Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návod k počítání práce s příklady k procvičení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návod k počítání práce s příklady k procvičení"— Transkript prezentace:

1 Návod k počítání práce s příklady k procvičení
8. ročník Práce Návod k počítání práce s příklady k procvičení

2 Výpočet práce – vzor 1 základní příklady bez převodů
Motor auta posunuje auto silou 7 000 N po dráze 1 000 m. Jakou práci motor vykonal? 1. Přečti si dobře zadání a vypiš co znáš a co máš spočítat. Máš spočítat (určit) práci, ke které potřebuješ sílu a dráhu. 2. Napiš vzorec pro výpočet práce. správný vzorec 1 bod Vzorec je možné psát i ve formátu W = s∙F. Nepiš oba, je to zbytečné. 𝑊=𝐹∙𝑠 3. Dosaď do vzorce čísla za dráhu a čas a vypočítej výsledek. Nezapomeň u výsledku napsat i správnou jednotku! Všechny údaje zapisuj vždy pomocí značek fyzikálních veličin a nezapomeň na jednotky! s = 1 000 m F = 7 000 N W = ? J správné dosazení do vzorce 1 bod 𝑊=7 000∙1 000= J správný výsledek 1 bod úplný a správný zápis 1 bod Výslednou práci získáš v joulech J, protože jsi dosazoval/a do dráhu a sílu v základních jednotkách. Dráhu dosazuješ v m a sílu v N, proto výsledek získáš v J! Práci W máš určit v joulech J. (Když není řečeno jinak, urči práci v základní jednotce joule J). Protože máš dráhu s v metrech m a sílu v newtonech N – tedy v základních jednotkách - nemusíš je převádět a můžeš rovnou dosazovat do vzorce. 5. Napiš odpověď celou větou včetně podmětu a přísudku. Motor vykonal práci 7 000 000 J. rozumná odpověď 1 bod (bez postupu neuznávám) 8. ročník

3 Příklady k procvičení dle vzoru 1
Při cvrnkání kuliček působíš na kuličku silou 5 N. Kulička se dokutálí do důlku vzdáleného 0,5 m. Jak velkou práci jsi vykonal při cvrnknutí kuličky? 2,5 J Do police ve výšce 1,2 m nad zemí jsi zdvihnul/a krabici silou 420 N. Jak velkou práci jsi vykonal/a? 504 J Motor nákladního výtahu vytáhnul kabinku s nákladem o tíze (druh síly) 6 000 N do prvního patra 4,5 m nad podlahou v přízemí. Jakou práci motor vykonal? 27 000 J Sportovní horolezec vylezl na kolmou stěnu do výšky 15 metrů nad zemí. Při celé cestě musel překonávat gravitační sílu 700 N. Jak velkou práci vykonal? 10 500 J 8. ročník

4 Výpočet práce – vzor 2 s výpočtem potřebné síly bez převodů
Motor výtahu vytáhnul kabinku s paní do 8. patra. Každé patro má 4,5 m. Kabinka má hmotnost 80 kg a paní 65 kg. Jakou práci motor vykonal? 1. Přečti si dobře zadání a vypiš co znáš a co máš spočítat. Máš spočítat (určit) práci, ke které potřebuješ sílu a dráhu. Jenže místo síly znáš pouze hmotnost. Sílu musíš nejdříve vypočítat pomocí vzorce pro gravitační sílu! 2. Napiš vzorec pro výpočet práce. správný vzorec 1 bod Vzorec je možné psát i ve formátu W = s∙F. Nepiš oba, je to zbytečné. 𝑊=𝐹∙𝑠 3. Dosaď do vzorce čísla za dráhu a čas a vypočítej výsledek. Nezapomeň u výsledku napsat i správnou jednotku! správné dosazení do vzorce 1 bod Všechny údaje zapisuj vždy pomocí značek fyzikálních veličin a nezapomeň na jednotky! s = 8 ∙ 4,5 = 36 m m = = 145 kg g = 10 N/kg F = ? N = mg = 145 ∙ 10 = 1 450 N W = ? J 𝑊=1 450∙36= 𝐽 správný výsledek 1 bod Výslednou práci získáš v joulech J, protože jsi dosazoval/a do dráhu a sílu v základních jednotkách. Dráhu dosazuješ v m a sílu v N, proto výsledek získáš v J! úplný a správný zápis 1 bod 5. Napiš odpověď celou větou včetně podmětu a přísudku. Motor vykonal práci 52 200 J. K určení síly v newtonech N musíš dosadit za hmotnost v kilogramech kg. Tíhové zrychlení má stále stejnou jednotku. O dosazování jednotek do vzorce pro práci W, je psáno ve vzoru 1. rozumná odpověď 1 bod (bez postupu neuznávám) 8. ročník

