Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracovala: Mgr. Věra Sýkorová Použitá literatura: Válková, V.: DĚJEPIS 6 – pravěk, starověk. SPN 2006. Bednaříková, J. a kol.: Dějepis – Pravěk a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracovala: Mgr. Věra Sýkorová Použitá literatura: Válková, V.: DĚJEPIS 6 – pravěk, starověk. SPN 2006. Bednaříková, J. a kol.: Dějepis – Pravěk a."— Transkript prezentace:

1

2

3 Vypracovala: Mgr. Věra Sýkorová Použitá literatura: Válková, V.: DĚJEPIS 6 – pravěk, starověk. SPN 2006. Bednaříková, J. a kol.: Dějepis – Pravěk a starověk. Nová škola 2007.

4 Stvoření světa a člověka  předvědecké představy (mýty a náboženství) - představy obyvatelů starověkého Řecka - představy židů a křesťanů  moderní věda - stáří Země je přibližně 4,8 miliardy let GEOLOGIE – věda zabývající se původem a stavbou Země PALEONTOLOGIE – věda zabývající se vznikem a vývojem života DARWINOVA TEORIE - v přírodě přežívají jen ty nejsilnější organismy - člověk a dnešní lidoopi měli kdysi dávno společného prapředka

5 PERIODIZACE DĚJIN PRAVĚK – nejdelší období, začíná vznikem člověka, končí se vznikem prvních písemných památek STAROVĚK – končí v roce 476 n. l. STŘEDOVĚK – začíná rokem 476 (u nás navazuje na pravěk), končí roku 1492 raný novověk – 1492 - 1648 NOVOVĚK – 1648 – 1918 NEJNOVĚJŠÍ DĚJINY – 1918 – stále probíhají

6 PRAVĚK -nejdelší období lidských dějin (cca 3 mil. let)  začíná vznikem člověka, končí ve chvíli, kdy se na daném území začne používat písmo Dělení pravěku podle materiálu převažujícího při zhotovování nástrojů: Doba bronzováDoba železná Doba kamenná

7 AUTOŘI ZABÝVAJÍCÍ SE TEMATIKOU PRAVĚKU EDUARD ŠTORCH (1878-1956) -učitel a spisovatel - v povídkách a románech poutavě zachytil dobu pravěku Lovci mamutů Bronzový poklad Osada havranů ZDENĚK BURIAN (1905-1981) - malíř, ilustrátor (E. Štorcha, J. Augusty) - autor obrazů rekonstrukcí pravěkých krajin a zvířat -vytvořil výtvarnou předlohu k filmu Karla Zemana „Cesta do pravěku“

8 DOBA KAMENNÁ STARŠÍ (PALEOLIT) STŘEDNÍ (MEZOLIT) MLADŠÍ (NEOLIT) POZDNÍ (ENEOLIT) Lov a sběr Pozvolný přechod k zemědělství a chovu domácích zvířat Zemědělství a chov dobytka, kypření půdy motykou a hákem Zemědělství a chov dobytka, hák tažený dobytkem, vůz s plnými koly

9 PALEOLIT (3 000 000 – 8 000 let př. n. l.) - nejdelší z pravěkých období - vznikal člověk – musel přežít prudké změny podnebí – střídání dob ledových s meziledovými - lidé neznali kovy = vše potřebné z kamene, dřeva, kostí, parohu, později z hlíny - nejstarší nástroje  sekáče  pěstní klíny - způsob obživy = co poskytla příroda  sběr (přírodní plody, části rostlin, ptačí vejce ….)  lov  rybolov - pravěcí lidé žili ve skupinách = tlupech, později v rodech www.zdenekburian.com

10 mamutsrstnatý nosorožecjelen lesní jeskynní medvěd prase divoké bizon

11 AUSTRALOPITÉK (Australopithecus) - první tvor vzdáleně podobný člověku - na Zemi asi před 3 mil. let - žil v afrických stepích a lesostepích  výška cca 120 cm, váha cca 35 kg  pohyb po dvou končetinách  chrup se blížil lidskému  úkryt pod skalními převisy nebo ve křoví  obživa = rostlinná strava  nástroje a zbraně nedovedl vyrobit  k obraně = klacky, velké kosti, kameny

12 ČLOVĚK ZRUČNÝ (Homo habilis) asi 2,5 mil. – 1,5 mil. př. n. l. - nejstarší druh rodu homo (člověk) - nejstarší kosterní pozůstatky z východní Afriky - výška cca 150 cm, váha < 45 kg, věk max. 30 let - větší mozkovnu - vyrábí první nástroje (kamenný sekáč) - obživa = sběr, lov menších zvířat (např. králíky) - žil v malých tlupách, toulal se - dočasný úkryt = převisy skal, větve stromů - náznaky řeči (posunky, hrdelní zvuky) - využívali oheň (ale neumí rozdělat)

13 ČLOVĚK VZPŘÍMENÝ (Homo erectus) asi 1,5 mil. – 300 000 př. n. l. - vysoký do 170 cm - chůze i běh jako moderní člověk - robustní lebka = vystouplé nadočnicové oblouky, zploštělé čelo, nemá bradový výběžek, vzrůst mozku - žil v tropickém lese - potuloval se z místa na místo - rozšíření z Afriky do Evropy a Asie Obživa: sbíral plody, vyhrabával hlízy a kořínky lovil větší zvířata (koně, jeleny, bizony, nosorožce, lesní slony)

