Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anatomická terminologie - historie a aktuální problémy Vladimír Musil 1,2, David Kachlík 3, Ivana Bozděchová 4, Pavel Čech 5, Josef Stingl 3 Ústav českého.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anatomická terminologie - historie a aktuální problémy Vladimír Musil 1,2, David Kachlík 3, Ivana Bozděchová 4, Pavel Čech 5, Josef Stingl 3 Ústav českého."— Transkript prezentace:

1 Anatomická terminologie - historie a aktuální problémy Vladimír Musil 1,2, David Kachlík 3, Ivana Bozděchová 4, Pavel Čech 5, Josef Stingl 3 Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Kabinet dějin lékařství 3. LF UK 1 Středisko vědeckých informací 3. LF UK, 2 Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, 3 Ústav anatomie 3. LF UK, 4 Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK, 5 Kabinet dějin lékařství 3. LF UK

2 Na rozdíl od většiny ostatních vědních oborů se v anatomii důsledně rozlišuje terminologie (odborné názvosloví v širším smyslu) a v jejím rámci nomenklatura (systém normalizací ustanovených, závazně vymezených názvů uspořádaných podle určitých klasifikačních principů). Anatomická nomenklatura je v latině závazná již od roku 1895. Na rozdíl od většiny ostatních vědních oborů se v anatomii důsledně rozlišuje terminologie (odborné názvosloví v širším smyslu) a v jejím rámci nomenklatura (systém normalizací ustanovených, závazně vymezených názvů uspořádaných podle určitých klasifikačních principů). Anatomická nomenklatura je v latině závazná již od roku 1895.

3 Anatomická terminologie nutnost jednotné terminologie nutnost jednotné terminologie latina a řečtina, výjimečně arabština latina a řečtina, výjimečně arabština výhoda - neměnnost latiny výhoda - neměnnost latiny

4 Latinské anatomické názvosloví jednoslovná pojmenování značková, slovotvorně neutvořená (hepar) jednoslovná pojmenování značková, slovotvorně neutvořená (hepar) jednoslovná pojmenování derivovaná, tj. odvozená od základního slova prefixem (renalis, retrorenalis), sufixem (auris, auricula) nebo prefixem a sufixem zároveň (sanguis, exsanguinatio) jednoslovná pojmenování derivovaná, tj. odvozená od základního slova prefixem (renalis, retrorenalis), sufixem (auris, auricula) nebo prefixem a sufixem zároveň (sanguis, exsanguinatio) kompozita, a to zejména hybridní, tzn. složená z členů různého jazykového původu, např. z řečtiny a latiny (lymphonodus) kompozita, a to zejména hybridní, tzn. složená z členů různého jazykového původu, např. z řečtiny a latiny (lymphonodus) víceslovná pojmenování (vena saphena magna), tvořená v zásadě podle morfologických a syntaktických pravidel latiny včetně přísného pořádku slov, zvyšujícího jejich přesnost a srozumitelnost víceslovná pojmenování (vena saphena magna), tvořená v zásadě podle morfologických a syntaktických pravidel latiny včetně přísného pořádku slov, zvyšujícího jejich přesnost a srozumitelnost

5 první výrazy – Řecko první výrazy – Řecko Hippocratos z Kósu (asi 460–370 př.n.l.) Hippocratos z Kósu (asi 460–370 př.n.l.) flébes = žíly x aer térein = tepny flébes = žíly x aer térein = tepny bronchus = průduška, peritoneum = pobřišnice bronchus = průduška, peritoneum = pobřišnice Aristoteles (384–322 př.n.l.) Aristoteles (384–322 př.n.l.) diaphragma = bránice, pancreas = slinivka, aorta = srdečnice diaphragma = bránice, pancreas = slinivka, aorta = srdečnice Alexandrie Alexandrie Herophilus (asi 330–250 př.n.l.) Herophilus (asi 330–250 př.n.l.) torcular Herophili = soutok splavů (confluens sinuum) torcular Herophili = soutok splavů (confluens sinuum) Historie latinského názvosloví

