "sprostaSlovaVen"); iterátor, vrátí 2-prvkové pole s klíčem a hodnotou aktuálního prvku a posune se na další prvek, nakonec vrátí False hromadné přiřazení prvků pole do více nezávislých proměnných (konstrukt) kocka pes cat dog

15 Řídící struktury – podmínky $link = mysql_connect("db.cz", "user", "pass") or die("Sory eror"); if ($a > $b) { print "a je větší než b"; }elseif ($a == $b) { print "a rovná se b"; }else { print "a je menší než b"; } $jmeno = "Karel"; $vaha = 129; echo $jmeno.( ($vaha>130)? " je" : " není" )." tlusťoch"; switch ($piti) { case "pivo": case "cola": print "$piti máme"; break; case "tonic": print "$piti došel"; break; default: print "$piti nevedeme"; } Logické operátory: && || ! or and xor

16 Některé cykly /* vypiš kontakty */ $vypis = " \n"; for ($i=0; $i $cesky) { print " $anglicky $cesky \n"; } /* stáhni určitý dokument a vypiš ho i s čísly řádků */ $poleRadek = file('http://www.example.com/'); while ( list ($cis_radky, $radka) = each ($poleRadek) ) { echo " Line $cis_radky: ".htmlspecialchars($radka)." \n"; }

17 Předdedinované proměnné I. Informace o spojení klient-server /* info o klientovi, serveru a jejich spojení */ $_SERVER['REMOTE_ADDR'] $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] $_SERVER['PHP_SELF']... Asociativní pole $_SERVER IP adresa klienta, vybrané hlavičky ze zpracovávaného požadavku, jméno běžícího skriptu, jméno serveru... Vypište celé pole $_SERVER pomocí foreach cyklu do tabulky: REMOTE_ADDR 146.102.168.19 HTTP_USER_AGENT Mozilla...

18 Předdefinované proměnné II Čtení HTTP Parametrů Demo http://nb.vse.cz/~labsky/forms/form.html /* 1. čtení HTTP parametrů z požadavků typu GET */ Najdi Karla nebo print $_GET['search']; /* pro oba případy vytiskne Karel */ /* 1. čtení HTTP parametrů z požadavků typu POST */... $_POST['jmeno'] /* totéž jako $_GET, ale přistupuje k POST param. */ $_POST['heslo'] GET POST

19 Chybové výpisy error_reporting (E_ALL); error_reporting (E_ALL ^ E_NOTICE); error_reporting (0); // @ - potlaceni varovani pro zavolani funkce $poleRadek = @ file ('nexistujici_soubor'); if( ! $poleRadek) { die ("Problém s otevřením souboru: '$php_errormsg'"); }

20 Inkluze jiných souborů require "common.php"; require $soubor; include "specialni_nastaveni.php"; include $soubor; $pocet_bytu = readfile($jmeno); vloží místo sebe obsah požadovaného souboru a provede jej – tj. scope při provádění požadovaného souboru je stejný jako na volajícím místě. pokud se soubor nenajde, pokračuje se dál (ne tak require) obrátí obsah souboru na výstup (neinterpretuje)

21 Tisk hlaviček do HTTP odpovědi header ("Content-type: application/pdf"); header ("Content-Disposition: attachment; filename=downloaded.pdf"); // 1. speciální význam: změna typu odpovědi header("HTTP/1.0 404 Not Found"); header("HTTP/1.0 401 Unauthorized"); // 2. speciální význam: přesměrování header("Location: http://www.server.cz/login.php"); exit; lze opětovně měnit dokud nejsou hlavičky odeslány HTTP/1.1 200 OK Date: Tue, 21 Oct 2003 23:11:07 GMT Server: Apache/2.0.44 (Win32) PHP/4.3.0 Last-Modified: Mon, 04 Aug 2003 11:48:54 GMT Content-Length: 1969 Content-Type: text/html; charset=iso-8859-2 [CRLF]... headery je třeba vypsat před začátkem těla...! (tj. před prvními printy a ne-PHP daty) automaticky změní typ odpovědi na HTTP/1.1 302 Moved Temporarily přesměrovací odpověď je obvykle bez těla (ale HTTP/1.1 doporučuje „jste přesměrováni...“)

