Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společný regionální operační program 10. Zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství 12. června 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společný regionální operační program 10. Zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství 12. června 2008."— Transkript prezentace:

1 Společný regionální operační program 10. Zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství 12. června 2008

2 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V PROGRAMU SROP (LEDEN – DUBEN 2008) Important milestones in JROP (Jan – Apr 2008)  reorganizace odboru ŘO SROP a JPD 2 reorganisation of the JROP and SPD 2 MA department  certifikace výdajů k 30.4.2008 certification of expenditure as of 30 Apr 2008  evaluace opatření 3.3 evaluation of measure 3.3  přípravy na ukončování programu SROP preparation for closing the JROP programme  Konference „Kontrola, audit, nesrovnalosti“ conference „Checking, audit, irregularities“

3 CERTIFIKACE VÝDAJŮ K 30.4.2008 Certification of expediture for 30 Apr 2008 V pořadí 11. certifikace výdajů za období 1.12.2007 – 30.4.2008: 11th certification of expenditure from 1st Dec 2007 to 30th Apr 2008:  Zahrnuto celkem 272 žádostí o platbu ve výši 60 999 596,94 EUR, z toho 237 žádostí v hodnotě 57 546 848,23 EUR za ERDF a 35 žádostí v hodnotě 3 452 748,71 EUR za ESF Included total of 272 payment claims amounted of 60 999 596,94 EUR, 237 payment claims amounted of 57 546 848,23 EUR for ERDF and 35 payment claims amounted of 3 452 748,71 EUR for ESF  V prioritě 1 podáno 30 žádostí o platbu ve výši 4 669 075,14 EUR In priority 1 included 30 payment claims amounted of 4 669 075,14 EUR  V prioritě 2 podáno 33 žádostí o platbu v celkové výši 31 644 848,12 EUR In priority 2 included 33 payment claims amounted of 31 644 848,12  V prioritě 3 podáno 59 žádostí o platbu v celkové výši 9 520 034,79 EUR In Priority 3 included 59 payment claims amounted of 9 520 034,79 EUR

4 CERTIFIKACE VÝDAJŮ K 30.4.2008 Certification of expediture for 30 Apr 2008  V prioritě 4 podáno 59 žádostí o platbu ve výši 3 808 598,40 EUR In priority 4 administrated 59 payment claims amounted of 3 808 598,40 EUR  V prioritě 5 podáno 41 žádostí o platbu v celkové výši 1 357 040,49 EUR In priority 5 administrated 41 payment claims amounted of 1 357 040,49 EUR

5 SPLNĚNÍ PRAVIDLA N+2 A ČERPÁNÍ ALOKACE Z ERDF V ROCE 2008 Achievement on the N+2 rule targets and absorbing the allocation from ERDF in 2008  alokace celého programu pro ERDF dočerpatelná v roce 2008 činí celkem 407 055 051 EUR total allocation of program for ERDF with possibility to absorb in 2008 is 407 055 051 EUR  k 30.11.2007 bylo certifikováno 300 549 274 EUR, což je 73,8% alokace roku 2006 for 30 Nov 2007 was certified 300 549 274 EUR, which was 73,8% of 2006 allocation  k 30.4.2008 je ceritikováno nebo připraveno k certifikaci celkem 355 724 133 EUR, což je 87,4% alokace programu for 30 Apr 2008 was certified or ready to pass to payment authority 355 724 133 EUR, which is 87,4% of program allocation

6 SPLNĚNÍ PRAVIDLA N+2 A ČERPÁNÍ ALOKACE Z ERDF V ROCE 2008 Achievement on the N+2 rule targets and absorbing the allocation from ERDF in 2008 SROP - ERDF Certified to 30.11.2007300 549 274 Ready to pass to PA355 724 133 Paid to final recipient398 970 854 To Managing authority (cumul.)419 736 291 To Intermediary body (cumul.)438 118 926 Allocation 2004-2006407 055 051 Left to achieve limit n+2106 505 777

7 SPLNĚNÍ PRAVIDLA N+2 A ČERPÁNÍ ALOKACE Z ESF V ROCE 2008 Achievement on the N+2 rule targets and absorbing the allocation from ESF fund in 2008  alokace celého programu pro ESF dočerpatelná v roce 2008 činí celkem 47 277 520 EUR tota allocation of program with possibility to absorb in 2008 for ESF is 47 277 520 EUR  k 30.11.2007 bylo certifikováno 24 113 172 EUR, což je 51% alokace roku 2006 for 30 Nov 2007 was certified 24 113 172 EUR, which was 51% of 2006 allocation  k 30.4.2008 je ceritikováno nebo připraveno k certifikaci celkem 27 565 920 EUR, což je 58,3% alokace programu for 30 Apr 2008 was certified or ready to pass to payment authority 27 565 920 EUR, which is 58,3% of program allocation

