Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podniková kultura PŘÍSTUPY PODNIKOVÁ KULTURA Základní prvky podnikové kultury PŘEDSTAVYPŘEDSTAVY HODNOTY  o vlastní práci  smyslu práce  úspěchu firmy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podniková kultura PŘÍSTUPY PODNIKOVÁ KULTURA Základní prvky podnikové kultury PŘEDSTAVYPŘEDSTAVY HODNOTY  o vlastní práci  smyslu práce  úspěchu firmy."— Transkript prezentace:

1

2 Podniková kultura

3 PŘÍSTUPY PODNIKOVÁ KULTURA Základní prvky podnikové kultury PŘEDSTAVYPŘEDSTAVY HODNOTY  o vlastní práci  smyslu práce  úspěchu firmy  odměňování  budoucnosti firmy  image firmy  kariéře  k práci ke spolupracovníkům  ke spolupracovníkům  k cílům firmy  k novým myšlenkám  ke konfliktům  ke změně  k produktům firmy  uznávané  sdílené  respektované  otevřenost  čestnost  spravedlnost  spolehlivost

4 PODNIKOVÁ KULTURA Vztahy mezi základními prvky a činností podniku PODMÍNKY PRO ČINNOST ČINNOST VÝSLEDEK Špatná firemní kultura vytváří z tohoto vztahu „začarovaný kruh“, dobrá firemní kultura naopak tvoří konkurenční výhodu podniku  Přístupy  Představy  Hodnoty

5 PODNIKOVÁ KULTURA Projevy podnikové kultury Podniková kultura je souhrn představ, přístupů a hodnot v podniku všeobecně sdílených a uznávaných a relativně dlouhodobě udržovaných Podniková kultura je souhrn představ, přístupů a hodnot v podniku všeobecně sdílených a uznávaných a relativně dlouhodobě udržovaných. PRAVIDLA VNĚJŠÍ ZNAKY, VÝTVORY RITUÁLY, LEGENDY HRDINOVÉ a MEZILIDSKÉ VZTAHY KOMUNIKACE

6 PODNIKOVÁ KULTURA Integrované schéma dopadu podnikové kultury INDIVIDUÁLNÍ VNÍMÁNÍ PODNIK SPOLEČNOST NORMY HODNOTY

7 PODNIKOVÁ KULTURA Rysy podnikové kultury interpersonální konsensus Nutná shoda, založeno na umění získat, systém výchovy a vzdělávání, spoluúčast na tvorbě usnadňuje akceptaci, zásadní důležitost individuálního poznání nebo vnímání zásadní důležitost individuálního poznání nebo vnímání Systém výchovy a vzdělávání, pocit vnitřní spravedlnosti, příklad managementu, systém posilování a sankcí dlouhodobý, stabilní, historický charakter dlouhodobý, stabilní, historický charakter Obtížné rychle změnit, změna spojena s dlouhodobým působením, přenáší se senioritou, vnitřní obrana před změnami možnost vzniku oddělených podskupin v rámci větších sociálních celků možnost vzniku oddělených podskupin v rámci větších sociálních celků Významná role silných individualit, nepůsobí automaticky, poznávat kulturu subskupin, přenos dobrých zásad do podnikové kultury

8 PODNIKOVÁ KULTURA Projevy podnikové kultury Přístup k zákazníkovi Přístup ke spolupracovníkům Image zaměstnance a podniku Přístup k podnikání Přístup k vnějšímu prostředí PROJEVY PODNIKOVÉ KULTURY V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ

