Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anatomická terminologie - historie a aktuální problémy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anatomická terminologie - historie a aktuální problémy"— Transkript prezentace:

1 Anatomická terminologie - historie a aktuální problémy
Vladimír Musil1,2, David Kachlík3, Ivana Bozděchová4, Pavel Čech5, Josef Stingl3 1Středisko vědeckých informací 3. LF UK, 2Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, 3Ústav anatomie 3. LF UK, 4Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK, 5Kabinet dějin lékařství 3. LF UK

2 Na rozdíl od většiny ostatních vědních oborů se v anatomii důsledně rozlišuje terminologie (odborné názvosloví v širším smyslu) a v jejím rámci nomenklatura (systém normalizací ustanovených, závazně vymezených názvů uspořádaných podle určitých klasifikačních principů). Anatomická nomenklatura je v latině závazná již od roku 1895.

3 Anatomická terminologie
nutnost jednotné terminologie latina a řečtina, výjimečně arabština výhoda - neměnnost latiny

4 Latinské anatomické názvosloví
jednoslovná pojmenování značková, slovotvorně neutvořená (hepar) jednoslovná pojmenování derivovaná, tj. odvozená od základního slova prefixem (renalis, retrorenalis), sufixem (auris, auricula) nebo prefixem a sufixem zároveň (sanguis, exsanguinatio) kompozita, a to zejména hybridní, tzn. složená z členů různého jazykového původu, např. z řečtiny a latiny (lymphonodus) víceslovná pojmenování (vena saphena magna), tvořená v zásadě podle morfologických a syntaktických pravidel latiny včetně přísného pořádku slov, zvyšujícího jejich přesnost a srozumitelnost

5 Historie latinského názvosloví
první výrazy – Řecko Hippocratos z Kósu (asi 460–370 př.n.l.) flébes = žíly x aer térein = tepny bronchus = průduška, peritoneum = pobřišnice Aristoteles (384–322 př.n.l.) diaphragma = bránice, pancreas = slinivka, aorta = srdečnice Alexandrie Herophilus (asi 330–250 př.n.l.) torcular Herophili = soutok splavů (confluens sinuum)

6 Historie latinského názvosloví
Řím Aulus Cornelius Celsus (25 př.n.l. – asi 50 n.l.) sutura = šev, patella = čéška, cartilago = chrupavka Rufus z Efezu (1. stol. n.l.) první kniha o názvosloví „O pojmenování částí těla“ Claudius Galenos z Pergama (130 – 200) epiphysis = šišinka, hypophysis = podvěsek, coccyx = kostrč, tarsus = hlezno, pylorus = vrátník, epididymis = nadvarle Arabská medicína ( století) vena saphena (al safein) = skrytá žíla

7 Andreas van Wesel Andreas Vesalius Bruxellensis
Padova (Itálie) zakladatel moderní anatomie základy názvosloví zavedl pořadové (ordinální) výrazy 700 nových výrazů v nauce o kostech nahradil řecké a arabské výrazy latinskými „De humani corporis fabrica libri septem“ (Bazilej, Švýcarsko 1543, 700 s. )

8 Marcello Malpighi zakladatel histologie a objevitel krevních kapilár
zakladatel histologie a objevitel krevních kapilár histologické názvosloví zaostávalo za anatomickým setrvalý stav 

9 Joseph Hyrtl 1810 - 1894 Vídeň, Rakousko
„Onomatologia anatomica“ (1880) první zevrubná kniha o názvosloví doplněná o etymologii jednotlivých výrazů

10 Latinská nomenklatura
Německá anatomická společnost Basiliensia Nomina Anatomica (BNA) první úplná latinská anatomická nomenklatura Bazilej, Švýcarsko 1895 Birmingham Revision (BR) anglofonní revize Birgmingham, Velká Británie 1928, vydáno 1933 Ienaiensia Nomina Anatomica (INA) první revize Jena, Německo 1935

