Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Agrese a agresivita.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Agrese a agresivita."— Transkript prezentace:

1 Agrese a agresivita

2 Agresivní chování člověka je přirozenou součástí jeho sociálního chování a zároveň je součástí chování zaměřeného na uspokojení potřeb a dosahování cílů.

3 Agrese Není přemýšlení o tom, jak udělat někomu něco špatného, ani plánování a představování si, jak někoho zranit a poškodit. Je to chování! Znakem agrese je cílevědomost a úmysl. = chování, které vědomě a se záměrem ubližuje, násilně omezuje svobodu a poškozuje jiné osoby nebo věci. Agrese může mít mnoho podob od fyzické, poškození majetku, a psychické

4 Agrese Náhodné poškození jiné osoby, stejně jako poškození díky neopatrnosti není agresí. Agresí rozumíme jak chování, ale lze ji i definovat jako čin nebo jako situaci (událost). = uskutečněné nebo uskutečňované záměrné poškozování jiné osoby.

5 Znaky agresivního chování
Poškozuje jinou osobu. Je záměrné. Porušuje situačně - relevantní normy. Není motivované snahou pomoci dané osobě ani jinými prosociálními úmysly.

6 Agresivita = vnitřní pohotovost jednat agresivně v různých typech situací (rys osobnosti) Agresivita je tendence k agresi. Přirozená a nutná vlastnost živočichů, aby přežili v přírodních podmínkách. Každý máme v sobě nějakou míru dispozice jednat agresivně.

7 Cíl agrese Zničení prekážky nebo demonstrace hrozby, síly, převahy.

8 Hostilita = všeobecný nepřátelský postoj vůči lidem.
Může být příčinou agresivity. Nemusí se projevovat ubližováním jiné osobě (agresí). Projevuje se např. tím, že jedinec nemá rád jinou osobu, negativně se o ní vyjadřuje, přeje jim neúspěch, nemoc…

9 Druhy agrese Fyzická x slovní (nebo-li brachiální x verbální)
Přímá x nepřímá Ofenzivní x defenzivní Afektivní x instrumentální Reaktivní x proaktivní Autoagrese Tyranizování, obtěžování, šikanování Afektivní agrese (impulzivní, emocionální, hostilní…) nebývá plánovaná. Tzv. horká agrese. Instrumentální agrese (je vedlejším produktem dosahování jiných cílů), plánovaná. Tzv. chladná agrese. Tyranizování (šikana)- typickým znakem je nerovnost v síle (moci) tyranizátora a jeho oběti, která způsobuje, že se oběť neumí vůči opakovanému poškozování účinně bránit. Reaktívna: je vyvolaná bezprostrednou vonkajšou príčinou; je reakciou na túto príčinu Proaktívna: nevyvoláva je bezprostredná vonkajšia príčina Ide o tzv. inštrumentálnu agresiu, ktorej príčinou je úsilie ublížiť a dosiahnuť cieľ Autoagresia: je zameraná dovnútra subjektu, za prekážku je považovaný subjekt samotný Sebapoškodzovanie, ktoré môže byť prejavom sebazáchovy (zmrzačenie, aby som nemusel ísť do vojny) Tyto projevy se mohou objevit v extrémním stresu, u některých poruch osobnosti u psychotických pacientů, v těžké depresi, u lidí s mentální retardací.

10 Psychická agrese Ponižování Zesměšňování Urážení Zastrašování Vydírání
Manipulace

11 Příčiny a faktory agresivního chování
Situační faktory Biologické faktory Faktory sociálního prostředí Osobní faktory Ap: vyvolávající diskomfort nebo-li stav nepohody. Patří sem mimo jiné: Útok fyzický nebo slovní-spolehlivě vyvolává agresi. Napadnutý člověk obvykle odpovídá protiútokem (princip odplaty). Vt - příklad různorodosti podnětů, které mohou vyvolat nebo ovlivnit agresi

12 Situační faktory Averzivní podněty Princip odplaty
Vyšší teplota prostředí Narušení osobní a intimní zóny Ap: vyvolávající diskomfort nebo-li stav nepohody. Patří sem mimo jiné: Útok fyzický nebo slovní-spolehlivě vyvolává agresi. Napadnutý člověk obvykle odpovídá protiútokem (princip odplaty). Vt - příklad různorodosti podnětů, které mohou vyvolat nebo ovlivnit agresi

13 Biologické faktory Oblasti mozku Dědičnost Alkohol
Nízká hladina cukru v krvi Testosteron Metabolismus serotoninu souvislost mezi sníženým metabolizmem serotoninu a jeho hladinou v mozkomíšním moku a agresivním chováním

14 Faktory sociálního prostředí
Kultura Normy Zvyky Způsob řešení situací Média Skupiny a mocenské struktury

15 Sledování agrese v televizi
Experiment - 2 skupiny dětí. 1. sledovala agresivní filmy, 2. neagresivní kreslené filmy. Děti, které sledovaly agresivní filmy, se staly v interakcích s druhými dětmi agresivnější. (Steuer, Applefield & Smith, 1971).