8 SPLNĚNÍ PRAVIDLA N+2 A ČERPÁNÍ ALOKACE Z ESF V ROCE 2008 Achievement on the N+2 rule targets and absorbing the allocation from ESF fund in 2008 SROP - ESF Certified to 30.11.200724 113 172 Ready to pass to PA27 565 920 Paid to final recipient35 336 704 To Managing authority (cumul.)37 840 863 To Intermediary body (cumul.)39 897 864 Allocation 2004-200647 277 520 Left to achieve limit n+223 164 348

9 POKROK V REALIZACI PROGRAMU SROP ( dle SMT v mil. EUR) JROP programme progress Měsíc Month Alokace 2004-2006 Total Budget 2004-2006 Schválené prostředky Approved operations Nasmlouvané prostředky Contracted operations Realizované výdaje Realised expenditure Certifikované výdaje Certified expenditure 12/2007599757,4613,2542,3441,9 02/2008599767,1639,4576,3441,9 04/2008599791,4660,4611,8441,9

10 PRIORITA 1 – REGIONÁLNÍ PODPORA PODNIKÁNÍ ( dle SMT v mil. EUR) Priority 1 - Regional support for enterprise Měsíc Month Alokace 2004-2006 Total Budget 2004-2006 Schválené prostředky Approved operations Nasmlouvané prostředky Contracted operations Realizované výdaje Realised expenditure Certifikované výdaje Certified expenditure 12/200760,279,46947,535,8 02/200860,280,570,750,935,8 04/200860,28371,15635,8

11 PRIORITA 1 – REGIONÁLNÍ PODPORA PODNIKÁNÍ ( dle SMT v mil. EUR) Priority 1 - Regional support for enterprise Priorita 1 – Regionální podpora podnikání/Priority 1 – Regional support for enterprise Název indikátoru Indicator Hodnota realizovaných projektů k 31.12.2007 Value of implemented projects 31.12.2007 Hodnota realizovaných projektů k 30.4.2008 Value of implemented projects 30.4.2008 Celkový počet podpořených projektů Total number of assisted SMEs 487532 Počet vytvořených pracovních míst/ Number of assisted jobs 2 4623 116

12 Investice do high tech centra pro ortotiku a protetiku Investment to the high tech centre for orthotics and prosthesis příspěvek EU: 3,9 mil. Kč

13 PRIORITA 2 – REGIONÁLNÍ ROZVOJ INFRASTRUKTURY ( dle SMT v mil. EUR) Priority 2 - Regional development of infrastructure Měsíc Month Alokace 2004-2006 Total Budget 2004-2006 Schválené prostředky Approved operations Nasmlouvané prostředky Contracted operations Realizované výdaje Realised expenditure Certifikované výdaje Certified expenditure 12/2007262,7337,8344,7252,5206,9 02/2008262,7342,7365269,8206,9 04/2008262,7353379,3280,9206,9

14 PRIORITA 2 – REGIONÁLNÍ ROZVOJ INFRASTRUKTURY ( dle SMT v mil. EUR) Priority 2 - Regional development of infrastructure Priorita 2 – Regionální rozvoj infrastruktury/Priority 2 – Regional development of infrastructure Název indikátoru Indicator Hodnota realizovaných projektů k 31.12.2007 Value of implemented projects 31.12.2007 Hodnota realizovaných projektů k 30.4.2008 Value of implemented projects 30.4.2008 Vybudované/zrekonstruované dopravní komunikace (km) Length of built or enhanced roads 406410 Počet uživatelských míst ve veřejných internetových stanicích Number of user places in PIAPs or ICT centres with public Internet access 2 8062 888

15 Modernizace a rozvoj MHD ve Zlíně a Otrokovicích využitím specifického vozového parku Modernization and Advancement of Public Transport in Zlin and Otrokovice Using Specific Rolling Stock příspěvek EU: 60,3 mil. Kč

16 PRIORITA 3 – ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V REGIONECH ( dle SMT v mil. EUR) Priority 3 - Human resources development in regions Měsíc Month Alokace 2004-2006 Total Budget 2004-2006 Schválené prostředky Approved operations Nasmlouvané prostředky Contracted operations Realizované výdaje Realised expenditure Certifikované výdaje Certified expenditure 12/2007116,3137,163,5102,384,7 02/2008116,313964107,284,7 04/2008116,3143,267114,484,7

17 PRIORITA 3 – ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V REGIONECH ( dle SMT v mil. EUR) Priority 3 - Human resources development in regions Priorita 3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech/Priority 3 – Human resources development in regions Název indikátoru Indicator Hodnota realizovaných projektů k 31.12.2007 Value of implemented projects 31.12.2007 Hodnota realizovaných projektů k 30.4.2008 Value of implemented projects 30.4.2008 Počet vytvořených pracovních míst Number of assisted jobs 731772 Počet podpořených osob, které se zúčastnily kurzů sociální integrace Number of assisted persons (clients) who took part in programmes on social integration 18 75920 509