11 Latinská nomenklatura
International Anatomical Nomenclature Committee (IANC) – 1936, obnovena 1950 Parisiensia Nomina Anatomica (PNA) 1955 Paříž, Francie; 1960 New York první celosvětově uznaná nomenklatura Nomina Anatomica (NA) 2.-6. vydání (jen revize PNA) 1960, 1965, 1975, 1983 a 1989

12 Federative Committee on Anatomical Terminology (FCAT)
založena 1989 v Rio de Janeiro, Brazílie poslední revize: 1997 v São Paulo, Brazílie Terminologia Anatomica (TA) poslední platná verze vydána 1998 pouze v angličtině

13 Federative International Committee on Anatomical Terminology (FICAT)
změna jména 2005 Terminologia Histologica (TH) poslední platná verze vydána 2007 pouze v angličtině

14 Latina x Řečtina stejná část těla různé tvarově podobné části
lien x splen = slezina ren x nephros = ledvina různé tvarově podobné části cunes x sphen = klín os cuneiforme x os sphenoidale = klínovitá x klínová kost různé části tonsilla x amygdala = mandle v krku x mandlovité jádro v mozku

15 České anatomické názvosloví

16 Rané období první česká slova – texty v cyrilici (9. stol.)
spisy a lékařské traktáty v klášterech Přemysl Otakar I. ustanovil funkci královského lékaře hospitaly (zmínky v Dalimilově kronice) infirmária (pro mnichy) leprozária Olomoucký rostlinář

17 Klaret Bartoloměj z Chlumce
* Chlumec nad Cidlinou † 1370 nebo 1379 český spisovatel a lékař Glosář Gramatický vokabulář

18 První slovníky lékařských a tělovědných pojmů
Vocabularium latinobohemicum posoniense (14. století) Slovník latinsko-německo-český pro Ladislava Pohrobka, krále českého - Jakub Holubin / Holubář před 1474

19 Tomáš Jordán z Klauznburku
* Cluj, Sedmihradsko † Brno moravský zemský lékař Kniha o vodách hojitelných, neb teplicech moravských 1580

20 Křišťan z Prachatic * 1368 (?) Prachatice † 4.9. 1439 Praha
děkan filozofické fakulty 4x rektor Univerzity Lékařství jistá a zkušená mistra Kristiana 1516

21 Daniel Adam z Veleslavína
* Veleslavín u Prahy † Praha profesor historie vydavatel, nakladatel, spisovatel, překladatel Nomenclator tribus linguis Silva quadrilinguis (Les čtyřjazyčný)

22 Jan Ámos Komenský * 28.3.1592 Uherský Brod / Nivnice / Komňa
† Naarden, Nizozemí humanista, pedagog, teolog (jednota bratrská), politik, jazykozpytec „Učitel národů“ Janua linguarum reserata (Brána jazyků otevřena) Orbis pictus (Svět v obrazech)

23

24 Jan Karel Rohn * 1713 Liberec † 28.11. 1779 Praha
historik, jazykozpytec, člen řádu kyriaků (bílých křížovníků s červeným srdcem) Nomenclator (Nomenclator, to jest jmenovatel v trojí, totižto české, latinské a německé řeči (4 svazky)

25 Josef Jungmann * 16.7. 1773 Hudlice u Berouna † 14.11. 1847 Praha
český obrozenec, jazykozpytec, překladatel rektor Univerzity (1840) Slovník česko-německý 5 svazků

26 Antonín Jan Jungmann * 16.5. 1775 Hudlice u Berouna † 10.4. 1854 Praha
lékař, český obrozenec, překladatel rektor Univerzity (1839) Úvod k babení (1804) Umění babické (1814 ) Umění porodnické (1827) Přehled jmen neduhů v abecedním pořádku k ustanovení jich významu řádného, dílem ze starých vzatých, dílem nově navržených časopis Krok 1836

