Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stručný průvodce vytvářením GUI v Tk Eduard Sojka URO, Léto 2003/4 VŠB – Technická univerzita Ostrava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stručný průvodce vytvářením GUI v Tk Eduard Sojka URO, Léto 2003/4 VŠB – Technická univerzita Ostrava."— Transkript prezentace:

1 Stručný průvodce vytvářením GUI v Tk Eduard Sojka URO, Léto 2003/4 VŠB – Technická univerzita Ostrava

2 2 Tk: stručný průvodce  Tk je knihovna prvků GUI.  Byla integrována do jazyků Tcl a Python.  Lze ji ale také volat z programů v C/C++. (Této možnosti se však nevyužívá často. Nejčastější je použití prostřednictvím jazyka Tcl, což zde ukážeme).  Tcl je skriptovací jazykem. Lze jej považovat za vhodný pro vytváření GUI a sestavování aplikací z částí.  Tcl není jazykem vhodným k vytváření celých aplikací (např. včetně částí řešících matematické a technické výpočty – v těchto částech je na místě použít zejména C, C++). Co je Tk, Tcl/Tk?

3 3 Tk: stručný průvodce  Tvorba GUI je zde zpravidla jednodušší než v C/Java.  Vystačí se jen s intuitivní znalostí některých pojmů (třídy, události, posluchači…).  Dá se vcelku rychle naučit.  Existuje na všech platformách (dokonce i v Javě – Jacl).  Použitelné nejen pro vytvářeni GUI, ale současně také pro sestavování („slepování“) aplikací.  Můžete vytvářet nové příkazy jazyka (Tcl/C). Několik důvodů, proč může být užitečné o Tcl/Tk něco vědět

4 4 Tk: stručný průvodce  Jazyk Tcl byl konstruován tak, aby měl co nejjednodušší syntaxi. Ta se ale programátorům může zdát nezvyklá.  Jazyk je interpretovaný. K vaší aplikaci musí být interpret. Nebo musíte interpret do vaší aplikace „přibalit“.  „Look and Feel“ je pro každou platformu pevný, navíc platformě neodpovídá úplně přesně (hlavně Windows).  Ačkoli je stále používán a modernizován, lze budoucnost Tcl/Tk jen těžko odhadnout. Několik důvodů, proč se vám Tcl/Tk líbit nemusí

5 5 Tk: stručný průvodce Ad pojem „look and feel“ Win, Motif, Java (Metal)

6 6 Tk: stručný průvodce  Nejprve uvedeme stručný přehled syntaxe jazyka Tcl.  Ale jen tolik, abyste byli schopni sledovat tento text, tedy tvorbu GUI s využitím Tk.  Více na cvičení, chcete-li.  Nežádáme, abyste v Tcl/Tk uměli bravurně programovat.  Jen bychom chtěli, abyste si udělali si vlastní názor. Než začneme …

7 7 Tk: stručný průvodce Hlavní konstrukcí jazyka je příkaz. Ten má tvar: cmd arg1 arg2 … set x 1.234 Např: set jmeno Oscar set jmeno "Oscar Wilde" Povšimněte si, že jenoslovné řetězce nemusí mít apostrofy. Apostrofy mají ovšem obecnější význam (cvičení). set je přiřazovací příkaz

8 8 Tk: stručný průvodce Vnořené příkazy, jsou odděleny hranatými závorkami. […] set y [expr $x + 1.234] Např: expr vyhodnocuje aritmetický výraz $ provádí substituci hodnoty proměnné Povšimněte si, že expr zřejmě vrací hodnotu – je tedy funkcí.

9 9 Tk: stručný průvodce Složené závorky slouží k seskupování prvků. {…} proc myCmd { x y }{ frame … button … } Např: Příkaz proc definuje nový příkaz. Musí mít tři argumenty. Jméno nového příkazu, seznam jeho parametrů a seznam příkazů, které má provádět. (Interpretace obsahu seznamů v závorkách bude provedena až při vyvolání příkazu myCmd.)

