Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRAVĚK Starší doba kamenná

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRAVĚK Starší doba kamenná"— Transkript prezentace:

1 PRAVĚK Starší doba kamenná
6. ročník

2 PRAVĚK Starší doba kamenná
Vypracovala: Mgr. Věra Sýkorová Použitá literatura: Válková, V.: DĚJEPIS 6 – pravěk, starověk. SPN 2006. Bednaříková, J. a kol.: Dějepis – Pravěk a starověk. Nová škola 2007.

3 Stvoření světa a člověka
předvědecké představy (mýty a náboženství) - představy obyvatelů starověkého Řecka - představy židů a křesťanů moderní věda - stáří Země je přibližně 4,8 miliardy let GEOLOGIE – věda zabývající se původem a stavbou Země PALEONTOLOGIE – věda zabývající se vznikem a vývojem života DARWINOVA TEORIE v přírodě přežívají jen ty nejsilnější organismy člověk a dnešní lidoopi měli kdysi dávno společného prapředka

4 PERIODIZACE DĚJIN PRAVĚK – nejdelší období, začíná vznikem člověka, končí se vznikem prvních písemných památek STAROVĚK – končí v roce 476 n. l. STŘEDOVĚK – začíná rokem 476 (u nás navazuje na pravěk), končí roku 1492 raný novověk – NOVOVĚK – 1648 – 1918 NEJNOVĚJŠÍ DĚJINY – 1918 – stále probíhají

5 PRAVĚK nejdelší období lidských dějin (cca 3 mil. let)
začíná vznikem člověka, končí ve chvíli, kdy se na daném území začne používat písmo Dělení pravěku podle materiálu převažujícího při zhotovování nástrojů: Doba bronzová Doba železná Doba kamenná

6 AUTOŘI ZABÝVAJÍCÍ SE TEMATIKOU PRAVĚKU
EDUARD ŠTORCH ( ) učitel a spisovatel v povídkách a románech poutavě zachytil dobu pravěku Lovci mamutů Bronzový poklad Osada havranů ZDENĚK BURIAN ( ) malíř, ilustrátor (E. Štorcha, J. Augusty) autor obrazů rekonstrukcí pravěkých krajin a zvířat vytvořil výtvarnou předlohu k filmu Karla Zemana „Cesta do pravěku“

7 DOBA KAMENNÁ STARŠÍ (PALEOLIT) Lov a sběr STŘEDNÍ (MEZOLIT) Pozvolný přechod k zemědělství a chovu domácích zvířat MLADŠÍ (NEOLIT) Zemědělství a chov dobytka, kypření půdy motykou a hákem POZDNÍ (ENEOLIT) Zemědělství a chov dobytka, hák tažený dobytkem, vůz s plnými koly

8 PALEOLIT (3 000 000 – 8 000 let př. n. l.) nejdelší z pravěkých období
vznikal člověk – musel přežít prudké změny podnebí – střídání dob ledových s meziledovými lidé neznali kovy = vše potřebné z kamene, dřeva, kostí, parohu, později z hlíny nejstarší nástroje sekáče pěstní klíny způsob obživy = co poskytla příroda sběr (přírodní plody, části rostlin, ptačí vejce ….) lov rybolov pravěcí lidé žili ve skupinách = tlupech, později v rodech

9 mamut srstnatý nosorožec jelen lesní prase divoké bizon jeskynní medvěd

10 AUSTRALOPITÉK (Australopithecus) první tvor vzdáleně podobný člověku na Zemi asi před 3 mil. let žil v afrických stepích a lesostepích výška cca 120 cm, váha cca 35 kg pohyb po dvou končetinách chrup se blížil lidskému úkryt pod skalními převisy nebo ve křoví obživa = rostlinná strava nástroje a zbraně nedovedl vyrobit k obraně = klacky, velké kosti, kameny

11 ČLOVĚK ZRUČNÝ (Homo habilis)
asi 2,5 mil. – 1,5 mil. př. n. l. nejstarší druh rodu homo (člověk) nejstarší kosterní pozůstatky z východní Afriky výška cca 150 cm, váha < 45 kg, věk max. 30 let větší mozkovnu vyrábí první nástroje (kamenný sekáč) obživa = sběr, lov menších zvířat (např. králíky) žil v malých tlupách, toulal se dočasný úkryt = převisy skal, větve stromů náznaky řeči (posunky, hrdelní zvuky) využívali oheň (ale neumí rozdělat)

12 ČLOVĚK VZPŘÍMENÝ (Homo erectus)
asi 1,5 mil. – př. n. l. vysoký do 170 cm chůze i běh jako moderní člověk robustní lebka = vystouplé nadočnicové oblouky, zploštělé čelo, nemá bradový výběžek, vzrůst mozku žil v tropickém lese potuloval se z místa na místo rozšíření z Afriky do Evropy a Asie Obživa: sbíral plody, vyhrabával hlízy a kořínky lovil větší zvířata (koně, jeleny, bizony, nosorožce, lesní slony)