27 Jan Svatopluk Presl † 6.4. 1849 Praha chemik, přírodovědec
spolutvůrce českého chemického, botanického a zoologického názvosloví Ssawectvo

28 Wáclaw Staněk † 1871 Praha lékař, spisovatel
* 1804 † Praha lékař, spisovatel Dra Wáclawa Staňka Pitewnj Atlas … 1840 Základowé pitvy s atlasem pitewním čili popisování rozebraného těla lidského a jednotlivých částek jeho Krátký přehled lebosloví, určené lékařům i širší veřejnosti

29 Josef Čejka Sbírka slov a způsobů mluvení
ze starých rukopisů lékařských ČČM 1848 Druhá sbírka lékařské terminologie Příloha k Časopisu českého muzea na rok 1851 Třetí sbírka lékařské terminologie Příloha k Časopisu českého muzea na rok 1853 Čtvrtá sbírka lékařské terminologie Živa, 1858, příloha Domácí lékař

30 Ondřej Schrutz * 25. 11. 1865 Rodvínov (u Jindřichova Hradce)
† Praha anatom, děkan lékařské fakulty zakladatel a přednosta Ústavu dějin lékařství ( ) Přehled anatomie člověka 1892

31 Jediné závazné české anatomické názvosloví
Spolek českých lékařů 1862 (J.E. Purkyně) Slovník lékařské terminologie autoři: ??? Staněk (Eiselt) 1863 10-členná komise (Janovský, Záhoř, Weiss, Jandouš …) Názvosloví lékařské a lékárnické: Spracováno Komisí spolku českých lékařů 1881 (2. rozšířené vydání)

32 20. století Jan Janošík (1897-1913) – málo českých výrazů
Völker a Hora (1939) Jaroslav Fleischmann a Rudolf Linc (1959) Radomír Pěgřím a Anton Valachovič (1972) Lubomír Malinovský Josef Zrzavý (1985)

33 Jaroslav Fleischmann Rudolf Linc
Anatomické názvosloví 2 svazky Praha: SPN, odráží PNA 1955 forma skript jen návrh

34 Josef Zrzavý Latinsko-české anatomické názvosloví
Olomouc, Univerzita Palackého 1985 odráží 4. vydání NA 1983 forma knihy s obsáhlým jazykovým rozborem jen návrh

35 Srovnávací slovníky Dvořák, J.: Srovnávací slovník anatomických nomenklatur. 1. vyd. Praha : SZdN s. Donáth, T.: Anatomical Dictionary with Nomenclatures and Explanatory Notes. Oxford : Pergamon Press, s.

36 21. století Česká anatomická společnost 2006: „necítíme nutnost vytvoření standardizovaného českého anatomického názvosloví“ jiné národy mají: Polsko, Slovinsko, Rusko, Japonsko, Španělsko, Uzbekistán, Ukrajina, Brazílie některé téměř postrádají vlastní termíny: Švédsko

37

38

39 Směry, roviny, části těla
medianus = středový medialis = přístřední lateralis = boční medius = střední intermedius = prostřední horní končetina x ruka dolní končetina x noha

40 V anatomické terminologii je možno najít
ovoce a zeleninu (např. jablko, oliva) rostliny a jejich části (např. palma, žalud) živočichy (např. myš) krajinu a její útvary (např. ostrov, pahorek) nářadí a náčiní (např. kladívko) materiál (např. sklo) hudební nástroje (např. bubínek) oblečení (např. tunika) vodu a lodě (hráz, loďka) dům a bydlení (např. brána, síň) zbraně (např. mečík) barvy geometrii (např. trojúhelník) různé

41 Eponyma

42 Eponym (eponymos) (z řec. dávající jméno)
osoba podle níž je pojmenována rodina, místo věc apod. (Akademický slovník cizích slov. Praha : Academia, 2001). od roku 1955 vyřazena z oficiální nomenklatury