22 Hlavičky – typická použití Přesměrování Zabránění cachování (na prohlížeči nebo po cestě) Autentizace (předposlední seminář) Nastavení Content-type Cookies (viz dále) header("Content-type: image/png"); readfile("obrazek.png"); header('Location: http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].dirname($_SERVER['PHP_SELF']).'/login.php'); exit; header("Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT"); header("Last-Modified: ".gmdate("D, d M Y H:i:s")." GMT"); header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate"); header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false); header("Pragma: no-cache"); dle HTTP 1.1 je potřeba absolutní URL header("Content-type: text/html; encoding=iso-8859-2");

23 Funkce a scope proměnných function Soucet($a, $b) { return $a + $b; } $tips = ('Tip 1','Tip 2'); function TipOfTheDay1() { global $tips; return array_rand($tips); } function TipOfTheDay2() { return array_rand($GLOBALS['tips']); } print 'Tip dne: '.TipOfTheDay1().' '; function Counter() { static $pocet = 0; return ++$pocet; } $i = Counter(); // 1 $j = Counter(); // 2 pole $tips je definováno v globálním variable scopu lokální scope unvitř funkcí Pokud chci použít proměnnou z globálního scopu, musím ji importovat pomocí global (!) nebo použít pole $GLOBALS, viditelné všude (pozor, bez _ ). statická proměnná, inicializována jen 1x, zachovává hodnotu mezi voláními

24 Objekty I. class Clovek { var $jmeno; var $prijmeni; function Clovek($jm = 'neznamy', $pr = 'clovek') { $this->jmeno = $jm; $this->prijmeni = $pr; } function Jmenovka() { return $this->jmeno.' '.$this->prijmeni.' '; } $kontakt = new Clovek('Smil','Flek'); $kontakt->prijmeni = 'Flek z Nohavic'; print $kontakt->Jmenovka(); // Smil Flek z Nohavic class Rytir extends Clovek { var $zbran; function Rytir($jm = 'neznamy', $pr = 'rytir', $zb = 'mec') { $this->Clovek($jm, $pr); $this->zbran = $zb; } implicitní hodnota pokud argument chybí

25 Objekty II. // volání statické metody (vázána na třídu, ne na instanci) // definice metody stejná, pouze nesmí používat atributy instance Rytir::VsechnyZbrane(); // mec, bidlo // volání metody předka v těle metody potomka: parent::Funkce(); // přímý předek Clovek::Funkce(); // konkrétní předek $kontakt = new Clovek('Smil','Flek z Nohavic'); $str = serialize($kontakt);... // např. uložit do souboru, poslat přes síť...... $opetKontakt = unserialize($str);

26 Reference $a = 'Maso'; $b = & $a; /* Předání parametru referencí: 1. nevytvoří se kopie 2. funkce může originál měnit */ function NactiObrazek($filename, &$data, &$errMsg) {... /* pokus se otevřít filename, načíst data, a podle chyby naplň $errMsg a $errCode */ return $errCode; } $chyba = ''; $binData = ''; if( NactiObrazek('Mapa280_450.png', $binData, $chyba) != OK ) { die ("Nepovedlo se načíst obrázek: $chyba"); } header ("Content-type: application/png"); print $binData; Stejný obsah pod různými jmény, aliasy (nejde o pointery) proměnné $a a $b obsahují fyzicky stejná data, není mezi nimi rozdíl ($b neukazuje na $a, jsou to aliasy pro totéž) předání referencí předání hodnotou (kopie)

27 Reference II // Vrácení reference z funkce – typicky pro výběr z N objektů, kde vybraný objekt budu chtít v místě editovat function & getNextMessageForSpellCheck ($kriteria) {... // najdi dalsi prispevek dle kriterii return $nextMessage; } $message = & getNextMessageForSpellCheck('anglicke prispevky'); spellCheckAndRepair($message);

28 Předdefinované proměnné III Session proměnné (1) session_start();... $_SESSION['uzivatel'] = new Uzivatel($userName, $preferences); $_SESSION['nakupniKosik'] = new Array('klobasa'=>5, 'horcice'=>1); Proměnné skladovány mezi HTTP transakcemi stejného klienta server klient 1... SID 1 session klienta 1 session klienta 2 SID 1 vytvoří session (pokud neexistuje) nebo obnoví obsah session proměnných session_start(); $kosik = & $_SESSION['nakupniKosik']; $kosik['chleba'] = 1;

