Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pronásledování Židů po nástupu Hitlera k moci

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pronásledování Židů po nástupu Hitlera k moci"— Transkript prezentace:

1 Pronásledování Židů po nástupu Hitlera k moci
Název školy Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Rozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM Pronásledování Židů po nástupu Hitlera k moci Označení DUM VY_32_INOVACE_10_2_01 Autor Mgr. Ivana Mišurcová Datum Vzdělávací oblast Člověk a společnost Vzdělávací obor Dějepis Tematický okruh 2. světová válka a dějiny Třetí říše Ročník kvarta, 3. ročník, septima

2 Adolf Hitler říšským kancléřem
– Hitler je jmenován říšským kancléřem nechává se oslovovat titulem Vůdce /Führer – „Ein Volk, ein Reich, ein Führer - Jeden lid, jedna říše, jeden vůdce.“ Říšský sněm přijal zmocňovací zákon - vzdal se svých pravomocí ve prospěch Hitlera a jeho vlády - od té doby vydávány zákony bez souhlasu sněmu - neomezená vláda NSDAP - zákaz všech ostatních politických stran - vyhlášen výjimečný stav, který trval až do roku 1945 1933 – Německo vystoupilo ze Společnosti národů – vláda vyzvala obyvatelstvo k všeobecnému bojkotu židovských obchodů a podniků - mělo se jednat o dobrovolný a demonstrativní projev lidové vůle - akci řídila SA - pokus se nezdařil, skončil totálním fiaskem, většina obyvatel výzvu ignorovala - vláda po 4 dnech bojkot odvolala - němečtí politici si uvědomili, že veřejnost ještě není dostatečně zpracovaná antisemitskou propagandou

3 Adolf Hitler [1]

4 Paul von Hindenburg, Adolf Hitler
[2]

5 1933 7.4.1933 – zákon o obnovení úřednického stavu
- umožňoval hromadné propouštění osob židovského původu ze státních služeb - kromě Židů byli propouštěni i komunisté a sociální demokraté zákon o zabavování majetku nepřátelských osob uplatňován proti Židům, kteří uprchli a nebo byli zadrženi útoky proti židovské kultuře a inteligenci : - omezení studia pro židovské studenty - veřejné pálení knih židovských autorů před univerzitami - vše řídí ministr propagandy Joseph Goebbels - začíná epocha kulturního barbarství - je oslavován ideál nordického člověka s jeho nadřazenými fyzickými znaky a duševními schopnostmi - je budován kult Vůdce - agresivní antisemitská propaganda ve školních učebnicích a knížkách, novinách

6 Ministr propagandy – Joseph Goebbels
[3] [4]

7 Norimberské zákony Norimberské rasové protižidovské zákony vydány v Norimberku 15. září roku 1935 během sjezdu NSDAP měly vymezit podřadné postavení Židů ve státě a izolovat je od čisté árijské rasy pronásledování Židů se měl dát právní rámec 1/ Říšský zákon o občanství : - zbavoval Židy celé řady občanských práv, zejména politických - kritériem se stala příslušnost k židovské obci a výskyt židovských předků - zvláštní privilegia získali jen Židé, kteří za 1. sv. války utrpěli vážná zranění nebo byli vyznamenáni, tito Židé nebyli deportování do vyhlazovacích koncentračních táborů - vedle Židů byly stanoveny ještě dvě další kategorie – míšenci 1. a 2. stupně - míšenci 1. stupně – poloviční Židé, byli ušetřeni diskriminujících opatření v předválečném období, později je nacisté plánovali z větší části vyvraždit - míšenci 2. stupně – čtvrtinoví Židé s jedním prarodičem židovského původu měli být integrováni mezi Němce, část z nich odvedena do wehrmachtu míšenci, kteří žili v manželství s Židem, byli považováni za úplné Židy aby byl míšencům přiznán jejich status, museli žít mimo židovskou náboženskou obec a nesměli žít v manželství s Židem

