Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorPhDr. Jitka Mannová Název šablonyIII/2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorPhDr. Jitka Mannová Název šablonyIII/2."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorPhDr. Jitka Mannová Název šablonyIII/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMuStarořecká filozofie I. -B Stupeň a typ vzdělávánístřední Vzdělávací oblast Občanská nauka Vzdělávací obor4. ročníky maturitních oborů Tematický okruhfilozofie Druh učebního materiáluVýukový materiál Cílová skupinaŽák, 18 -19 let AnotaceCharakteristika a rozdělení starořecké filozofie, přehled jednotlivých škol a směrů. Vybavení, pomůcky- Klíčová slovaKosmologická, antropologická, systematická a helénistická filozofie, pralátka, dialektika, ataraxie, atom Datum21. 8. 2013 STAROŘECKÁ FILOZOFIE I.

2 starořecká filozofická škola v 6. a 5. st. př. n. l., která vznikla ve městě Elea na západním pobřeží dnešní Itálie navázala na Herakleitovu problematiku bytí a pohybu, ale vytvořila statické pojetí světa vychází z myšlenky o neměnné podstatě světa a iluzornosti všech patrných změn a rozdílů snižuje význam smyslové zkušenosti jako základu poznání (smysly jsou nedokonalé) zdůrazňuje úlohu rozumu mezi hlavní představitele patří: ELEATÉ

3 Xenofanés ( asi 570 – 480 př. n. l.) zakladatel eleatské školy, také básník a satirik. na rozdíl od Herakleita popírá vývoj, podle něj existuje jedno věčné, dokonalé, neměnné, nehybné bytí. Parmenidés ( asi 540 – 480 př. n. l.) navázal na problematiku jediného jsoucna, popírá změny, neboť je nelogické připustit existenci bytí a nebytí zároveň ( pohybu jako změny od nebytí k bytí a opačně). Věčnost světa předpokládá uznání neměnného základu – to lze poznat pouze myšlením „…jen rozumem rozsuď to zkoumání sporné“ ELEATÉ - POKRAČOVÁNÍ

4 Zenón ( asi 490 – 430 př. n. l.) navázal na Parmenida -důkazy o neexistenci pohybu – tzv. aporie (= paradoxy – každé učení o pohybu vede k rozporům) dichotomie – půlení vzdálenosti mezi bodem A a B na nekonečné množství polovičních vzdáleností, v konečném čase nelze překonat letící šíp - je v každém okamžiku v jednom místě, tedy se nepohybuje, protože v jednom čase nemůže být zároveň ve dvou místech Achilles a želva – závodí v běhu, želva dostane náskok, než ji Achilles dožene, překoná kousek vzdálenosti, která i kdyby byla sebemenší, nikdy se nebude rovnat nule stadion – zkoumá poměr proti sobě běžících těles a stojících

5 Empedoklés ( asi 490 – 430 př. n. l.) završuje ranou přírodní filozofii teorií o čtyřech rovnocenných živlech – voda, vzduch, oheň, země Jsou nezničitelné, neměnné, dění se uskutečňuje pomocí dvou vnějších sil – lásky (sjednocující síla) a sváru (oddělující síla začal uznávat pohyb a klid jako dva principy světa Anaxagorás ( asi 500 – 428 př. n. l.) neexistuje jediná pralátka, ale nekonečné množství kvalitativně rozdílných prvků (semen nebo zárodků) jsou uváděny do pohybu vnějším nekonečným tvořivým principem – označuje ho nús (=rozum), jehož působením vznikl z původního chaosu účelně uspořádaný svět poprvé přinesl filozofii do Athén, ale jeho učení vyvolalo odpor, byl obviněn z bezbožnosti a vypovězen z města MLADŠÍ FYZIKOVÉ

6 v 2. pol. 5. st. př. n. l. se objevuje na severu Trácie nové centrum filozofie v Abdéře působili zde dva představitelé atomistického učení, podle něhož je svět složen z atomů Leukippos ( 500 – 440 př. n. l.) zformuloval tezi, že atomy jsou nejmenší, dále nedělitelné části hmoty, které se odlišují tvarem, velikostí, polohou a uspořádáním atomy (jsoucno) se pohybují v nekonečném prázdnu (nejsoucnu) – obojí je stejně příčinou věcí. ATOMISTÉ … Ani jedna věc nevzniká bez příčiny, ale vše vzniká z nějakého důvodu a nutnosti..

7 Démokritos ( 470 – 400 př. n. l.) pocházel z majetné rodiny, hodně cestoval a studoval dosáhl encyklopedických znalostí – matematických, fyzikálních, astronomických, geografických, hudebních atd. vychází z myšlenky jednoty světa. Jsoucno je látkově totožné, liší se tvarem, velikostí a místem. ATOMISTÉ Je rozumný, kdo se nermoutí pro to, co nemá, nýbrž se raduje z toho, co má

8 atomy jsou neměnné, ale jejich spojení nejsou stálá pohybují se v předem určených drahách, narážejí do sebe, přitom se spojují – věci tak neustále vznikají a zanikají vše se děje podle zákonitosti, neexistuje náhoda rozumem poznáváme, že základem změn je přemísťování atomů v etických názorech vychází z blaženosti (ataraxiá), která je cílem lidského života a dosáhneme jí umírněností a spokojenou myslí DÉMOKRITOS - POKRAČOVÁNÍ

9 Charakterizujte milétskou školu a její představitele. Co je podstatou světa podle Pythagora? Jak chápe pohyb Hérakleitos? Proč eleaté kritizují Hérakleitovu koncepci světa? V čem je přínos mladších fyziků? Co je podstatou atomistického učení? OTÁZKY KE ZKOUŠENÍ

10 ZDROJE A PRAMENY MANNOVÁ, Jitka a Ivana ŠLAPÁKOVÁ. Základy společenských věd: filozofie, sociologie, politologie, etika, estetika : (studijní materiál pro žáky středních škol). Vyd. 1. Brno: PC- DIR, 1995. ISBN 80-858-9506-4. MĚŠŤÁNEK, Tomáš. Poznámky k dějinám filozofie. 1. vyd. Praha: Bílý slon, 1992. Trychtýř. ISBN 80-900-7947-4. RUFFING, Reiner. Filozofický depozitář: 50 nejdůležitějších filozofických myšlenek EMMERT, František. Odmaturuj! ze společenských věd. Vyd. 1. Didaktis, 2003, 224 s. Odmaturuj!. ISBN 80-862-8568-5. http://absolventi.gymcheb.cz/2008/sttezka/cssmatika/zenon.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Parmenides.jpg/230px- Parmenides.jpg http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=f GLJGmKSq- 99BM&tbnid=gO4NF61RIy8ChM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.energywe b.cz%2Fweb%2Findex.php%3Fdisplay_page%3D2%26subitem%3D2%26slovnik_page%3D demokrit.html&ei=AqjvUo37J6vY0QW7w4CQBw&bvm=bv.60444564,d.ZG4&psig=AFQjC NELgleJ3LWsYnGfmrLdNINFRG3Sqg&ust=1391524225534005 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/Leucippe_(portrait).jpg/2 20px-Leucippe_(portrait).jpg


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorPhDr. Jitka Mannová Název šablonyIII/2."

Podobné prezentace


Reklamy Google