43 Eponyma 3 výjimky!!! Camillo Golgi - „Complexus golgiensis; Apparatus golgiensis“ = Golgiho aparát Jan Evangelista Purkyně - Stratum purkinjense (buněčná vrstva mozečku) sluneční egyptský bůh Amon Ra - Cornu ammonis (část mozkového závitu gyrus parahippocampalis)

44 Stratum purkinjense buněčná vrstva mozečku

45 sluneční egyptský bůh Amon Ra
Cornu ammonis sluneční egyptský bůh Amon Ra

46 Achilles bájný hrdina řeckých eposů syn nymfy Thétis
Publius Papinius Statius (45-96) – Achilleis první zmínka o Achillově patě

47 Vývoj termínu Achillova šlacha
neura megala - Hippokratos z Kósu ( p.ř.n.l.) nervus ossis calcis - Claudius Galén seu Galénos ( n.l.) chorda Hippocratis a chorda magna Hippocratis - Avicenna seu Ibn Síná, celým jménem Abú Alí al-Husajn ibn Abdulláh ibn Síná ( ) tendo latus - Andreas Vesalius ( )

48 tendon du talon - Ambroise Paré (1510-1590)
tendo validissimus - Gaspard (Caspar Berthelsen) Bartholin jun. ( ) chorda Achillis - Phillip Verheyen ( ) v díle Corporis humani anatomiae liber primus (1693) nervus latus; nervus crassus Mondino de Luzzi (Mundinus) ( ), Rufus z Efesu (60 – 120) tendo Achillis - Lorenz Heister ( ) v díle Descriptio novi generis plantae rarissimae et speciosissimae africanae (1753) tendo Hectoris ? - Joseph Hyrtl ( ) v díle Onomatologia anatomica (1880)

49 tendo calcaneus (Achillis) - Basiliensa Nomina Anatomica (1895)
tendo musculi tricipitis surae - Ienaiensia Nomina Anatomica (1935) tendo calcaneus (Achillis) - Parisiensia Nomina Anatomica (1955) tendo calcaneus (A ) - Terminologia Anatomica (1988) + v souboru eponym Achilles tendon

50 Achillova šlacha tendo musculi tricipitis surae - šlacha trojhlavého lýtkového svalu (INA, 1935) tendo calcaneus - patní šlacha (TA, 1998) chrupavka silná 500 m, pod ní stejně silná vrstvička kompakty Netter, F.: Atlas of human anatomy. 2nd ed. East Hanover, N.J. : Novartis, c1997 .

51 KACHLÍK, D. ; BÁČA, V. ; ČEPELÍK, M. ; HÁJEK, P. ; MANDYS, V
KACHLÍK, D.; BÁČA, V.; ČEPELÍK, M.; HÁJEK, P.; MANDYS, V.; MUSIL, V.: Clinical anatomy of the calcaneal tuber. Ann. Anat. 2008, vol. 190, iss. 3, s

52 KACHLÍK, D. ; BÁČA, V. ; BARTÁK, M. ; ČEPELÍK, M. ; DOUBKOVÁ, A
KACHLÍK, D.; BÁČA, V.; BARTÁK, M.; ČEPELÍK, M.; DOUBKOVÁ, A.; HÁJEK, P.; MANDYS, V.; MUSIL, V.; PROSOVÁ, B.; SRP, A.; STINGL, J.: Diagnostika retrokalkaneárních bursitid: možnosti využití nových anatomických poznatků. Rozhl. Chir. 2008, roč. 87, č. 3, s

53 Během let se měnil název pro šlachu z výrazu νευρον (neuron - nervová buňka), který později přijal jako svůj název nervus (nerv), přes název chorda (struna – chorda tympani, šlašinka – chordae tendineae v srdci), až se ustálil na názvu tendo, což je dnešní platný název pro šlachu.