8 Norimberské zákony 2/ Zákon o ochraně německé krve a německé cti : - zakazoval uzavírání sňatků mezi Němci a Židy - zakazoval mimomanželské sexuální styky mezi Němci a Židy - porušení se přísně trestalo jako zneuctění rasy - smíšená manželství uzavřená před rokem 1935 zůstala i nadále legální, mnohem později byl vyvíjen nátlak, aby se rozvedla

9 Norimberk 1935 [5]

10 Sjezdy NSDAP v Norimberku
[6]

11 Hitlerova olympiáda srpen 1936 – XI. letní OH v Berlíně :
- zúčastnilo se sportovců ze 49 zemí - poprvé byla zorganizována olympijská štafeta s ohněm z řecké Olympie - poprvé byly OH přenášeny televizí - nejslavnějším sportovcem Američan Jesse Owens /4 zlaté medaile/ - nejúspěšnějším německým sportovcem gymnasta Konrad Frey /3 zlaté medaile/ - Německo získalo celkem 89 medailí, z toho 33 zlatých, 26 stříbrných a 30 bronzových - USA získaly celkem 56 medailí, z toho 24 zlatých, 20 stříbrných, 12 bronzových OH přinesly zdánlivou přestávku v protižidovské kampani - ztenčil se počet židovských emigrantů - z ulic města zmizely protižidovské nápisy - přestaly vycházet antisemitsky laděné tiskoviny

12 Zahájení XI. OH v Berlíně
[7]

13 XI. OH v Berlíně [8]

14 Olympijský stadion [9]

15 Prostor před stadionem
[10]

16 Úkoly pro studenty Kdy je Hitler jmenován říšským kancléřem ?
Jaké významné protižidovské zákony byly vydány v letech 1933 – 1935 ? Proč Německo vystoupilo ze Společnosti národů ? Jak dopadl bojkot židovských obchodů a podniků v roce 1933 ? Co je podstatou olympijské myšlenky ? Jak je možné, že se XI. OH konaly v Berlíně ? Jak tato olympiáda probíhala ?

17 Řešení je Hitler jmenován říšským kancléřem, po smrti Paula von Hindenburga se nechává oslovovat titulem Vůdce /Führer. V roce 1933 to byly dva důležité zákony – zákon o obnovení úřednického stavu a zákon o zabavování majetku nepřátelských osob, v září roku 1935 to byly rasové norimberské zákony. Německo, společně s Japonskem a Itálií, vystoupilo v roce 1933 ze Společnosti národů. (Vstoupilo v roce 1926) Důvodem byla snaha zbavit se mezinárodní kontroly a připravit se co nejdříve na válku. (V roce 1935 Hitler zavedl všeobecnou brannou povinnost) V březnu roku 1933 vláda vyzvala k všeobecnému bojkotu židovských obchodů a podniků. Pokus se nezdařil, po 4 dnech byl bojkot odvolán. Německá vláda si uvědomila, že veřejnost ještě není dostatečně zpracovaná antisemitskou propagandou. Podstatou olympijské myšlenky je mír – zachování míru, když Řekové soutěžili v Olympii, neválčilo se i několik týdnů, nejen v době konání OH, ale i před konáním OH, protože sportovci se měli v pořádku dostat do střediska OH. V dnešní době mají OH stmelovat a dále šířit poselství míru. Původně se OH měly konat v Barceloně, ale ve Španělsku vypukla občanská válka. I proto nakonec Hitler se svým návrhem uspěl. I když se projevy antisemitismu během OH minimalizovaly, OH měly vyznít jako oslava nordické rasy.

18 Knižní a internetové zdroje
EMMERT, František. Holocaust. 1. vydání. Brno : Computer Press, s. ISBN 1204 – 7 2. Letní olympijské hry In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:

19 Zdroje – citace obrázků
HOFFMANN, Heinrich. commons.wikimedia [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW: AUTOR NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW: AUTOR NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW: AUTOR NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW: AUTOR NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:

20 Zdroje – citace obrázků
AUTOR NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW: AUTOR NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW: STEMPKA. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW: AUTOR NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW: FRANKL.A.. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW:


Stáhnout ppt "Pronásledování Židů po nástupu Hitlera k moci"

Podobné prezentace


Reklamy Google