Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘÍRODOPIS - 9 GEOLOGICKÉ VĚDY PRÁCE GEOLOGA (1).

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘÍRODOPIS - 9 GEOLOGICKÉ VĚDY PRÁCE GEOLOGA (1)."— Transkript prezentace:

1 PŘÍRODOPIS - 9 GEOLOGICKÉ VĚDY PRÁCE GEOLOGA (1)

2 Kamení kolem dokola…/DVD 1.Zaznamenej co nejvíce názvů minerálů a označ je zkratkou (M) 2.Zaznamenej co nejvíce názvů hornin a označ je zkratkou (H) 3.Poznamenej si informace z DVD o tom, jak člověk využíval nerosty, horniny i informace o planetě Zemi ve svůj prospěch. 4.Které druhy hornin se často používaly k tvorbě soch? 5.Které druhy hornin se používaly k dláždění silnic a chodníků v minulosti? 6.Která hornina se užívala k malbě v historii? 7.Ze kterých přírodovědných oborů musí mít geolog velmi dobré znalosti? 8.Jaký je rozdíl mezi petrologií a mineralogií? 9.Vysvětli na jakém principu je založen proces sedimentace. 10.Jaký je rozdíl mezi sedimentací krve a sedimentací hornin?

3 PRÁCE S INTERNETEM Mineralogie pro školy: http://www.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/index.html PRÁCE S UČEBNICÍ Pracovní sešit Školní sešit

4 ? GEOLOGICKÉ VĚDY ? 1.Který vědní obor se zabývá: a) sesuvy půd, geologickým podložím při výstavbě železnice b) vyhledáváním nových nalezišť nerostů c) chemickým složením a způsobem vzniku pískovce d) koloběhem vody na planetě Zemi e) změnami rozmístění chemických prvků v atmosféře i zemském tělese v minulosti i současnosti f) fyzikálními vlastnostmi hornin a vnitřní stavbou Země 2.Jaký je rozdíl mezi archeologií a paleontologií a)typ vědního oboru b)sbíraný materiál c)používané metody práce

5 MINERÁL nebo HORNINA? 1.Škrtněte nevhodné slovo v tomto tvrzení: Minerál je látka : a)organická/anorganická b)složení je možné zapsat chemickým vzorcem / nelze zapsat… c)různorodá/stejnorodá 2.Napište vlastnost minerálu, která jej jednoznačně charakterizuje: - limonit - rtuť - opál 3.Vysvětli pojmy: amorfní, litosféra, krystalická látka, proces krystalizace, vyluhování, žíla, metamorfóza 4.Definuj, co je to vyvřelá hornina 5.Definuj přesně, co znamená proces zvětrávání

6 PLANETA

7 VÁPNÍK a UHLÍK v moři

8 VZNIK a ZÁNIK minerálů 6.Napiš chemický vzorec uhličitanu vápenatého 7.Nakresli tvar schránky rozsivky 8.Které organismy v moři vytvořily největší množství schránek z uhličitanu vápenatého a jsou tak dnes zdrojem těženého vápence v ČR? 9.Co je to sublimace? 10.Z čeho a za jakých podmínek vzniká slída? 11.Co je to atom a molekula? 12.Napiš chemický vzorec minerálu nazvaného halit 13.Které organismy rozkládají v přírodě organické látky a přeměňují je na látky anorganické? 14.Jak se tento proces nazývá 15.Zdůvodni, proč je tento proces tak důležitý

9 ? CO VÍME ? 1.Geologické vědy úzce souvisí s těmito vědními obory: 2.Vyjmenuj alespoň 8 nerostů a uveď k čemu se používaly nebo doposud používají 3.Vyjmenuj alespoň 8 hornin a uveď k čemu se používaly nebo doposud používají 4.Co se pojí s termínem prospektor? 5.Jaké uplatnění má geolog na trhu práce? 6.Co je to geologický profil a k čemu se dají využít tyto znalosti? 7.Vyjmenuj alespoň 8 druhů drahých kamenů 8.Znáš v našem kraji místa, kde se nacházely drahé kameny nebo zlato?


Stáhnout ppt "PŘÍRODOPIS - 9 GEOLOGICKÉ VĚDY PRÁCE GEOLOGA (1)."

Podobné prezentace


Reklamy Google