Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Home Office & HP Jan Fara 04/2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Home Office & HP Jan Fara 04/2008."— Transkript prezentace:

1 © 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Home Office & HP Jan Fara 04/2008

2 h

3 h vzájemný růst

4 h $$$ vzájemný růst

5 h Očekavání firmyOčekavání zaměstnance

6 Využívání HO v HP Již od roku 1999 Limitovaný počet lidí

7 ........ Proč vlastně chceme pro zaměstnance práci z domova Maximální využití času, např. při: - Hlídání nemocných dětí - Kalamity v dopravě - Drobné nemoce

8 ........ O Kde bydlí naši kolegové

9 ........ O

10 Potřebné nástroje Notebook Mobilní telefon Připojení do vnitřní sítě firmy

11 Transparentnost pro ostatní Žádost o HO Schválení Viditelnost pro ostatní kolegy

12 Pracovní smlouva s HP Příloha Školení o bezpečnosti práce Souhlas manažera

13 Pracovní smlouva s HP DODATEK K PRACOVNÍ SMLOUVĚ Hewlett - Packard s.r.o. se sídlem: Vyskočilova 1/1410, 140 21 Praha 4 IČO: 17048851 (dále jen zaměstnavatel) a...................... trvale bytem:...................... datum narození:....................... (dále jen zaměstnanec) uzavírají tento dodatek k Pracovní smlouvě uzavřené dne.............(dále jen "Dodatek"): 1.Na základě vnitropodnikového předpisu "Occasional Work from Home Policy" umožní Zaměstnavatel Zaměstnanci příležitostnou práci doma. 2.Předpokladem možnosti výkonu práce z domova je účast na školení Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 3.Zaměstnanec se zavazuje dodržovat "Occasional Work from Home Policy" a dále veškeré právní předpisy a vnitřní předpisy, jejichž účelem je bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 4.Smluvní strany se dohodly, že Zaměstnavatel má právo tento Dodatek jednostranně vypovědět. 5.Tento Dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních, z níž každá strana obdrží jedno vyhotovení. 6.Obě smluvní strany podepisují Dodatek na důkaz souhlasu s jeho obsahem.

14 ........ Podložky Myši USB klíče HDD externí.......... Ergonomické pomůcky

15 Motivovaný zaměstnanec

16 Motivovaný zaměstnanec – nejlepší zbraň proti konkurenci!

17


Stáhnout ppt "© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Home Office & HP Jan Fara 04/2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google