Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GEOLOGICKÉ VĚDY PRÁCE GEOLOGA (1)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GEOLOGICKÉ VĚDY PRÁCE GEOLOGA (1)"— Transkript prezentace:

1 GEOLOGICKÉ VĚDY PRÁCE GEOLOGA (1)
PŘÍRODOPIS - 9 GEOLOGICKÉ VĚDY PRÁCE GEOLOGA (1)

2 Kamení kolem dokola…/DVD
Zaznamenej co nejvíce názvů minerálů a označ je zkratkou (M) Zaznamenej co nejvíce názvů hornin a označ je zkratkou (H) Poznamenej si informace z DVD o tom, jak člověk využíval nerosty, horniny i informace o planetě Zemi ve svůj prospěch. Které druhy hornin se často používaly k tvorbě soch? Které druhy hornin se používaly k dláždění silnic a chodníků v minulosti? Která hornina se užívala k malbě v historii? Ze kterých přírodovědných oborů musí mít geolog velmi dobré znalosti? Jaký je rozdíl mezi petrologií a mineralogií? Vysvětli na jakém principu je založen proces sedimentace. Jaký je rozdíl mezi sedimentací krve a sedimentací hornin?

3 PRÁCE S INTERNETEM PRÁCE S UČEBNICÍ Mineralogie pro školy:
PRÁCE S UČEBNICÍ Pracovní sešit Školní sešit

4 ? GEOLOGICKÉ VĚDY ? Který vědní obor se zabývá:
a) sesuvy půd, geologickým podložím při výstavbě železnice b) vyhledáváním nových nalezišť nerostů c) chemickým složením a způsobem vzniku pískovce d) koloběhem vody na planetě Zemi e) změnami rozmístění chemických prvků v atmosféře i zemském tělese v minulosti i současnosti f) fyzikálními vlastnostmi hornin a vnitřní stavbou Země Jaký je rozdíl mezi archeologií a paleontologií a)typ vědního oboru b)sbíraný materiál c)používané metody práce

5 MINERÁL nebo HORNINA? Škrtněte nevhodné slovo v tomto tvrzení: Minerál je látka : a)organická/anorganická b)složení je možné zapsat chemickým vzorcem / nelze zapsat… c)různorodá/stejnorodá Napište vlastnost minerálu, která jej jednoznačně charakterizuje: - limonit - rtuť - opál Vysvětli pojmy: amorfní, litosféra, krystalická látka, proces krystalizace, vyluhování, žíla, metamorfóza Definuj, co je to vyvřelá hornina Definuj přesně, co znamená proces zvětrávání

6 PLANETA

7 VÁPNÍK a UHLÍK v moři

8 VZNIK a ZÁNIK minerálů Napiš chemický vzorec uhličitanu vápenatého
Nakresli tvar schránky rozsivky Které organismy v moři vytvořily největší množství schránek z uhličitanu vápenatého a jsou tak dnes zdrojem těženého vápence v ČR? Co je to sublimace? Z čeho a za jakých podmínek vzniká slída? Co je to atom a molekula? Napiš chemický vzorec minerálu nazvaného halit Které organismy rozkládají v přírodě organické látky a přeměňují je na látky anorganické? Jak se tento proces nazývá Zdůvodni, proč je tento proces tak důležitý

9 ? CO VÍME ? Geologické vědy úzce souvisí s těmito vědními obory:
Vyjmenuj alespoň 8 nerostů a uveď k čemu se používaly nebo doposud používají Vyjmenuj alespoň 8 hornin a uveď k čemu se používaly nebo doposud používají Co se pojí s termínem prospektor? Jaké uplatnění má geolog na trhu práce? Co je to geologický profil a k čemu se dají využít tyto znalosti? Vyjmenuj alespoň 8 druhů drahých kamenů Znáš v našem kraji místa, kde se nacházely drahé kameny nebo zlato?


Stáhnout ppt "GEOLOGICKÉ VĚDY PRÁCE GEOLOGA (1)"

Podobné prezentace


Reklamy Google