Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace NAEP INFORMAČNÍ SEMINÁŘ NAEP 11.11.2008 Hradec Králové, Pardubice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace NAEP INFORMAČNÍ SEMINÁŘ NAEP 11.11.2008 Hradec Králové, Pardubice."— Transkript prezentace:

1 Prezentace NAEP INFORMAČNÍ SEMINÁŘ NAEP Hradec Králové, Pardubice

2 2 Struktura DZS a NAEP

3 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ( ) přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního učení napomáhat zvyšování kvality a dosažitelnosti příležitostí celoživotního učení přispívat ke zvýšené účasti lidí všech věkových kategorií na celoživotním učení

4 4 Struktura Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a příprava Grundtvig vzdělávání dospělých a celoživotní učení Průřezový program Evropská jazyková cena Label Studijní návštěvy pro experty v oblasti vzdělávání (SVES)‏ Program Jean Monnet podporu výuky, výzkumu a diskuze v oblasti studií evropské integrace na úrovni vysokoškolských institucí

5 GRUNDTVIG Vzdělávání dospělých a další cesty ke vzdělávání GRUNDTVIG Vzdělávání dospělých a další cesty ke vzdělávání na výukové a vzdělávací potřeby osob ve všech formách vzdělávání dospělých na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání

6 6 Grundtvig Nicolai Frederik Severin dánský duchovní a spisovatel 1783 Udby – 1872 Kodaň zakladatel severské tradice celoživotního učení

7 7 Cíle zvýšit spolupráci mezi organizacemi vzdělávající dospělé podporovat mobilitu osob zapojených do dalšího vzdělávání v celé Evropě podporovat rozvoj inovačních postupů ve vzdělávání dospělých a jejich předávání zlepšit pedagogické přístupy a řízení institucí vzdělávající dospělé

8 8 Komu je program určen? jednotlivcům Školitelé, učitelé dospělých Řídící a administrativní pracovníci z obl. vzdělávání dospělých Studenti vzdělávání dospělých (andragogiky)‏ institucím školy všech typů včetně vysokých další instituce a subjekty zabývající se vzděláváním (nadace, firmy, úřady práce, asociace apod.)‏ výzkumná centra a subjekty zabývající se otázkami vzdělávání dospělých neziskové organizace, dobrovolné organizace, nevládní organizace poradenské a konzultační servisy týkající se vzdělávání dospělých

9 9 Aktivity decentralizované mobility osob pro jednotlivce (vzdělávací kurzy, stáže a konference, asistentské pobyty)‏ Projekty partnerství Workshopy Dobrovolnické projekty centralizované multilaterální projekty tematické sítě odborníků a organizací

10 GRUNDTVIG Mobility osob Kontaktní osoba Jakub Cihelka Tel.:

11 11 Mobility osob Vzdělávací kurzy Stáže a konference Asistentské pobyty

12 12 Mobility osob cíl: profesní rozvoj a prohloubení praktických dovedností pracovníků z oblasti vzdělávání dospělých téma: odpovídající profesnímu zaměření žadatele, související se vzděláváním dospělých místo konání: země zapojené do LLP mimo ČR oprávněný žadatel: pracovníci působící na částečný nebo plný úvazek v oblasti formálního a neformálního vzdělávání dospělých, studenti (asistentské pobyty)‏

13 13 Vzdělávací kurzy doba trvání: týdnů (min. 5 dní)‏ téma/druh aktivity: metodologie, management vzdělávání, dostupnost vzdělávacích příležitostí (čistě jazykové kurzy pouze výjimečně)‏ grant: max EUR pro akce do 1 týdne max EUR pro akce delší než 1 týden

14 14 Stáže a konference doba trvání: 1 den (konference) - 12 týdnů (stáže)‏ téma/druh aktivity: konference, semináře, stínování (job-shadowing) související se vzděláváním dospělých grant : konference: 150 EUR/den (max EUR)‏ stáže: max EUR

15 15 Asistentské pobyty doba trvání: 12 – 45 týdnů téma/druh aktivity: - asistence při výuce vzdělávání dospělých - asistence dospělým se speciálními vzdělávacími potřebami - asistence při výuce mateřského jazyka asistenta grant:

16 16 Postup při výběru akce 1. žádost o grant podávají zájemci individuálně. 2. žadatelé si akci vybírají sami. 3. před podáním žádosti o grant si zájemce předjedná účast na akci (kopie pozvánky přijímací instituce znějící na jméno žadatele musí být přiložena k žádosti o grant)‏ 4. odeslání žádosti o grant NAEP ve stanoveném termínu

17 17 Termíny pro podání žádosti Kurzy: (pro akce v období )‏ (pro akce v období )‏ (pro akce v období )‏

18 18 Termíny pro podání žádosti Stáže a konference : v průběhu celého roku nejpozději 6 týdnů před plánovaným datem konání akce. Asistentské pobyty 31. březen 2009 začátek pobytu: nejdříve 1. srpen 2009 konec pobytu: nejpozději 31. červenec 2010

19 GRUNDTVIG Příležitosti pro instituce Kontaktní osoba Zuzana Kozáková Tel.:

20 20 Projekty partnerství vzdělávací proces (postupy, metody a způsoby práce)‏ zapojení nejméně 3 institucí ze 3 různých zemí doba trvání 2 roky decentralizovaný výběr a řízení termín pro podávání žádostí: možnost přípravné návštěvy!

21 21 Grant (paušální částka)‏ Typ projektuMinimální počet mobilit Maximální výše grantu dvouletý € (pro období )‏ € € €

22 22 Postup podání žádosti o projekt ( )‏ formální hodnocení žádosti (kritéria na webu!)‏ hodnocení kvality žádosti (NA koordinátora)‏ schválení / zamítnutí žádosti přijetí grantu → podpis smlouvy → 80% záloha realizace projektu (od )‏ závěrečné zprávy a jejich hodnocení (říjen 2011)‏ doplatek

23 Workshopy délka workshopu: dní; počet účastníků: osob (ze zemí LLP)‏ téma workshopu: jakékoli téma související se vzdělávacími potřebami dospělých (jazykové znalosti, umělecké dovednosti, ICT, mezikulturní dialog, sociální a komunikační dovednosti atd.)‏ workshop musí vždy probíhat v zemi organizátora cílem je zapojit dospělé do neformálních vzdělávacích aktivit

24 Kdo může o grant žádat? Jakákoli organizace, která je právnickou osobou a věnuje se vzdělávání dospělých. Účastníci workshopu Kdokoli, kdo je starší 18ti let a je občanem země zapojené do Programu celoživotního učení (nebo má v takové zemi trvalý pobyt či status uprchlíka). Grant získává pouze organizátor, nikoli jednotliví účastníci. grant na organizaci workshopu grant na úhradu cestovních a pobytových nákladů pro účastníky

25 Proces schvalování workshopu organizátor workshopu podá k žádost Národní agentura provede výběrové řízení schválení organizátoři obdrží smlouvu a zálohu grantu EK vytvoří centrální databázi schválených workshopů (květen-červen 09)‏ zájemci o workshop posílají svou přihlášku přímo organizátorovi workshop s nedostatkem účastníků (min. 10) je zrušen datum konání workshopů:

26 Dobrovolnické projekty mezinárodní spolupráce 2 dobrovolnických organizací doba trvání projektu jsou dva roky každá z organizací vyšle a přijme 2-6 dobrovolníků ve věku 50+ dobrovolnická aktivita může spočívat v jakékoli neziskové činnosti délka výměnného pobytu dobrovolníka je týdnů

27 Dobrovolnické projekty Kdo může o grant žádat? jakákoli organizace zkušená v organizování dobrovolnických neziskových aktivit jako dobrovolník může zapojit kdokoli ve věku 50+ termín pro podání žádosti je 31. března 2009 Instituce dostane grant: na vyslání dobrovolníků (cestovní náklady dle počtu účastníků, paušál na organizaci)‏ na přijetí dobrovolníků (pobytové náklady dle počtu účastníků, paušál na organizaci)‏

28 28 Kontakty Dům zahraničních služeb MŠMT - Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) pracoviště Senovážné nám Praha 1 Tel.: Fax: Zuzana Kozáková – Projektové aktivity Tel.: Jakub Cihelka – Mobility osob Tel.: Barbora Pavelková – Přípravné návštěvy Tel.:

29 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Prezentace NAEP INFORMAČNÍ SEMINÁŘ NAEP 11.11.2008 Hradec Králové, Pardubice."

Podobné prezentace


Reklamy Google