Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školení pro předáky6.2.2014 Příprava projektůve školách6.2. – 21.3. Jmenování hodnotitelůMAFIEdo 28.3. Zasedání hodnotitelůZahrádky28.3.2014 Hodnocení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školení pro předáky6.2.2014 Příprava projektůve školách6.2. – 21.3. Jmenování hodnotitelůMAFIEdo 28.3. Zasedání hodnotitelůZahrádky28.3.2014 Hodnocení."— Transkript prezentace:

1

2 Školení pro předáky6.2.2014 Příprava projektůve školách6.2. – 21.3. Jmenování hodnotitelůMAFIEdo 28.3. Zasedání hodnotitelůZahrádky28.3.2014 Hodnocení projektůJenišovice31.3.2014 Informace pro předáky mafií

3 Projekt p ř edstavují LAG Podralsko Místní akční skupina, působící na území řady obcí Libereckého, Středočeského a Ústeckého kraje MAS Achát Místní akční skupina, působící na území Libereckého kraje

4

5 Jak bude fungovat náš projekt? V našem regionu byla školám a zájmovým sdružením, které pracují s dětmi, zaslána Přihláška do projektu „Žadatelé bez občanky? – LEADER bez hranic“ Přihlášení jsou seznámeni s průběhem projektu a je jim zaslána připravená Výzva Na základě této Výzvy a zaslaných podkladů k ní připraví vybrané skupiny dětí (mafie) ve spolupráci se svými vedoucími (předáky) jednoduchý projekt

6 P ř íklad projektu

7 Finan č ní limit: Požadovaný p ř ísp ě vek na projekt m ů že být ve výši od 20 000 do 200 000 K č. Kdo m ů že podat projekt ? Skupina d ě tí - tzv. MAFIE má 5 až 20 č len ů ve v ě ku 9 až 15 let.

8 Termíny: Projekt bude podán do 21.3. 2014 - 14.00 hod. na adresu LAG Podralsko, 471 01 Zahrádky 130, Realizace vybraných projekt ů prob ě hne do konce kv ě tna 2014.

9 Kostra projektu KDO SI TO VYPIJE - kdo má co za úkol - kdo to využije - kdo se o to 5 let postará a umyje nádobí CÍL PROJEKTU - plánované výdaje - využití HARMONOGRAM MAFIE - 5 až 20 dětí (9 až 15 let) - 1 předák HARDWARE – zázemí SOFTWARE – postup prací ROZPOČET - 20 000 až 200 000 na projekt INOVACE – originalita, se kterou předjedeme konkurenci PŘÍLOHY - potvrzují důležitost projektu

10 Co bude dál? Projekty budou připravovat skupiny dětí (mafie) ze dvou sousedících místních akčních skupin: Podralsko Achát Projekty si budou hodnotit zástupci mafií navzájem: Mafie z Achátu budou hodnotit Vaše projekty Vy budete hodnotit projekty mafií z Achátu

11 28. – 31. 3. 2013 Komise tvořená zástupci všech mafií jedné MAS oboduje všechny projekty druhé MAS. A naopak. Co bude dál? Podralsko Achát

12 Bodovací kritéria 2345678 1Kolik lidí projekt využije? 2Jak často bude zázemí využíváno? 3Kolik umožňuje projekt aktivit? 4Je projekt originální? 5Jak se projekt zapojí do společných akcí MAS? 6Zapojí mafie vlastní síly? 7Jak je projekt připraven na 5 let fungování? 8Je projekt kvalitně připravený?

13 Výb ě r projekt ů : Prezentace a hodnocení projektu prob ě hne v pátek, 28.3.2014 od 8.00 do 14.00 hod. v Zahrádkách. Mafie vyšle na obhajobu min. jednoho svého č lena. Ústní prezentaci m ů že mafie doplnit fotkami nebo PowerPointovou prezentací (bude k dispozici dataprojektor)., pop ř ípad ě krátkou scénkou. Max. doba obhajoby 15 min.

14 Dotaci lze poskytnout na vybavení, jako zázemí pro spolkovou č innost d ě tí a mládeže. M ů že se jednat o vnit ř ní i venkovní p ř edm ě ty, p ř ístroje, prvky, nábytek apod.– vše trvanlivé, nikoli spot ř ební. Nelze podpo ř it vozidla pro p ř epravu osob. Další výdaje (spot ř ební materiál, výdaje na provoz) zajistí mafie na vlastní náklady.

15 Co si m ů žete po ř ídit?

16

17

18 Kontrola 4. až 6. VI. 2014 MI: Každý zrealizovaný projekt zkontroluje zástupce MAS a zástupce jiné mafie. Mafie 1 Mafie 23 Mafie 4 Mafie 3Mafie 2 Mafie 5 Mafie 15 Mafie 6 Mafie 7 Mafie 8 Mafie 9 Mafie 10 Mafie 11 Mafie 12 Mafie 13 Mafie 14 Mafie 16Mafie 17 Mafie 18 Mafie 19 Mafie 20 Mafie 21 Mafie 22 Kontrolní List + Mafie 24 Mafie 25 Mafie 26 KRONIKA

19 Spole č né akce 3 akce na území LAG Podralsko v termínu červen až září 2014 3 akce na území MAS Achát v termínu červen až září 2014 V každé MAS připraví mafie min. 3 akce pro veřejnost ročně. Akci připravují vždy min. 3 mafie. Náplní jsou praktické ukázky – zapojení návštěvníků do akce: sport: soutěže ve šplhu, zápasy florbalu, pokusy o rekordy… umění: ukázky technik malování, zkoušení tradičních řemesel, účinkování na pódiu, koncertování… zájmové aktivity: zkoušení tradičních řemesel, představení novinek – inovací, vaření, natáčení pořadů…

20 Děkujeme za pozornost! LAG Podralsko Zahrádky 130 471 01 Zahrádky E-mail: info@lagpodralsko.cominfo@lagpodralsko.com Tel.: +420 774 490 397 www.lagpodralsko.com


Stáhnout ppt "Školení pro předáky6.2.2014 Příprava projektůve školách6.2. – 21.3. Jmenování hodnotitelůMAFIEdo 28.3. Zasedání hodnotitelůZahrádky28.3.2014 Hodnocení."

Podobné prezentace


Reklamy Google