Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gender problematika Nejprve zmíním motivaci tohoto výzkumu,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gender problematika Nejprve zmíním motivaci tohoto výzkumu,"— Transkript prezentace:

1 Gender problematika Nejprve zmíním motivaci tohoto výzkumu,
Ráda bych vás seznámila s projektem zaměřeným na používání grafů ve výuce fyziky, který probíhal především v roce 2003. Nejprve zmíním motivaci tohoto výzkumu, Poté budu stručně charakterizovat hlavní části projektu A dále se budu podrobněji zabývat první částí projektu.

2 Vymezení pojmu: Gender [džender]: sociální konstrukt
Vlastnosti a chování spojované s obrazem muže a ženy jsou formovány kulturou a společností. Gender: sociologické versus pohlaví(sex): fyziologické rozdíly Genderová analýza: Studium rozdílů v potřebách, podmínkách, přístupu ke zdrojům, kontrole majetku, rozhodovacích pravomocích atd. mezi ženami a muži. Komunikace vždy byla a je velmi důležitou součástí společnosti a je nezbytná pro její fungování. V průběhu času se však prostředky a způsoby výměny informací mění. V dnešní době se mimo jiné stále častěji stává nositelem informace graf. Pomocí grafu sdělují nejrůznější informace média – především tisk a televize, prezentace dat formou grafu je samozřejmostí na obchodních jednáních, při reklamních prezentacích apod. Z výše uvedeného je zřejmé, že grafy mají ve výuce – především matematiky – své místo. Proč grafy ve fyzice? 1) Příklady z fyziky poskytují vhodné náměty na aplikaci matematického učiva 2) Ve výuce by žáci měli získat také představu o charakteru práce přírodních věd. K té zcela neodmyslitelně patří experiment, a právě grafy hrají při jeho vyhodnocování důležitou roli. Dále bych stručně charakterizovala hlavní části výzkumu

3 Další pojmy: maskulinita - mužství feminita - ženství Soubor genderových vlastností připisovaných ženě, muži danou společností v určitém čase. Gender role Gendrová identita: označuje osobní zkušenost s mužskou nebo ženskou existencí Komunikace vždy byla a je velmi důležitou součástí společnosti a je nezbytná pro její fungování. V průběhu času se však prostředky a způsoby výměny informací mění. V dnešní době se mimo jiné stále častěji stává nositelem informace graf. Pomocí grafu sdělují nejrůznější informace média – především tisk a televize, prezentace dat formou grafu je samozřejmostí na obchodních jednáních, při reklamních prezentacích apod. Z výše uvedeného je zřejmé, že grafy mají ve výuce – především matematiky – své místo. Proč grafy ve fyzice? 1) Příklady z fyziky poskytují vhodné náměty na aplikaci matematického učiva 2) Ve výuce by žáci měli získat také představu o charakteru práce přírodních věd. K té zcela neodmyslitelně patří experiment, a právě grafy hrají při jeho vyhodnocování důležitou roli. Dále bych stručně charakterizovala hlavní části výzkumu

4 Typické znaky pro muže a pro ženy:
Uveďte nějaký příklad typické ženy a muže z vašeho okolí. Zamyslete se nad tím, jaké typické vlastnosti pro muže a jaké pro ženy má vaše nejlepší kamarádka, váš nejlepší kamarád. Komunikace vždy byla a je velmi důležitou součástí společnosti a je nezbytná pro její fungování. V průběhu času se však prostředky a způsoby výměny informací mění. V dnešní době se mimo jiné stále častěji stává nositelem informace graf. Pomocí grafu sdělují nejrůznější informace média – především tisk a televize, prezentace dat formou grafu je samozřejmostí na obchodních jednáních, při reklamních prezentacích apod. Z výše uvedeného je zřejmé, že grafy mají ve výuce – především matematiky – své místo. Proč grafy ve fyzice? 1) Příklady z fyziky poskytují vhodné náměty na aplikaci matematického učiva 2) Ve výuce by žáci měli získat také představu o charakteru práce přírodních věd. K té zcela neodmyslitelně patří experiment, a právě grafy hrají při jeho vyhodnocování důležitou roli. Dále bych stručně charakterizovala hlavní části výzkumu