6 Řím Řím Aulus Cornelius Celsus (25 př.n.l. – asi 50 n.l.) Aulus Cornelius Celsus (25 př.n.l. – asi 50 n.l.) sutura = šev, patella = čéška, cartilago = chrupavka sutura = šev, patella = čéška, cartilago = chrupavka Rufus z Efezu (1. stol. n.l.) Rufus z Efezu (1. stol. n.l.) první kniha o názvosloví „O pojmenování částí těla“ první kniha o názvosloví „O pojmenování částí těla“ Claudius Galenos z Pergama (130 – 200) Claudius Galenos z Pergama (130 – 200) epiphysis = šišinka, hypophysis = podvěsek, coccyx = kostrč, tarsus = hlezno, pylorus = vrátník, epididymis = nadvarle epiphysis = šišinka, hypophysis = podvěsek, coccyx = kostrč, tarsus = hlezno, pylorus = vrátník, epididymis = nadvarle Arabská medicína (7. - 12.století) Arabská medicína (7. - 12.století) vena saphena (al safein) = skrytá žíla vena saphena (al safein) = skrytá žíla Historie latinského názvosloví

7 Andreas van Wesel Andreas Vesalius Bruxellensis 1514 - 1564 1514 - 1564 Padova (Itálie) Padova (Itálie) zakladatel moderní anatomie zakladatel moderní anatomie základy názvosloví základy názvosloví zavedl pořadové (ordinální) výrazy zavedl pořadové (ordinální) výrazy 700 nových výrazů v nauce o kostech 700 nových výrazů v nauce o kostech nahradil řecké a arabské výrazy latinskými nahradil řecké a arabské výrazy latinskými „De humani corporis fabrica libri septem“ (Bazilej, Švýcarsko 1543, 700 s. ) „De humani corporis fabrica libri septem“ (Bazilej, Švýcarsko 1543, 700 s. )

8 Marcello Malpighi 1628 -1694 1628 -1694 zakladatel histologie a objevitel krevních kapilár zakladatel histologie a objevitel krevních kapilár histologické názvosloví zaostávalo za anatomickým histologické názvosloví zaostávalo za anatomickým setrvalý stav  setrvalý stav 

9 Joseph Hyrtl 1810 - 1894 1810 - 1894 Vídeň, Rakousko Vídeň, Rakousko „Onomatologia anatomica“ (1880) „Onomatologia anatomica“ (1880) první zevrubná kniha o názvosloví doplněná o etymologii jednotlivých výrazů první zevrubná kniha o názvosloví doplněná o etymologii jednotlivých výrazů

10 Latinská nomenklatura Německá anatomická společnost Basiliensia Nomina Anatomica (BNA) Basiliensia Nomina Anatomica (BNA) první úplná latinská anatomická nomenklatura první úplná latinská anatomická nomenklatura Bazilej, Švýcarsko Bazilej, Švýcarsko 1895 1895 Birmingham Revision (BR) Birmingham Revision (BR) anglofonní revize anglofonní revize Birgmingham, Velká Británie 1928, vydáno 1933 Birgmingham, Velká Británie 1928, vydáno 1933 Ienaiensia Nomina Anatomica (INA) Ienaiensia Nomina Anatomica (INA) první revize první revize Jena, Německo Jena, Německo 1935 1935

11 Latinská nomenklatura International Anatomical Nomenclature Committee (IANC) – 1936, obnovena 1950 Parisiensia Nomina Anatomica (PNA) Parisiensia Nomina Anatomica (PNA) 1955 1955 Paříž, Francie; 1960 New York Paříž, Francie; 1960 New York první celosvětově uznaná nomenklatura první celosvětově uznaná nomenklatura Nomina Anatomica (NA) Nomina Anatomica (NA) 2.-6. vydání (jen revize PNA) 2.-6. vydání (jen revize PNA) 1960, 1965, 1975, 1983 a 1989 1960, 1965, 1975, 1983 a 1989