9 PODNIKOVÁ KULTURA Projevy podnikové kultury Přístup k zákazníkovi Přístup ke spolupracovníkům Image zaměstnance a firmy Přístup k podnikání Přístup k vnějšímu prostředí strategie při jednání, časový výhled, reakce na požadavky, telefonáty, reklamace,…. oslovování, sliby, dodržování termínů, komunikace, vztah mladších a starších, péče o spolupracovníky a jejich rozvoj, odměňování, spolupráce, podpora,…. oblékání, pracovní prostředí, čistota, upravenost, auta, okolí podniku, dárkové a propagační předměty, vizuální styl, etiketa v jednání, sdílení cílů, vizí, podpora vedení, dlouhodobost setrvání v oboru, inovativnost, zaměření na zisk, standardizace, ….. ekologie, etika v podnikání, sponzorování, pomoc neziskovým organizacím, komunikace s veřejností, spolupráce s místními samosprávami, kultura, sport ekologie, etika v podnikání, sponzorování, pomoc neziskovým organizacím, komunikace s veřejností, spolupráce s místními samosprávami, kultura, sport,…

10 PODNIKOVÁ KULTURA Hierarchie kultur NADNÁRODNÍ INDUSTRIÁLNÍ KULTURA Hromadná výroba zboží, blahobyt, bohatství = moc, styl trávení volného času. Ovlivněna globalizací ekonomiky, mírou prosazené liberalizace. NADNÁRODNÍ INDUSTRIÁLNÍ KULTURA Hromadná výroba zboží, blahobyt, bohatství = moc, styl trávení volného času. Ovlivněna globalizací ekonomiky, mírou prosazené liberalizace. NÁRODNÍ KULTURA Historický prvek, geopolitický prvek, náboženský vliv, národní charakter, vztah k cizinců a menšinám NÁRODNÍ KULTURA Historický prvek, geopolitický prvek, náboženský vliv, národní charakter, vztah k cizinců a menšinám PODNIKOVÁ KULTURA Představy, přístupy, hodnoty, pravidla, vnější znaky, mezilidské vztahy na pracovišti, komunikace, vztah k zákazníkům, vztah k okolí podniku. PODNIKOVÁ KULTURA Představy, přístupy, hodnoty, pravidla, vnější znaky, mezilidské vztahy na pracovišti, komunikace, vztah k zákazníkům, vztah k okolí podniku. SUBKULTURY Kultury dílen, kanceláří, závodů, divizí apod.SUBKULTURY

11 PODNIKOVÁ KULTURA Střety kultur ROZDÍLY MEZI TŘEMI TYPY PODNIKŮ Parametry A - americký J - japonský E – evropský Pracovní poměrKrátkodobýNěkdy doživotníDlouhodobý Ohodnocení a funkční postup RychlýVelmi pomalýPomalý Profesionální orientaceVysoce specializovanáVelmi univerzálníSpíše univerzální RozhodováníIndividuálníVe skupináchDůraz na skupinovou účast a konsensus KontrolaVelmi zřetelnáSamozřejmá a neformální Samozřejmá kontrola, zřetelné ohodnocení pracovního výkonu OdpovědnostUrčena individuálněSdílena skupinověIndividuální Zájem o zaměstnanceV jejich pracovním životě V jejich životě všeobecném Zájem rozšířený za hranice pracovního života

12 PODNIKOVÁ KULTURA Střety kultur Silná kultura Základní prvky jsou silně zakotveny, těžko se mění, pravidla jsou velmi striktně dodržována, vnější znaky jsou jednoznačné a přesně definované. Slabá kultura Základní prvky jsou slabě zakotveny, silné osobnosti je lehce zvrátí, pravidla se nedodržují, nejsou žádné sankce, vnější znaky jsou nevýrazné a často jsou měněny. Při vstupu zahraničního kapitálu, fůzi podniků mohou nastat adaptační problémy projevující se ve střetu podnikových kultur. Strategie jediné silné podnikové kultury tvrdě prosazované v přebíraných podnicích. Strategie jediné silné podnikové kultury tvrdě prosazované v přebíraných podnicích. KULTURNÍ DOMINANCE PLURALITA KULTUR Centrála má svou kulturu, kterou neprosazuje do podřízených jednotek, ty si ponechávají vlastní kulturu pokud příliš nebrzdí rozvoj. Centrála má svou kulturu, kterou neprosazuje do podřízených jednotek, ty si ponechávají vlastní kulturu pokud příliš nebrzdí rozvoj. SYNERGICKÝ MODEL Centrála přebírá pozitivní prvky z nově přebíraných jednotek a snaží se vytvořit novou všeobecně přijímanou kulturu na vyšší úrovni. Centrála přebírá pozitivní prvky z nově přebíraných jednotek a snaží se vytvořit novou všeobecně přijímanou kulturu na vyšší úrovni. Střet neslučitelných podnikových kultur bývá často příčinou neúspěšných mezinárodních i národních fůzí.