29 Session proměnné (2) PHP je obnovuje pro každého klienta zvlášť /* obnovení session proměnných z konce zpracování minulého požadavku, pokud je klient nový, založí novou session */ session_start(); if(!isset($_SESSION["PocetPristupu"])) { /* poprvé */ $_SESSION["PocetPristupu"]=1; }else { $_SESSION["PocetPristupu"]++; } print "Počet přístupů během session: ".$_SESSION["PocetPristupu"]; zapisuje do hlaviček, třeba zavolat před začátkem těla @ potlačí varovný notice při prvním přístupu k poli $_SESSION, kdy čteme prvek s indexem "PocetPristupu", který ještě není definován. V takovém případě dostáváme NULL, který je pro numerický operátor ++ castován na 0. @$_SESSION["PocetPristupu"]++; // totéž jako

30 Session proměnné (3) session_start(); // session proměnné jsou klasické prvky pole $_SESSION $_SESSION["kosik"] = array("parek"=>2, "pivo"=>7); $_SESSION["kosik"]["chleba"] = 1; $_SESSION["kosik"]["parek"]++; /* přehlednější a pohodlnější – použít lokální proměnnou s referencí na často používanou session proměnnou */ $kosik = & $_SESSION["kosik"]; $kosik["chleba"] = 1; $kosik["parek"]++; // odstranění jedné session proměnné unset($_SESSION["kosik"]); // odstranění všech session proměnných $_SESSION = array(); // zničení session (úložiště) a zneplatnění klientova klíče (SID) session_destroy();

31 Login name: /* cookies – informace v podobe (klic-hodnota), kterou klient posila serveru v hlavicce Cookie: jako soucast pozadavku. Cookie u klienta ulozil server behem minulych transakci. */ setcookie ("last_login_from_here", "Karel", time()+3600*24*365); /* Za týden, ve stejné aplikaci, při generování přihlašovacího formuláře předvyplníme naposledy zadané uživatelské jméno: print 'Login name: '; Předdefinované proměnné IV Cookies (1) Předvyplnění uživ. jména, čas poslední návštěvy, nastavení...

32 Cookies (2) Server uloží u klienta dvojice proměnná=>hodnota Klient posílá cookie stejnému serveru v každém požadavku zpět setcookie ("ForumAutor", "Karel", time()+3600*24*365); setcookie ("Navstev", 20, time()+3600, "/~labsky/",".vse.cz"); // smazání setcookie ("TestCookie", "", time() - 3600);... (HTTP odpověd) Set-Cookie: ForumAutor=Karel; expires=Wed, 12-Nov-04 00:09:30 GMT Set-Cookie: Navstev=20; expires=Wed, 12-Nov-03 00:09:30 GMT; path=/~labsky/; domain=.vse.cz...... (HTTP požadavek) Cookie: ForumAutor=Karel; Navstev=20... echo $_COOKIE["ForumAutor"]." tu byl ".$_COOKIE["Navstev"]."-krat."; expires=0 (do zavření okna prohlížeče) nazýváno dočasné, session cookie

33 Předdefinované proměnné V /* seznam vsech globalnich promennych dle jejich jmen */ $GLOBALS['jmeno_glob_promenne'] /* info o prostredi na serveru */ $_ENV['promenna_prostredi'] /* info o uploadovaných souborech */ $_FILES['name_prvku_formulare']['jmeno_souboru'] $_FILES['name_prvku_formulare']['size'] $_FILES['name_prvku_formulare']['tmp_jmeno']... „Superglobals“ – pokračování Další předdefinované proměné $php_errormsg /* popis poslední chyby skriptu (např. po neúspěšném pokusu o otevření souboru) */

34 Další datové typy Resource – reference na externí zdroj: $link = mysql_connect("localhost", "mysql_user", "mysql_password");... mysql_close($link); NULL – datový typ o 1 možné hodnotě NULL ;) Všechny proměnné, kterým zatím nebyla přiřazena hodnota, jsou NULL, včetně ve skriptu zatím nezmíněných proměnných // NULL je typická negativní návratová hodnota $a = array(); $prvek = array_shift($a); // prvni prvek neni zadny, vrati se NULL // test na NULL a obrácený test: is_null($x); isset($x); // negeneruje notice když $x neexistuje // NULL proměnné lze vyrobit ručně např. takto: $a = NULL; $b = 5; unset($b);