12 Federative Committee on Anatomical Terminology (FCAT) založena 1989 v Rio de Janeiro, Brazílie založena 1989 v Rio de Janeiro, Brazílie poslední revize: 1997 v São Paulo, Brazílie poslední revize: 1997 v São Paulo, Brazílie Terminologia Anatomica (TA) Terminologia Anatomica (TA) poslední platná verze poslední platná verze vydána 1998 vydána 1998 pouze v angličtině pouze v angličtině

13 Federative International Committee on Anatomical Terminology (FICAT) změna jména 2005 změna jména 2005 Terminologia Histologica (TH) Terminologia Histologica (TH) poslední platná verze poslední platná verze vydána 2007 vydána 2007 pouze v angličtině pouze v angličtině

14 Latina x Řečtina stejná část těla stejná část těla lien x splen = slezina lien x splen = slezina ren x nephros = ledvina ren x nephros = ledvina různé tvarově podobné části různé tvarově podobné části cunes x sphen = klín cunes x sphen = klín os cuneiforme x os sphenoidale = klínovitá x klínová kost různé části různé části tonsilla x amygdala = mandle v krku x mandlovité jádro v mozku tonsilla x amygdala = mandle v krku x mandlovité jádro v mozku

15 České anatomické názvosloví

16 Rané období první česká slova – texty v cyrilici (9. stol.) první česká slova – texty v cyrilici (9. stol.) spisy a lékařské traktáty v klášterech spisy a lékařské traktáty v klášterech Přemysl Otakar I. ustanovil funkci královského lékaře Přemysl Otakar I. ustanovil funkci královského lékaře hospitaly (zmínky v Dalimilově kronice) hospitaly (zmínky v Dalimilově kronice) infirmária (pro mnichy) infirmária (pro mnichy) leprozária leprozária Olomoucký rostlinář Olomoucký rostlinář

17 Klaret Bartoloměj z Chlumce * 1320 Chlumec nad Cidlinou † 1370 nebo 1379 český spisovatel a lékař český spisovatel a lékař Glosář Glosář Gramatický vokabulář Gramatický vokabulář

18 První slovníky lékařských a tělovědných pojmů Vocabularium latinobohemicum posoniense (14. století) Vocabularium latinobohemicum posoniense (14. století) Slovník latinsko-německo-český pro Ladislava Pohrobka, krále českého - Jakub Holubin / Holubář Slovník latinsko-německo-český pro Ladislava Pohrobka, krále českého - Jakub Holubin / Holubář před 1474 před 1474

19 Tomáš Jordán z Klauznburku * 1539 Cluj, Sedmihradsko † 6.2. 1580 Brno moravský zemský lékař moravský zemský lékař Kniha o vodách hojitelných, neb teplicech moravských Kniha o vodách hojitelných, neb teplicech moravských 1580 1580

20 Křišťan z Prachatic * 1368 (?) Prachatice † 4.9. 1439 Praha děkan filozofické fakulty děkan filozofické fakulty 4x rektor Univerzity 4x rektor Univerzity Lékařství jistá a zkušená mistra Kristiana Lékařství jistá a zkušená mistra Kristiana 1516 1516

21 Daniel Adam z Veleslavína * 31. 8. 1546 Veleslavín u Prahy † 18. 10. 1599 Praha profesor historie profesor historie vydavatel, nakladatel, spisovatel, překladatel vydavatel, nakladatel, spisovatel, překladatel Nomenclator tribus linguis Nomenclator tribus linguis Silva quadrilinguis (Les čtyřjazyčný) Silva quadrilinguis (Les čtyřjazyčný)

22 Jan Ámos Komenský * 28.3.1592 Uherský Brod / Nivnice / Komňa † 15. 11.1670 Naarden, Nizozemí humanista, pedagog, teolog (jednota bratrská), politik, jazykozpytec humanista, pedagog, teolog (jednota bratrská), politik, jazykozpytec „Učitel národů“ „Učitel národů“ Janua linguarum reserata Janua linguarum reserata (Brána jazyků otevřena) (Brána jazyků otevřena) Orbis pictus (Svět v obrazech) Orbis pictus (Svět v obrazech)