5 Příklady k procvičení dle vzoru 2
Chlapec zvednul do výšky 1,5 m cihlu s hmotností 5 kg? Jak velkou práci vykonal? 75 J (Nápověda: dobře urči celkovou hmotnost.) Dívka zvedla do výšky 1,5 m 50 cihel. Každá má hmotnost 5 kg? Jak velkou práci vykonala? 3 750 J Lanovka vyvezla turistu s hmotností 100 kg i s výbavou o 850 m. Jaká je práce potřebná k vyvezení turisty?  850 000 J Lanovka vyvezla turistku s hmotností 80 kg i s výbavou z kopce v nadmořské výšce 200 m n. m. na vrchol hory 2 070 m n. m. Jaká práce je spojená s dopravou turistky? (Nápověda: dobře urči dráhu, kterou lanovka urazí.)  1 496 000 J Sportovní horolezec o hmotnosti 65 kg vylezl na kolmou stěnu do výšky 12 metrů nad zemí. Jak velká práce je potřebná k vyšplhání? 7 800 J Vzpěrač zdvihne činku s hmotností 250 kg nad hlavu do výšky 2,25 m. Jaká práce je potřebná ke zdvihnutí? 5 625 J 8. ročník

6 Výpočet práce – vzor 3 s převodem výsledku na jinou jednotku práce
Auto ujelo 1 000 m. Jakou práci vykonal motor auta, jestliže působil celou cestu průměrnou silou 7 000 N? Výsledek urči v kilo- a megajoulech. 1. Přečti si dobře zadání a vypiš co znáš a co máš spočítat. Máš spočítat (určit) práci, ke které potřebuješ sílu a dráhu. 2. Napiš vzorec pro výpočet práce. správný vzorec 1 bod Vzorec je možné psát i ve formátu W = s∙F. Nepiš oba, je to zbytečné. 𝑊=𝐹∙𝑠 3. Dosaď do vzorce čísla za dráhu a čas a vypočítej výsledek. Nezapomeň u výsledku napsat i správnou jednotku! Všechny údaje zapisuj vždy pomocí značek fyzikálních veličin a nezapomeň na jednotky! s = 1 000 m F = 7 000 N W = ? kJ a MJ správné dosazení do vzorce 1 bod 𝑊=7 000∙1 000=7 000 000 J správný výsledek 1 bod úplný a správný zápis 1 bod Výslednou práci získáš v joulech J, protože jsi dosazoval/a do dráhu a sílu v základních jednotkách. Dráhu dosazuješ v m a sílu v N, proto výsledek získáš v J! Práci W máš určit v joulech J. (Když není řečeno jinak, urči práci v základní jednotce joule J). Protože máš dráhu s v metrech m a sílu v newtonech N – tedy v základních jednotkách - nemusíš je převádět a můžeš rovnou dosazovat do vzorce. 4. Protože máš určit práci v kJ a MJ, převeď vypočítanou práci v J. každý správný převod 1 bod W= 𝐽=7 000 𝐽=7 𝑀𝐽 rozumná odpověď 1 bod (bez postupu neuznávám) převodová řada jednotek práce 8. ročník 5. Napiš odpověď celou větou včetně podmětu a přísudku. Motor auta vykonal práci 7 000 kJ, což je 7 MJ.

