Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

měřících a jistících systémů v rozmanitých elektrizačních soustavách.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "měřících a jistících systémů v rozmanitých elektrizačních soustavách."— Transkript prezentace:

1 Měřící (přístrojové) transformátory: Přizpůsobují proudové a napěťové systémy
měřících a jistících systémů v rozmanitých elektrizačních soustavách. Rozeznáváme transformátory: proudu napětí měřící jistící. Obecně lze říci: Transformují hodnoty proudu a napětí na normalizované hodnoty (proud 5A, napětí 100V). Izolují obvod vysokého napětí od měřících a jistících obvodů nízkého napětí a zajišťují bezpečnost obsluhy, Vzdalují měřící přístroje z dosahu působení silných magnetických a elektrických polí a zlepšuje se tím přesnost měření. Transformátory proudu chrání systémy měřících přístrojů před škodlivými účinky nadproudu během poruchového stavu. Slouží k: Oddělení od obvodů vysokého napětí  bezpečnost Transformace napětí a proudu za účelem měření U2=100V, I2=5A

2 Měřicí transformátory proudu
Primár – málo závitů pokud Iμ=0, pak Sekundár – hodně závitů připojen A, W, EM Malý mag.proud Iμ  větší přesnost…k tomu je třeba: Plné zatížení MTP Malá indukce B (B < 0,1 T) – pak je I2=f(I1) téměř lineární Magnetický obvod bez vzduchových mezer Vysoká μ jádra, malé ΔPFe POZOR! Při chodu se nesmí rozpojit sekundární strana transformátoru!!! Je-li I2=0  vnucený proud I1 = Iμtransformátor se přesycujeindukce napětí na svorkách sekundárušpičky dosahují nebezpečných hodnot pro izolaci vinutímožné proražení izolace nebo vzniku remanence jádra!. Velká indukce Bvelké ztráty ΔPFeoteplení.  ZK

3 Obr.16. Zapojení měřícího transformátoru proudu
Transformátor proudu: Vstupní vinutí transformátoru se zapojuje do série se zátěží, jejíž proud se má měřit. Transformátor proudu je navržen jako transformátor ve stavu nakrátko. Proto se nesmí nikdy výstupní obvod transformátoru rozpojit. Z téhož důvodu se nesmí do výstupního obvodu transformátoru proudu zapojovat pojistky. Je-li transformátor zapojen do sítě VN, musí být jeden bod jeho výstupního obvodu dobře uzemněn. Obr.16. Zapojení měřícího transformátoru proudu

4 Měřicí transformátor napětí
Primár – hodně závitů zanedbáme-li úbytky napětí Sekundár – málo závitů připojen V, W, EM Menší úbytky napětí budou při: malém proudu naprázdno MTP (malá B, mag.obvod bez vzd. mezer, kvalitní mag.mat.) Malých činných odporech vinutí a rozptylových reaktancích (malé uK) malé vzd.vinutí POZOR!!! MTN se nesmí na sekundární straně spojit nakrátko!!! Vzhledem k malé impedanci nakrátko je velký proud nakrátko  nebezpečí spálení vinutí MTN.

5 Obr.17. Zapojení měřícího transformátorů
Transformátor napětí: Je to transformátor o malém výkonu s malým napětím nakrátko. Potom poměr vstupního a výstupního napětí bude konstantní a bude roven poměru počtu závitů vstupního a výstupního vinutí. Jelikož je konstruován s velmi malým napětím nakrátko, nesmí se jeho výstupní obvod nikdy spojit nakrátko. Proto se transformátor jistí na primární i sekundární straně pojistkami. Je-li transformátor zapojen do sítě VN, musí být jeden bod jeho výstupního obvodu dobře uzemněn. Obr.17. Zapojení měřícího transformátorů

6 Jaké jsou měřící (přístrojové) transformátory ?
Otázky ke zkoušení Jaké jsou měřící (přístrojové) transformátory ? Jaká je obecná charakteristika měřících (přístrojových ) transformátorů ? Jaká je charakteristika měřícího transformátoru proudu ? Jaká je charakteristika měřícího transformátoru napětí ?


Stáhnout ppt "měřících a jistících systémů v rozmanitých elektrizačních soustavách."

Podobné prezentace


Reklamy Google