54 Vývoj terminologie (redukce a nárůst)
nárůst – např. CNS redukce - např. burzy A. S. D. Synestvedt ( ) En anatomisk beskrivelse af de paa Over- og Underextremiteterne forekommende Bursae mucosae (Oslo, 1869)

55 Příklad vývoje počtu termínů
Albinus 1734 Monro 1788 Rosenmüller 1799 Synnestvedt 1869 T.A Σ HK 4 33 35 48 14 Rameno 3 9 11 17 Loket 1 6 16 5 Ruka - - (+21Vag) - (+18 Vag) 15 Σ DK 12 37 39 73 30 Kyčel 13 21 Koleno 7 8 29 Noha 2 (+13Vag) 1 (+16 Vag) 23 Celkem 70 74 121 44 MUSIL, V.: KACHLÍK, D.; STINGL, J.: Zapomenutá morfologická monografie A.S.D. Synnestvedta. Plzen. Lek. Sbornik. 2009, v tisku.

56 Potřeba eponym ke zjednodušení a zrychlení komunikace v klinické praxi, např. na sálech Achilles – tendo calcaneus Meckel – diverticulum ilei Douglas – excavatio rectouterina Lisfranc – articulationes tarsometatarsales Chopart – articulatio tarsi transversa

57 Quod bubo?!!! Henleho klička - Henleinova klička
Cloquetova uzlina – Clooneyho uzlina Hunterův kanál - Heydrichův kanál

58 Aktuální důležitost problematiky
nutnost unifikace termínů z důvodu snadnější komunikace jednoduchost vyhledávání pro rešeršéry snížení relevance a úplnosti

59 Frekvence užívání eponym s příjmením Adamkiewicz a neeponymních alternativ pro pojmenování hlavní tepny hřbetní míchy v odborných článcích indexovaných v databázi Medline v letech , a ČECH, P.; KACHLÍK, D.; LÍSKOVEC, T.; MUSIL, V.: Frekvence eponym s příjmením Adamkiewicz a neeponymních alternativ pro pojmenování hlavní tepny hřbetní míchy v článcích indexovaných v databázi Medline na počátku 21. století. Plzen. Lék. Sbornik. 2009, v tisku.

60 název hlavní tepny hřbetní míchy
počet článků n % artery of Adamkiewicz 91 75,21 88 91,67 179 87,09 great(er) radicular artery 13 10,74 7 7,29 20 9,22 great(er) radicular artery of Adamkiewicz 5,79 1 1,04 8 3,69 anterior great(er) radicular artery 6 4,96 0,00 2,77 lumbar enlargement artery 5 4,13 2,30 anterior radiculomedullary artery 3 3,13 1,38 major radicular artery 0,83 2 2,08 anterior spinal artery of Adamkiewicz 0,92 dominant radiculomedullary artery great radiculomedullary artery great(er) (anterior) medullary arter great(er) medullary artery 1,65 medullary artery radicular artery of Adamkiewicz Adamkiewicz [bez zákl. slova, rozumí se tepna] 0,46 anterior great(er) radicular artery of Adamkiewicz great spinal artery large radicular artery major spinal cord artery principal spinal radicular artery radiculomedullary vessel of Adamkiewicz segmentary artery of Adamkiewicz spinal artery of Adamkiewicz ventral great(er) radicular artery of Adamkiewicz

61 Závěr Anatomické názvosloví slouží k popisu lidského těla nejen pro výukové a zejména pro diagnostické a léčebné postupy, ale i pro komunikaci s úřady, soudy a orgány činnými v trestním řízení. Prochází vývojem, který sleduje neustále se zrychlující vědecký výzkum a terapeutické metody. Každou revizi anatomické nomenklatury je nezbytné rozšířit jak mezi studující, tak do řad široké odborné veřejnosti, aby se tak předcházelo případným nedorozuměním nebo omylům nejen v medicínské klinické dokumentaci, ale i ve vědeckých publikacích.

62 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Anatomická terminologie - historie a aktuální problémy"

Podobné prezentace


Reklamy Google