14 Vyráběl lepší nástroje: pěstní klín (nejvhodnější materiál je křemen, zejména pazourek) Postup výroby: Vybral si vhodný pazourek a kamenným kladivem jej opracoval do přibližného tvaru nástroje. Dále vytvořil kamenným kladivem ostré hrany po stranách. Konečnou úpravu pěstního klínu prováděl kostěným kladivem. -řezání, bodání, sekání dřevěný oštěp

15 Lidé tehdy žili ve skupinkách – tlupách (asi po dvaceti). Tábořili na březích řek a jezer (pod převisy skal, v jeskyních, stavěli i jednoduché přístřešky z kůlů, větví, kůží). Řeč: jednoduché posunky a zvuky Oheň: používal, ale neuměl rozdělat (pečení masa, světlo, teplo)

16 Vzpřímený člověk v České republice: Beroun Bečov Přezletice u Prahy Stránské skály u Brna

17 ČLOVĚK ROZUMNÝ (Homo sapiens) asi 300 000 – 40 000 př. n. l. - nešlo ještě o stejného člověka jako jsme my (ještě mohutné nadočnicové oblouky, mozkovna jako u dnešního člověka) -lépe opracované nástroje (např. škrabadla, nože, drásadla), dřevěné oštěpy mají kamenné a kostěné hroty - umí rozdělat oheň - jednoduchá řeč - život v tlupách v jeskyních nebo staví jednoduché přístřešky

18 Obratní a úspěšní lovci: - využíval dokonalejší zbraně a rozum - vedle síly používali i předem vymyšlené lovecké úskoky sledoval pravidelný pohyb velkých stád v pravou chvíli si na ně počkal lovci spolupracovali – nastražovali past  stáda zvířat záměrně plašili ohněm  kozorožce naháněli na strmé skály, z nichž pak padali dolů  jeskynní medvědy ubíjeli obrovskými balvany, které naskládali nad jeskynní vchody, pak jimi vyplašené a prchající medvědy ubíjeli  lov mamuta – slabšího jedince odlákali od stáda, zahnali ho do bažin či na okraj srázu, aby spadl do propasti

19 Člověk neandertálský (100 000 – 30 000 př. n. l.) - pojmenování podle prvního objevu jeho kostí v německém údolí Neanderthal (1856) - poddruh člověka rozumného - robustní postava, krátké končetiny, mohutné nadočnicové oblouky - jejich vývoj se zastavil - byli zčásti vyhubeni, zčásti splynuli s člověkem rozumným ao-institut.cz

20 Kosterní pozůstatky člověka rozumného u nás jeskyně Šipka u Štramberka Kůlna v Moravském krasu Předmostí u Přerova leccos.com

21 ao-institut.cz ČLOVĚK SOUČASNÉHO TYPU (Homo sapiens sapiens) asi od 40 000 př. n. l. - vyvinul se na všech třech kontinentech - od dnešního člověka se neliší: postavou, tvarem lebky, velikostí a tvarem mozku - používá článkovanou řeč k dorozumívání - dokázal už složitě uvažovat

22 Zdroj obživy: lovil velká zvířata vitejtenazemi.cenia.cz ao-institut.cz biolib.cz Myslel na dobu nouze! Maso sušil a udil. Na konci paleolitu si domestikoval psa.

23 Dokonalejší zbraně: luk, šípy, kostěné harpuny volny.cz joinmusic.cz Člověk zdokonaloval výrobu kamenných nástrojů. (čepelová technika)

24 prezletice.cz - stále putuje za zvěří, v místech s dostatkem zvěře setrvává déle -táboří v jeskyních nebo si staví chaty (z kostí velkých zvířat a kůlů, zčásti zahloubeny do země, pokryty kůžemi) Tábořiště na našem území: Dolní Věstonice Pavlov Putim Hostim

25 - vytváření rodů (pokrevně příbuzní lidé) - pohřbívali své mrtvé (do hrobu vkládány zbraně, nářadí, ozdoby, jídlo – měli své představy o posmrtném životě, úcta k zemřelému) - počátky náboženských představ (duchové, oběti, magické rituály) - vznik výtvarného umění  sošky žen = venuše (kult ženy-matky)  kresby zvířat v jeskyních Věstonická Venuše fr. jeskyně Lascaux (laskó) šp. jeskyně Altamira www.mixxx.cz

26 Závěr paleolitu: před 10 000 lety konec poslední doby ledové  s ní i paleolit výrazné oteplení člověk přežil časté změny podnebí osídlil celou zeměkouli

27 Téma: Pravěk - starší doba kamenná – 6. roč. Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional SMART Notebook Zoner - České kliparty 1, 2, 3 Autor: Mgr. Věra Sýkorová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Vypracovala: Mgr. Věra Sýkorová Použitá literatura: Válková, V.: DĚJEPIS 6 – pravěk, starověk. SPN 2006. Bednaříková, J. a kol.: Dějepis – Pravěk a."

Podobné prezentace


Reklamy Google