Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dějiny slovenského práva II. Ladislav Vojáček V. Slovenský stát 1939 – 1945.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dějiny slovenského práva II. Ladislav Vojáček V. Slovenský stát 1939 – 1945."— Transkript prezentace:

1 Dějiny slovenského práva II. Ladislav Vojáček V. Slovenský stát 1939 – 1945

2 a Gen. Bedřich Homola Generál Bedřich Homola

3 Vznik Slovenského státu zákon o samostatnom Slovenskom štáte ( č. 1/1939 Sl. z.) zákon o samostatnom Slovenskom štáte ( č. 1/1939 Sl. z.) smlouva o ochraně z 18.(23.) března 1939 smlouva o ochraně z 18.(23.) března 1939 (přijatá s platností na 25 let a publikována až jako zákon č. 226/1940 Sl. z.)

4

5 Zákon č. 1/1939 Sl. z. „samostatný a neodvislý Slovenský štát“ „samostatný a neodvislý Slovenský štát“ Sněm Slovenského státu Sněm Slovenského státu předsednictvo sněmu jmenovalo první vládu předsednictvo sněmu jmenovalo první vládu recepce práva recepce práva + zmocnění pro vládu, aby cestou nařízení vykonávala vše, co je v přechodném období potřebné k udržení pořádku a zabezpečení státních zájmů + nepřímo pověřil sněm, aby schválil slovenskou ústavu

6 Smlouva o ochraně zahraniční politika vedená v těsné dohodě s německou vládou zahraniční politika vedená v těsné dohodě s německou vládou povinnost přebudovat ozbrojené síly povinnost přebudovat ozbrojené síly právo Německa zřizovat ve vymezeném území (tzv. Schutzzone) své vojenské posádky právo Německa zřizovat ve vymezeném území (tzv. Schutzzone) své vojenské posádky + Tajný protokol o hospodářské a finanční spolupráci

7 Etapy vývoje 1. Do poloviny roku 1940 2. Od porad v Salcburku 27.- 28. července 1940 do vypuknutí SNP německý vliv výrazně zesílil dočasně se posílily i pozice radikálů 3. Od vypuknutí SNP do osvobození

8

9 Prozatímní ústava (č. 185/1939 Sl. z.) neposkytuje přesný obraz skutečných vztahů mezi nejvyššími orgány neposkytuje přesný obraz skutečných vztahů mezi nejvyššími orgány republika (rakouský a španělský vzor) republika (rakouský a španělský vzor) úvodní prohlášení + 13 hlav, 103 paragrafů úvodní prohlášení + 13 hlav, 103 paragrafů

10 Prozatímní ústava – hlavy 1. – 13. 1. Všeobecná ustanovení 2. - 5. Nejvyšší orgány 6. Politické strany 7. Stavovské zřízení 8. Územní samospráva 9. Soudnictví 10. Povinnosti a práva občanů 11. Církve 12. Národnostní skupiny 13. Různá ustanovení

11 Nejvyšší orgány Sněm Slovenské republiky Sněm Slovenské republiky president republiky president republiky vláda vláda Státní rada Státní rada Nejvyšší účetní kontrolní úřad (zák. č. 186/1939 Sl. z.) Nejvyšší účetní kontrolní úřad (zák. č. 186/1939 Sl. z.) Ústavní senát (§ 98 ústavy) Ústavní senát (§ 98 ústavy)

12

13 Sněm Slovenské republiky jednokomorový zákonodárný sbor jednokomorový zákonodárný sbor poslanci, zvolení ještě na konci roku 1938 do Sněmu Slovenské krajiny poslanci, zvolení ještě na konci roku 1938 do Sněmu Slovenské krajiny + osoby jmenované k doplnění počtu poslanců presidentem republiky Stálý výbor (zabezpečoval kontinuitu mezi jednotlivými zasedáními) Stálý výbor (zabezpečoval kontinuitu mezi jednotlivými zasedáními)

14 President republiky jeho pozice postupně sílila jeho pozice postupně sílila volen Sněmem volen Sněmem spolu s vládou a státní radou nositel vládní a výkonné moci spolu s vládou a státní radou nositel vládní a výkonné moci podíl na moci zákonodárné podíl na moci zákonodárné kreační pravomoci kreační pravomoci

15 Jozef Tiso

16 Vojtech Tuka

17 Vláda vládní a výkonná moc, pokud nebyla výslovně svěřena prezidentu nebo státní radě vládní a výkonná moc, pokud nebyla výslovně svěřena prezidentu nebo státní radě právo zákonodárné iniciativy právo zákonodárné iniciativy vydávala nařízení k provedení zákonů vydávala nařízení k provedení zákonů mohla vydávat nařízení s mocí zákona mohla vydávat nařízení s mocí zákona při předsednictvu vlády Úřad propagandy při předsednictvu vlády Úřad propagandy

