Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká technologická platforma pro potraviny (ČTP pro potraviny) 2007

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká technologická platforma pro potraviny (ČTP pro potraviny) 2007"— Transkript prezentace:

1 Česká technologická platforma pro potraviny (ČTP pro potraviny) 2007
Použity materiály CIAA – European Technology Platform Food for Life Ing. Josef Vačkář Kaiserštejnský palác, Malostranské nám.23, Praha 1

2 Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 1
ČTP pro potraviny Základní data Ø      založena Ø      iniciativa Potravinářské komory ČR (PK ČR) Ø PK ČR propůjčuje platformě právní subjektivitu Ø      PK ČR je zakládající člen Evropské technologické platformy Food for Life Ø počet členů cca 80 – celý potravinový řetězec Ø zemědělci, potravináři, prodejci, logistika, VŠ, VaV, spotřebitelské svazy, nevládní instituce, státní orgány Ø zapojení do evropských programů Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 1

3 Organizační struktura
Dohlížecí výbor (Mirror Group) zástupci státních institucí a dozorových orgánů Organizační struktura Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 1

4 Organizační struktura
Dohlížecí výbor (Mirror Group) zástupci státních institucí a dozorových orgánů Organizační struktura Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 1

5 Česká technologická platforma pro potraviny
Řídící výbor ŘÍDÍCÍ VÝBOR 14 členů Potravinářství (5), Zemědělství (2), VŠ a výzkum (4), Spotřebitelé (1), Ostatní (2) jednání 4x / rok činnost a odpovědnost reprezentuje platformu navenek řídí chod platformy prostřednictvím koordinátora a sekretariátu platformy předkládá plán činnosti shromáždění ke schválení spolupracuje s dohlížecím výborem zajišťuje plnění schváleného plánu činnosti atd. Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 1

6 Organizační struktura
Dohlížecí výbor (Mirror Group) zástupci státních institucí a dozorových orgánů Organizační struktura Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 1

7 Česká technologická platforma pro potraviny
Dohlížecí výbor DOHLÍŽECÍ VÝBOR 14 členů státní instituce a dozorové orgány jednání 1 – 2 x / rok činnost a odpovědnost spolupracuje s řídícím výborem podílí se na tvorbě plánu činnosti zabezpečuje a odpovídá za provázanost platformy se státními institucemi odpovídá za přenos a výměnu závěrů a informací mezi státními institucemi a platformou atd. Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 1

8 ČTP pro potraviny – Dohlížecí výbor
Ministerstvo zdravotnictví ČR Ministerstvo životního prostředí ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo školství ČR Státní rostlinolékařská správa Státní veterinární správa ČOI Ministerstvo zemědělství ČR ÚKZUZ Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Státní zemědělská a potravinářská inspekce VUZE Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 1

9 Organizační struktura
Dohlížecí výbor (Mirror Group) zástupci státních institucí a dozorových orgánů Organizační struktura Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 1

10 ČTP pro potraviny Pracovní skupina A. POTRAVINY A ZDRAVÍ
záštita Ing. Jan Drbohlav, CSc. – MILCOM, a. s. Pracovní skupina B. KVALITA POTRAVIN Ing. Jiří Celba, CSc. - ředitel VÚPP (Výzkumný ústav potravinářský Praha) Pracovní skupina C. POTRAVINY a SPOTŘEBITEL záštita Prof. RNDr. Jaroslav Drobník – předseda sdružení BIOTRIN Pracovní skupina D. BEZPEČNOST POTRAVIN Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. - VŠCHT Praha A. Pracovní skupina Potraviny a zdraví C. Pracovní skupina Potraviny a spotřebitel B. Pracovní skupina Kvalita potravin a výroba D. Pracovní skupina Bezpečné potraviny Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 1

11 Řízení potravinového řetězce školení a transfer technologií
ČTP pro potraviny Bezpečnost potravin Udržitelná produkce potravin Potraviny a zdraví Kvalita potravin výroba Řízení potravinového řetězce spotřebitel Komunikace, školení a transfer technologií Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 1

