Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Měření odporu OB21-OP-EL-ELKM-JANC-M-2-014

3 Měření odporu V elektrotechnice měříme nebo kontrolujeme hlavně odpor:  technických odporů (rezistorů, reostatů,potenciometrů),  vinutí elektrických strojů,  tlumivek,  relé,  kmitacích cívek reproduktorů,  předřadníků a bočníků,  různých součástek,  zdrojů,  obvodů apod.

4 Měření odporu  Velikosti těchto odporů se pohybují v rozmezí od zlomku ohmu do mnoha megaohmů.  Pro měření odporů máme metody přímé a nepřímé. Při použití přímých metod používáme:  Ohmmetry,  RLC můstky.  Při použití nepřímých metod využíváme Ohmův zákon a odpor vypočítáme z naměřených napětí a proudů.

5 Měření činného elektrického odporu – voltmetrem a ampérmetrem  Toto měření je založeno na Ohmově zákoně.  Neznámý odpor Rx, přístroje a zdroj můžeme zapojit buď podle zapojení a) anebo b). Měření odporů voltmetrem a ampérmetrem a)zapojení pro měření malých odporů b) zapojení pro měření velkých odporů

6 Měření činného elektrického odporu – voltmertrem a ampérmetrem  Změříme napětí a proud procházející zátěží a z naměřených hodnot při zanedbání vlastní spotřeby měřících přístrojů vypočítáme elektrický odpor podle vzorce: Uděláme-li rozbor obou zapojení a výpočtu neznámého odporu Rx zjistíme, že:  zapojení podle obrázku a) je vhodné pro měření malých odporů asi do velikosti 100   a zapojení podle obrázku b) je vhodné pro měření větších odporů.

7 Ohmmetr  Je to poměrně jednoduchý měřící přístroj, který ukazuje velikost neznámého odporu výchylkou ručky na stupnici.  Jejich měřící ústrojí je buď:  jednoduchou magnetoelektrickou soustavou s jednou otočnou cívkou,  nebo poměrovou soustavou se dvěma zkříženými cívkami.  Pro měření musí být ohmmetry vybaveny zdrojem elektrické energie.

8 Ohmmetr  Připojením neznámého odporu Rx ke svorkám přístroje se uzavře proudový obvod a procházející proud vychýlí otočnou část měřícího ústrojí.  Výchylka je úměrná velikosti procházejícího proudu, a tedy nepřímo úměrná připojenému odporu Rx.  Schéma zapojení ohmetru je na následujícím obrázku 1.

9 Ohmmetr Obr. 1. Zapojení ohmetru s magnetoelektrickou soustavou a) s jedním rozsahem b) s několika rozsahy

10 Můstková měření činného elektrického odporu  Všechna můstková měření spočívají na podstatě Wheatstoneova můstku.  Nevyužívají se jenom k měření činných odporů, nýbrž se uplatňují při měření kapacit kondenzátorů a indukčnosti cívek.

11 Můstková měření činného elektrického odporu Obr. 2 Zapojení Wheatstoneova můstku R 1 neznámý, R 2 srovnávací, R 3 a R 4 poměrové, R 0 ochranný odpor

12 Můstková měření činného elektrického odporu  Můstkem nazýváme spojení čtyř odporů, např, R 1 až R 4 podle obrázku 2.  Odpory tvoří ramena můstku.  Místa spojení ramen jsou vrcholy můstku, které označujeme čísly 1 až 4.  Připojíme-li k vrcholům můstku 1 a 2 zdroj, bude obvodem procházet celkový proud I.  Tento proud se rozdělí do obou větví na proudy I 1 a I 2.

13 Můstková měření činného elektrického odporu  Procházející proudy vytvoří na jednotlivých odporech úbytky napětí U 1 až U 4, jejichž velikosti jsou úměrné příslušným odporům a jimi procházejícím proudům.  Není-li můstek vyrovnán, jsou úbytky napětí v obou větvích v různém poměru a spojením mezi vrcholy můstku 3 – 4 (úhlopříčkou můstku) prochází vyrovnávací proud.  Jeho velikost závisí na napěťovém rozdílu mezi uvedenými vrcholy, jeho směr pak závisí na vzájemné velikosti úbytků napětí U 2 a U 3.

14 Můstková měření činného elektrického odporu  Procházejícím vyrovnávacím proudem se vychyluje ručka zapojeného citlivého galvanometru.  Ručka se vychyluje buď doleva nebo doprava od nuly, podle směru proudu.  Čím větší je nerovnováha můstku, tím větší je výchylka.

15 Můstková měření činného elektrického odporu  Podstatou měření na Wheatstoneově můstku je však elektrická rovnováha úbytků napětí na odporech v obou větvích.  Vyrovnaným můstkem mezi vrcholy 3 a 4 neteče žádný proud a ručka galvanometru se nevychýlí.  Velikost hodnoty měřeného odporu odečteme z ovládacích prvků můstku.

16 ♦Děkuji za pozornost ♦ Ing. Ladislav Jančařík

17 Literatura  E. Vitejček a V. Hos: Elektrické měření, SNTL Praha 1979  V. Fajt a kol.: Elektrická měření, SNTL Praha 1987  L. Bejček a kol.: Měření v elektrotechnice, FEKT VUT Brno 2003


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google