18 Kurzy pracovní integrace v Chráněných dílnách u sv. Anny při Domově sv. Josefa Courses of work integration in Protected workshop by St. Annas, House of St. Josef příspěvek EU: 6 mil. Kč

19 PRIORITA 4 – ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU ( dle SMT v mil. EUR) Priority 4 - Tourism development Měsíc Month Alokace 2004-2006 Total Budget 2004-2006 Schválené prostředky Approved operations Nasmlouvané prostředky Contracted operations Realizované výdaje Realised expenditure Certifikované výdaje Certified expenditure 12/2007144,1191,7133,1132,9109 02/2008144,1192,3136140,3109 04/2008144,1197,6139,8151,9109

20 PRIORITA 4 – ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU ( dle SMT v mil. EUR) Priority 4 - Tourism development Priorita 4 – Rozvoj cestovního ruchu/Priority 4 – Turism development Název indikátoru Indicator Hodnota realizovaných projektů k 31.12.2007 Value of implemented projects 31.12.2007 Hodnota realizovaných projektů k 30.4.2008 Value of implemented projects 30.4.2008 Počet podpořených MSP v cestovním ruchu Number of assisted SMEs in tourism 212236 Počet vytvořených stálých lůžek v hotelích a obdobných zařízeních Number of created permanent beds in hotels and similar accommodation facilities 3 7664 113

21 Obnova zámeckého pivovaru Chyše Restoration of the castle brewery Chyše příspěvek EU: 6,3 mil. Kč

22 PRIORITA 5 – TECHNICKÁ POMOC ( dle SMT v mil. EUR) Priority 5 – Technical assistance Měsíc Month Alokace 2004-2006 Total Budget 2004-2006 Schválené prostředky Approved operations Nasmlouvané prostředky Contracted operations Realizované výdaje Realised expenditure Certifikované výdaje Certified expenditure 12/200715,711,42,97,15,5 02/200815,712,52,98,15,5 04/200815,714,83,18,55,5

23 PRIORITA 5 – TECHNICKÁ POMOC ( dle SMT v mil. EUR) Priority 5 – Technical assistance Priorita 5 – Technická pomoc/Priority 5 – Technical assistance Název indikátoru Indicator Hodnota realizovaných projektů k 31.12.2007 Value of implemented projects 31.12.2007 Hodnota realizovaných projektů k 30.4.2008 Value of implemented projects 30.4.2008 Počet proškolených osob Number of persons trained 4 9095 338 Počet článků a tiskových zpráv Number of articles and press releases 132165

24 PROJEKTY V REALIZACI Projects in realisation Priorita/ priority Počet projektů ještě v realizaci Number of projects in realisation Priorita 1/ priority 1 54 Priorita 2/ priority 2 18 Priorita 3/ priority 3 221 Priorita 4/ priority 4 96 Priorita 5/ priority 5 46

25 PŘÍPRAVA NA UKONČOVÁNÍ PROGRAMU SROP Preparation for closing the JROP programme  vydána metodická pomůcka pro ukončování programů SF 2004 – 2006 (1.2.2008) Methodical Guidelines for closing the programmes from period 2004 – 2006 was issued ( on 1st Feb 2008)  ve spolupráci se ZS je připravován detailní postup pro SROP in cooperation with IB is beeing prepared detailed procedure of SPD 2  současné kroky / steps taken at the moment: revize dat v IS / revision of datas in IS uvahy o ex-post evaluaci / consideration the ex-post evaluation

26 KONFERENCE „KONTROLA, AUDIT, NESROVNALOSTI“ Conference „Checking, audit, irregularities“  Konference proběhla 19. – 20.3.2008 v Olomouci za účasti 75 účastníků conference took place from 19th till 20th March 2008 in Olomouc with 75 participants  Určeno pro ŘO OP, Ministerstvo financí, Policii ČR, Evropskou komisi, interní auditory a experty na oblast nesrovnalostí addressed to OPs MA, Ministry of finance, Police of CR, European commission, internal auditors and experts in the field of irregularities  Výměna zkušeností mezi OP z 2004-2006 a 2007-2013 exchange of experiences between OPs from the period 2004-2006 and OPs from the period 2007-2013

27 PROGRAM SROP – PŘEKÁŽKY, RIZIKA, OBTÍŽE JROP program – barriers, risks, difficulties  Posouvání harmonogramů některých projektů (riziko včasného ukončení projektů) postponed timeschedules of some projects (risk of finalization on time in some projects)  Pomalá reakce příjemců na doplnění podkladů k proplácení, dokladování změn v projektu some FB are slow in completion of payment documents, documents about changes in projects  Fluktuace pracovníků administrace, ale i projektových manažerů u KP high turnover of both administration staff and project managers at FB  Nadhodnocené rozpočty projektů Overestimated budgets of projects

28 Děkuji za pozornost Thank you for your attention Ing. Lumíra Kafkováwww.strukturalni-fondy.cz/sropsrop@mmr.cz


Stáhnout ppt "Společný regionální operační program 10. Zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství 12. června 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google