7 Příklady k procvičení dle vzoru 3
Pokud se chceš řádně procvičit, převeď všechny výsledky příkladů ke vzoru 1 a 2 na kilo- i megajouly. Jinak stačí splnit 2. a 3., protože jen tyto převody mají v životě smysl. Převeď výsledky z příkladů 2, 3 a 4 ke vzoru 1 a 2 až 6 ze vzoru 2 na kilojouly. Převeď výsledky příkladů 3 a 4 ke vzoru 2 na megajouly. Zde už správné výsledky neuvádím, protože jde čistě o násobení či dělení tisícem a miliónem. (Z paměti, matematika 6. ročníku). 8. ročník

8 Výpočet práce – vzor 4 s převody jednotek
Motor auta posunuje auto silou 7 kN po dráze 1 km. Jakou práci motor vykonal v megajoulech? 1. Přečti si dobře zadání a vypiš co znáš a co máš spočítat. Máš spočítat (určit) práci, ke které potřebuješ sílu a dráhu. 2. Napiš vzorec pro výpočet práce. správný vzorec 1 bod Vzorec je možné psát i ve formátu W = s∙F. Nepiš oba, je to zbytečné. 𝑊=𝐹∙𝑠 3. Dosaď do vzorce čísla za dráhu a čas a vypočítej výsledek. Nezapomeň u výsledku napsat i správnou jednotku! Všechny údaje zapisuj vždy pomocí značek fyzikálních veličin a nezapomeň na jednotky! s = 1 km = 1 000 m F = 7 kN = 7 000 N W = ? MJ správné dosazení do vzorce 1 bod 𝑊=7 000∙1 000= J=7 MJ správný výsledek 1 bod úplný a správný zápis 1 bod Výslednou práci získáš v joulech J, protože jsi dosazoval/a do dráhu a sílu v základních jednotkách. Dráhu dosazuješ v m a sílu v N, proto výsledek získáš v J! Za dráhu musíš dosazovat do vzorce v metrech m, takže kilometry km musíš převést. Stejně tak musíš převést sílu z kilonewtonů kN na newtony N. Pak dostaneš výslednou práci v joulech J a závěrem ji převedeš na megajouly MJ. 5. Napiš odpověď celou větou včetně podmětu a přísudku. Motor vykonal práci 7 MJ. rozumná odpověď 1 bod (bez postupu neuznávám) Převody jednotek dráhy a síly nejsou předmětem tohoto návodu výpočtu práce. Převody hledej v návodech, prezentacích či sešitech k učivu z předchozích roků. 8. ročník

9 Příklady k procvičení dle vzoru 4
Skokan do výšky přeskočil laťku ve výšce 231 cm. Při výskoku se odrazil silou 200 N. Jak velkou práci vykonal při přeskoku? Práci urči joulech i kilojoulech. 462 J a 0,462 kJ Skokanka do výšky o tyčce s hmotností 56 kg přeskočila výšku 485 cm. Jak velkou práci joulech i kilojoulech vykonala? 2 716 J a 2,716 kJ Jeřáb zdvihnul náklad o hmotnosti 5 t do výšky 60 m. Jak velkou vykonal práci v megajoulech? 3 MJ (Nápověda: hmotnost převeď na kilogramy a spočítej gravitační sílu, pak můžeš spočítat práci.) Vzpěrač v mrtvém tahu zdvihnul činku s hmotností 420 kg do výšky 85 cm. Jak velkou práci vykonal v kilojoulech? 3,57 kJ Nákladní vůz vezl náklad s pískem na vzdálenost 20 km. Motor působil celou cestu průměrnou silou 12 kN. Jak velkou práci vykonal v mega- a gigajoulech (MJ a GJ)? 240 MJ; 0,24 GJ 8. ročník

10 Převodová řada jednotek práce
∙ 1 000 000 000 ∙ 1 000 000 ∙ 1 000 GJ MJ ∙ 1 000 kJ ∙ 1 000 J : 1 000 : 1 000 : 1 000 : 1 000 000 : 1 000 000 000 zpět 8. ročník

11 Konec


Stáhnout ppt "Návod k počítání práce s příklady k procvičení"

Podobné prezentace


Reklamy Google