10 10 Tk: stručný průvodce Konce řádků jsou důležité Ostatní pravidla: Oddělení příkazů na jednom řádku Příkaz bude pokračovat na dalším řádku ; \

11 11 Tk: stručný průvodce Volání příkazů (funkcí) Tk respektuje syntaxi Tcl. Navíc jako argumenty často uvidíte dvojice nastavující nějaké vlastnosti prvků GUI. Vypadají takto: cmd … -vlastnost hodnota …

12 12 Tk: stručný průvodce label.la -text "Toto je popiska." pack.la Tečka znamená hlavní okno. Příkaz label zde vytvoří popisku nazvanou la, a to v hlavním okně (.). Příkaz pack provede formátování a vykreslení. label1.tcl

13 13 Tk: stručný průvodce label.la -text "abc" pack.la ….la configure -text "Změna textu\npopisky." Obsah popisky se dá dodatečně měnit. Také si povšimněte, že „.la “ se chová jako příkaz (byl nainstalován příkazem label ) a vzpomeňte si na to i později. label2.tcl

14 14 Tk: stručný průvodce button.b -text "Konec" -command exit pack.b Tlačítko (umístěné v hlavním okně), na které je navázán příkaz ukončení programu. button1.tcl

15 15 Tk: stručný průvodce frame.f -bd 2 -relief sunken button.f.b -width 15 -height 2 -text "Konec"\ -command exit pack.f pack.f.b -padx 32 -pady 16 Tkačítko je nyní v rámci f. Ten je zahloubený ( -relief sunken ) a má okraj 2 ( -bd 2 ). Tlačítko má předepsané rozměry ( 15, 12 ). Odsazení tlačítka od sousedních objektů je 32 bodů ve směru x a 16 ve směru y. button2.tcl

16 16 Tk: stručný průvodce set myfont [font create -family {Helvetica} \ -size 12 -weight bold -slant italic] button.b -text "Konec" -font $myfont\ -foreground #ff0000 -command exit pack.b -padx 8 -pady 8 Zde má tlačítko vlastní font a barvu. Jinak je vše při starém. ( myfont je proměnná, font je příkaz) button3.tcl

17 17 Tk: stručný průvodce button.b -image [image create photo -file "exit.gif"]\ -command exit pack.b -padx 8 -pady 8 Zde je na tlačítku obrázek. button4.tcl

18 18 Tk: stručný průvodce entry.en button.bv -text "Vymazat" -width 10\ -command vymaz button.bz -text "Zpracovat" -width 10\ -command zpracuj label.la -foreground #ff0000 Ukázka vstupu a jeho zpracování. Prohlédněte si příkazy vymaz a zpracuj na následující straně. entry1.tcl

19 19 Tk: stručný průvodce pack.en -side top -padx 4 -pady 4 -fill x pack.la -side bottom -pady 4 pack.bv -side left -pady 4 pack.bz -side right -pady 4 … proc vymaz {} {.en delete 0 end } proc zpracuj {} {.la configure -text [.en get] } bind.en {zpracuj} focus.en Pokračování: Příkaz.en delete 0 end maže text od pozice 0 až do konce,.en get získává text. Také si povšimněte příkazů bind, focus.

20 20 Tk: stručný průvodce frame.fz -bd 2 -relief ridge entry.fz.en -width 16 button.fz.buvy -text "Vymaz" -command vymaz button.buko -text "Konec" -command exit pack … Zde si, prosím, povšimněte práce formátovacího příkazu pack. Podrobnější komentář naleznete na dalším snímku. entry2.tcl