13 Vyráběl lepší nástroje: pěstní klín (nejvhodnější
materiál je křemen, zejména pazourek) Postup výroby: Vybral si vhodný pazourek a kamenným kladivem jej opracoval do přibližného tvaru nástroje. Dále vytvořil kamenným kladivem ostré hrany po stranách. Konečnou úpravu pěstního klínu prováděl kostěným kladivem. řezání, bodání, sekání dřevěný oštěp

14 Lidé tehdy žili ve skupinkách – tlupách (asi po dvaceti).
Tábořili na březích řek a jezer (pod převisy skal, v jeskyních, stavěli i jednoduché přístřešky z kůlů, větví, kůží). Řeč: jednoduché posunky a zvuky Oheň: používal, ale neuměl rozdělat (pečení masa, světlo, teplo)

15 Beroun Bečov Přezletice u Prahy Stránské skály u Brna
Vzpřímený člověk v České republice: Beroun Bečov Přezletice u Prahy Stránské skály u Brna

16 ČLOVĚK ROZUMNÝ (Homo sapiens)
asi – př. n. l. nešlo ještě o stejného člověka jako jsme my (ještě mohutné nadočnicové oblouky, mozkovna jako u dnešního člověka) lépe opracované nástroje (např. škrabadla, nože, drásadla), dřevěné oštěpy mají kamenné a kostěné hroty umí rozdělat oheň jednoduchá řeč život v tlupách v jeskyních nebo staví jednoduché přístřešky

17 Obratní a úspěšní lovci:
využíval dokonalejší zbraně a rozum vedle síly používali i předem vymyšlené lovecké úskoky sledoval pravidelný pohyb velkých stád v pravou chvíli si na ně počkal lovci spolupracovali – nastražovali past stáda zvířat záměrně plašili ohněm kozorožce naháněli na strmé skály, z nichž pak padali dolů jeskynní medvědy ubíjeli obrovskými balvany, které naskládali nad jeskynní vchody, pak jimi vyplašené a prchající medvědy ubíjeli lov mamuta – slabšího jedince odlákali od stáda, zahnali ho do bažin či na okraj srázu, aby spadl do propasti

18 Člověk neandertálský (100 000 – 30 000 př. n. l.)
pojmenování podle prvního objevu jeho kostí v německém údolí Neanderthal (1856) poddruh člověka rozumného - robustní postava, krátké končetiny, mohutné nadočnicové oblouky jejich vývoj se zastavil byli zčásti vyhubeni, zčásti splynuli s člověkem rozumným ao-institut.cz

19 člověka rozumného u nás
Kosterní pozůstatky člověka rozumného u nás jeskyně Šipka u Štramberka Kůlna v Moravském krasu Předmostí u Přerova leccos.com

20 ČLOVĚK SOUČASNÉHO TYPU (Homo sapiens sapiens)
asi od př. n. l. vyvinul se na všech třech kontinentech od dnešního člověka se neliší: postavou, tvarem lebky, velikostí a tvarem mozku používá článkovanou řeč k dorozumívání dokázal už složitě uvažovat ao-institut.cz

21 Zdroj obživy: lovil velká zvířata
vitejtenazemi.cenia.cz Myslel na dobu nouze! Maso sušil a udil. ao-institut.cz Na konci paleolitu si domestikoval psa. biolib.cz

22 Dokonalejší zbraně: luk, šípy, kostěné harpuny
joinmusic.cz volny.cz Člověk zdokonaloval výrobu kamenných nástrojů. (čepelová technika)

23 - stále putuje za zvěří, v místech s dostatkem zvěře setrvává déle
táboří v jeskyních nebo si staví chaty (z kostí velkých zvířat a kůlů, zčásti zahloubeny do země, pokryty kůžemi) Tábořiště na našem území: Dolní Věstonice Pavlov Putim Hostim prezletice.cz

24 vytváření rodů (pokrevně příbuzní lidé)
pohřbívali své mrtvé (do hrobu vkládány zbraně, nářadí, ozdoby, jídlo – měli své představy o posmrtném životě, úcta k zemřelému) - počátky náboženských představ (duchové, oběti, magické rituály) vznik výtvarného umění sošky žen = venuše (kult ženy-matky) kresby zvířat v jeskyních Věstonická Venuše fr. jeskyně Lascaux (laskó) šp. jeskyně Altamira

25 Závěr paleolitu: ledové  s ní i paleolit výrazné oteplení
před lety konec poslední doby ledové  s ní i paleolit výrazné oteplení člověk přežil časté změny podnebí osídlil celou zeměkouli

26 Téma: Pravěk - starší doba kamenná – 6. roč.
Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional SMART Notebook Zoner - České kliparty 1, 2, 3 Autor: Mgr. Věra Sýkorová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "PRAVĚK Starší doba kamenná"

Podobné prezentace


Reklamy Google