Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_ 06 -Renesan č ní architektura.  Renesan č ní sloh se ve stavebnictví pou ž íval od 14. do 17. století. S pot ř ebou prezentace nové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_ 06 -Renesan č ní architektura.  Renesan č ní sloh se ve stavebnictví pou ž íval od 14. do 17. století. S pot ř ebou prezentace nové."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_ 06 -Renesan č ní architektura

2

3  Renesan č ní sloh se ve stavebnictví pou ž íval od 14. do 17. století. S pot ř ebou prezentace nové m ě š ť anské nobility i m ě stského státu jako celku, se stala architektura jedním z um ě ní, kde došlo k nejvýrazn ě jším zm ě nám. VY_32_INOVACE_ 06 -Renesan č ní architektura

4  Renesan č ní architekti se op ě t inspirovali antickými stavbami jejich soum ě rností, jednoduchostí a pravidelností proporcí, d ů le ž ité je také zachování lidského rozm ě ru u staveb sv ě tských. VY_32_INOVACE_ 06 -Renesan č ní architektura

5  Základem klasické ř ádové architektury je systém vertikálních nosných č lánk ů – sloup ů č i pilí řů. VY_32_INOVACE_ 06 -Renesan č ní architektura

6  a horizontálních nesených č lánk ů v podob ě p ř ekladu VY_32_INOVACE_ 06 -Renesan č ní architektura

7  pro renesanci jsou p ř ízna č ná sdru ž ená okna ve spole č ném ost ě ní VY_32_INOVACE_ 06 -Renesan č ní architektura

8  Dalším p ř ínosem renesance je ku ž elková balustráda = ozdobné zábradlí VY_32_INOVACE_ 06 -Renesan č ní architektura

9  Typické jsou také patrové arkády = více oblouk ů mezi sloupy VY_32_INOVACE_ 06 -Renesan č ní architektura

10  Zcela novým prvkem je ornamentální, pop ř ípad ě geometrický štuk, jen ž č erpá op ě t z ornamentiky antické. VY_32_INOVACE_ 06 -Renesan č ní architektura

11  Velmi rozší ř ené a pro renesan č ní interiér p ř ízna č né jsou trámové a u zámk ů ješt ě kazetové a tabulové malované stropy. VY_32_INOVACE_ 06 -Renesan č ní architektura

12 1/ http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=sloupy&ex=1&AxInstalled=copy& Download=MC900391062&ext=WMF&c=0#ai:MC900097533|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=sloupy&ex=1&AxInstalled=copy& Download=MC900391062&ext=WMF&c=0#ai:MC900097533| 2/ http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=sloupy&ex=1&AxInstalled=copy& Download=MC900391062&ext=WMF&c=0#ai:MC900304709|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=sloupy&ex=1&AxInstalled=copy& Download=MC900391062&ext=WMF&c=0#ai:MC900304709| 3/ http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=okna&ex=1&AxInstalled=copy&D ownload=MC900391062&ext=WMF&c=0#ai:MC900278518|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=okna&ex=1&AxInstalled=copy&D ownload=MC900391062&ext=WMF&c=0#ai:MC900278518| 4/ http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=ark%C3%A1dy&ex=1&AxInstalle d=copy&Download=MC900391062&ext=WMF&c=0http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=ark%C3%A1dy&ex=1&AxInstalle d=copy&Download=MC900391062&ext=WMF&c=0 VY_32_INOVACE_ 06 -Renesan č ní architektura


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_ 06 -Renesan č ní architektura.  Renesan č ní sloh se ve stavebnictví pou ž íval od 14. do 17. století. S pot ř ebou prezentace nové."

Podobné prezentace


Reklamy Google