21 21 Tk: stručný průvodce pack.fz -side left -padx 2 -pady 2 pack.fz.en -padx 4 -pady 4 pack.fz.buvy -padx 4 -pady 4 pack.buko -side right -fill y … Jak pracuje pack? Prvky, které si nejsou nadřízeny/podřízeny (zde např..fz.en,.fz.buvy ), umísťuje shora a centrovaně pod sebe v pořadí, jak jste je uvedli, do místa, které v rodičovském prvku ještě zbývá. Toto pravidlo můžete změnit pomocí volby –side ( left, right, bottom, top ). Při umisťování je prvkem zabrán pruh plné šířky (volba top, bottom ) nebo výšky ( left, right ) zbývající části rodičovského prvku. Často je zapotřebí vytvářet složitější hierar- chické struktury prvků jen kvůli formátovaní. Volby -fill x, -fill y, - fill both způsobí, že je prvek ve specifikovaném směru roztažen do celého zbývajícího místa rodičovského prvku. Kromě příkazu pack lze také použít příkazu grid.

22 22 Tk: stručný průvodce pack.fz -side left -padx 2 -pady 2 pack.fz.en -padx 4 -pady 4 pack.fz.buvy -padx 4 -pady 4 pack.buko -padx 2 -pady 2 -side right -fill y

23 23 Tk: stručný průvodce label.la -text "A pair of radio buttons" radiobutton.r1 -text "Times" -variable fo\ -value "times" radiobutton.r2 -text "Helvetica" -variable fo\ -value "helvetica" button.bu -text Ukaz -command ukaz proc ukaz { } { global fo;.la configure -font "-family $fo" }.r1 select Knoflíky jsou svázány s proměn- nou fo, do níž zapisují hodnoty “times“ nebo “helvetika“. Všimněte si: global fo a $fo. Doplňte si příkazy pack (viz radio1.tcl). radio1.tcl

24 24 Tk: stručný průvodce label.la -text "Two check buttons" checkbutton.c1 -text "Bold" -variable bo checkbutton.c2 -text "Italics" -variable it button.bu -text "Ukaz" -command ukaz proc ukaz { } { global bo it if {$bo} {set weight "bold"}else {set weight "normal"} if {$it} {set slant "italic"} else {set slant "roman"}.la configure -font "-weight $weight -slant $slant" } Knoflíky jsou zde svázány s proměnnými bo, it. (Příkazy pack jsou zde opět vynechány.) check1.tcl

25 25 Tk: stručný průvodce listbox.li -width 12 -height 3 label.la -text "nic" -foreground red pack.li; pack.la.li insert 0 Tatra Areo Skoda # Nekdy pozdeji listbox doplnime.li insert end Wikov Jawa.li configure -height 5 bind.li {\.la configure -text [.li get active]} První argument insert udává místo, kam se má vkládat. listbox1.tcl

26 26 Tk: stručný průvodce scrollbar.sc -command ".li yview" listbox.li -yscroll ".sc set" -height 5 label.la -foreground red.li insert 0 Tatra Areo Skoda Wikov Jawa Praga Z proc setLabel { value } {.la configure -text $value } bind.li {setLabel\ [.li get active]}.li yview specifikuje, že při manipulaci s ní má rolovací lišta volat příkaz.li yview--- (systém sám doplní: moveto číslo, scroll číslo). Listbox se naopak na lištu obrací pomocí příkazu.sc set --- (systém doplňuje dvě čísla)..li get active vrací vybraný prvek. listbox2.tcl

27 27 Tk: stručný průvodce grid.li -row 0 -column 0 grid.sc -row 0 -column 1 -sticky ns grid.la -row 1 -column 0 -columnspan 2 Povšimněte si práce formátovacího příkazu „grid“. Volba - sticky ns zde způsobí roztažení lišty na celou výšku buňky, - columnspan 2 umísťuje přes dva sloupce dohromady.

