Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biografický přístup.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biografický přístup."— Transkript prezentace:

1 Biografický přístup

2 biografický přístup biografický výzkum není technikou, ale spíše výzkumnou perspektivou, která zkoumá sociálno prostřednictvím individuálních nebo rodinných biografií Předmět biografického výzkumu: životní dráhy, autobiografická vyprávění, rodinné historie.

3 historie b. p. Osudy a vyprávění jednotlivců jsou sice charakteristické pro moderní dobu, ale dlouho zůstávaly mimo vědecký zájem. Ovšem již od renesance až do současnosti byl život ne-slavného jedince námětem mnoha literárních děl, zvláště románů (např. Goethe - Učednická léta Viléma Meistera, Musil - Muž bez vlastností). Proč tento paradox? Protože sociální věda po vzoru přírodních věd hledala generalizace, nikoliv jedinečnosti. Jedním z prvních biogr. výzkumů byl Thomase a Znanieckého Polský sedlák v Evropě a Americe z dvacátých let minulého století, ve kterém autoři bohatě využívali osobní dokumenty a jednou částí výzkumu byla na žádost sepsaná třísetstránková autobiografie jednoho polského imigranta. Další biograficky pojaté výzkumy vznikaly v rámci chicagské školy ve dvacátých a třicátých letech a týkaly se především delikventů (např. Shaw - The Jack Roller). v 60.letech biografické výzkumy Oscara Lewise Martinez Family a Sanchez family, biografie transgenderů (Garfinkelova Agnes, autobiografie Jane Fry Bogdana a Taylora) a další. Od té doby je biografický výzkum na vzestupu.

4 Základním rysem biografického výzkumu je holistický přístup kladoucí důraz na rozsah, zvláště časový, studovaného problému. Jde často (ne vždy) o zkoumání vzájemné interakce osobního a historického. 3 přístupy v biografickém zkoumání: - realistický - novopozitivistický - narativní

5 realistický přístup je maximálně induktivní, je posedlý realitou a metodologicky je spojený s Grounded theory. To znamená přistupuje ke zkoumání bez předem připravených konceptů, výzkumník na sebe nechává působit respondentovu životní dráhu nebo jeho vyprávění a své vysvětlení staví výhradně na skutečnostech zjištěných během výzkumu. novopozitivistický přístup ptáme se Proč? Např. proč dlouhodobě nezaměstnaní mají malou šanci, že znovu začnou pracovat? narativní přístup aktérská perspektiva (vyprávění) není vztahována k nějaké realitě za ní, kterou aktér svým příběhem tlumočí. Příběh se zde stává realitou o sobě hodnou výzkumu. Otázka tedy nezní, jaká skutečnost mimo vyprávění z vyprávění vyplývá, nýbrž jak je příběh konstruován, jak jsou v něm líčeny různé události, jaká časová souslednost a jaká dynamika jsou pro příběh charakteristické?

6 výzkumná pole b.p. Z hlediska času nebo posloupnosti máme tři výzkumná pole: a) věk a životní dráha, b) kohorty a generace a c) historické trendy. a) životní dráha nebo také životní cyklus se zaměřuje na průběh individuálního života, který – jak všichni víme, v úplné podobě obsahuje narození, dětství, dospívání, dospělost, stáří a končí smrtí. b) kohorta a generace. zatímco pojem kohorty je jasně definovaný jako skupina osob, které se narodily v jednou časovém období, tak pojem generace je víceznačný. Můžeme mluvit o - rodinných generacích, tzn. sourozencích; generace dětí, rodičů a prarodičů - kohortních generacích, které tvoří lidé, kteří se narodili v historicky stejné době a sdílejí proto společnou historickou zkušenost; například poválečná generace, generace „pražského jara“, generace „husákových dětí“ apod. Kohortní generace jsou častým předmětem biografického výzkumu, protože jejich sdílená zkušenost dává možnost studovat skrze individuální zkušenosti charakter sociálního života určité doby.

7 c) historické trendy a události
zaměřuje se na studium působení historických trendů na biografie jednotlivců nebo naopak, na pochopení těchto trendů prostřednictvím biografických vyprávění. Například proměny profesní struktury společnosti lze velmi dobře sledovat v biografiích, jakými profesemi lidé během života procházeli, jaké důsledky měl zánik resp. vznik profesí pro jejich život a jakými strategiemi se s nimi vyrovnávali. Na druhé straně některé historické procesy lze lépe pochopit z kontextu biografických vyprávění např. tzv. normalizace v Československu v 70. a 80. letech

8 Sběr biografických dat
A. rodinné historie sestavování rodokmenů; třígenerační schémata obsahující jméno, datum a místo narození, nejvyšší vzdělání, první a nejdelší zaměstnání, bydliště. K smysluplnému výzkumu je třeba mít dostatečný počet rodokmenů, např. celá třída nebo vesnice nebo jiná skupina Lze zjistit změny v počtu dětí, ve vzdělání generací, v územní mobilitě, v zaměstnanecké mobilitě. Tento druh výzkumu má výhodu oproti standardním kvantitativním technikám, že zachycuje i specifické osoby a jevy, které by se jinak do výzkumu nedostaly (např. bezdětné osoby, emigranty). Případ nábožensky smíšených manželství v Severním Irsku.

9 2. individuální biografie
Biografický rozhovor je nejčastější, ale je možné využít již existující zaznamenané autobiografie. Ovšem nese to s sebou rizika sekundární analýzy dat, tzn. musíme si být vědomi, za jakým účelem záznam biografie vznikl a jestli to má pro náš výzkum nějaké důsledky. a) získávání respondentů – náhodou nebo výběrem; výběrem hledáme vhodné respondenty pro studovanou otázku, např. vrcholové sportovce, osoby pocházející z početných rodin, transgendery, otce, zakládající rodinu v 70.letech... b) „dohoda o rozhovoru“ - měla by obsahovat seznámení, že rozhovor bude o celém životě, jaký má výzkum cíl, jestli má být anonymizován, že bude nahráván, co z něj může být přímo publikováno, jestli do něj může respondent zasahovat (jestli si ho může přečíst a opravovat), co se stane s nahrávkou a přepisem po skončení výzkumu...

10 c) samotný rozhovor realistický přístup – induktivní – první rozhovor nezaměřený, maximálně neutrální, výzkumník nezasahuje do vyprávění. 2. rozhovor následuje po první analýze a vytvoření pracovních pojmů a předběžných interpretací; rozhovor je zaměřený a týká se zjištěných problémových oblastí; další rozhovory podle potřeby novopozitivistický přístup – deduktivní – máme výchozí teoretické koncepty, které slouží k postižení studovaného jevu. Rozhovor je zpravidla polostandardizovaný. Např. výzkum politické participace žen – výzkum provádíme v rámci např. teorie patriarchátu a testujeme ji pro dané podmínky, vedeme biografické rozhovory s ženami v politických funkcích. narativní přístup – samotný průběh rozhovoru je klíčový a proto předmětem pozornosti a reflexe. Na jedné straně existuje snaha nezasahovat, ale není to podmínkou; interakce s vypravěčem je důležitá pro analýzu; jde především o životní příběh, tedy nikoliv primárně o realitu schovanou za příběhem, ke které by byl životní příběh cestou, nýbrž o samotnou realitu příběhu; jak je v příběhu konstruována identita vypravěče a jakých změn doznává – že v některých situacích se charakterizuje jako oběť okolností, v jiných jako suverénní bytost.


Stáhnout ppt "Biografický přístup."

Podobné prezentace


Reklamy Google