Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návod k počítání výkonu s příklady k procvičení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návod k počítání výkonu s příklady k procvičení"— Transkript prezentace:

1 Návod k počítání výkonu s příklady k procvičení
8. ročník Výkon Návod k počítání výkonu s příklady k procvičení

2 Výpočet výkonu – vzor 1 základní příklady bez převodů
Motor auta vykonal práci 7 000 000 J za čas 60 s. Jaký má motor výkon? správný vzorec 1 bod 1. Přečti si dobře zadání a vypiš co znáš a co máš spočítat. Máš spočítat (určit) výkon, ke kterému potřebuješ práci a čas. 2. Napiš vzorec pro výpočet výkonu. 𝑃= 𝑊 𝑡 3. Dosaď do vzorce čísla za práci a čas a vypočítej výsledek. Nezapomeň k výsledku napsat i správnou jednotku! Všechny údaje zapisuj vždy pomocí značek fyzikálních veličin a nezapomeň na jednotky! W = 7 000 000 J t = 60 s P = ? W správné dosazení do vzorce 1 bod 𝑃= 𝑊 𝑡 = = , 6 W správný výsledek 1 bod úplný a správný zápis 1 bod Výsledný výkon získáš ve wattech W, protože jsi dosazoval/a práci v joulech J a čas v sekundách s (základní jednotky), proto výsledek získáš ve wattech W! Není-li řečeno v zadání jinak urči výkon v základní jednotce watt W. Protože máš čas t v sekundách s a práci v joulech J – tedy v základních jednotkách - nemusíš je převádět a můžeš rovnou dosazovat do vzorce. 5. Napiš odpověď celou větou včetně podmětu a přísudku. Motor měl výkon přibližně 116 667 W. rozumná odpověď 1 bod (bez postupu neuznávám) 8. ročník

3 Příklady k procvičení dle vzoru 1
Při zdvihání krabice do police jsi vykonal/a práci 504 J za 3 s. Jaký jsi měl/a výkon? 168 W Motor nákladního výtahu vykonal při vytahování kabinky s nákladem do prvního patra práci 27 000 J za 10 s. Jaký měl výkon? 2 700 W Sportovní horolezec vylezl na kolmou stěnu do výšky 15 metrů nad zemí za 150 s. Jak velký měl výkon? 70 W 8. ročník

4 Výpočet výkonu – vzor 2 s převodem výsledku na jinou jednotku práce
Motor auta vykonal práci 7 000 000 J za 120 s. Jaký má motor výkon v kilo- a megawattech? 1. Přečti si dobře zadání a vypiš co znáš a co máš spočítat. Máš spočítat (určit) výkon, ke které potřebuješ práci a čas. 2. Napiš vzorec pro výpočet výkonu. správný vzorec 1 bod 𝑃= 𝑊 𝑡 3. Dosaď do vzorce čísla za práci a čas a vypočítej výsledek. Nezapomeň k výsledku napsat i správnou jednotku! Všechny údaje zapisuj vždy pomocí značek fyzikálních veličin a nezapomeň na jednotky! W = 7 000 000 J t = 120 s P = ? kJ a MJ správné dosazení do vzorce 1 bod 𝑃= 𝑊 𝑡 = =58 333, 3 W správný výsledek 1 bod úplný a správný zápis 1 bod Výsledný výkon získáš ve wattech W, protože jsi dosazoval/a práci v joulech J a čas v sekundách s (základní jednotky), proto výsledek získáš ve wattech W! Výkon W máš určit v kilowattech kW a megawattech MW. Protože máš dráhu s v metrech m a sílu v newtonech N – tedy v základních jednotkách - nemusíš je převádět a můžeš rovnou dosazovat do vzorce. Výkon získáš ve wattech W a musíš jej převést. každý správný převod 1 bod 4. Protože máš určit výkon v kW a MW, převeď vypočítaný výkon ve W na požadované jednotky. rozumná odpověď 1 bod (bez postupu neuznávám) P=58 333, 3 W=58, 3 kW=0, MW převodová řada jednotek práce 8. ročník 5. Napiš odpověď celou větou včetně podmětu a přísudku. Motor auta má výkon přibližně 58,3 kW, což je 0,0583 MW.