23

24 Jan Karel Rohn * 1713 Liberec † 28.11. 1779 Praha historik, jazykozpytec, člen řádu kyriaků (bílých křížovníků s červeným srdcem) historik, jazykozpytec, člen řádu kyriaků (bílých křížovníků s červeným srdcem) Nomenclator (Nomenclator, to jest jmenovatel v trojí, totižto české, latinské a německé řeči (4 svazky) Nomenclator (Nomenclator, to jest jmenovatel v trojí, totižto české, latinské a německé řeči (4 svazky)

25 Josef Jungmann * 16.7. 1773 Hudlice u Berouna † 14.11. 1847 Praha český obrozenec, jazykozpytec, překladatel český obrozenec, jazykozpytec, překladatel rektor Univerzity (1840) rektor Univerzity (1840) Slovník česko-německý Slovník česko-německý 5 svazků 5 svazků 1834-39 1834-39

26 Antonín Jan Jungmann * 16.5. 1775 Hudlice u Berouna † 10.4. 1854 Praha lékař, český obrozenec, překladatel lékař, český obrozenec, překladatel rektor Univerzity (1839) rektor Univerzity (1839) Úvod k babení (1804) Úvod k babení (1804) Umění babické (1814 ) Umění babické (1814 ) Umění porodnické (1827) Umění porodnické (1827) Přehled jmen neduhů v abecedním pořádku k ustanovení jich významu řádného, dílem ze starých vzatých, dílem nově navržených časopis Krok 1836

27 Jan Svatopluk Presl * 4.9. 1791 Praha † 6.4. 1849 Praha chemik, přírodovědec chemik, přírodovědec spolutvůrce českého chemického, botanického a zoologického názvosloví spolutvůrce českého chemického, botanického a zoologického názvosloví Ssawectvo Ssawectvo

28 Wáclaw Staněk * 1804 † 1871 Praha lékař, spisovatel lékař, spisovatel Dra Wáclawa Staňka Pitewnj Atlas … Dra Wáclawa Staňka Pitewnj Atlas … 1840 1840 Základowé pitvy s atlasem pitewním čili popisování rozebraného těla lidského a jednotlivých částek jeho Krátký přehled lebosloví, určené lékařům i širší veřejnosti

29 Josef Čejka Sbírka slov a způsobů mluvení ze starých rukopisů lékařských ČČM 1848 Druhá sbírka lékařské terminologie Příloha k Časopisu českého muzea na rok 1851 Třetí sbírka lékařské terminologie Příloha k Časopisu českého muzea na rok 1853 Čtvrtá sbírka lékařské terminologie Živa, 1858, příloha Domácí lékař

30 Ondřej Schrutz * 25. 11. 1865 Rodvínov (u Jindřichova Hradce) (u Jindřichova Hradce) † 28. 12. 1932 Praha anatom, děkan lékařské fakulty anatom, děkan lékařské fakulty zakladatel a přednosta Ústavu dějin lékařství (1924-32) zakladatel a přednosta Ústavu dějin lékařství (1924-32) Přehled anatomie člověka Přehled anatomie člověka 1892 1892

31 Jediné závazné české anatomické názvosloví Spolek českých lékařů 1862 (J.E. Purkyně) Slovník lékařské terminologie Slovník lékařské terminologie autoři: ??? Staněk (Eiselt) autoři: ??? Staněk (Eiselt) 1863 1863 10-členná komise (Janovský, Záhoř, Weiss, Jandouš …) Názvosloví lékařské a lékárnické: Spracováno Komisí spolku českých lékařů 10-členná komise (Janovský, Záhoř, Weiss, Jandouš …) Názvosloví lékařské a lékárnické: Spracováno Komisí spolku českých lékařů 1881 (2. rozšířené vydání) 1881 (2. rozšířené vydání)