13 PODNIKOVÁ KULTURA Střety kultur – příklad (DaimlerChrysler) Co provázelo fůzi Daimler-Benz a Chrysler Daimler-Benz 300 tis zaměstnanců, na třetím místě, rostoucí zisk Chrysler 121 tis. zaměstnanců, šesté místo, rychle klesající zisk V Německu obavy o amerikanizaci, Američané obavy o ztrátu suverenity O fůzi se mluvilo jen proto, aby se zmírnil šok. Ve skutečnosti byl Chrysler převzat neboť jeho samostatná existence byla ohrožena. Prosazován „Duch rovnoprávnosti“ – snaha odstranit nálady proti spojení. (Spojení=cíl) Každý krok vážen – čas kompromisů (obsazení funkcí dvojitě) Na sídlo ve Stuttgartu reagovala americká burza poklesem ceny akcií. Dnes (po sloučení) konec kompromisů (šéfem Němec, prosadí se nejlepší – konec dublování) 40% 80% Podíl práce 300 špičkových odborníků při fůzi

14 PODNIKOVÁ KULTURA Co determinuje podnikovou kulturu ? VNĚJŠÍ Legislativa Geografická poloha Geografická poloha Ekologie Ekologie Regionální vlivy Regionální vlivy Ekonomický systém Ekonomický systém Kultury vyšších řádů (národů) Kultury vyšších řádů (národů) Sociální systémy Sociální systémy Politické preference Politické preference Velikost firmy Velikost firmy Úroveň vědy a výzkumu v oboru Úroveň vědy a výzkumu v oboru Kapitálový trh Kapitálový trh Infrastruktura InfrastrukturaVNĚJŠÍ Legislativa Geografická poloha Geografická poloha Ekologie Ekologie Regionální vlivy Regionální vlivy Ekonomický systém Ekonomický systém Kultury vyšších řádů (národů) Kultury vyšších řádů (národů) Sociální systémy Sociální systémy Politické preference Politické preference Velikost firmy Velikost firmy Úroveň vědy a výzkumu v oboru Úroveň vědy a výzkumu v oboru Kapitálový trh Kapitálový trh Infrastruktura InfrastrukturaVNITŘNÍ Historie firmy Právní forma Právní forma Majetek Majetek Zakladatel Zakladatel Stáří firmy Stáří firmy Předmět podnikání Předmět podnikání Pozice na trhu Pozice na trhu Rizikovost podnikání Rizikovost podnikání Etapa vývoje Etapa vývoje Úroveň technologie Úroveň technologie Zaměstnanci Zaměstnanci Struktury a procesy Struktury a procesyVNITŘNÍ Historie firmy Právní forma Právní forma Majetek Majetek Zakladatel Zakladatel Stáří firmy Stáří firmy Předmět podnikání Předmět podnikání Pozice na trhu Pozice na trhu Rizikovost podnikání Rizikovost podnikání Etapa vývoje Etapa vývoje Úroveň technologie Úroveň technologie Zaměstnanci Zaměstnanci Struktury a procesy Struktury a procesy