5 Příklady k procvičení dle vzoru 2
Dívka vykonala práci 3 750 J při zvedání cihel za 300 s. Jaký měla výkon ve watech a kilowatech? 12,5 W; 0,0125 kW Práce potřebná k vyvezení turisty lanovkou o 850 m je 850 000 J. Lanovka vyvezla turistu za 900 s. Jaký výkon má motor lanové dráhy v kilowatech? Výsledek zaokrouhli na jednotky wattů.   přibližně 944 W; 0,944 kW Lanovka vykonala práci 1 496 000 J při vyvezení turistky z kopce v nadmořské výšce 200 m n. m. na vrchol hory 2 070 m n. m. za 600 s? Jaký výkon má motor lanové dráhy v kilowatech? Výsledek zaokrouhli na jednotky wattů, pak převeď na kilowatty.  2,493 kW  Vzpěrač zdvihl činku s hmotností 250 kg nad hlavu do výšky 2,25 m. Vykonal práci 5 625 J za 2 s. Jaký má výkon v kilowattech? 2,8125 kW 8. ročník

6 Výpočet výkonu – vzor 3 s převody jednotek
Motor tryskového letadla vykoná práci 300 kJ za půl minuty. Jaký má výkon v kilowattech? 1. Přečti si dobře zadání a vypiš co znáš a co máš spočítat. Máš spočítat (určit) výkon, ke které potřebuješ práci a čas. 2. Napiš vzorec pro výpočet práce. správný vzorec 1 bod 𝑃= 𝑊 𝑡 3. Dosaď do vzorce čísla za dráhu a čas a vypočítej výsledek. Nezapomeň u výsledku napsat i správnou jednotku! Všechny údaje zapisuj vždy pomocí značek fyzikálních veličin a nezapomeň na jednotky! W = 300 kJ = 300 000 J t = 0,5 min = 30 s P = ? kW správné dosazení do vzorce 1 bod P= = 𝑊=10 𝑘𝑊 správný výsledek 1 bod úplný a správný zápis 1 bod Výsledný výkon získáš ve wattech W, protože jsi dosazoval/a práci v joulech J a čas v sekundách s - tedy v základních jednotkách. Za práci musíš dosazovat do vzorce v joulech J, takže kilojouly kJ musíš převést. Stejně tak musíš převést čas z minut min na sekundy s. Po doszaení v základních jednotkách získáš výsledný výkon ve wattech W a závěrem ho převedeš na kilowatty kW. 5. Napiš odpověď celou větou včetně podmětu a přísudku. Letecký motor má výkon 10 kW.. rozumná odpověď 1 bod (bez postupu neuznávám) Převody jednotek práce a času nejsou předmětem tohoto návodu výpočtu výkonu. Převody hledej v návodech, prezentacích či sešitech k předchozímu učivu. 8. ročník

7 Příklady k procvičení dle vzoru 3
Skokanka do výšky o tyčce s vykonala práci 2,5 kJ za 10 s. Jaký měla výkon v kW? 0,25 kW Jeřáb vykonal práci 3 MJ za 45 s. Jak velký výkon v kilowattech má motor jeřábu? (Výkon nejdříve zaokrouhli na jednotky wattů, pak převáděj na kilowatty.) 66,667 kW Vzpěrač vykonal při mrtvém tahu práci 3,57 kJ za 1 s. Jaký měl výkon v kilowattech? 3,57 kW Nákladní vůz vykonal práci 240 MJ při vožení písku za 24 min. Jaký výkon má motor auta v kilo- a megawattech? (Výkon nejdříve zaokrouhli na jednotky wattů, pak převáděj.) 166,667 kW; 0,166667 MW 8. ročník

8 Převodová řada jednotek výkonu
∙ 1 000 000 000 ∙ 1 000 000 ∙ 1 000 GW ∙ 1 000 ∙ 1 000 MW kW W : 1 000 : 1 000 : 1 000 : 1 000 000 : 1 000 000 000 zpět 8. ročník

9 Konec


Stáhnout ppt "Návod k počítání výkonu s příklady k procvičení"

Podobné prezentace


Reklamy Google