5 Zdroj dat: http://w3. unece. org/pxweb/Dialog/statfile1_new
Zdroj dat: UNECE – United Nations Economic Commision for Europe Data z roku 2000: Populace Pro zjišťování typických chyb jsem vytvořila 4 soubory úloh…především z mechaniky a molekulové fyziky. Byly určeny pro řešení studenty ročníků čtyř. SŠ. Soubory úloh obsahovaly úlohy: Výzkumu se účastnilo 483 studentů Každou úlohu tak řešilo studentů Pilotáž proběhla v červenci 2003 na letním soustředění Pro SŠ Vlastní výzkum využívají již opravených úloh probíhal v 10., Zjištění typických chyb bylo provedeno na základě položkové analýzy jednotlivých úloh.

6 Podnikatelé (v % ze zaměstnaných)
Zdroj dat: UNECE – United Nations Economic Commision for Europe Data z roku 2000: Podnikatelé (v % ze zaměstnaných) Pro zjišťování typických chyb jsem vytvořila 4 soubory úloh…především z mechaniky a molekulové fyziky. Byly určeny pro řešení studenty ročníků čtyř. SŠ. Soubory úloh obsahovaly úlohy: Výzkumu se účastnilo 483 studentů Každou úlohu tak řešilo studentů Pilotáž proběhla v červenci 2003 na letním soustředění Pro SŠ Vlastní výzkum využívají již opravených úloh probíhal v 10., Zjištění typických chyb bylo provedeno na základě položkové analýzy jednotlivých úloh.

7 V domácnosti (v % ze zaměstnaných)
Zdroj dat: UNECE – United Nations Economic Commision for Europe Data z roku 2000: V domácnosti (v % ze zaměstnaných) Pro zjišťování typických chyb jsem vytvořila 4 soubory úloh…především z mechaniky a molekulové fyziky. Byly určeny pro řešení studenty ročníků čtyř. SŠ. Soubory úloh obsahovaly úlohy: Výzkumu se účastnilo 483 studentů Každou úlohu tak řešilo studentů Pilotáž proběhla v červenci 2003 na letním soustředění Pro SŠ Vlastní výzkum využívají již opravených úloh probíhal v 10., Zjištění typických chyb bylo provedeno na základě položkové analýzy jednotlivých úloh.

8 Odpověď ? Je to přirozené!
Proč jsou v prakticky každé známé společnosti lidé děleni na základě genderu? Proč je prakticky každá známá společnost založena na mužské dominanci? Odpověď ? Je to přirozené! Cílem 1. části výzkumu bylo vymezení dovedností, které by měli studenti získat pro úspěšné řešení úloh s grafy a to nejen s fyzikálním obsahem. 2. Hlavním cílem druhé části projektu byla tvorba testových úloh, které především zjišťovaly, jaké jsou chybné miskoncepce studentů při práci s grafy. U každé úlohy byly stanoveny dovednosti (ze seznamu vytvořeného v první části projektu) potřebné k úspěšnému vyřešení této úlohy. Dále bych uvedla metodu a rozsah tohoto výzkumu.

9 Odpověď ? Je to přirozené!
Proč jsou v prakticky každé známé společnosti lidé děleni na základě genderu? Proč je prakticky každá známá společnost založena na mužské dominanci? Odpověď ? Je to přirozené! Cílem 1. části výzkumu bylo vymezení dovedností, které by měli studenti získat pro úspěšné řešení úloh s grafy a to nejen s fyzikálním obsahem. 2. Hlavním cílem druhé části projektu byla tvorba testových úloh, které především zjišťovaly, jaké jsou chybné miskoncepce studentů při práci s grafy. U každé úlohy byly stanoveny dovednosti (ze seznamu vytvořeného v první části projektu) potřebné k úspěšnému vyřešení této úlohy. Dále bych uvedla metodu a rozsah tohoto výzkumu.