12 Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 1
ČTP pro potraviny Současná situace v agro-potravinářském oboru Ø      Růst a měnící se vztahy maloobchod-výroba Ø      Bezpečnost potravin, spotřebitelé a regulace Ø      Potraviny, zdraví, spokojenost a prosperita Ø Zdraví stárnoucí evropské populace Ø Evropská populace stárne a budoucí změny v demografii obyvatelstva a délce života vyžadují přístup „zdravé stárnutí“. Ø Řízení potravinových řetězců a problematika životního prostředí Ø Výzkum a vývoj je nezbytný pro posun kupředu Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 1

13 Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 1
ČTP pro potraviny Data o agro-potravinářském průmyslu EU ČR Evropský agro-potravinářský průmysl je největším výrobním sektorem v Evropě. V roce 2004 měl potravinářský a nápojový průmysl obrat 810 miliard €, což představuje 14% podíl na celkovém obratu výrobního sektoru EU 25.. Český agro-potravinářský průmysl je čtvrtý nejvýznamnější sektor v ČR. V roce 2004 měl potravinářský a nápojový průmysl obrat téměř 280 miliard CZK (9,66 mld.€), což představuje 12% podíl na celkovém obratu výrobního sektoru ČR. Evropský agro-potravinářský průmysl zpracovává přes 70% zemědělských surovin EU a Zaujímá 13% podíl na celkové evropské zaměstnanosti Zaujímá 10,3% podíl na celkové české zaměstnanosti Export z EU činí cca 48 miliard € ročně s kladným obchodním saldem sektoru ve výši cca 4 – 5 miliard € ročně. Hlavními cílovými zeměmi jsou USA, Japonsko, Rusko, Švýcarsko, rozvojové země Afriky, Asie a Ameriky. Export z ČR činí cca 48 miliard CZK ročně (1,66 mld.€) se záporným obchodním saldem sektoru ve výši cca – 18 miliard CZK ročně (-0,62 mld.€). Hlavními cílovými zeměmi jsou sousední státy Německo, Polsko, Slovensko. Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 1

14 Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 1
ČTP pro potraviny Základní východiska Zdravotní Ekologická Obchodně - podnikatelská Výzkumná Kulturní Ostatní Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 1

15 Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 1
ČTP pro potraviny Základní východiska Zdravotní nutričně i energeticky pokryté potřeby v rozvinutých ekonomikách osvěta – nepříliš účinná, avšak nutná funkční potraviny a potraviny s pozitivním zdravotním dopadem na konzumenta (nutraceutika). Ekologická Obchodně - podnikatelská Výzkumná Kulturní Ostatní Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 1

16 Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 1
ČTP pro potraviny Základní východiska Zdravotní Ekologická snižování dopadů produkce potravin na životní prostředí snižováním objemu vypouštěných škodlivin z výrob snižováním energetické náročnosti produkce úspory a recyklace obalových materiálů produkce biopotravin podpora spotřeby místních potravin vs. transport a tranzit potravin za zahraničními řetězci Obchodně - podnikatelská Výzkumná Kulturní Ostatní Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 1

17 Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 1
ČTP pro potraviny Základní východiska Zdravotní Ekologická Obchodně - podnikatelská konfrontace domácích producentů se světem (gastronomie, obchodní řetězce) celosvětová logistika potravin import potravin produkovaných v nesrovnatelných ekologických, hygienických podmínkách, o společenských nákladech (zdravotní, sociální, daňové prostředí) export EU ve světovém srovnání podmíněn vracením „společenských nákladů EU“ ve formě subvencí z důvodů konkurenceschopnosti produktů možnost růstu českého potravinářství je podmíněna exportem tradičních českých specialit, produkcí potravin s přidanou hodnotou, funkčních potravin a potravin se zdravotním prospěchem v rámci vnitřního exportu EU. Výzkumná Kulturní Ostatní Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 1

