Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ptáci České republiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ptáci České republiky."— Transkript prezentace:

1 Ptáci České republiky

2 Další zdroje informací
Multimédia (audiokazety, CD-ROM) Hlas pro tento den North American Bird Songs Internetové stránky - stránky ČSO - amatérské stránky - platné vědecké názvosloví ptáků - projekt Africká odysea - Hlas pro tento den

3 Ornitologické organizace a instituce
Česká společnost ornitologická (ČSO) + regionální pobočky (např. Slezská ornitologická společnost), členské příspěvky Moravský ornitologický spolek (MOS) – dříve M. ornit. sdružení BirdLife International – partner ČSO instituce Moravská ornitologická stanice – Přerov Ornitologická laboratoř PřF UP – Olomouc Ústav biologie obratlovců AV ČR – Brno a Studenec, dříve Ústav ekologie krajiny Národní Muzeum a Kroužkovací stanice – Praha Stanice pro záchranu dravců a sov (hendikepovaných živočichů) – např. Bartošovice regionální muzea

4 Kolik druhů ptáků žije v České republice?
Já fakt nevím …

5 Ptáci České republiky Celkový počet druhů: Svět: 9702 (Gill 2007)
Česká republika: 390 (Chytil 1995) Z toho hnízdících: 222 (z toho pravidelně 186) v letech : 199 potáplice, potápky, trubkonosí, veslonozí, brodiví, plameňáci, vrubozobí, dravci, hrabaví, krátkokřídlí, bahňáci, dlouhokřídlí, měkkozobí, kukačky, sovy, lelkové, svišťouni, srostloprstí, šplhavci, pěvci Klasický systém: 20 tradičních řádů v ČR Moderní systém: Sibley a Monroe (1990), Sibley a Ahlquist (1990)

6 Přehled ptáků České republiky
řády: (počet druhů dosud zjištěných v ČR, z toho hnízdících) potáplice (4, 0) potápky (5, 4) trubkonosí (3, 0) veslonozí (5, 1) brodiví (13, 10) plameňáci (1, 0) vrubozobí (42, 20) dravci (36, 21) hrabaví (7, 7) krátkokřídlí (12, 9) bahňáci (83, 22) měkkozobí (5, 5) kukačky (1, 1) sovy (12, 11) lelkové (1, 1) svišťouni (2, 1) srostloprstí (4, 4) šplhavci (10, 10) pěvci (155, 100, 24 čeledí)

7 Ptáci zjištění ve volné přírodě na území ČR
Kategorie A (druhy pozorované alespoň jednou po roce 1950 včetně) Potáplice severní (Gavia arctica) Potáplice malá (Gavia stellata) Potáplice lední (Gavia immer) Potáplice žlutozobá (Gavia adamsii) Potápka roháč (Podiceps cristatus) Potápka rudokrká (Podiceps griseigena) Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) Potápka malá (Tachybabtus ruficollis) Buřňák lední (Fulmarus glacialis) Buřňáček malý (Hydrobates pelagicus) Terej bílý (Sula bassana) Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) Kormorán chocholatý (Phalacrocorax aristotelis) Kormorán malý (Phalacrocorax pygmeus) Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus) Volavka popelavá (Ardea cinerea) Volavka červená (Ardea purpurea) Volavka bílá (Egretta alba) Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) Volavka vlasatá (Ardeola ralloides) Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) Bukač velký (Botaurus stellaris) Bukáček malý (Ixobrychus minutus) Čáp bílý (Ciconia ciconia) Čáp černý (Ciconia nigra) Ibis hnědý (Plegadis falcinellus) Kolpík bílý (Platalea leucorodia) Plameňák růžový (Phoenicopterus ruber) Labuť velká (Cygnus olor) Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) Labuť malá (Cygnus columbianus) Husa velká (Anser anser) Husa polní (Anser fabalis) Husa běločelá (Anser albifrons) Husa malá (Anser erythropus) Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchos) Berneška bělolící (Branta leucopsis) Berneška tmavá (Branta bernicla) Berneška rudokrká (Branta ruficollis) Husice liščí (Tadorna tadorna) Husice rezavá (Tadorna ferruginea) Kachna divoká (Anas platyrhynchos) Kopřivka obecná (Anas strepera) Lžičák pestrý (Anas clypeata) Čírka obecná (Anas crecca) Čírka modrá (Anas querquedula) Čírka modrokřídlá (Anas discors) Hvízdák eurasijský (Anas penelope) Hvízdák americký (Anas americana) Ostralka štíhlá (Anas acuta) Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)

