Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Práce Návod k počítání práce s příklady k procvičení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Práce Návod k počítání práce s příklady k procvičení."— Transkript prezentace:

1 Práce Návod k počítání práce s příklady k procvičení

2 Výpočet práce – vzor 1 základní příklady bez převodů Motor auta posunuje auto silou 7 000 N po dráze 1 000 m. Jakou práci motor vykonal? 1. Přečti si dobře zadání a vypiš co znáš a co máš spočítat. Máš spočítat (určit) práci, ke které potřebuješ sílu a dráhu. Všechny údaje zapisuj vždy pomocí značek fyzikálních veličin a nezapomeň na jednotky! s = 1 000 m F = 7 000 N W = ? J Práci W máš určit v joulech J. (Když není řečeno jinak, urči práci v základní jednotce joule J). Protože máš dráhu s v metrech m a sílu v newtonech N – tedy v základních jednotkách - nemusíš je převádět a můžeš rovnou dosazovat do vzorce. 2. Napiš vzorec pro výpočet práce. Vzorec je možné psát i ve formátu W = s∙F. Nepiš oba, je to zbytečné. 3. Dosaď do vzorce čísla za dráhu a čas a vypočítej výsledek. Nezapomeň u výsledku napsat i správnou jednotku! 5. Napiš odpověď celou větou včetně podmětu a přísudku. Motor vykonal práci 7 000 000 J. Výslednou práci získáš v joulech J, protože jsi dosazoval/a do dráhu a sílu v základních jednotkách. Dráhu dosazuješ v m a sílu v N, proto výsledek získáš v J! úplný a správný zápis 1 bod správný vzorec 1 bod správné dosazení do vzorce 1 bod správný výsledek 1 bod rozumná odpověď 1 bod (bez postupu neuznávám)

3 Příklady k procvičení dle vzoru 1 1.Při cvrnkání kuliček působíš na kuličku silou 5 N. Kulička se dokutálí do důlku vzdáleného 0,5 m. Jak velkou práci jsi vykonal při cvrnknutí kuličky?2,5 J 2.Do police ve výšce 1,2 m nad zemí jsi zdvihnul/a krabici silou 420 N. Jak velkou práci jsi vykonal/a?504 J 3.Motor nákladního výtahu vytáhnul kabinku s nákladem o tíze (druh síly) 6 000 N do prvního patra 4,5 m nad podlahou v přízemí. Jakou práci motor vykonal?27 000 J 4.Sportovní horolezec vylezl na kolmou stěnu do výšky 15 metrů nad zemí. Při celé cestě musel překonávat gravitační sílu 700 N. Jak velkou práci vykonal?10 500 J

4 Výpočet práce – vzor 2 s výpočtem potřebné síly bez převodů Motor výtahu vytáhnul kabinku s paní do 8. patra. Každé patro má 4,5 m. Kabinka má hmotnost 80 kg a paní 65 kg. Jakou práci motor vykonal? 1. Přečti si dobře zadání a vypiš co znáš a co máš spočítat. Máš spočítat (určit) práci, ke které potřebuješ sílu a dráhu. Jenže místo síly znáš pouze hmotnost. Sílu musíš nejdříve vypočítat pomocí vzorce pro gravitační sílu! Všechny údaje zapisuj vždy pomocí značek fyzikálních veličin a nezapomeň na jednotky! s = 8 ∙ 4,5 = 36 m m = 80 + 65 = 145 kg g = 10 N/kg F = ? N = mg = 145 ∙ 10 = 1 450 N W = ? J K určení síly v newtonech N musíš dosadit za hmotnost v kilogramech kg. Tíhové zrychlení má stále stejnou jednotku. O dosazování jednotek do vzorce pro práci W, je psáno ve vzoru 1. 2. Napiš vzorec pro výpočet práce. Vzorec je možné psát i ve formátu W = s∙F. Nepiš oba, je to zbytečné. 3. Dosaď do vzorce čísla za dráhu a čas a vypočítej výsledek. Nezapomeň u výsledku napsat i správnou jednotku! 5. Napiš odpověď celou větou včetně podmětu a přísudku. Motor vykonal práci 52 200 J. Výslednou práci získáš v joulech J, protože jsi dosazoval/a do dráhu a sílu v základních jednotkách. Dráhu dosazuješ v m a sílu v N, proto výsledek získáš v J! úplný a správný zápis 1 bod správný vzorec 1 bod správné dosazení do vzorce 1 bod správný výsledek 1 bod rozumná odpověď 1 bod (bez postupu neuznávám)

