Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TESTTEST Úvod do bakteriologie Biologie buňky 25. října 2006 Kvinta B.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TESTTEST Úvod do bakteriologie Biologie buňky 25. října 2006 Kvinta B."— Transkript prezentace:

1

2 TESTTEST Úvod do bakteriologie Biologie buňky 25. října 2006 Kvinta B

3 1. Život rozdělujeme do pěti říší Jsou to (vyjmenuj): –…..

4 2. Do domény „eukarya“ z těchto pěti říší patří: …..

5 3. Typická bakteriální buňka má velikost: a.1nm – 10 nm b.1μm - 10 μm c.10 μm – 100 μm d.100 μm – 1 mm e.ani jedna z odpovědí není správná

6 4. Nukleoid je: a. jádro eukaryontní buňky b. konformace, kterou DNA zaujímá in vitro c. buněčné jádro prvoků d. oblast, kde je lokalizována bakteriální DNA e. ani jedna z odpovědí není správná

7 5. Na obrázku označte: a.plasmid b.plasmaticko u membránu c.nukleoid d.bičík 1 2 3 4

8 6. Baktérií je doposud popsáno kolem a.50 druhů b.500 druhů c.5 000 druhů d.50 000 druhů e.500 000 druhů

9 7. Na obrázku vidíme a.exosporu b.endosporu c.plasmid d.první fázi rozmnožování baktérie e.ani jedna z odpovědí není správná

10 8. Na obrázku označ a.gram pozitivní bakérie b.peptidoglyk an c.plasmaticko u membránu 1 2 4 3

11 9. Označ nemoc, způsobovanou baktériemi a.AIDS b.vzteklina c.chřipka d.tuberkulóza e.ptačí chřipka

12 10. Mezi rostlinou (Fabaceae) a bakterií (Rhizobium) žijící v nodulech na kořenech nastal vztah: a.komenzalismus b.amenzalismus c.parazitismus d.predace e.mutualismus

13 11. Popište obrázek: a.jádro; b. drsné ER; c. vakuola; d. chloroplast; e. plasmodesmata 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9

14 12. Seřaďte k sobě 1. vše, co je ohraničeno buněčnou stěnou (=plazamatická membrána + vnitřek buňky) 2. kontinuum protoplastů (= protoplasty všech buněk rostliny spojené plazmodezmaty 3. kontinuum buněčných stěn a.apoplast b.protoplast c.symplast

15 13. Následující popis se hodí nejlépe na: syntéza lipidů (např. steroidní pohlavní hormony metabolismus cukrů (v játrech se účastní přeměny glykogenu na glukózu detoxifikace drog a jedů (zejména v játrech) ve svalových buňkách přes něj pronikají ionty Ca++ při stimulaci svalového stahu a.cytoplasma b.jádro c.drsné endoplasmatické retikulum d.hladké endoplasmatické retikulum e.Golgiho aparát

16 14. Na obrázku vidíme a.endoplasmati cké retikulum b.jádro c.Golgiho aparát d.lysosom e.plasmatická membrána

17 15. Následující popis se hodí nejlépe na: Obsahují enzymy schopné štěpit proteiny, polysacharidy, tuky, nukleové kyseliny kyselé prostředí - uvnitř..... je pH 5. Toto nízké pH vzniká pumpováním H + dovntiř..... a.lysosom b.hladké endoplasmatické retikulum c.Golgiho aparát d.jádro e.mitochondrie

18 16. Označ: 1 2 3 a. plasmolýza; b. plasmoptýza; c. izotonické prostředí

19 17. Kontraktilní vakuola prvoků má funkci: a.odstraňování vody z buňky b.čerpání vody dovnitř buňky c.zbavování se odpadů a škodlivin d.vyvrhování nestrávených zbytků e.ani jedna z odpovědí není správná

20 18. Plasmatická membrána je silná okolo a.7 nm b.70 nm c.700 nm d.7 μm e.70 μm

21 19. Označ na obrázcích a.matrix; b.kristy; c.intermembránový prostor 1 2 3

22 20. Endosymbiotická teorie si všímá a.původu buněčného jadérka b.původu semiautonomních organel c.původu vakuoly d.původu lysosomů e.původu Golgiha aparátu

23 21. Útvar na obrázku je a.hladké ER b.jádro c.Golgiho aparát d.drsné ER e.vakuola

24 22. Označ na obrázcích 1 2 3 a. stroma; b. tylakoid; c. granum

25


Stáhnout ppt "TESTTEST Úvod do bakteriologie Biologie buňky 25. října 2006 Kvinta B."

Podobné prezentace


Reklamy Google