15 PODNIKOVÁ KULTURA Změna podnikové kultury Vytváří se po dlouhou řadu let Má velkou setrvačnost Změna vyžaduje změnu postoj Důvody vyžadující změnu zavedené podnikové kultury nebo náhradu novou Strategická potřeba naráží na starou podnikovou kulturu V ekonomickém, politickém, sociálním, technickém okolí podniku proběhly zásadní změny neslučitelné se vžitou podnikovou kulturou Podnik přechází z jedné vývojové etapy do druhé V podniku probíhá zásadní generační výměna Podnik mění předmět podnikání, vstupuje do jiného oboru Změnilo se postavení na trhu Podnik byl převzat nebo sám převzal jiný podnik. Základní rysy:

16 PODNIKOVÁ KULTURA Změna podnikové kultury PŘÍPRAVA A PRŮBĚH ZMĚNY I.ETAPA DIAGNOSTIKA DIAGNOSTIKA II. ETAPA TVORBA VIZE II. ETAPA TVORBA VIZE III. ETAPA NÁSTROJE ZMĚNY III. ETAPA NÁSTROJE ZMĚNY Popis prvků současné kultury Shoda s PK proklamovanou Rozložení sil Symptomy, projevy objektivita Popis prvků současné kultury Shoda s PK proklamovanou Rozložení sil Symptomy, projevy objektivita Rysy potřebné PK Její klíčové představy Rozdíly stará x nová PK Představa o nositelích změny Představa o čase pro změnu Rysy potřebné PK Její klíčové představy Rozdíly stará x nová PK Představa o nositelích změny Představa o čase pro změnu Podpůrné a brzdné síly Sestavení projektového týmu Příprava klíčových sil Podpůrná kampaň Nástroje prosazení změny Realizace změn, sledování, posilování Podpůrné a brzdné síly Sestavení projektového týmu Příprava klíčových sil Podpůrná kampaň Nástroje prosazení změny Realizace změn, sledování, posilování

17 PODNIKOVÁ KULTURA Bodové hodnocení podnikové kultury (příklad) CHARAKTERISTIKAHODNOCENÍ0%100% Mocenský odstup Malývelký Kolektivizmus – individualizmus kolektiv.individual. Feminizmus - maskulinizmus femin.maskul. Obava z nejistoty MaláVelká Časová orientace firmy krátkodobádlouhodobá

18 PODNIKOVÁ KULTURA Změna podnikové kultury Vyberou si ji sami spolupracovníci. Založena na široké diskusi. Důležitá inspirující vize managementu. Významné získat podíl zaměst. na tvorbě. KONSENZUS Důležitá inspirující vize managementu. Jádrem a nositelem změnymanagement. Přenést do chování zaměstnanců. SHORA DOLŮ

19 PODNIKOVÁ KULTURA Změna podnikové kultury Výchova a vzdělávání Vnitřní normy, předpisy, pokyny Systém odměňování (posílení chování) Spoluúčast na řízení Příklad managementu Komunikace Kriteria hodnocení Řízení pomocí cílů Kariérový systém Obměna zaměstnanců (propouštění, přijímání) Výběr zaměstnanců Adaptační proces Výchova a vzdělávání Vliv seniority Vnitřní normy, předpisy, pokyny Hodnocení zaměstnanců ve zkušební době Příklad managementu STÁVAJÍCÍ ZAMĚSTNANCI NOVÍ ZAMĚSTNANCI

20 PODNIKOVÁ KULTURA Změna podnikové kultury NOVÍ ZAMĚSTNANCI PEČLIVÝ VÝBĚR KANDIDÁTŮ Přijímání podnikových norem Posilování tradic Vzdělávání Odměňování a upevňování požadovaného chování PŘIJETÍ NOREM VSTUPVSTUP NEPŘIJETÍ Stálé vzory


Stáhnout ppt "Podniková kultura PŘÍSTUPY PODNIKOVÁ KULTURA Základní prvky podnikové kultury PŘEDSTAVYPŘEDSTAVY HODNOTY  o vlastní práci  smyslu práce  úspěchu firmy."

Podobné prezentace


Reklamy Google