5 Příklady k procvičení dle vzoru 2 1.Chlapec zvednul do výšky 1,5 m cihlu s hmotností 5 kg? Jak velkou práci vykonal?75 J (Nápověda: dobře urči celkovou hmotnost.) 2.Dívka zvedla do výšky 1,5 m 50 cihel. Každá má hmotnost 5 kg? Jak velkou práci vykonala? 3 750 J 3.Lanovka vyvezla turistu s hmotností 100 kg i s výbavou o 850 m. Jaká je práce potřebná k vyvezení turisty? 850 000 J 4.Lanovka vyvezla turistku s hmotností 80 kg i s výbavou z kopce v nadmořské výšce 200 m n. m. na vrchol hory 2 070 m n. m. Jaká práce je spojená s dopravou turistky? (Nápověda: dobře urči dráhu, kterou lanovka urazí.) 1 496 000 J 5.Sportovní horolezec o hmotnosti 65 kg vylezl na kolmou stěnu do výšky 12 metrů nad zemí. Jak velká práce je potřebná k vyšplhání? 7 800 J 6.Vzpěrač zdvihne činku s hmotností 250 kg nad hlavu do výšky 2,25 m. Jaká práce je potřebná ke zdvihnutí? 5 625 J

6 Výpočet práce – vzor 3 s převodem výsledku na jinou jednotku práce Auto ujelo 1 000 m. Jakou práci vykonal motor auta, jestliže působil celou cestu průměrnou silou 7 000 N? Výsledek urči v kilo- a megajoulech. 1. Přečti si dobře zadání a vypiš co znáš a co máš spočítat. Máš spočítat (určit) práci, ke které potřebuješ sílu a dráhu. Všechny údaje zapisuj vždy pomocí značek fyzikálních veličin a nezapomeň na jednotky! s = 1 000 m F = 7 000 N W = ? kJ a MJ 2. Napiš vzorec pro výpočet práce. Vzorec je možné psát i ve formátu W = s∙F. Nepiš oba, je to zbytečné. 3. Dosaď do vzorce čísla za dráhu a čas a vypočítej výsledek. Nezapomeň u výsledku napsat i správnou jednotku! 4. Protože máš určit práci v kJ a MJ, převeď vypočítanou práci v J. 5. Napiš odpověď celou větou včetně podmětu a přísudku. Motor auta vykonal práci 7 000 kJ, což je 7 MJ. Výslednou práci získáš v joulech J, protože jsi dosazoval/a do dráhu a sílu v základních jednotkách. Dráhu dosazuješ v m a sílu v N, proto výsledek získáš v J! převodová řada jednotek práce úplný a správný zápis 1 bod správný vzorec 1 bod správné dosazení do vzorce 1 bod správný výsledek 1 bod každý správný převod 1 bod rozumná odpověď 1 bod (bez postupu neuznávám) Práci W máš určit v joulech J. (Když není řečeno jinak, urči práci v základní jednotce joule J). Protože máš dráhu s v metrech m a sílu v newtonech N – tedy v základních jednotkách - nemusíš je převádět a můžeš rovnou dosazovat do vzorce.