32 20. století Jan Janošík (1897-1913) – málo českých výrazů Jan Janošík (1897-1913) – málo českých výrazů Völker a Hora (1939) Völker a Hora (1939) Jaroslav Fleischmann a Rudolf Linc (1959) Jaroslav Fleischmann a Rudolf Linc (1959) Radomír Pěgřím a Anton Valachovič (1972) Radomír Pěgřím a Anton Valachovič (1972) Lubomír Malinovský Lubomír Malinovský Josef Zrzavý (1985) Josef Zrzavý (1985)

33 Jaroslav Fleischmann Rudolf Linc Anatomické názvosloví 2 svazky Praha: SPN, 1959-1960 odráží PNA 1955 odráží PNA 1955 forma skript forma skript jen návrh jen návrh

34 Josef Zrzavý Latinsko-české anatomické názvosloví Olomouc, Univerzita Palackého 1985 odráží 4. vydání NA 1983 odráží 4. vydání NA 1983 forma knihy s obsáhlým jazykovým rozborem forma knihy s obsáhlým jazykovým rozborem jen návrh jen návrh

35 Srovnávací slovníky Dvořák, J.: Dvořák, J.: Srovnávací slovník anatomických nomenklatur. 1. vyd. Praha : SZdN 1960. 293 s. Donáth, T.: Anatomical Dictionary with Nomenclatures and Explanatory Notes. Oxford : Pergamon Press, 1969. 634 s.

36 21. století Česká anatomická společnost 2006: „necítíme nutnost vytvoření standardizovaného českého anatomického názvosloví“ Česká anatomická společnost 2006: „necítíme nutnost vytvoření standardizovaného českého anatomického názvosloví“ jiné národy mají: Polsko, Slovinsko, Rusko, Japonsko, Španělsko, Uzbekistán, Ukrajina, Brazílie jiné národy mají: Polsko, Slovinsko, Rusko, Japonsko, Španělsko, Uzbekistán, Ukrajina, Brazílie některé téměř postrádají vlastní termíny: Švédsko některé téměř postrádají vlastní termíny: Švédsko www.anatomickenazvoslovi.cz www.anatomickenazvoslovi.cz www.anatomickenazvoslovi.cz

37

38

39 Směry, roviny, části těla medianus = středový medianus = středový medialis = přístřední medialis = přístřední lateralis = boční lateralis = boční medius = střední medius = střední intermedius = prostřední intermedius = prostřední horní končetina x ruka horní končetina x ruka dolní končetina x noha dolní končetina x noha

40 V anatomické terminologii je možno najít ovoce a zeleninu (např. jablko, oliva) ovoce a zeleninu (např. jablko, oliva) rostliny a jejich části (např. palma, žalud) rostliny a jejich části (např. palma, žalud) živočichy (např. myš) živočichy (např. myš) krajinu a její útvary (např. ostrov, pahorek) krajinu a její útvary (např. ostrov, pahorek) nářadí a náčiní (např. kladívko) nářadí a náčiní (např. kladívko) materiál (např. sklo) materiál (např. sklo) hudební nástroje (např. bubínek) hudební nástroje (např. bubínek) oblečení (např. tunika) oblečení (např. tunika) vodu a lodě (hráz, loďka) vodu a lodě (hráz, loďka) dům a bydlení (např. brána, síň) dům a bydlení (např. brána, síň) zbraně (např. mečík) zbraně (např. mečík) barvy barvy geometrii (např. trojúhelník) geometrii (např. trojúhelník) různé různé

41 Eponyma

42 Eponym (eponymos) (z řec. dávající jméno) osoba podle níž je pojmenována rodina, místo věc apod. (Akademický slovník cizích slov. Praha : Academia, 2001). osoba podle níž je pojmenována rodina, místo věc apod. (Akademický slovník cizích slov. Praha : Academia, 2001). od roku 1955 vyřazena z oficiální nomenklatury od roku 1955 vyřazena z oficiální nomenklatury

