Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Michal Oblouk. druhy: a)MÍSTA – Kde? Kam? Odkud? Kudy? b)ČASU – Kdy? Odkdy? Dokdy? Jak dlouho? Jak často? c)ZPŮSOBU – Jak? Jakým způsobem? d)MÍRY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Michal Oblouk. druhy: a)MÍSTA – Kde? Kam? Odkud? Kudy? b)ČASU – Kdy? Odkdy? Dokdy? Jak dlouho? Jak často? c)ZPŮSOBU – Jak? Jakým způsobem? d)MÍRY."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Michal Oblouk

2 druhy: a)MÍSTA – Kde? Kam? Odkud? Kudy? b)ČASU – Kdy? Odkdy? Dokdy? Jak dlouho? Jak často? c)ZPŮSOBU – Jak? Jakým způsobem? d)MÍRY – Jak moc? Jak hodně? Kolik? e)PŘÍČINY – Proč? pravopis: a)temně, tajemně, rozumně, jemně X lakomě, vědomě, strmě, zřejmě b)jakoby X jako by (jako kdyby) c)shora, stěží, spatra X zdola, ztěžka, zprava, zleva, zčásti, zpaměti

3 vznik: a)od přídavných jmen příponami –E/-Ě, -O, -Y b)ustrnutím prostého pádu podstatného jména c)spojením předložky s jiným slovem = PŘÍSLOVEČNÉ SPŘEŽKY – píšeme dohromady! stupňování: 1.stupeň – základní tvar 2.stupeň – tvoří se příponami –EJI, -ĚJI, -E 3.stupeň – tvoří se z druhého předponou NEJ- -nepravidelné stupňování: MÁLO, DOBŘE, MNOHO, ZLE/ŠPATNĚ, BRZY

4 se jmény tvoří PŘEDLOŽKOVÝ PÁD některé se pojí jen s jedním pádem, jiné se dvěma, málokteré dokonce se třemi předložka Z se vždy pojí s 2. pádem, předložka S se pojí se 7. pádem – výjimka: ustálená slovní spojení – BÝT S TO, KDO S KOHO předložka KROMĚ se pojí s 2. pádem, předložka MIMO se 4. pádem druhy: 1)VLASTNÍ – původní 2)NEVLASTNÍ – nepůvodní, vznikly z jiných slovních druhů (z příslovcí, ze sloves, ustrnutím pádů podstatných jmen)

5 spojují věty nebo větné členy píšeme před nimi čárku – čárka se nepíše před A, I, ANI, NEBO ve významu slučovacím mohou být jednoslovné i víceslovné druhy: 1)SOUŘADÍCÍ – spojují souřadné věty hlavní, souřadné věty vedlejší a souřadné složky v několikanásobných větných členech 2)PODŘADÍCÍ – připojují věty vedlejší k větě, na které závisí

6 uvozují samostatné věty a naznačují jejich funkci - vyjadřují různý postoj mluvčího k jejich obsahu v postavení před větnými členy vyjadřují různé významové odstíny – člen, před kterým stojí, vytýkají, zdůrazňují nebo hodnotí naznačují, že začínáme mluvit některá slova mohou být ve větě částicí nebo jiným slovním druhem AŤ, KÉŽ, NECHŤ, PRÝ, BOHUŽEL, ASI, ANO, NE, ZAJISTÉ, NIKOLI

7 vyjadřují nálady a city uplatňují se při kontaktu napodobují různé zvuky jestliže stojí u věty samostatně, odděluje se čárkou jestliže nahrazuje některý větný člen, především přísudek, čárkami se neodděluje BR, FUJ, SAFRA, HEČ, SLÁVA, HURÁ, HAJDY, HONEM, PSST, HYBAJ, HALÓ, PANEČKU, AHOJ, ČAU, NAZDAR, NA, TUMÁŠ, PRR, APORT, KŠÁ, HEPČÍ, CHACHA, BZZ, PRÁSK, BŘINK


Stáhnout ppt "Mgr. Michal Oblouk. druhy: a)MÍSTA – Kde? Kam? Odkud? Kudy? b)ČASU – Kdy? Odkdy? Dokdy? Jak dlouho? Jak často? c)ZPŮSOBU – Jak? Jakým způsobem? d)MÍRY."

Podobné prezentace


Reklamy Google