7 Příklady k procvičení dle vzoru 3 1.Pokud se chceš řádně procvičit, převeď všechny výsledky příkladů ke vzoru 1 a 2 na kilo- i megajouly. Jinak stačí splnit 2. a 3., protože jen tyto převody mají v životě smysl. 2.Převeď výsledky z příkladů 2, 3 a 4 ke vzoru 1 a 2 až 6 ze vzoru 2 na kilojouly. 3.Převeď výsledky příkladů 3 a 4 ke vzoru 2 na megajouly. Zde už správné výsledky neuvádím, protože jde čistě o násobení či dělení tisícem a miliónem. (Z paměti, matematika 6. ročníku).

8 Výpočet práce – vzor 4 s převody jednotek Motor auta posunuje auto silou 7 kN po dráze 1 km. Jakou práci motor vykonal v megajoulech? 1. Přečti si dobře zadání a vypiš co znáš a co máš spočítat. Máš spočítat (určit) práci, ke které potřebuješ sílu a dráhu. Všechny údaje zapisuj vždy pomocí značek fyzikálních veličin a nezapomeň na jednotky! s = 1 km = 1 000 m F = 7 kN = 7 000 N W = ? MJ Za dráhu musíš dosazovat do vzorce v metrech m, takže kilometry km musíš převést. Stejně tak musíš převést sílu z kilonewtonů kN na newtony N. Pak dostaneš výslednou práci v joulech J a závěrem ji převedeš na megajouly MJ. 2. Napiš vzorec pro výpočet práce. Vzorec je možné psát i ve formátu W = s∙F. Nepiš oba, je to zbytečné. 3. Dosaď do vzorce čísla za dráhu a čas a vypočítej výsledek. Nezapomeň u výsledku napsat i správnou jednotku! 5. Napiš odpověď celou větou včetně podmětu a přísudku. Motor vykonal práci 7 MJ. Výslednou práci získáš v joulech J, protože jsi dosazoval/a do dráhu a sílu v základních jednotkách. Dráhu dosazuješ v m a sílu v N, proto výsledek získáš v J! úplný a správný zápis 1 bod správný vzorec 1 bod správné dosazení do vzorce 1 bod správný výsledek 1 bod rozumná odpověď 1 bod (bez postupu neuznávám) Převody jednotek dráhy a síly nejsou předmětem tohoto návodu výpočtu práce. Převody hledej v návodech, prezentacích či sešitech k učivu z předchozích roků.

9 Příklady k procvičení dle vzoru 4 1.Skokan do výšky přeskočil laťku ve výšce 231 cm. Při výskoku se odrazil silou 200 N. Jak velkou práci vykonal při přeskoku? Práci urči joulech i kilojoulech.462 J a 0,462 kJ 2.Skokanka do výšky o tyčce s hmotností 56 kg přeskočila výšku 485 cm. Jak velkou práci joulech i kilojoulech vykonala?2 716 J a 2,716 kJ 3.Jeřáb zdvihnul náklad o hmotnosti 5 t do výšky 60 m. Jak velkou vykonal práci v megajoulech?3 MJ (Nápověda: hmotnost převeď na kilogramy a spočítej gravitační sílu, pak můžeš spočítat práci.) 4.Vzpěrač v mrtvém tahu zdvihnul činku s hmotností 420 kg do výšky 85 cm. Jak velkou práci vykonal v kilojoulech?3,57 kJ 5.Nákladní vůz vezl náklad s pískem na vzdálenost 20 km. Motor působil celou cestu průměrnou silou 12 kN. Jak velkou práci vykonal v mega- a gigajoulech (MJ a GJ)?240 MJ; 0,24 GJ

10 Převodová řada jednotek práce GJ MJkJ J : 1 000 ∙ 1 000 ∙ 1 000 ∙ 1 000 : 1 000 : 1 000 ∙ 1 000 000 : 1 000 000 : 1 000 000 000 ∙ 1 000 000 000

11


Stáhnout ppt "Práce Návod k počítání práce s příklady k procvičení."

Podobné prezentace


Reklamy Google