43 Eponyma 3 výjimky!!! 3 výjimky!!! Camillo Golgi - „Complexus golgiensis; Apparatus golgiensis“ = Golgiho aparát Camillo Golgi - „Complexus golgiensis; Apparatus golgiensis“ = Golgiho aparát Jan Evangelista Purkyně - Stratum purkinjense (buněčná vrstva mozečku) Jan Evangelista Purkyně - Stratum purkinjense (buněčná vrstva mozečku) sluneční egyptský bůh Amon Ra - Cornu ammonis (část mozkového závitu gyrus parahippocampalis) sluneční egyptský bůh Amon Ra - Cornu ammonis (část mozkového závitu gyrus parahippocampalis)

44 Stratum purkinjense buněčná vrstva mozečku

45 Cornu ammonis sluneční egyptský bůh Amon Ra

46 Achilles bájný hrdina řeckých eposů bájný hrdina řeckých eposů syn nymfy Thétis syn nymfy Thétis Publius Papinius Statius (45-96) – Achilleis Publius Papinius Statius (45-96) – Achilleis první zmínka o Achillově patě první zmínka o Achillově patě

47 Vývoj termínu Achillova šlacha neura megala - Hippokratos z Kósu (460 - 377 p.ř.n.l.) neura megala - Hippokratos z Kósu (460 - 377 p.ř.n.l.) nervus ossis calcis - Claudius Galén seu Galénos (129 - 199 n.l.) nervus ossis calcis - Claudius Galén seu Galénos (129 - 199 n.l.) chorda Hippocratis a chorda magna Hippocratis - Avicenna seu Ibn Síná, celým jménem Abú Alí al-Husajn ibn Abdulláh ibn Síná (980-1037) chorda Hippocratis a chorda magna Hippocratis - Avicenna seu Ibn Síná, celým jménem Abú Alí al-Husajn ibn Abdulláh ibn Síná (980-1037) tendo latus - Andreas Vesalius (1514-1564) tendo latus - Andreas Vesalius (1514-1564)

48 tendon du talon - Ambroise Paré (1510-1590) tendon du talon - Ambroise Paré (1510-1590) tendo validissimus - Gaspard (Caspar Berthelsen) Bartholin jun. (1655-1738) tendo validissimus - Gaspard (Caspar Berthelsen) Bartholin jun. (1655-1738) chorda Achillis - Phillip Verheyen (1648-1711) v díle Corporis humani anatomiae liber primus (1693) chorda Achillis - Phillip Verheyen (1648-1711) v díle Corporis humani anatomiae liber primus (1693) nervus latus; nervus crassus Mondino de Luzzi (Mundinus) (1275-1326), Rufus z Efesu (60 – 120) nervus latus; nervus crassus Mondino de Luzzi (Mundinus) (1275-1326), Rufus z Efesu (60 – 120) tendo Achillis - Lorenz Heister (1683-1758) v díle Descriptio novi generis plantae rarissimae et speciosissimae africanae (1753) tendo Achillis - Lorenz Heister (1683-1758) v díle Descriptio novi generis plantae rarissimae et speciosissimae africanae (1753) tendo Hectoris ? - Joseph Hyrtl (1810-1894) v díle Onomatologia anatomica (1880) tendo Hectoris ? - Joseph Hyrtl (1810-1894) v díle Onomatologia anatomica (1880)

49 tendo calcaneus (Achillis) - Basiliensa Nomina Anatomica (1895) tendo calcaneus (Achillis) - Basiliensa Nomina Anatomica (1895) tendo musculi tricipitis surae - Ienaiensia Nomina Anatomica (1935) tendo musculi tricipitis surae - Ienaiensia Nomina Anatomica (1935) tendo calcaneus (Achillis) - Parisiensia Nomina Anatomica (1955) tendo calcaneus (Achillis) - Parisiensia Nomina Anatomica (1955) tendo calcaneus (A04.7.02.048) - Terminologia Anatomica (1988) + v souboru eponym Achilles tendon tendo calcaneus (A04.7.02.048) - Terminologia Anatomica (1988) + v souboru eponym Achilles tendon

50 Achillova šlacha tendo musculi tricipitis surae - šlacha trojhlavého lýtkového svalu (INA, 1935) tendo musculi tricipitis surae - šlacha trojhlavého lýtkového svalu (INA, 1935) tendo calcaneus - patní šlacha (TA, 1998) tendo calcaneus - patní šlacha (TA, 1998) chrupavka silná 500  m, pod ní stejně silná vrstvička kompakty chrupavka silná 500  m, pod ní stejně silná vrstvička kompakty Netter, F.: Atlas of human anatomy. 2nd ed. East Hanover, N.J. : Novartis, c1997.