18 Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 1
ČTP pro potraviny Základní východiska Zdravotní Ekologická Obchodně - podnikatelská Výzkumná výzkum v oblasti potravinářství je velmi nákladnou záležitostí, kterou až na výjimky realizují především nadnárodní společnosti tyto společnosti vytváří nové tržní segmenty, které jsou po dlouhou dobu jejich doménou. následně se malý a střední producenti snaží v horizontu let doplnit trh o další produkty podobného typu s ohledem na významný podíl MSP v českém potravinářství je pro tento obor důležité zapojit, pro udržení a rozvoj produkce potravin v českých podmínkách, dostupné vědeckovýzkumné kapacity do vývoje nových produktů a to za podpory státu a EU. Kulturní Ostatní Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 1

19 Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 1
ČTP pro potraviny Základní východiska Zdravotní Ekologická Obchodně - podnikatelská Výzkumná Kulturní české potravinářství má dlouholetou tradici vysoká úroveň gastronomie obecně světová gastronomie byla obohacena nejedním typickým českým pokrmem. Světoznámé značky piva, lihovin, minerálních vod, mléčných produktů, masných produktů, cukrovinek, pochutin atd. důraz na produkci tradičních českých potravin a podpora jejich výroby a exportu do zahraničí je základním východiskem v globalizovaném světě. udržení a propagace českých tradičních produktů, zajištění pestrosti nabídky potravin pro spotřebitele doma i v zahraničí je celospolečenský úkol. Ostatní Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 1

20 Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 1
ČTP pro potraviny Základní východiska Zdravotní Ekologická Obchodně - podnikatelské Výzkumné Kulturní Ostatní ve světě dochází k masivní migraci a kulturními prolínání prolínání jednotlivých kultur reprezentovaných specifickým genotypem se stravovacími zvyklostmi a potravinami s ostatními kulturami určité druhy potravin jsou pro různé kulturní genotypy různě stravitelné, což omezuje možnost produkovat celosvětově tzv. globální značku s globální recepturou výzkum a vývoj potravin pro určité genotypy lidí může být jedním ze segmentů, kde mohou čeští producenti ekonomicky uspět Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 1

21 Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 1
ČTP pro potraviny Vize Vizí ČTP pro potraviny je, že účinná integrace strategicky zaměřeného, nadnárodního a koordinovaného výzkumu v oblasti výživy, potravinářských a spotřebitelských oborů a řízení potravinového řetězce přinese inovované, nové a zlepšené potravinářské výrobky pro národní, regionální a globální trhy v souladu s potřebami a očekáváním spotřebitelů. Tyto výrobky budou mít společně s doporučenými změnami ve stravovacích návycích a životním stylu pozitivní dopad na veřejné zdraví a celkovou kvalitu života („aktivní stárnutí“). Takto zaměřené aktivity budou podporovat úspěšný a konkurenceschopný český agro-potravinářský průmysl, jehož globální obchodní řízení je založeno na ekonomickém růstu, transferu technologií, ekologické udržitelnosti a důvěře spotřebitelů. Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 1

22 Česká technologická platforma pro potraviny Plán činnosti do roku 2020 a dále
Použity materiály CIAA – European Technology Platform Food for Life Ing. Josef Vačkář Kaiserštejnský palác, Malostranské nám.23, Praha 1

23 ČTP pro potraviny – plán činnosti
podporovat udržitelný, úspěšný a konkurenceschopný český agro-potravinářský průmysl; zajišťovat širší zaměstnanost a podnikatelské příležitosti pro Českou republiku celou Evropu; zajišťovat, aby se zdravá volba stala snadnou volbou; poskytovat oporu regulaci a podporovat vytváření politiky na národní i regionální úrovni; přispívat k udržitelnému rozvoji v tuzemsku i v Evropě; rozšiřovat schopnost českého a evropského agro-potravinářského průmyslu vytvářet a využívat tržní segmenty, které jsou méně citlivé na cenovou konkurenci; podporovat přístup „od farmy po vidličku“ přidávající hodnotu podél potravinového řetězce. Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 1

