Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní vztahy Test 4. – 13.11.2014. 1. Kdy vznikla Geopolitika ??? A. 1850 B. 1870 C. 1890 D. 1920.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní vztahy Test 4. – 13.11.2014. 1. Kdy vznikla Geopolitika ??? A. 1850 B. 1870 C. 1890 D. 1920."— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní vztahy Test 4. – 13.11.2014

2 1. Kdy vznikla Geopolitika ??? A. 1850 B. 1870 C. 1890 D. 1920

3 2. Se kterou teorií MV je geopolitika úzce spjatá ??? A. realismem B. neorealismem C. liberalismem D. neoliberalismem

4 3. Co neplatí o geopolitice ??? A. týká se všech mocností B. vznikla ve 20.st. C. studuje pohyby síly v prostoru D. je dynamická i statická

5 4. Jaké 2 základní přístupy geopolitika má ??? A. geografický determinismus, ekonomický darwinismus B. geologický determinismus, ekonomický darwinismus C. geografický determinismus, sociální darwinismus D. sociální determinismus, geografický darwinismus

6 5. Geografický determinismus se týká ??? A. společnosti a geografického prostředí B. společnosti a biologického prostředí C. státu a geografického prostředí D. státu a biologického prostředí

7 6. Sociální darwinismus čerpá především z ??? A. biologie B. antropologie C. psychologie D. sociologie

8 7. Kolik základních přístupů má geopolitika ??? A. 2 B. 2+1 C. 3+1 D. mnoho

9 8. Zakladatel německé geopolitiky byl ??? A. R. Kjellén B. K. Haushofer C. H. Spencer D. F. Ratzel

10 9. Které tvrzení o německé geopolitice není správné ?? A. je to nejmladší geopolitický přístup B. dle F. Ratzela se stát mění na živý organismus C. byla zneužita nacisty D. je dynamická

11 10. A. Haushofer vidí spolupráci Německa s ??? A. Polskem B. Ruskem C. Maďarskem D. Itálií

12 11. Zakladatelem anglo-saské geopolitiky byl ??? A. A.T. Mahan B. H.J. Mackinder C. N. Spykman D. ani jeden z nich

13 12. Klíčovým regionem pro anglo- saskou geopolitiku je ??? A. Evropa B. Blízký východ C. Dálný východ D. Asie

14 13. Který pojem nepatří do anglo-saské geopolitiky ??? A. vnitřní půlměsíc B. světový oceán C. vnější ostrovní půlměsíc D. kontinentální blok

15 14. Jaký koncept se neobjevuje v ruské geopolitice ??? A. panslovanství B. euroasijství C. heartland D. geografický determinismus

16 15. Která geopolitika klade důraz na moc jedince ??? A. Německá B. Anglo-saská C. Ruská D. Ani jedna z nich

17 16. Kdy se rozpadá Evropský koncert velmocí ??? A. Revolučním rokem 1848 B. Krymskou válkou C. Prusko-francouzskou válkou D. Kolonizací Afriky

18 17. Geopolitický systém imperialistického soupeření trval v období ?? A. 1875-1945 B. 1889-1945 C. 1875-1948 D. 1889-1948

19 18. Geopolitický systém studené války končí rokem ??? A. 1989 B. 1990 C. 1991 D. 1992

20 19. Co není pravda o novém geopolitickém řádu ??? A. Roste význam USA B. NATO ztratilo svůj význam C. Novými mocnostmi se stává Japonsko, Brazílie, Indie D. MPS je multipolární

21 20. Co je to doktrína ??? A. Soubor smluv určující pravidla mezinárodního práva B. Soubor smluv vymezující pravomoci ministerstva zahraničí C. Soubor zásad podle kterých se řídí ZP dané země D. Soubor zásad podle kterých se řídí MZV dané země

22 21. Která doktrína byla nejstarší v USA ??? A. Wilsonova B. Rooseveltova C. Monroeova D. Trumenova

