Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnost vzniku technologických havárií v důsledku přírodních katastrof P. Dobeš ) P. Danihelka, J. Řeháček, P. Poledňák 19.3.2015,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnost vzniku technologických havárií v důsledku přírodních katastrof P. Dobeš ) P. Danihelka, J. Řeháček, P. Poledňák 19.3.2015,"— Transkript prezentace:

1 Možnost vzniku technologických havárií v důsledku přírodních katastrof P. Dobeš (pavel.dobes@vsb.cz ) P. Danihelka, J. Řeháček, P. Poledňák 19.3.2015, 11.00-11.20

2 Motto: „1g prevence může být ekvivalentní 1kg represe“. 2002. Don Huising, USA., expert na zelené techlologie a udržitelnost

3

4

5

6 Svahové nestability (sesuvy půdy) vyvolané jak přírodními jevy (přívalové či dlouhodobé srážky) nebo nevhodně projektovanou lidskou činností, ohrožující v některých případech i průmysl?

7 Jeden z nově více zkoumaných scénářů – iniciace průmyslové havárie zásahem blesku …

8 Další scénáře kombinovaných přírodně – technologických katastrof si postupně uvědomujeme, s rostoucím stavem poznání, pravděpodobně také v důsledku klimatické změny, projevující se i v ČR. Tyto scénáře mimořádných událostí jsou tuzemskými i mezinárodními týmy expertů dále studovány, s výstupy typu „lessons learnt“, metodiky apod.

9 Co v této oblasti děláme v ČR? S ohledem na bezpečnost obyvatelstva i technologií? Vzniklo a bylo v různé míře identifikováno několik různých návrhů postupů pro identifikaci a hodnocení rizik v území. Mimo jiné také: DOBEŠ, P. a kol.: Metodický pokyn pro identifikaci a hodnocení kombinovaných rizik přírodních katastrof a závažných havárií; certifikovaná metodika MŽP, Věstník MŽP, ročník XXII, číslo 8. Praha, srpen 2012. (dále jen metodika „KOMBR“).

10 Podklady respektované při přípravě metodiky „KOMBR“ 10 General scheme of risk management (adapted from ISO/EN/ČSN 31 000 – Risk management) Principy francouzské metodiky pro systematickou analýzu rizik MOSAR. Vhodné přístupy pro identifikaci a hodnocení rizik, dostupné v té době na úrovni EU.

11 Zohlednění pozitivní a negativní zpětné vazby v systémech ŽP (kombinace, zesilování a zeslabování různých kombinací rizik)

12 Struktura m.KOMBR

13 Závěrem … ? Zohledníme v naši analýzách rizik v území, a v analýzách rizik PZH výhledově také možnost vzniku průmyslové havárie ? -Třeba ve stromech poruch a událostí, započtením dalších typů iniciačních událostí? -Je možný posun četnosti vrcholových událostí typu únik chemikálie, požár, výbuch, toxický únik směrem k vyšším četnostem? (např. o 1 až 2 řády?)

14 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Možnost vzniku technologických havárií v důsledku přírodních katastrof P. Dobeš ) P. Danihelka, J. Řeháček, P. Poledňák 19.3.2015,"

Podobné prezentace


Reklamy Google