18 Státní rada inspirace ústavami, které se také opíraly o „stavovské“ uspořádání společnosti inspirace ústavami, které se také opíraly o „stavovské“ uspořádání společnosti v podstatě vystupovala jako druhá komora sněmu v podstatě vystupovala jako druhá komora sněmu významné pravomoci v politické oblasti významné pravomoci v politické oblasti v oblasti soudní mohla trestně stíhat presidenta a předsedu a členy vlády v oblasti soudní mohla trestně stíhat presidenta a předsedu a členy vlády

19 HSĽS a) ústava zakotvovala vedoucí úlohu HSĽS a) ústava zakotvovala vedoucí úlohu HSĽS (= politická organizace, jejímž prostřednictvím se slovenský národ zúčastňuje na výkonu státní moci) b) zákon o HSĽS č. 245/1939 Sl. z. b) zákon o HSĽS č. 245/1939 Sl. z. c) zákon o HSĽS č. 215/1942 Sl. z. c) zákon o HSĽS č. 215/1942 Sl. z. uplatnění vůdcovského principuuplatnění vůdcovského principu

20 Stavovská organizace úkolem stavů péče o hospodářské, sociální a kulturní zájmy jejich jednotlivých složek úkolem stavů péče o hospodářské, sociální a kulturní zájmy jejich jednotlivých složek původně šest stavůpůvodně šest stavů reorganizace 1942 reorganizace 1942 Slovenská pracující pospolitostSlovenská pracující pospolitost čtyři sdruženíčtyři sdružení

21 Územní správa = systém kombinující samosprávu a veřejnou správu základní ustanovení v osmé hlavě ústavy (§ 64) základní ustanovení v osmé hlavě ústavy (§ 64) zákon č. 190/1939 Sl. z. o verejnej správe vnútornej zákon č. 190/1939 Sl. z. o verejnej správe vnútornej vybudována na úrovni žup a okresůvybudována na úrovni žup a okresů základním článkem obcezákladním článkem obce

22 Soudnictví a státní zastupitelství už před přijetím ústavy tři celostátní soudy už před přijetím ústavy tři celostátní soudy Slovenský nejvyšší soudSlovenský nejvyšší soud Nejvyšší správní soudNejvyšší správní soud Vrchní (Hlavný) pojišťovací soudVrchní (Hlavný) pojišťovací soud ústava rámcově vymezila soudní soustavu a stanovila základní zásady ústava rámcově vymezila soudní soustavu a stanovila základní zásady zákon o organizaci soudů, úřadů veřejné obžaloby a soudní správy (č. 112/1942 Sl. z.) zákon o organizaci soudů, úřadů veřejné obžaloby a soudní správy (č. 112/1942 Sl. z.) státní zastupitelství státní zastupitelství

23 Soudy (zákon o organizaci soudů, úřadů veřejné obžaloby a soudní správy /č. 112/1942 Sl. z./) řádné soudy řádné soudy výjimečné (stanné /štatariálne/) soudy výjimečné (stanné /štatariálne/) soudy zvláštní (osobitné) soudy zvláštní (osobitné) soudy např. burzovní, vojenskénapř. burzovní, vojenské

24 (zákon o organizaci soudů, … /č. 112/1942 Sl. z./) Řádné soudy (zákon o organizaci soudů, … /č. 112/1942 Sl. z./) okresní soudy okresní soudy krajské soudy (v župních městech a v Levoči a v Michalovcích) krajské soudy (v župních městech a v Levoči a v Michalovcích) vrchní (hlavné) soudy v Bratislavě a v Prešov vrchní (hlavné) soudy v Bratislavě a v Prešov Slovenský nejvyšší soud v Bratislavě Slovenský nejvyšší soud v Bratislavě vlastní rozhodování trojinstančnívlastní rozhodování trojinstanční

25 Bezpečnostní složky policejní ředitelství a úřady (převzaty z ČSR; vl. nař. č. 314/1939 Sl. z.) policejní ředitelství a úřady (převzaty z ČSR; vl. nař. č. 314/1939 Sl. z.) b) žandárstvo (převzato z ČSR; reorganizace v roce 1943) b) žandárstvo (převzato z ČSR; reorganizace v roce 1943) na čele Hlavní velitelství žandárstvana čele Hlavní velitelství žandárstva Kriminální ústředna (KRIUS)Kriminální ústředna (KRIUS) ÚŠB plnila úkoly politické policieÚŠB plnila úkoly politické policie c) Hlinkova garda c) Hlinkova garda d) německé bezpečnostní složky (od léta 1944) d) německé bezpečnostní složky (od léta 1944)

