Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Měřící (přístrojové) transformátory: Přizpůsobují proudové a napěťové systémy měřících a jistících systémů v rozmanitých elektrizačních soustavách. Rozeznáváme.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Měřící (přístrojové) transformátory: Přizpůsobují proudové a napěťové systémy měřících a jistících systémů v rozmanitých elektrizačních soustavách. Rozeznáváme."— Transkript prezentace:

1 Měřící (přístrojové) transformátory: Přizpůsobují proudové a napěťové systémy měřících a jistících systémů v rozmanitých elektrizačních soustavách. Rozeznáváme transformátory: proudu napětí  měřící  jistící. Obecně lze říci: Transformují hodnoty proudu a napětí na normalizované hodnoty (proud 5A, napětí 100V). Izolují obvod vysokého napětí od měřících a jistících obvodů nízkého napětí a zajišťují bezpečnost obsluhy, Vzdalují měřící přístroje z dosahu působení silných magnetických a elektrických polí a zlepšuje se tím přesnost měření. Transformátory proudu chrání systémy měřících přístrojů před škodlivými účinky nadproudu během poruchového stavu. Slouží k: a)Oddělení od obvodů vysokého napětí  bezpečnost b)Transformace napětí a proudu za účelem měření U 2 =100V, I 2 =5A

2 Měřicí transformátory proudu Primár – málo závitů pokud I μ =0, pak Sekundár – hodně závitů –připojen A, W, EM Malý mag.proud I μ  větší přesnost…k tomu je třeba: Plné zatížení MTP Malá indukce B (B < 0,1 T) – pak je I 2 =f(I 1 ) téměř lineární Magnetický obvod bez vzduchových mezer Vysoká μ jádra, malé ΔP Fe POZOR! Při chodu se nesmí rozpojit sekundární strana transformátoru!!! Je-li I 2 =0  vnucený proud I 1 = I μ  transformátor se přesycuje  indukce napětí na svorkách sekundáru  špičky dosahují nebezpečných hodnot pro izolaci vinutí  možné proražení izolace nebo vzniku remanence jádra!. Velká indukce B  velké ztráty ΔP Fe  oteplení.  ZK

3 Transformátor proudu: Vstupní vinutí transformátoru se zapojuje do série se zátěží, jejíž proud se má měřit. Transformátor proudu je navržen jako transformátor ve stavu nakrátko. Proto se nesmí nikdy výstupní obvod transformátoru rozpojit. Z téhož důvodu se nesmí do výstupního obvodu transformátoru proudu zapojovat pojistky. Je-li transformátor zapojen do sítě VN, musí být jeden bod jeho výstupního obvodu dobře uzemněn. Obr.16. Zapojení měřícího transformátoru proudu

4 Měřicí transformátor napětí Primár – hodně závitů zanedbáme-li úbytky napětí Sekundár – málo závitů –připojen V, W, EM Menší úbytky napětí budou při: malém proudu naprázdno MTP (malá B, mag.obvod bez vzd. mezer, kvalitní mag.mat.) Malých činných odporech vinutí a rozptylových reaktancích (malé u K )  malé vzd.vinutí POZOR!!! MTN se nesmí na sekundární straně spojit nakrátko!!! Vzhledem k malé impedanci nakrátko je velký proud nakrátko  nebezpečí spálení vinutí MTN.

5 Transformátor napětí: Je to transformátor o malém výkonu s malým napětím nakrátko. Potom poměr vstupního a výstupního napětí bude konstantní a bude roven poměru počtu závitů vstupního a výstupního vinutí. Jelikož je konstruován s velmi malým napětím nakrátko, nesmí se jeho výstupní obvod nikdy spojit nakrátko. Proto se transformátor jistí na primární i sekundární straně pojistkami. Je-li transformátor zapojen do sítě VN, musí být jeden bod jeho výstupního obvodu dobře uzemněn. Obr.17. Zapojení měřícího transformátorů

6 Otázky ke zkoušení 1)Jaké jsou měřící (přístrojové) transformátory ? 2)Jaká je obecná charakteristika měřících (přístrojových ) transformátorů ? 3)Jaká je charakteristika měřícího transformátoru proudu ? 4)Jaká je charakteristika měřícího transformátoru napětí ?


Stáhnout ppt "Měřící (přístrojové) transformátory: Přizpůsobují proudové a napěťové systémy měřících a jistících systémů v rozmanitých elektrizačních soustavách. Rozeznáváme."

Podobné prezentace


Reklamy Google