24 ČTP pro potraviny – plán činnosti
pořádat diskusní setkání s cílem dosáhnout společné vize České technologické platformy pro potraviny mezi širokou škálou zainteresovaných stran z agro-potravinářského průmyslu a souvisejících odvětví, agrochemického průmyslu, maloobchodu, výzkumných institucí, regulačních orgánů a spotřebitelských organizací. Tím se vytvoří účinná a udržitelná interakce mezi zainteresovanými stranami. Tato setkání budou pořádána na evropské úrovni i na národní úrovni pod záštitou této ČTP. zajišťovat schválení a plnění strategickému plánu výzkumu pro inovační výrobu potravin, scénáře popisujícího, jak lze realizovat tuto společnou vizi. vytvářet plán implementace, akčního plánu zavádějícího strategický plán výzkumu zahrnujícího mobilizaci zdrojů na podporu celoevropské výzkumné spolupráce, školení, vzdělávání a šíření. Tento dlouhodobý akční plán zahrnuje veřejné a soukromé aktivity na poli výzkumu a vývoje, školení, výuky, budování kapacit, řízení inovací a požadovaných zařízení. vytvářet komunikačního plánu zahrnujícího ucelenou komunikaci všech zainteresovaných členů i nečlenů platformy (instituce, firmy apod.) se spotřebiteli s cílem sjednocení poselství a doporučení pro spotřebitele. provádět výzkum navrhovaný a upřednostňovaný stranami zainteresovanými na této platformě (využívání sdílené excelence evropských odborníků) po zajištění výdajů na výzkum a vývoj od průmyslu, EK a národních vlád. Tento výzkum zvýší důvěru v zásobování potravinami mezi evropskými spotřebiteli, sníží národní a regionální výdaje na zdravotnictví, přispěje k výrobě potravin, která je ekonomicky, ekologicky i sociálně udržitelná. zabezpečovat participaci platformy na schvalovacích, administrativních a rozhodovacích procesech spojených s podporou podnikání a výzkumu poskytovanou státními a jinými institucemi Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 1

25 ČTP pro potraviny – plán činnosti
Věcný obsah : Náplň činností jednotlivých priorit – projekty Komunikační plán ČTP Technicko-administrativní kroky Mezinárodní zapojení ČTP pro potraviny Financování : Chod platformy - MPO, resp. CzechInvest Projektů platformy – MŠMT, MZe, MPO, MPSV.. Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 1

26 ČTP pro potraviny – plán činnosti
Věcný obsah : Náplň činností jednotlivých priorit – projekty seznámit Radu vlády pro VaV s cíli České technologické potravinářské platformy a získat její podporu pro cíle platformy seznámit s ČTP pro potraviny představitele MPO, jako koordinátora podpor ze strukturálních fondů a MŠMT, jako koordinátora podpory výzkumu, a zainteresované představitele na MZe, MZd a zajistit jejich podporu uplatnit vytčené vize, cíle a témata projektů do programu podpory výzkumu a podpory inovací ze strukturálních fondů koncipovat komplexní výzkumné řešitelské týmy ze sféry potravinářství, zemědělství, zdravotnictví, obchodu a školství na základě současně jimi řešených výzkumných a aplikačních projektů Komunikační plán ČTP Technicko-administrativní kroky Mezinárodní zapojení ČTP pro potraviny Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 1

27 ČTP pro potraviny – plán činnosti
Věcný obsah : Náplň činností jednotlivých priorit – projekty Komunikační plán ČTP zpracovat komunikační plán ČTP pro potraviny v duchu schváleného plánu činnosti seznámit Radu vlády pro VaV s cíli ČTP pro potraviny a získat její podporu pro cíle platformy seznámit představitele SZIF, MZd, Mze, MPO a MŠMT s cíly komunikační strategie ČTP pro potraviny a zajistit jejich podporu a spoluúčast na komunikačních projektech Technicko-administrativní kroky Mezinárodní zapojení ČTP pro potraviny Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 1