8 Pokračování Káně lesní (Buteo buteo) Káně rousná (Buteo lagopus) Káně bělochvostá (Buteo rufinus) Orel skalní (Aquila chrysaetos) Orel královský (Aquila heliaca) Orel křiklavý (Aquila pomarina) Orel volavý (Aquila clanga) Orel stepní (Aquila nipalensis) Orel nejmenší (Hieraaetus pennatus) Orel jestřábí (Hieraaetus fasciatus) Orlovec říční (Pandion haliaetus) Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) Raroh velký (Falco cherrug) Ostříž lesní (Falco subbuteo) Ostříž jižní (Falco eleonorae) Poštolka obecná (Falco tinnunculus) Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) Poštolka jižní (Falco naumanni) Dřemlík tundrový (Falco columbarius) Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) Tetřívek obecný (Lyrurus tetrix) Koroptev polní (Perdix perdix) Křepelka polní (Coturnix coturnix) Chřástal vodní (Rallus aquaticus) Chřástal kropenatý (Porzana porzana) Chřástal malý (Porzana parva) Chřástal nejmenší (Porzana pusilla) Chřástal polní (Crex crex) Polák velký (Aythya ferina) Polák chocholačka (Aythya fuligula) Polák malý (Aythya nyroca) Polák kaholka (Aythya marila) Kajka mořská (Somateria mollissima) Kajka královská (Somateria spectabilis) Kajka Stellerova (Polysticta stelleri) Hoholka lední (Clangula hyemalis) Turpan černý (Melanitta nigra) Turpan hnědý (Melanitta fusca) Hohol severní (Bucephala clangula) Hohol islandský (Bucephala islandica) Morčák velký (Merus merganser) Morčák prostřední (Mergus serrator) Morčák bílý (Mergus albellus) Kachnice bělohlavá (Oxyura leucocephala) Včelojed lesní (Pernis apivorus) Luňák červený (Milvus milvus) Luňák hnědý (Milvus migrans) Orel mořský (Haliaeetus albicilla) Sup mrchožravý (Neophron percnopterus) Sup hnědý (Aegypius monachus) Sup bělohlavý (Gyps fulvus) Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus) Moták pochop (Circus aeruginosus) Moták pilich (Circus cyaneus) Moták lužní (Circus pygargus) Moták stepní (Circus macrourus) Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) Krahujec obecný (Accipiter nisus) Krahujec krátkoprstý (Accipiter brevipes)

9 Slučka malá (Lymnocryptes minimus) Bekasina otavní (Gallinago gallinago) Bekasina větší (Gallinago media) Sluka lesní (Scolopax rusticola) Břehouš černoocasý (Limosa limosa) Břehouš rudý (Limosa lapponica) Koliha velká (Numenius arquata) Koliha malá (Numenius phaeopus) Koliha tenkozobá (Numenius tenuirostris) Vodouš rudonohý (Tringa totanus) Vodouš šedý (Tringa nebularia) Vodouš tmavý (Tringa erythropus) Vodouš bahenní (Tringa glareola) Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) Vodouš velký (Tringa melanoleuca) Vodouš malý (Xenus cinereus) Pisík obecný (Actitis hypoleucos) Kameňáček pestrý (Arenaria interpres) Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicarius) Chaluha velká (Stercorarius skua) Chaluha pomořanská (Stercorarius pomarinus) Chaluha příživná (Stercorarius parasiticus) Chaluha malá (Stercorarius longicaudus) Racek velký (Larus ichthyaetus) Racek šedý (Larus hyperboreus) Racek polární (Larus glaucoides) Racek mořský (Larus marinus) Racek stříbřitý (Larus argentatus) Racek bělohlavý (Larus cachinnans) Racek žlutonohý (Larus fuscus) Racek Audouinův (Larus audouinii) Racek delawarský (Larus delawarensis) Racek bouřní (Larus canus) Racek černohlavý (Larus melanocephalus) Racek chechtavý (Larus ridibundus) Racek Bonapartův (Larus philadelphia) Racek malý (Larus minutus) Racek Sabinův (Larus sabini) Pokračování Lyska černá (Fulica atra) Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) Slípka modrá (Porphyrio porphyrio) Jeřáb popelavý (Grus grus) Drop velký (Otis tarda) Drop malý (Tetrax tetrax) Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) Dytík úhorní (Burhinus oedicnemus) Ouhorlík stepní (Glareola pratincola) Ouhorlík černokřídlý (Glareola nordmanni) Kulík říční (Charadrius dubius) Kulík písečný (Charadrius hiaticula) Kulík mořský (Charadrius alexandrinus) Kulík hnědý (Charadrius morinellus) Kulík hnědokřídlý (Pluvialis dominica) Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) Kulík bledý (Pluvialis squatarola) Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) Keptuška stepní (Vanellus gregarius) Keptuška běloocasá (Vanellus leucurus) Čejka trnitá (Vanellus spinosus) Jespák obecný (Calidris alpina) Jespák malý (Calidris minuta) Jespák šedý (Calidris temminckii) Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) Jespák písečný (Calidris alba) Jespák rezavý (Calidris canutus) Jespák dlouhokřídlý (Calidris bairdii) Jespák tundrový (Calidris fuscicollis) Jespák skvrnitý (Calidris melanotos) Jespák mořský (Calidris maritima) Jespák rudohrdlý (Calidirs ruficollis) Jespáček ploskozobý (Limicola falcinellus) Jespák plavý (Tryngites subruficollis) Jespák bojovný (Philomachus pugnax)

