Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomické dopady obchodování s povolenkami z pohledu provozovatele velké podnikové energetiky Ing. Petr Matuszek Seminář AEM Praha 23. listopadu 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomické dopady obchodování s povolenkami z pohledu provozovatele velké podnikové energetiky Ing. Petr Matuszek Seminář AEM Praha 23. listopadu 2006."— Transkript prezentace:

1 Ekonomické dopady obchodování s povolenkami z pohledu provozovatele velké podnikové energetiky Ing. Petr Matuszek Seminář AEM Praha 23. listopadu 2006

2 Obsah Postavení průmyslové energetiky Postavení průmyslové energetiky Legislativní rámec obchodování s povolenkami Legislativní rámec obchodování s povolenkami Specifika výskytu emisí CO 2 Specifika výskytu emisí CO 2 Národní alokační plán na léta 2008 – 2012 Národní alokační plán na léta 2008 – 2012

3 Postavení průmyslové energetiky

4 Postavení průmyslové energetiky (1) Průmyslové energetiky mají specifické postavení:  výrobce elektřiny a tepla  lokální distribuční společnost (elektřina, plyn)  obchodník s plynem  dodavatel tepla  provozovatel zařízení emitující CO 2

5 Postavení průmyslové energetiky (2)  Licence na výrobu elektřiny  Licence na distribuci elektřiny  Licence na distribuci plynu  Licence na obchod s plynem  Licence na výrobu tepla  Licence na rozvod tepla  Povolení emitovat CO 2

6  Úzká závislost na výrobní technologii  Výroba se musí přizpůsobit chodu průmyslového podniku včetně výskytu topných plynů  Proměnlivý výskyt i složení hutních topných plynů Postavení průmyslové energetiky (3)

7 Legislativní rámec obchodování s povolenkami

8 Legislativní rámec (1) „Byrokracie a pobíhání po úřadech stojí české firmy a podnikatele 86 miliard Kč ročně. Odhaduje to Hospodářská komora na základě studie Úřadu vlády. České zákony podle studie vyžadují po podnikatelích, aby úřadům hlásili celkem 2164 různých činností.“ (zdroj ČIA)

9 Legislativní rámec (2)  Zákon č. 695/2004 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů  Zákon č. 212/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb.  Vyhláška č. 696/2004 Sb., kterou se stanoví postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů  Nařízení vlády č. 315/2005 Sb. o Národním alokačním plánu ČR na roky 2005 až 2007

10 Legislativní rámec (3)  Nová oblast v tržní ekonomice, jak dosáhnout zlepšení ochrany životního prostředí  Systém obchodování spuštěn v roce 2005, 1. období je tříleté, další pětiletá  Zaměření na sektor ekonomiky od určité výrobní kapacity  Obchodovatelná komodita je CO 2  Povolenky jsou přidělovány zdarma

11 Legislativní rámec (4)  Přípravu legislativy k obchodování s povolenkami provázely velké problémy  Pozdní vydání zákona (31. 12. 2004 ve Sbírce zákonů) i prováděcích předpisů (NAP1 až 5. 8. 2005)  Spory mezi MŽP a MPO  Neprofesionalita úředníků na MŽP

12 Legislativní rámec (5) Provozovatel zařízení, které je uvedeno v příloze zákona, musí splnit následující základní podmínky: získat povolení k emisím skleníkových plynů získat povolení k emisím skleníkových plynů zpracovat tzv. monitorovací plán zpracovat tzv. monitorovací plán zajistit ověření množství emisí (verifikace dat) zajistit ověření množství emisí (verifikace dat)

13 Legislativní rámec (6) Vlastní získání povolení bylo doprovázeno řadou komplikací. Pár poznatků z naší společnosti: zdlouhavé vyřizování ze strany státní správy zdlouhavé vyřizování ze strany státní správy množství chyb a omylů (nutnost 3x vrátit vydané rozhodnutí) množství chyb a omylů (nutnost 3x vrátit vydané rozhodnutí)

14 Specifika výskytu CO 2

15 Zdroje výskytu CO 2 v hutnictví PalivaProcesní emise - hutní plyny- ocelárny - zemní plyn- aglomerace - tuhá paliva - topné oleje

16 Výpočet emisí CO 2 Vlastní výpočet emisí CO 2 je proveden podle vzorce Emise CO 2 (t) = Qp x OF x EF Qp … množství tepla spáleného paliva (TJ) OF … oxidační faktor EF … emisní faktor (t CO 2 /TJ)

17 Emisní faktory (t CO 2 /TJ)

18 Problémové oblasti  S ohledem na velmi vysoké hodnoty emisního faktoru u vysokopecního a konvertorového plynu je z titulu výskytu emisí nevýhodné spalovat tyto plyny  Stávající podmínky působí proti využívání druhotných energetických zdrojů  Není soulad mezi jednotlivými energetickými zákony ve vazbě na využívání druhotných zdrojů s legislativou o obchodování s povolenkami

19 Národní alokační plán na léta 2008 – 2012

20 Příprava NAP2 (1)  Nutnost udržet konkurenceschopnost českého průmyslu  Metodika NAP2 vychází z NAP1  Při stanovení množství povolenek pro jednotlivé firmy by se nemělo vycházet z údajů za první obchodovací období  Zachování bonusů za EA, KVET a CZT  Rozšíření bonusů za využití druhotných energetických zdrojů

21 Příprava NAP2 (2)  Jasně stanovit pravidla pro rozšíření výroby, výstavbu nových zdrojů, resp. rozvoj CZT.  Stanovit garance přidělení množství povolenek provozovateli i po roce 2012.

22 Příprava NAP2 (3)

23 Závěr  Není soulad mezi jednotlivými energetickými zákony ve vazbě na využívání druhotných zdrojů s legislativou o obchodování s povolenkami  Nespravedlivé rozdělení povolenek mezi jednotlivými sektory a taktéž členskými státy EU  Vysoké zisky „vyvolených“ a současně výrazné zvyšování cen elektřiny  Základní myšlenka – snížení emisí – jde stranou!

24 Děkuji za Děkuji za pozornost e-mail: pmatuszek@et.trz.cz tel.: +420/558 532 077


Stáhnout ppt "Ekonomické dopady obchodování s povolenkami z pohledu provozovatele velké podnikové energetiky Ing. Petr Matuszek Seminář AEM Praha 23. listopadu 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google