28 ČTP pro potraviny – plán činnosti
Věcný obsah : Náplň činností jednotlivých priorit – projekty Komunikační plán ČTP Technicko-administrativní kroky zabezpečit účast člena ČTP při jednáních rady vlády pro výzkum zabezpečit účast minimálně 1 člena ČTP v přípravných výborech a v hodnotitelských komisích programu podpory inovací MPO zabezpečit účast minimálně 1 člena v poradních orgánech MŠMT odboru programů podpory výzkumu. zabezpečit účast minimálně 1 člena v přípravných výborech a v hodnotitelských komisích programů podpory výzkumu a přípravě vyhodnocování příslušných veřejných soutěží na léta a dále pak zabezpečit rozšíření podporovaných témat programu MZe o komplexní témata ČTP. Za tímto účelem také spolupracovat s Akademií zemědělských věd, jako poradním orgánem ministra zemědělství ČR. Mezinárodní zapojení ČTP pro potraviny Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 1

29 ČTP pro potraviny – plán činnosti
Věcný obsah : Náplň činností jednotlivých priorit – projekty Komunikační plán ČTP Technicko-administrativní kroky Mezinárodní zapojení ČTP pro potraviny zapojení ČTP pro potraviny do činnosti ETP Food for Life zapojení ČTP pro potraviny do evropských projektů – Truefood… aktivní působení a prosazování českých zájmů v rámci CEI (Central European Initiative) Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 1

30 ČTP pro potraviny – plán činnosti
Věcný obsah : Náplň činností jednotlivých priorit – projekty Komunikační plán ČTP Technicko-administrativní kroky Mezinárodní zapojení ČTP pro potraviny Financování : Chod platformy - MPO, resp. CzechInvest Projektů platformy – MŠMT, MZe, MPO, MPSV.. Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 1

31 ČTP pro potraviny – plán činnosti
Financování : Chod platformy - MPO, resp. CzechInvest mail z Agentura CzechInvest připravuje nové programy podpory podnikání na roky OPPI navazuje na právě končící operační program Průmysl a podnikání (OPPP), nicméně jeho součástí jsou i programy zcela nové. Projektů platformy – MŠMT, MZe, MPO, MPSV.. Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 1

32 ČTP pro potraviny – plán činnosti
Financování : Chod platformy - MPO, resp. CzechInvest Projektů platformy – MŠMT, MZe, MPO, MPSV.. MŠMT Financování jednotlivých projektů technologických platforem MZe… Financování jednotlivých projektů platforem Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 1

33 Česká technologická platforma pro potraviny Porovnání stavu NTP FOOD FOR LIFE v ČR a EU
Použity materiály CIAA – European Technology Platform Food for Life Ing. Josef Vačkář Kaiserštejnský palác, Malostranské nám.23, Praha 1

34 Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 1

35 Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 1

36 Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 1
Stav NTP 78 % národních technologických platforem má vytvořenou strukturu 72 % národních technologických platforem má plán činnosti 32% národních technologických platforem má rozběhnuté projekty Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 1

37 Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 1
ČTP pro potraviny Problémy NTP vytvoření organizační struktury, personální obsazení zvýšení schopnosti SME pojmout nové objevy, inovace zapojení účastníků do aktivit, včetně SME jak zapojit platformu do projektů podpora státních institucí vypořádání se s administrativou – zejména v projektech zahraniční spolupráce financování chodu platformy financování projektů platformy odlišení aktivit platformy od jiných v dané zemi Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 1

38 Chod platformy i projekty ze zdrojů veřejných + soukromých
ČTP pro potraviny Financování NTP Chod platformy i projekty ze zdrojů veřejných + soukromých Státní výzkumná a podpůrná agentura Ministerstvo zemědělství, ekonomické, vědy, školství Exportní program apod. Federace, svazy, průmysl Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 1

39 Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 1
ČTP pro potraviny Doporučení NTP vytvořit jasnou a srozumitelnou strukturu a komunikaci mezi účastníky platformy pravidelně se setkávat využívat evropské projekty typu Eureka apod. vyměňovat si informace mezi NTP spolupracovat na projektech mezi NTP spolupracovat v rámci ETP FOOD FOR LIFE a CEI Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha 1

40 Česká technologická platforma pro potraviny
Vám děkují za pozornost a těší se spolupráci s Vámi. odkaz Technologická platforma


Stáhnout ppt "Česká technologická platforma pro potraviny (ČTP pro potraviny) 2007"

Podobné prezentace


Reklamy Google