10 Odpověď ? Je to přirozené!
Proč jsou v prakticky každé známé společnosti lidé děleni na základě genderu? Proč je prakticky každá známá společnost založena na mužské dominanci? Odpověď ? Je to přirozené! Biologický determinismus je v rozporu s antropologickými, biologickými a psychologickými výzkumy. Rozdíly v rámci skupin větší než mezi skupinami. Gender jako sociální konstrukt: ženami a muži se nerodíme, ale stáváme se jimi v důsledku života v konkrétní společnosti. Cílem 1. části výzkumu bylo vymezení dovedností, které by měli studenti získat pro úspěšné řešení úloh s grafy a to nejen s fyzikálním obsahem. 2. Hlavním cílem druhé části projektu byla tvorba testových úloh, které především zjišťovaly, jaké jsou chybné miskoncepce studentů při práci s grafy. U každé úlohy byly stanoveny dovednosti (ze seznamu vytvořeného v první části projektu) potřebné k úspěšnému vyřešení této úlohy. Dále bych uvedla metodu a rozsah tohoto výzkumu.

11 Projevuje se při interakcích s ostatními. organizující princip
Gender koncept vztahový Projevuje se při interakcích s ostatními. organizující princip Směřuje ženy a muže do rozdílných (nerovných) pozic. Typicky mužská a ženská povolání. Androcentrismus Maskulinita nadřazená feminitě Feminita jako norma o d v o z e n á od maskulinity. Komunikace vždy byla a je velmi důležitou součástí společnosti a je nezbytná pro její fungování. V průběhu času se však prostředky a způsoby výměny informací mění. V dnešní době se mimo jiné stále častěji stává nositelem informace graf. Pomocí grafu sdělují nejrůznější informace média – především tisk a televize, prezentace dat formou grafu je samozřejmostí na obchodních jednáních, při reklamních prezentacích apod. Z výše uvedeného je zřejmé, že grafy mají ve výuce – především matematiky – své místo. Proč grafy ve fyzice? 1) Příklady z fyziky poskytují vhodné náměty na aplikaci matematického učiva 2) Ve výuce by žáci měli získat také představu o charakteru práce přírodních věd. K té zcela neodmyslitelně patří experiment, a právě grafy hrají při jeho vyhodnocování důležitou roli. Dále bych stručně charakterizovala hlavní části výzkumu

12 osobnost člověka společnost trh práce věda náboženství škola jazyk
Gender a osobnost člověka společnost trh práce věda náboženství škola jazyk média Komunikace vždy byla a je velmi důležitou součástí společnosti a je nezbytná pro její fungování. V průběhu času se však prostředky a způsoby výměny informací mění. V dnešní době se mimo jiné stále častěji stává nositelem informace graf. Pomocí grafu sdělují nejrůznější informace média – především tisk a televize, prezentace dat formou grafu je samozřejmostí na obchodních jednáních, při reklamních prezentacích apod. Z výše uvedeného je zřejmé, že grafy mají ve výuce – především matematiky – své místo. Proč grafy ve fyzice? 1) Příklady z fyziky poskytují vhodné náměty na aplikaci matematického učiva 2) Ve výuce by žáci měli získat také představu o charakteru práce přírodních věd. K té zcela neodmyslitelně patří experiment, a právě grafy hrají při jeho vyhodnocování důležitou roli. Dále bych stručně charakterizovala hlavní části výzkumu

13 Gender a osobnost člověka
Dříve teorie: biologická podmíněnost genderová rozdílnost Určení biologického pohlaví: -genetická výbava (chromozomy) -hormony -vnější a vnitřní pohlavní orgány V důsledku poruch – v některé oblasti nelze rozhodnout, zda se jedná o muže či o ženu Genderová identita identita – utváří se postupně g. identita závisí na systému v dané společnosti Psychologické přístupy k utváření g. identity Psychoanalýza (S. Freud) Teorie sociálního učení Kognitivní teorie Alternativní pohled (Sandra Bem) – z kog. teorie ale akcentuje i vliv kultury Komunikace vždy byla a je velmi důležitou součástí společnosti a je nezbytná pro její fungování. V průběhu času se však prostředky a způsoby výměny informací mění. V dnešní době se mimo jiné stále častěji stává nositelem informace graf. Pomocí grafu sdělují nejrůznější informace média – především tisk a televize, prezentace dat formou grafu je samozřejmostí na obchodních jednáních, při reklamních prezentacích apod. Z výše uvedeného je zřejmé, že grafy mají ve výuce – především matematiky – své místo. Proč grafy ve fyzice? 1) Příklady z fyziky poskytují vhodné náměty na aplikaci matematického učiva 2) Ve výuce by žáci měli získat také představu o charakteru práce přírodních věd. K té zcela neodmyslitelně patří experiment, a právě grafy hrají při jeho vyhodnocování důležitou roli. Dále bych stručně charakterizovala hlavní části výzkumu

