Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA LF UP PRO AKADEMICKÝ ROK 2006/2007

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA LF UP PRO AKADEMICKÝ ROK 2006/2007"— Transkript prezentace:

1 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA LF UP PRO AKADEMICKÝ ROK 2006/2007
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

2 Magisterské studijní programy
Obor: Všeobecné lékařství - PS Obor: Zubní lékařství - PS

3 Navazující magisterské studijní programy
Obor: Management zdravotnictví - KS Obor: Klinická kineziologie a kinezioterapie - PS Obor: Dlouhodobá ošetřovatelská péče u dospělých - PS

4 Bakalářské studijní programy
Obor: Všeobecná sestra – PS Obor: Ošetřovatelství – KS Obor: Porodní asistentka – PS Obor: Fyzioterapie – PS Obor: Radiologický asistent – PS

5 Přijímací řízení se konalo v termínu 19. – 23
  Přijímací řízení se konalo v termínu 19. – 23. června 2006 s výjimkou oboru Radiologický asistent ( ) Přijímací komise fakulty zasedala: bakalářské studijní programy magisterské studijní programy obor radiologický asistent

6 Náhled uchazečů do materiálů:
Podle § 50 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) má uchazeč právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Tohoto práva měli uchazeči možnost využít dne července 2006, od do hodin na DLF. Uchazeč o této možnosti byl informován v pozvánce, kterou každý řádně zaregistrovaný uchazeč obdržel počátkem měsíce května 2006, dále pak upozorněním na Úřední desce LF UP a při poučení při vlastním přijímacím řízení.

7 Informace o výsledcích přijímacího řízení byly k dispozici od 28
Informace o výsledcích přijímacího řízení byly k dispozici od 28. června pořadí, splnění přijímacích testů a přijetí či nepřijetí na LF UP Webové stránky LF UP (http://www.upol.cz a dále Lékařská fakulta - Úřední deska LF – Přijímací řízení) Úřední deska na děkanátě LF UP a na Teoretických ústavech LF UP

8 Informace o výsledcích přijímacího řízení - pořadí, splnění přijímacích testů, výsledky jednotlivých testů, přijetí či nepřijetí na LF UP Webové stránky UP a dále Uchazeči o studium – Výsledky přijímacího řízení – Hledání v databázi výsledků: Po zadání jednoho z přístupových kódů se objevily výsledky konkrétního uchazeče.

9 Přezkumné řízení na LF probíhalo:
I. kolo: dne II. kolo: dne Přezkumné řízení na LF bylo uzavřeno rektorem UP: dne Přijímací řízení na UP bylo uzavřeno: dne

10 Souhrnné statistické údaje
Studijní program Počet přihlášek (2006/2005/2004) Dostavilo se všeobecné lékařství 1857/1362/1313 1467/831/895 zubní lékařství 878/660/409 728/432/272 klin. kineziologie a kineziot. 88/70/65 66/45/55 dlouh. ošetř.péče u dospělých 69/70/74 61/63/70 management zdravotnictví 156/87/94 119/73/76 všeobecná sestra 355/436/562 320/349/508 ošetřovatelství 481/528/520 404/435/444 porodní asistentka 235/209/229 191/156/203 fyzioterapie 406/316/263 283/193/199 radiologický asistent 86/0/0 83/0/0

11 Souhrnné statistické údaje
Celkem Počet přihlášek Dostavilo se 2004 3529 2722 2005 3738 2577 2006 5063 3822

12 Souhrnné statistické údaje
Stud. program Nepřijato – neprospěch (2006/2005) Nepřijato - kapacita všeobecné lékařství 161/45 930/267 zubní lékařství 113/41 456/127 klinická kineziologie a kinezioterapie 0/0 41/5 dlouhodobá ošetř. péče u dospělých 0/5 36/22 management zdravotnictví 26/13 77/20 všeobecná sestra 4/2 288/223 ošetřovatelství 9/5 348/272 porodní asistentka 50/58 113/48 fyzioterapie 167/95 79/27 radiologický asistent 22/0 33/0

13 Souhrnné statistické údaje
Stud. program Ke studiu zapsáno (2006/2005) všeobecné lékařství 235/222 zubní lékařství 96/99 klinická kineziologie a kinezioterapie 23/25 dlouhodobá ošetř. péče u dospělých 26/24 management zdravotnictví 24/20 všeobecná sestra 25/25 ošetřovatelství 53/57 porodní asistentka fyzioterapie 23/24 radiologický asistent 20/0