28 28 Tk: stručný průvodce spinbox.sb -values {leden unor brezen duben} label.la -foreground red button.bu -text OK -command buok pack ….sb set brezen proc buok {} {.la configure -text [.sb get]} Spinbox je entry + pomoc (zde výběr ze seznamu). Seznam hodnot je neměnný. spinbox1.tcl

29 29 Tk: stručný průvodce spinbox.sb -from 2.0 -to 3.0 -increment 0.1 label.la -foreground red button.bu -text OK -command buok pack ….sb set 2.5 proc buok {} {.la configure -text [.sb get]} Spinbox s čísly rostoucími o zadaný přírůstek. spinbox2.tcl

30 30 Tk: stručný průvodce canvas.ca -width 250 -height 150 pack.ca.ca create line 25 25 125 125 -width 2 -fill red.ca create oval 125 25 225 125 -fill blue Kromě úsečky a oválu mohou být ještě arc, bitmap, image, polygon, rectangle a text. Později (canvas4.tcl) ještě ukážeme, jak lze s objekty pohybovat. canvas1.tcl

31 31 Tk: stručný průvodce canvas.ca -width 384 -heigh 288 pack.ca image create photo "image1" -file "auto1.gif".ca create image 2 2 -anchor nw -image "image1".ca create oval 250 150 350 250 -fill blue Řetězec “image1“ je identifikátor obrazu (může být i v pro- měnné). Volba 2 2 –anchor nw znamená, že obraz je umístěn do bodu 2 2 svým levým horním rohem. canvas2.tcl

32 32 Tk: stručný průvodce scrollbar.sy -orient vertical -command ".ca yview" scrollbar.sx -orient horizontal -command ".ca xview" canvas.ca -width 200 -height 100\ -scrollregion "0 0 400 250"\ -xscrollcommand ".sx set"\ -yscrollcommand ".sy set" grid.ca -row 0 -column 0 grid.sy -row 0 -column 1 -sticky ns grid.sx -row 1 -column 0 -sticky we.ca create … Povšimněte si specifikace –scrollregion “xmin ymin xmax zmax“. Jinak je vše stejné jako u příkladu s listboxem. canvas3.tcl

33 33 Tk: stručný průvodce text.t -width 24 -height 6 button.b -text "Uložit a konec" -command ulozit pack … proc ulozit { } { set file [open "text1.txt" w] puts $file [.t get 0.0 end] close $file exit } Šířka a výška textového pole se myslí v počtu znaků. Konstrukce.t get 0.0 end vrací text od znaku 0 v řádku 0 až po konec textu. Podrobněji o možnostech vzhledu textu a editování v manuálu. text1.tcl

34 34 Tk: stručný průvodce scale.sc -orient horizontal -length 200 -from 0\ -to 100 -tickinterval 20 -command scgetval label.la -foreground red pack.sc pack.la -pady 8.sc set 50 proc scgetval { val } {.la configure -text $val } V tomto příkladě stupnice při každé změně hodnoty vyvolá příkaz scgetval a hodnotu mu předá jako parametr. scale1.tcl

35 35 Tk: stručný průvodce frame.m -relief raised -borderwidth 1 menubutton.m.file -text "File" -menu.m.file.menu menu.m.file.menu.m.file.menu add command -label Open\ -command myopen.m.file.menu add separator.m.file.menu add command -label Quit -command exit pack.m -fill x; pack.m.file -side left -padx 1m.m je rámec pro horní lištu s knoflíky. Čárkovaný oddělovač lze odstranit volbou -tearoff 0 v příkazu menu (změní se ale číslování položek, protože oddělovač je položka 0). menu1.tcl

36 36 Tk: stručný průvodce # Ukazka pozdejsiho nastaveni dostupnosti polozky.m.file.menu entryconfigure 1 -state normal.m.file.menu entryconfigure 1 -state disabled # Ukazka pozdejsiho doplneni menu o dalsi polozku.m.file.menu insert 2 command -label Neco\ -underline 0 -command nic Lze ovládat dostupnost položek a další položky přidávat nebo ubírat. Jen volba –underline 0 stačí k tomu, aby volba Něco fungovala tak, jak je obvyklé. K vypouštění slouží volba delete. menu1.tcl

37 37 Tk: stručný průvodce menu.m.file.menu.m.file.menu add cascade -label "Kaskáda... "\ –menu.m.file.menu.casc menu.m.file.menu.casc.m.file.menu.casc add command -label "Volba 1" ….m.file.menu.casc add command -label "Volba 2" … Místo add command se zde použije add cascade menu2.tcl

