Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Agrese a agresivita. Agresivní chování člověka je přirozenou součástí jeho sociálního chování a zároveň je součástí chování zaměřeného na uspokojení potřeb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Agrese a agresivita. Agresivní chování člověka je přirozenou součástí jeho sociálního chování a zároveň je součástí chování zaměřeného na uspokojení potřeb."— Transkript prezentace:

1 Agrese a agresivita

2 Agresivní chování člověka je přirozenou součástí jeho sociálního chování a zároveň je součástí chování zaměřeného na uspokojení potřeb a dosahování cílů.

3 Agrese Není přemýšlení o tom, jak udělat někomu něco špatného, ani plánování a představování si, jak někoho zranit a poškodit. Je to chování! Znakem agrese je cílevědomost a úmysl. = chování, které vědomě a se záměrem ubližuje, násilně omezuje svobodu a poškozuje jiné osoby nebo věci.

4 Agrese Náhodné poškození jiné osoby, stejně jako poškození díky neopatrnosti není agresí. Agresí rozumíme jak chování, ale lze ji i definovat jako čin nebo jako situaci (událost). = uskutečněné nebo uskutečňované záměrné poškozování jiné osoby.

5 Znaky agresivního chování Poškozuje jinou osobu. Je záměrné. Porušuje situačně - relevantní normy. Není motivované snahou pomoci dané osobě ani jinými prosociálními úmysly.

6 Agresivita = vnitřní pohotovost jednat agresivně v různých typech situací (rys osobnosti) Agresivita je tendence k agresi. Přirozená a nutná vlastnost živočichů, aby přežili v přírodních podmínkách.

7 Cíl agrese Zničení prekážky nebo demonstrace hrozby, síly, převahy.

8 Hostilita = všeobecný nepřátelský postoj vůči lidem. Může být příčinou agresivity. Nemusí se projevovat ubližováním jiné osobě (agresí). Projevuje se např. tím, že jedinec nemá rád jinou osobu, negativně se o ní vyjadřuje, přeje jim neúspěch, nemoc…

9 Druhy agrese Fyzická x slovní (nebo-li brachiální x verbální) Přímá x nepřímá Ofenzivní x defenzivní Afektivní x instrumentální Reaktivní x proaktivní Autoagrese Tyranizování, obtěžování, šikanování

10 Psychická agrese Ponižování Zesměšňování Urážení Zastrašování Vydírání Manipulace

11 Situační faktory Biologické faktory Faktory sociálního prostředí Osobní faktory Příčiny a faktory agresivního chování

12 Situační faktory Averzivní podněty Princip odplaty Vyšší teplota prostředí Narušení osobní a intimní zóny

13 Biologické faktory Oblasti mozku Dědičnost Alkohol Nízká hladina cukru v krvi Testosteron Metabolismus serotoninu

14 Faktory sociálního prostředí Kultura Normy Zvyky Způsob řešení situací Média Skupiny a mocenské struktury

15 Sledování agrese v televizi Experiment - 2 skupiny dětí. 1. sledovala agresivní filmy, 2. neagresivní kreslené filmy. Děti, které sledovaly agresivní filmy, se staly v interakcích s druhými dětmi agresivnější. (Steuer, Applefield & Smith, 1971).

16 Sledování agrese v televizi Vědci sledovali 10 let návyky dětí sledujících televizi (800 dětí). Zjistili, že chlapci, kteří dávali přednost agresivním programům, jež obsahovali značně násilí, jsou agresivnější v interpersonálních vztazích. Čím více agresivních programů sledovali chlapci ve věku 9 let, tím agresivnější byli po 10 letech. U děvčat se toto nepotvrdilo ( ženský agresivní model v televizním vysílání téměř neexistuje). Děvčata mají nižší tendenci k napodobování agresivního chování.

17 Osobní faktory Zvýšená aktivační úroveň Zlost Vnitřní naladění Poznávání

18 Vyvolané stavy Aktivační úroveň (arousal) Zvyšuje ji např. cvičení, hluk, práce ve vysoké teplotě….). Zlost Kognitivní procesy Je rozhodující, zda si myslíme, že má druhá osoba nepřátelské úmysly (ne tedy, jestli je skutečně má). Deindividuace V některých případech není vykonavatelem agrese jednotlivec, ale skupina. Skupina umožňuje anonymitu.

19 Některé formy agrese jsou schvalované (sport, filmy, knihy, pc hry), některé jsou zakázané (právní normy a zákazy agresivního jednání) Agrese může vyvolat řetězovou reakci Síla agrese je tím větší, čím větší je překážka tím menší, čím větší je trest za její použití Samotný jedinec je většinou méně agresivní

20 Teorie agrese Agrese jako instinkt Teorie frustrace – agrese Teorie sociálního učení Teorie transferu excitace

21 Agrese jako instinkt Lorenz (1992) tzv. hydraulický model Agrese je energie, která se v nás uchovává a kupí, dokud ji nějaký podnět z prostředí neumožní se uvolnit. Pokud tato energie není uvolněna přirozeným způsobem (boj, soupeření), mohou ji uvolnit i jiné podněty. Původně sloužila tato energie jako instinkt zachování rodu, potravy, teritoria.

22 Teorie frustrace – agrese Dollard a Miller (1939) „Agrese je vždy důsledkem frustrace, a obráceně… existence frustrace vždy vede k nějaké formě agrese.“ Frustrace → agrese.

23 Teorie frustrace – agrese Frustrující podněty mohou být jakékoli sociální podmínky, které jsou překážkou naší spokojenosti (např. špatné bydlení, zaměstnání). Agresivní chování může potom mít mnoho forem od otevřené agrese po fantazii. Pokud máme uspokojeny základní potřeby a nejsou žádné překážky v dosahování cílů, jsme neagresivní. Dle Dollarda je „přirozený stav“ lidí být neagresivní!

24 Hodnocení teorie frustrace – agrese Ne vždy je agrese způsobena frustrací. Ne vždy vede frustrace k agresi.

25 Teorie sociálního učení Připisuje menší význam vrozeným a biologickým faktorům při vysvětlování agrese. Agrese je naučené chování. Učení nápodobou u dětí. U dětí je důležité učení se od dospělých (pozorování a imitace). Důležité při učení se agresi jsou její důsledky.

26 Teorie transferu excitace Fyziologická aktivace se snižuje velmi pomalu → Pokud za sebou následují dvě aktivizující události oddělené krátkým časovým intervalem, aktivace vyvolaná první událostí se může přenést na druhou a může být zkresleně celá připisována druhé události.

27 Co s vlastní agresí? Agresivita je přirozeným způsobem sebeobrany organismu. Jakákoli potlačovaná emoce (energie) není dobrá. Nedostane-li se tato energie ven, obrátí se dovnitř a ohrožuje naše zdraví (psychické i fyzické). Agresivitě bychom měli dát volný průchod, ale s OHLEDEM NA ZPŮSOB JEJÍHO VYJÁDŘENÍ !

28 BDI dotazník na agresivitu Víte o sobě jestli jste agresivní? Jaký typ agresivity u Vás převažuje? Pojďme to zjistit

29 dokument „Kde se rodí agrese“ http://www.ceskatelevize.cz/porady/10078274892-kde-se-rodi-agrese/205542150810001/


Stáhnout ppt "Agrese a agresivita. Agresivní chování člověka je přirozenou součástí jeho sociálního chování a zároveň je součástí chování zaměřeného na uspokojení potřeb."

Podobné prezentace


Reklamy Google