51 KACHLÍK, D.; BÁČA, V.; ČEPELÍK, M.; HÁJEK, P.; MANDYS, V.; MUSIL, V.: Clinical anatomy of the calcaneal tuber. Ann. Anat. 2008, vol. 190, iss. 3, s. 284-291.

52 KACHLÍK, D.; BÁČA, V.; BARTÁK, M.; ČEPELÍK, M.; DOUBKOVÁ, A.; HÁJEK, P.; MANDYS, V.; MUSIL, V.; PROSOVÁ, B.; SRP, A.; STINGL, J.: Diagnostika retrokalkaneárních bursitid: možnosti využití nových anatomických poznatků. Rozhl. Chir. 2008, roč. 87, č. 3, s. 128-134

53 Během let se měnil název pro šlachu z výrazu νευρον (neuron - nervová buňka), který později přijal jako svůj název nervus (nerv), přes název chorda (struna – chorda tympani, šlašinka – chordae tendineae v srdci), až se ustálil na názvu tendo, což je dnešní platný název pro šlachu. Během let se měnil název pro šlachu z výrazu νευρον (neuron - nervová buňka), který později přijal jako svůj název nervus (nerv), přes název chorda (struna – chorda tympani, šlašinka – chordae tendineae v srdci), až se ustálil na názvu tendo, což je dnešní platný název pro šlachu.

54 Vývoj terminologie (redukce a nárůst) nárůst – např. CNS nárůst – např. CNS redukce - např. burzy redukce - např. burzy A. S. D. Synestvedt (1844-1909) A. S. D. Synestvedt (1844-1909) En anatomisk beskrivelse af de paa Over- og Underextremiteterne forekommende Bursae mucosae (Oslo, 1869) En anatomisk beskrivelse af de paa Over- og Underextremiteterne forekommende Bursae mucosae (Oslo, 1869)

55 Příklad vývoje počtu termínů Albinus1734Monro1788Rosenmüller1799 Synnestvedt 1869 T.A. 1998 Σ HK 433354814 Rameno3911179 Loket136165 Ruka- - (+21Vag) - (+18 Vag) 15- Σ DK 1237397330 Kyčel513142112 Koleno7982913 Noha- 2 (+13Vag) 1 (+16 Vag) 235 Celkem16707412144 MUSIL, V.: KACHLÍK, D.; STINGL, J.: Zapomenutá morfologická monografie A.S.D. Synnestvedta. Plzen. Lek. Sbornik. 2009, v tisku.

56 Potřeba eponym ke zjednodušení a zrychlení komunikace v klinické praxi, např. na sálech ke zjednodušení a zrychlení komunikace v klinické praxi, např. na sálech Achilles – tendo calcaneus Achilles – tendo calcaneus Meckel – diverticulum ilei Meckel – diverticulum ilei Douglas – excavatio rectouterina Douglas – excavatio rectouterina Lisfranc – articulationes tarsometatarsales Lisfranc – articulationes tarsometatarsales Chopart – articulatio tarsi transversa Chopart – articulatio tarsi transversa

57 Quod bubo?!!! Henleho klička - Henleinova klička Henleho klička - Henleinova klička Cloquetova uzlina – Clooneyho uzlina Cloquetova uzlina – Clooneyho uzlina Hunterův kanál - Heydrichův kanál Hunterův kanál - Heydrichův kanál

