Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registra č ní č íslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_PEK232.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registra č ní č íslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_PEK232."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registra č ní č íslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_PEK232 Název školy: Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Beroun Jméno autora:Ing. Lenka Jindráková Třída/ročník:3. ročník Datum vytvoření:8. března 2014

2 Vzdělávací oblast:Obchodní korespondence Tematická oblast:Písemnosti při neplnění kupních smluv Předmět:Písemná a elektronická komunikace Výstižný popis způsobu využití, metodické pokyny: Názorný výklad přehledu všech písemností při neplnění kupních smluv určený k získání znalostí žáků. Výklad slouží i k opakování a upevnění získaných znalostí. Klíčová slova: Kupní smlouva, neplnění, reklamace, urgence, upomínka. Druh učebního materiálu: Materiál je určen pro dataprojektor, popř. interaktivní tabuli

3 Č SN 01 6910 PÍSEMNOSTI PŘI NEPLNĚNÍ KUPNÍCH SMLUV

4 PŘEHLED PÍSEMNOSTÍ urgence (pobídka) reklamace (výtka) upomínka úhrady faktury

5 NEPLNĚNÍ KUPNÍCH SMLUV Nepravidelnosti při plnění smluv Různé důvody (nedodání zboží, neprovedení práce či služby, nezaplacení faktury)

6 ODPOVĚDI Nejlépe okamžit ě Náprava chyb Kladné i záporné

7 ADRESÁT A ODESÍLATEL PÍSEMNOSTI Pobídku píše dodavatel i odb ě ratel Výtku píší odb ě ratelé Upomínku dodavatelé

8 ODESÍLÁNÍ PÍSEMNOSTÍ Poštou Doporu č en ě E-mailem Faxem

9 UKÁZKA REKLAMACE ADRESA, ODVOLACÍ ÚDAJE Doporu č en ě VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.:537/2011-SvMeridalized Czech, s. r. o. vedoucí odbytu VY Ř IZUJE:NovákováRohá č ova 381 TEL.:383 311 029390 02 TÁBOR 2 FAX:383 311 022 E-MAIL:info@mybikes.eu DATUM:2011-12-05

10 TEXT REKLAMACE Reklamace pedál ů Vážený pane vedoucí, na základ ě naší objednávky č. 727/2011, jejíž kopii p ř ikládáme, jste nám dne 2. prosince t. r. dodali 3 ks jízdních kol Meridalized Matts HFS 800. Kola jsou osazena diskovými hydraulickými brzdami Sramano 575 a vidlicemi Suntora Epicon RLD, jak jsme požadovali. P ř ekvapilo nás však, že všechna kola jsou vybavena pouze oby č ejnými pedály Shadow Nostra, p ř estože v objednávce jsme výslovn ě požadovali nášlapné pedály SPD M 520. Žádáme Vás proto o zaslání objednaného typu pedál ů s tím, že jejich vým ě nu provede náš servisní technik. V ěř íme, že naši reklamaci urychlen ě vy ř ídíte. S pozdravem

11 PODPIS A PŘÍLOHA Karel Svorada manažer nákupu P ř íloha

12 VYBERTE A ZDŮVODNĚTE SPRÁVNOU ODPOVĚĎ Urgence je písemnost, jež m ů že psát dodavatel i odb ě ratel. Udávat p ř esná data v upomínce není nutné. Není-li reklamace oprávn ě ná, neodpovídáme na ni. Upomínka i urgence pobízejí druhou stranu k jednání.

13 KDO PÍŠE DOPIS? Zpožd ě ní Vašich prací nám zp ů sobilo velké nep ř íjemnosti a požadujeme snížení ceny. Č ástku K č 420 000,-- jste sice zaplatili, ale byl chybný variabilní symbol. Tužky jste dodali se špatným logem. Naše spolupráce je bezproblémová, ale v č era jsme zjistili, že jste nezaplatili poslední splátku Vašeho dluhu.

14 KONTROLNÍ OTÁZKY 1. Kdo je odesílatelem reklamace? 2. Vyjmenujte písemnosti p ř i nepln ě ní kupních smluv. 3. Jak se ř íká jinak reklamaci? 4. Co je to pobídka? 5. Kdy se píše upomínka? 6. Jak jednají dodavatelé p ř i odpov ě di na reklamaci? 7. Kolik upomínek m ů žeme napsat? 8. Kdo píše urgenci? 9. Které písemnosti se píší doporu č en ě ? 10. Jak píšeme odpov ě di na písemnosti p ř i nepln ě ní KS?

15 POUŽITÁ LITERATURA Materiál je dílem autorky dle vlastních dispozic a podle u č ebních osnov odpovídajících ŠVP vyu č ovaných podle u č ebnic:  Ing. Rajmund Šedý, Ing. Olga Kuldová, Ing. Emilie Fleischmanová, Obchodní korespondence Fortuna Praha, 2005  Č asopis Enter, 02, 2013/2014, Praha  Ing. Stanislava Štiková, Obchodní korespondence – Uzavírání a pln ě ní kupních smluv, Korespondent Plze ň, 2007 Citováno dne 30. ř íjna 2013


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registra č ní č íslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_PEK232."

Podobné prezentace


Reklamy Google