26

27 Alexander Mach

28 a Karol Sidor

29 a Generál Ferdinand Čatloš

30 Pracovní právo a sociální zabezpečení inspirace: sociální papežské encykliky Rerum novarum (1891) a Quadragesimo anno (1931) inspirace: sociální papežské encykliky Rerum novarum (1891) a Quadragesimo anno (1931) ztratilo čistě soukromoprávní charakter ztratilo čistě soukromoprávní charakter zavedena pracovní povinnost zavedena pracovní povinnost zřízen Ústřední úřad práce a síť úřadů práce v okresech zřízen Ústřední úřad práce a síť úřadů práce v okresech příkazy a zákazy zaměstnávat určité osoby příkazy a zákazy zaměstnávat určité osoby mzdové a pracovní podmínky mohl závazně stanovit vyhláškou Ústřední úřad práce mzdové a pracovní podmínky mohl závazně stanovit vyhláškou Ústřední úřad práce placená dovolená (1944) placená dovolená (1944)

31 Sociální zákonodárství zavedení přídavků na děti (z. č. 217/1941 Sl. z.) zavedení přídavků na děti (z. č. 217/1941 Sl. z.) veřejná péče o opuštěnou mládež (z. č. 213/1941 Sl. z.) veřejná péče o opuštěnou mládež (z. č. 213/1941 Sl. z.) péče o evakuované děti (č. 83/1944 Sl. z.) a péče o osoby starší 65 let péče o evakuované děti (č. 83/1944 Sl. z.) a péče o osoby starší 65 let od roku 1942 drahotní příplatky od roku 1942 drahotní příplatky Ústředí pro sociální péči při HSĽS (DP) Ústředí pro sociální péči při HSĽS (DP) zásahy do bytové politiky zásahy do bytové politiky

32 Zásahy do vlastnických poměrů protižidovská opatření protižidovská opatření zákon o pozemkové reformě (1940) zákon o pozemkové reformě (1940)

33 Trestní právo v zásadě zachována platnost recipovaných předpisů v zásadě zachována platnost recipovaných předpisů zpřísnila a rozšířila se ochrana státu zpřísnila a rozšířila se ochrana státu zákon o trestných činech proti státu (č. 320/1940 Sl. z.)zákon o trestných činech proti státu (č. 320/1940 Sl. z.) zákon o zvýšeném trestání podvratné činnosti (č. 166/1941 Sl. z.)zákon o zvýšeném trestání podvratné činnosti (č. 166/1941 Sl. z.) opatření vyvolaná vypuknutím SNP opatření vyvolaná vypuknutím SNP

34 Rasové zákonodárství a) vládní nařízení o vymezení pojmu žid a usměrnění počtu židů v některých svobodných povoláních (č. 65/1939 Sl. z.) b) arizační zákon (č. 113/1940 Sl. z.) c) zmocňovací ústavní zákon (č. 210/1940 Sl. z.) d) židovský kodex (vl. nař. č. 198/1941 Sl. z.) e) další diskriminační opatření f) deportace židů

35

36 Zmocňovací ústavní zákon (1940) = na dobu jednoho roku zmocnil vládu činit veškerá potřebná opatření k vyloučení židů z hospodářského a společenského života Ústřední hospodářský úřad koordinoval a řídil přijatá hospodářská opatření (1940)Ústřední hospodářský úřad koordinoval a řídil přijatá hospodářská opatření (1940) speciálně upraveno pracovní zařazení židovského obyvatelstvaspeciálně upraveno pracovní zařazení židovského obyvatelstva v roce 1941 vláda zavedla pracovní povinnost bez toho, že by vznikl pracovní poměrv roce 1941 vláda zavedla pracovní povinnost bez toho, že by vznikl pracovní poměr

37

38 Židovský kodex = (vl. nař. o právním postavení židů č. 198/1941 Sl. z.) nově pojalo vymezení toho, kdo je žid nově pojalo vymezení toho, kdo je žid komplexně shrnulo protižidovská opatření komplexně shrnulo protižidovská opatření

39 Další diskriminační opatření stanovení zvláštní nákupní doby v obchodech stanovení zvláštní nákupní doby v obchodech zavedení policejní hodiny zavedení policejní hodiny zákaz shromažďování a účasti na kulturních a sportovních akcích zákaz shromažďování a účasti na kulturních a sportovních akcích omezení pohybu omezení pohybu zákaz studia na středních a vysokých školách zákaz studia na středních a vysokých školách zabavení osobních věcí "luxusní" povahy (sportovní potřeby, radia, cennosti apod.) zabavení osobních věcí "luxusní" povahy (sportovní potřeby, radia, cennosti apod.)

40 Deportace židů formálně legalizovány ústavním zákonem č. 68/1942 Sl. z. formálně legalizovány ústavním zákonem č. 68/1942 Sl. z. postihly 58 000 osob (a dalších 13 000 po SNP) postihly 58 000 osob (a dalších 13 000 po SNP)


Stáhnout ppt "Dějiny slovenského práva II. Ladislav Vojáček V. Slovenský stát 1939 – 1945."

Podobné prezentace


Reklamy Google