16 Sledování agrese v televizi
Vědci sledovali 10 let návyky dětí sledujících televizi (800 dětí). Zjistili, že chlapci, kteří dávali přednost agresivním programům, jež obsahovali značně násilí, jsou agresivnější v interpersonálních vztazích. Čím více agresivních programů sledovali chlapci ve věku 9 let, tím agresivnější byli po 10 letech. U děvčat se toto nepotvrdilo ( ženský agresivní model v televizním vysílání téměř neexistuje). Děvčata mají nižší tendenci k napodobování agresivního chování.

17 Osobní faktory Zvýšená aktivační úroveň Zlost Vnitřní naladění
Poznávání Vn – stav připravenosti vidět věci určitým způsobem P – adekvátní zpracovávání sociálních podnětů (dekodování, interpretace a odpověď)

18 Vyvolané stavy Aktivační úroveň (arousal) Zlost Kognitivní procesy
Zvyšuje ji např. cvičení, hluk, práce ve vysoké teplotě….). Zlost Kognitivní procesy Je rozhodující, zda si myslíme, že má druhá osoba nepřátelské úmysly (ne tedy, jestli je skutečně má). Deindividuace V některých případech není vykonavatelem agrese jednotlivec, ale skupina. Skupina umožňuje anonymitu. AU- Byl vyjádřený předpoklad, že současná vysoká úroveň násilí souvisí s rychlým tempem života a s úrovní hluku a shlukování se lidí.

19 Některé formy agrese jsou schvalované (sport, filmy, knihy, pc hry), některé jsou zakázané (právní normy a zákazy agresivního jednání) Agrese může vyvolat řetězovou reakci Síla agrese je tím větší, čím větší je překážka tím menší, čím větší je trest za její použití Samotný jedinec je většinou méně agresivní

20 Teorie agrese Agrese jako instinkt Teorie frustrace – agrese
Teorie sociálního učení Teorie transferu excitace

21 Agrese jako instinkt Lorenz (1992) tzv. hydraulický model
Agrese je energie, která se v nás uchovává a kupí, dokud ji nějaký podnět z prostředí neumožní se uvolnit. Pokud tato energie není uvolněna přirozeným způsobem (boj, soupeření), mohou ji uvolnit i jiné podněty. Původně sloužila tato energie jako instinkt zachování rodu, potravy, teritoria. Chápání agrese jako instinktu se považuje za překonané a je předmětem kritiky. Na druhé straně nabízí minimálně námět k vysvětlení spontánní agrese v době, kd není vyvolána vnějšími okolnostmi.

22 Teorie frustrace – agrese
Dollard a Miller (1939) „Agrese je vždy důsledkem frustrace, a obráceně… existence frustrace vždy vede k nějaké formě agrese.“ Frustrace → agrese.

23 Teorie frustrace – agrese
Frustrující podněty mohou být jakékoli sociální podmínky, které jsou překážkou naší spokojenosti (např. špatné bydlení, zaměstnání). Agresivní chování může potom mít mnoho forem od otevřené agrese po fantazii. Pokud máme uspokojeny základní potřeby a nejsou žádné překážky v dosahování cílů, jsme neagresivní. Dle Dollarda je „přirozený stav“ lidí být neagresivní!

24 Hodnocení teorie frustrace – agrese
Ne vždy je agrese způsobena frustrací. Ne vždy vede frustrace k agresi. Přesto je frustrace důležitým faktorem a jednou z hlavních příčin agresivity i když jí nemůžeme vysvětlit veškeré agresivní jednání.

25 Teorie sociálního učení
Připisuje menší význam vrozeným a biologickým faktorům při vysvětlování agrese. Agrese je naučené chování. Učení nápodobou u dětí. U dětí je důležité učení se od dospělých (pozorování a imitace). Důležité při učení se agresi jsou její důsledky.

26 Teorie transferu excitace
Fyziologická aktivace se snižuje velmi pomalu → Pokud za sebou následují dvě aktivizující události oddělené krátkým časovým intervalem, aktivace vyvolaná první událostí se může přenést na druhou a může být zkresleně celá připisována druhé události. Transfer aktivace se může vztahovat na rozšíření zlosti na delší časové období.

27 Co s vlastní agresí? Agresivita je přirozeným způsobem sebeobrany organismu. Jakákoli potlačovaná emoce (energie) není dobrá. Nedostane-li se tato energie ven, obrátí se dovnitř a ohrožuje naše zdraví (psychické i fyzické). Agresivitě bychom měli dát volný průchod, ale s OHLEDEM NA ZPŮSOB JEJÍHO VYJÁDŘENÍ ! Jednejme tak abychom si zachovali vlastní sebeúctu. Braňme se pokud je ohrožena naše osoba, sebeúcta a čas.

28 BDI dotazník na agresivitu
Víte o sobě jestli jste agresivní? Jaký typ agresivity u Vás převažuje? Pojďme to zjistit 

29 dokument „Kde se rodí agrese“


Stáhnout ppt "Agrese a agresivita."

Podobné prezentace


Reklamy Google