14 Gender a jazyk Jazyk: nástroj popisu a odrazu sociální reality
nástroj vytváření reality Teorie jazykového relativismu (Sapiro – Whorf) O úřad prezidenta se ucházelo 5 kandidátů. V Iráku zahynulo 7 novinářů zneviditelňování žen Genderově necitlivý jazyk 1. titulování, oslovování př. řidič, učitelka 2. výrazové prostředk př. živitel rodiny, strážkyně krbu, Milé dámy a vážení pánové 3. mluvní styl a genderové rituály Komunikace vždy byla a je velmi důležitou součástí společnosti a je nezbytná pro její fungování. V průběhu času se však prostředky a způsoby výměny informací mění. V dnešní době se mimo jiné stále častěji stává nositelem informace graf. Pomocí grafu sdělují nejrůznější informace média – především tisk a televize, prezentace dat formou grafu je samozřejmostí na obchodních jednáních, při reklamních prezentacích apod. Z výše uvedeného je zřejmé, že grafy mají ve výuce – především matematiky – své místo. Proč grafy ve fyzice? 1) Příklady z fyziky poskytují vhodné náměty na aplikaci matematického učiva 2) Ve výuce by žáci měli získat také představu o charakteru práce přírodních věd. K té zcela neodmyslitelně patří experiment, a právě grafy hrají při jeho vyhodnocování důležitou roli. Dále bych stručně charakterizovala hlavní části výzkumu

15 Gender a média Mediální sdělení:
Média: primární zdroj informací a podnětů -nelze kontrolovat, ovlivňovat co média produkují -často šíří stereotypy Mediální sdělení: -jazyk genderově zatížen -ženy prezentovány z hlediska vzhledu, věku, stavu rodiny (viz političky Marvanová, Buzková) -média se podílejí na mýtu krásy -pořadí témat -témata pro ženy, muže (červená knihovna x western) Komunikace vždy byla a je velmi důležitou součástí společnosti a je nezbytná pro její fungování. V průběhu času se však prostředky a způsoby výměny informací mění. V dnešní době se mimo jiné stále častěji stává nositelem informace graf. Pomocí grafu sdělují nejrůznější informace média – především tisk a televize, prezentace dat formou grafu je samozřejmostí na obchodních jednáních, při reklamních prezentacích apod. Z výše uvedeného je zřejmé, že grafy mají ve výuce – především matematiky – své místo. Proč grafy ve fyzice? 1) Příklady z fyziky poskytují vhodné náměty na aplikaci matematického učiva 2) Ve výuce by žáci měli získat také představu o charakteru práce přírodních věd. K té zcela neodmyslitelně patří experiment, a právě grafy hrají při jeho vyhodnocování důležitou roli. Dále bych stručně charakterizovala hlavní části výzkumu Reklama Přístup 1. Tradice obsahové analýzy 2. Tradice sémiotické analýzy Zobrazení ženy – rozdílné pokud je reklama určena pro muže a pro ženy

16 Zdroj dat: http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm Data z roku 2000:
Pro zjišťování typických chyb jsem vytvořila 4 soubory úloh…především z mechaniky a molekulové fyziky. Byly určeny pro řešení studenty ročníků čtyř. SŠ. Soubory úloh obsahovaly úlohy: Výzkumu se účastnilo 483 studentů Každou úlohu tak řešilo studentů Pilotáž proběhla v červenci 2003 na letním soustředění Pro SŠ Vlastní výzkum využívají již opravených úloh probíhal v 10., Zjištění typických chyb bylo provedeno na základě položkové analýzy jednotlivých úloh.


Stáhnout ppt "Gender problematika Nejprve zmíním motivaci tohoto výzkumu,"

Podobné prezentace


Reklamy Google