23 22. Rooseveltova doktrína se vztahuje na oblast ??? A. Východní polokoule B. Západní polokoule C. Jižní polokoule D. Severní polokoule

24 23. Co není pravda o Wilsonově doktríně ??? A. Vyhlášena v roce 1915 B. Odmítá izolacionalismus USA C. Má vliv na Versailleský systém D. USA se stávají globálním hráčem

25 24. Jaká událost se netýká Trumanovy doktríny ??? A. Marshallův plán B. Založení NATO C. Válka v Koreji D. Smrt Brežněva

26 25. V období Suezské krize působila doktrína ??? A. Rooseveltova B. Trumanova C. Eisenhowerova D. Kennedyho

27 26. Carterova doktrína… A. Se netýkala Íránu B. Pokrývala SSSR invazi v Afghánistánu C. se vztahovala na období détenté D. Nebyla nikdy oficiálně vyhlášena

28 27. Reaganova doktrína… A. Uzbrojila SSSR B. Nepodporuje Pákistán C. Je nekonfliktní D. Je předposlední před rokem 1989

29 28. Kterou zemi světa neobsahuje Clintonova doktrína?? A. Somálsko B. Kosovo C. Srbsko D. Pákistán

30 29. Mezi země Osy zla nepatří ??? A. Severní Korea B. Irák C. Irán D. Afghánistán

31 30. Brežněvova doktrína …. A. Se týká vývozu komunismu do satelitů SSSR B. Nepodporuje Indii proti Pákistánu C. Nevměšuje se do konfliktu na Blízkém východě D. Skončila před SSSR invazí do Afghánistánu

32 31. Hlavní město Venezuely je? A. Caracas B. Montevideo C. Sucre D. Lima

33 32. Quito je hlavím městem? A. Chile B. Venezuely C. Peru D. Ekvádoru

34 33. Hlavním městem Haiti je? A. Kingston B. Georgetown C. Port-au-Prince D. Port of Spain

35 34. Hlavním městem Mexika je? A. Cuidad de México B. Cancún C. Acapulcó D. El Paso

36 35. Bahamy mají hlavní město? A. Asunción B. Managua C. San José D. Nassau

37 36. Hlavním městem Dominiky je? A. Kingston B. Roseau C. San José D. Santo Domingo

38 37. Bridgetown je hlavní město? A. Panamy B. Salvádoru C. Barbadosu D. Guatemaly

39 38. Grenada má hlavní město? A. Managua B. Saint George´s C. Belmopan D. Georgetown

40 39. Managua je hlavním město? A. Nikaragui B. Salvadoru C. Belize D. Paraguaje

41 40. Hlavní město Kanady je? A. Quebec B. Toronto C. Montreal D. Ottawa

42 41. Peru má hlavní město? A. Quito B. Bogota C. Lima D. Caracas

43 42. Surinam má hlavní město? A. Paramaribo B. Asunción C. Belmopan D. Roseau

44 43. Hlavním městem Argentiny je? A. Santiago B. Buenos Aires C. San Salvador D. Montevideo

45 44. Tegucigalpa je hlavním městem? A. Guatemaly B. Haity C. Hondurasu D. Nikaraguy

46 45. Bogota je hlavní město? A. Kolumbie B. Ekvádoru C. Paraguay D. Bolívie

47 Výsledky 1C, 2A, 3B, 4C, 5A, 6A, 7B, 8D, 9A, 10B, 11A, 12D, 13D, 14C, 15B, 16C, 17A, 18B, 19B, 20C, 21C, 22B, 23A, 24D, 25C, 26B, 27A, 28D, 29D, 30B, 31A, 32D, 33C, 34A, 35D, 36B, 37C, 38B, 39A, 40D, 41C, 42A, 43B, 44C, 45A


Stáhnout ppt "Mezinárodní vztahy Test 4. – 13.11.2014. 1. Kdy vznikla Geopolitika ??? A. 1850 B. 1870 C. 1890 D. 1920."

Podobné prezentace


Reklamy Google