58 Aktuální důležitost problematiky nutnost unifikace termínů z důvodu snadnější komunikace nutnost unifikace termínů z důvodu snadnější komunikace jednoduchost vyhledávání pro rešeršéry jednoduchost vyhledávání pro rešeršéry snížení relevance a úplnosti snížení relevance a úplnosti

59 Frekvence užívání eponym s příjmením Adamkiewicz a neeponymních alternativ pro pojmenování hlavní tepny hřbetní míchy v odborných článcích indexovaných v databázi Medline v letech 1965-2000, 2001-2008 a 1965-2008. Plzen. Lék. Sbornik. 2009, v tisku ČECH, P.; KACHLÍK, D.; LÍSKOVEC, T.; MUSIL, V.: Frekvence eponym s příjmením Adamkiewicz a neeponymních alternativ pro pojmenování hlavní tepny hřbetní míchy v článcích indexovaných v databázi Medline na počátku 21. století. Plzen. Lék. Sbornik. 2009, v tisku.

60 název hlavní tepny hřbetní míchy počet článků 1965-20002001-20081965-2008 n%n%n% artery of Adamkiewicz 9175,218891,6717987,09 great(er) radicular artery 1310,7477,29209,22 great(er) radicular artery of Adamkiewicz 75,7911,0483,69 anterior great(er) radicular artery 64,9600,0062,77 lumbar enlargement artery 54,1300,0052,30 anterior radiculomedullary artery 00,0033,1331,38 major radicular artery 10,8322,0831,38 anterior spinal artery of Adamkiewicz 10,8311,0420,92 dominant radiculomedullary artery 00,0022,0820,92 great radiculomedullary artery 10,8311,0420,92 great(er) (anterior) medullary arter 00,0022,0820,92 great(er) medullary artery 21,6500,0020,92 medullary artery 10,8311,0420,92 radicular artery of Adamkiewicz 10,8311,0420,92 Adamkiewicz [bez zákl. slova, rozumí se tepna] 10,8300,0010,46 anterior great(er) radicular artery of Adamkiewicz 10,8300,0010,46 anterior spinal artery of Adamkiewicz 10,8300,0010,46 great spinal artery 10,8300,0010,46 large radicular artery 10,8300,0010,46 major spinal cord artery 10,8300,0010,46 principal spinal radicular artery 10,8300,0010,46 radiculomedullary vessel of Adamkiewicz 10,8300,0010,46 segmentary artery of Adamkiewicz 10,8300,0010,46 spinal artery of Adamkiewicz 10,8300,0010,46 ventral great(er) radicular artery of Adamkiewicz 10,8300,0010,46

61 Závěr Anatomické názvosloví slouží k popisu lidského těla nejen pro výukové a zejména pro diagnostické a léčebné postupy, ale i pro komunikaci s úřady, soudy a orgány činnými v trestním řízení. Prochází vývojem, který sleduje neustále se zrychlující vědecký výzkum a terapeutické metody. Každou revizi anatomické nomenklatury je nezbytné rozšířit jak mezi studující, tak do řad široké odborné veřejnosti, aby se tak předcházelo případným nedorozuměním nebo omylům nejen v medicínské klinické dokumentaci, ale i ve vědeckých publikacích. Anatomické názvosloví slouží k popisu lidského těla nejen pro výukové a zejména pro diagnostické a léčebné postupy, ale i pro komunikaci s úřady, soudy a orgány činnými v trestním řízení. Prochází vývojem, který sleduje neustále se zrychlující vědecký výzkum a terapeutické metody. Každou revizi anatomické nomenklatury je nezbytné rozšířit jak mezi studující, tak do řad široké odborné veřejnosti, aby se tak předcházelo případným nedorozuměním nebo omylům nejen v medicínské klinické dokumentaci, ale i ve vědeckých publikacích.

62 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Anatomická terminologie - historie a aktuální problémy Vladimír Musil 1,2, David Kachlík 3, Ivana Bozděchová 4, Pavel Čech 5, Josef Stingl 3 Ústav českého."

Podobné prezentace


Reklamy Google