35 Práce s datovými typy var_dump($x); print_r($x); is_bool() is_numeric() is_float() is_int() is_string() is_object() is_array() is_integer() is_real() is_null() $pi = 3.14; print gettype($pi); /* vrátí jednu ze stringových hodnot: boolean integer double string array object resource */ print "15 jablek" + "10 hrušek"; // automatický cast – 25 (!) print (int) "15 jablek"; // ruční cast $a = "15 jablek"; settype($a, "integer"); // změna typu samotné proměnné $a = 0; if($a == False) { print "a lze přecastovat na false"; } if($a === False) { print "a je boolean false"; } neplatí, operátor = = = vyžaduje i stejný datový typ (neprovádí cast jako u operátoru = =) platí, int přecastován na bool (0  False)

36 Některé důležité funkce String, Array, Variable Functions Date and Time Functions Regular Expression Functions Filesystem Functions Execution Operators URL Functions Iconv Functions MySQL functions (viz manuál)

37 Stav serverové aplikace HTTP je bezestavový protokol –HTTP server nezná pojem „session s klientem X“ –server pouze posílá HTTP odpověď na HTTP požadavek nějakého klienta Často potřeba držet stav aplikace pro klienty - kde? jak? –příklady: nákupní košík, doba trvání session, přihlašovací informace (jestli je klient správně přihlášen, jméno), …

38 Udržení stavu na klientovi I.„stránka s přesným časem“ – žádný stav II.„interface k databázi bez přihlášení“ stav = klientova pozice v aplikaci např. „programy kin – kino Aero – program na dnešek“ pozice v aplikaci je dána (vygenerovanými) HTML odkazy na aktuální stránce u klienta, na které může uživatel přejít: stav si ve své HTML stránce nese každý klient, server pouze standardně reaguje na požadavky obsahující správná URL (včetně GET parametrů). jinak lze držet stav u klienta zejména pomocí: –skrytých formulářových polí, jejichž obsah se při submitu dostává zpět na server jako GET nebo POST parametry, –cookies. Zpět Zítřejší program

39 Udržení stavu na serveru III.„interface k databázi s přihlášením“ –přizpůsobení vzhledu rozhraní uživateli, zabezpečení... –stav pozice v aplikaci (stále implicitně v HTML kódu na klientovi) informace o uživateli –jméno, příjmení, obsah nákupního košíku, čas posledního přihlášení, čas od posledního HTTP požadavku... –typicky velké množství informací, nevhodné nebo nemožné skladovat v GET parametrech, cookies nebe ve skrytých formulářových polích.  skladovat na serveru.  nutná jednoznačná identifikace klienta (na serveru skladujeme data pro různé klienty) typicky se generuje pro každého klienta při prvním požadavku klíč, kterým se klient při všech dalších požadavcích představuje přesně toto zajišťují php session proměnné nebo lze zajistit vlastními silami

40 Identifikace klienta pomocí php session 1.Klient pošle požadavek (ev. může poslat username a heslo, např. jako POST parametry) 2.Server (ev. posoudí správnost username a hesla) a vytvoří pro klienta jedinečný klíč – session identifikátor (SID) 3.Server alokuje prostor pro skladování dat (session proměnných) pro session SID – např. dočasný soubor jménem SID.tmp 4.SID je spolu s odpovědí poslán klientovi, např. jako dočasný cookie 5.Klient nadále v každém požadavku posílá SID cookie (do doby než je prohlížeč vypnut) 6.Server při zpracování každého požadavku od některého přihlášeného klienta obdrží jeho SID. Ten porovná s existujícími SIDy a v případě shody je klient identifikován (php obnoví session proměnné pro zpracování požadavku) 7.Zničení session ze strany klienta – klient zapomene dočasný SID cookie (zavření prohlížeče) – server pak po timeoutu provede smazání session dat u sebe. 8.Zničení session ze strany serveru – session_destroy() – smaže session data na serveru – při příštím požadavku téhož klienta nebude session nalezena.

41 Manuál PHP http://www.php.net/distributions/manual/php_manual_en.chm http://www.php.net/distributions/manual/php_manual_cs.chm http://nb.vse.cz/~labsky/ Články o php a stáhnutelné aplikace... a materiály na http://www.php.cz/ http://www.zend.com/ http://devscripts.com/ http://www.phpcomplete.com/ http://www.php.web2001.cz/ http://www.kosek.cz/clanky/tipy/qa05.html


Stáhnout ppt "Úvod do PHP IZI 228. HTML DHTML CSSJavascript model klient/server & HTTP PHP SQL z PHP SQL Cookies Zabezpečení Paralelní přístup k aplikaci."

Podobné prezentace


Reklamy Google