14 Počet přijatých/počet zapsaných
Počet přijatých/počet zapsaných Obor Přijato bez PZ/zapsáno Přijato na základě vykonání PZ/zapsáno Všeobecné lékařství 188/49 188/55 Zubní lékařství 78/32 81/44

15 Anglický program Počet zájemců, kteří vyplnili předběžnou přihlášku (zasílána elektronicky): /400/300 Počet zájemců, kteří byli odmítnuti na základě údajů v předběžné přihlášce: /25/16 Počet zájemců, kteří projevili vážnější zájem a byli pozváni k pohovoru nebo k písemné zkoušce a pohovoru (anebo v některých případech, u vzdálených zemí, byli přijati bez pohovoru): /105/73 Počet studentů přijatých do 1. ročníku (tj. těch, kteří obdrželi dekrety o přijetí): /72/57 Počet studentů kteří nastoupili do 1. ročníku : 43/44/25

16 Anglický program - složení 1. ročníku
Indie: Indonésie: Malajsie: Srí-Lanka: Tchaj-wan: Velká Británie: Zambie: Celkově se dá označit letošní rok jako velmi dobrý. Požadavek vedení LF UP na tři výukové skupiny v prvním ročníku byl splněn.

17 Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008
Beze změn Byly schváleny akademickým senátem LF UP dne

18 POZNÁMKY Z ODVOLACÍHO ŘÍZENÍ
Na základě pečlivého pročtení odvolání neúspěšných uchazečů o přijetí do magisterského studijního programu „Všeobecné lékařství“ na LF UP v Olomouci v akademickém roce 2006/2007 lze hodnotit vlastní průběh přijímacího řízení jako bezproblémový. Objevilo se jen několik (v počtech nepřesahující číslo 10) připomínek k následujícím bodům:

19 Otázky v přijímacích testech přesahují rámec středoškolského studia.
Nezakládá se na pravdě, spíše to svědčí o nedostatečných znalostech nebo při dobrých známkách na střední škole o nižší úrovni výuky. To dokladuje i skutečnost, že většinou na tento fakt poukazují uchazeči s velmi špatnými výsledky přijímacího řízení.

20 Někteří uchazeči napadají údajnou skutečnost, že fakulta nesplnila povinnost zajistit všechna dostupná opatření pro vyrovnání příležitosti studovat na vysoké škole. Nezakládá se na pravdě, byly organizovány semináře z předmětů, které jsou součástí přijímacího řízení a které byly zajišťovány jednotlivými garanty. Není možné, aby tyto semináře byly organizovány na různých místech republiky (neúspěšní uchazeči poukazují na skutečnost, že z důvodu vzdálenosti se nemohli seminářů zúčastnit, což není relevantní argument, zase to mají blíže na jinou lékařskou fakultu v ČR).

21 Není bonifikace za různé praxe v nemocnicích, jazykové kursy atd.
Velmi obtížná realizace, nelze standardizovat různé praxe či potvrzení o „pomáhání“ dokonce v soukromých ordinacích, velmi často rodičů. Dále není možné objektivizovat další aktivity, jako např. práce v Červeném kříži, pomoc v domovech dětí, důchodců, výsledky z různých SOČ. Téměř každý druhý uchazeč uvádí podobné aktivity.

22 Někteří uchazeči poukazují na špatné klimatické podmínky a nedostatečnou klimatizaci.
Námitka se týká především malých poslucháren, klimatizace byla puštěna naplno a LF UP neodpovídá za velmi teplé počasí. Naprostá většina uchazečů si v tomto ohledu nestěžuje a chápe, že počasí není v gesci fakulty.

23 Někteří uchazeči poukazují na časovou náročnost testu.
Podmínky k přijímacímu řízení, včetně délky trvání testů byly předem řádným způsobem vyhlášeny. Nelze akceptovat výhrady v tomto směru, povolání lékaře je velmi náročné a např. u chirurgů déle-trvající operační výkony nejsou žádnou výjimkou. Navíc stejně jako v předcházejícím bodě si naprostá většina uchazečů si v tomto ohledu nestěžuje.

24 Plné znění závěrečné zprávy o přijímacím řízení na LF UP pro akad
Plné znění závěrečné zprávy o přijímacím řízení na LF UP pro akad. rok 2006/2007 je zveřejněno na internetovské adrese (Úřední deska LF, přijímací řízení) … děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA LF UP PRO AKADEMICKÝ ROK 2006/2007"

Podobné prezentace


Reklamy Google