38 38 Tk: stručný průvodce menu.m.file.menu.m.file.menu add command -label Quit -underline 0\ -accelerator -command exit pack … # Aby to fungovalo, musi mit focus hlavni okno. bind. {exit} bind. {tk_popup.m.file.menu 100 100} bind. {tk_messageBox -title About \ -message "URO 2003-4" -type ok \ -icon info -parent.} Akcelerátory menu3.tcl

39 39 Tk: stručný průvodce frame.m -relief raised -borderwidth 1 menubutton.m.file -menu.m.file.menu –image\ [image create photo -file "file.gif"] menu.m.file.menu.m.file.menu add command -compound left –image\ [image create photo -file "copy.gif"] -label "Copy".m.file.menu add command -image [image create photo -file "exits.gif"] -command exit Menu s obrázky. Obrázky lze kombinovat s textem. menu4.tcl

40 40 Tk: stručný průvodce proc myopen { } { set types {{"Source files" {.tcl.c.h}} {"All files" *}} set fileName [tk_getOpenFile -filetypes $types\ -parent.] set file [open $fileName r+].t insert end [read $file] close $file } V tomto příkladě se obsah otevřeného souboru připojí k textovému poli.t. filedialog1.tcl

41 41 Tk: stručný průvodce tk_messageBox -title About –message\ "URO 2003-4" -type ok -icon info -parent. set odpoved [tk_messageBox -title Dotaz\ -message "Pokracovat?" -type yesno\ -icon question -parent.] message1.tcl

42 42 Tk: stručný průvodce button.bu -text "Vytvorit…" \ -command noveOkno proc noveOkno { } {.bu configure -state disabled toplevel.w1; wm title.w1 "Nove" label.w1.la -text "Toto je nove okno." button.w1.bu -text "Zrusit toto\n okno"\ -command zrusitOkno pack.w1.la … } proc zrusitOkno { } { destroy.w1.bu configure -state normal } viceoken1.tcl

43 43 Tk: stručný průvodce package require Iwidgets 4.0 iwidgets::tabnotebook.tnb -width 3i -height 1.5i # Page #1 set page [.tnb add -label "Osobni"] frame $page.fr label $page.fr.laj -text "Jmeno:" entry $page.fr.enj -width 12 label $page.fr.lap -text "Prijmeni:" entry $page.fr.enp -width 12 kartoteka1.tcl

44 44 Tk: stručný průvodce Myšlenka propojení je tato: vytvoříte vlastní příkaz, který budete volat tak, jak je v Tcl obvyklé: Propojení Tcl/Tk s programy/moduly v C myCommand arg1 arg2 … Pro platformu MSW příkaz vytvoříte jako funkci v C, kterou zařadíte do DLL knihovny. Způsob vytvoření a předání dat je patrný z příkladu v souboru myCommands.c. Vaši knihovnu pak zpřístupníte provedením příkazu load myCommands.dll

45 45 Tk: stručný průvodce Myšlenka propojení je tato: vytvoříte vlastní příkaz, který budete volat tak, jak je v Tcl obvyklé: Propojení Tcl/Tk s programy/moduly v C myCommand arg1 arg2 … Pro platformu MSW příkaz vytvoříte jako funkci v C, kterou zařadíte do DLL knihovny. Způsob vytvoření a předání dat je patrný z příkladu v souboru myCommands.c. Vaši knihovnu pak zpřístupníte provedením příkazu load myCommands.dll

46 46 Tk: stručný průvodce - Co dál? … Podle potřeby používejte manuálu Tcl/Tk  www.tcl.tk www.tcl.tk  www.scriptics.com www.scriptics.com  www.activestate.com www.activestate.com Navštivte


Stáhnout ppt "Stručný průvodce vytvářením GUI v Tk Eduard Sojka URO, Léto 2003/4 VŠB – Technická univerzita Ostrava."

Podobné prezentace


Reklamy Google