10 Pokračování Krutihlav obecný (Jynx torquilla) Žluna šedá (Picus canus) Žluna zelená (Picus viridis) Datel černý (Dryocopus martius) Strakapoud velký (Dendrocopos major) Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) Strakapoud malý (Dendrocopos minor) Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) Kalandra černá (Melanocorypha yeltonensis) Chocholouš obecný (Galerida cristata) Skřivan polní (Alauda arvensis) Skřivan lesní (Lullula arborea) Skřivan ouškatý (Eremophila alpestris) Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) Jiřička obecná (Delichon urbica) Břehule říční (Riparia riparia) Linduška velká (Anthus richardi) Linduška úhorní (Anthus campestris) Linduška lesní (Anthus trivialis) Linduška luční (Anthus pratensis) Linduška horská (Anthus spinoletta) Linduška pobřežní (skalní) (Anthus petrosus) Linduška rudokrká (Anthus cervinus) Konipas bílý (Motacilla alba) Konipas luční (Motacilla flava) Konipas horský (Motacilla cinerea) Konipas citronový (Motacilla citreola) Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) Skorec vodní (Cinclus cinclus) Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Pěvuška modrá (Prunella modularis) Pěvuška podhorní (Prunella collaris) Červenka obecná (Erithacus rubecula) Slavík tmavý (Luscinia luscinia) Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) Slavík modráček (Luscinia svecica) Racek tříprstý (Rissa tridactyla) Rybák velkozobý (Sterna caspia) Rybák severní (Sterna sandvicensis) Rybák černozobý (Sterna nilotica) Rybák obecný (Sterna hirundo) Rybák dlouhoocasý (Sterna paradisaea) Rybák malý (Sterna albifrons) Rybák černý (Chlidonias niger) Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) Rybák bahenní (Chlidonias hybridus) Alkoun úzkozobý (Uria aalge) Alkoun obecný (Cepphus grylle) Alkoun malý (Alle alle) Holub hřivnáč (Columba palumbus) Holub doupňák (Columba oenas) Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) Kukačka obecná (Cuculus canorus) Sova pálená (Tyto alba) Výr velký (Bubo bubo) Sovice sněžní (Nyctea scandiaca) Sovice krahujová (Surnia ulula) Puštík obecný (Strix aluco) Puštík bělavý (Strix uralensis) Kalous ušatý (Asio otus) Kalous pustovka (Asio flammeus) Sýc rousný (Aegolius funereus) Sýček obecný (Athene noctua) Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) Výreček malý (Otus scops) Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) Rorýs obecný (Apus apus) Rorýs velký (Apus melba) Ledňáček říční (Alcedo atthis) Vlha pestrá (Merops apiaster) Mandelík hajní (Coracias garrulus) Dudek chocholatý (Upupa epops)

11 Pokračování Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) Bramborníček černohlavý (Saxicola torquata) Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) Bělořit okrový (Oenanthe hispanica) Skalník zpěvný (Monticola saxatilis) Kos horský (Turdus torquatus) Kos černý (Turdus merula) Drozd zpěvný (Turdus philomelos) Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Drozd brávník (Turdus viscivorus) Drozd cvrčala (Turdus iliacus) Drozd rezavý (Turdus naumanni) Drozd plavý (Turdus obscurus) Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) Cvrčilka zelená (Locustella naevia) Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) Rákosník ostřicový (Acrocephalus paludicola) Rákosník tamaryškový (Acrocephalus melanopogon) Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) Sedmihlásek šedý (Hippolais pallida) Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Pěnice slavíková (Sylvia borin) Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) Pěnice kaštanová (Sylvia undata) Pěnice bělohrdlá (Sylvia melanocephala) Budníček menší (Phylloscopus collybita) Budníček iberský (Phylloscopus brehmii) Budníček větší (Phylloscopus trochilus) Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) Budníček zlatohlavý (Phylloscopus proregulus) Budníček pruhohlavý (Phylloscopus inornatus) Budníček tlustozobý (Phylloscopus schwarzi Králíček obecný (Regulus regulus) Králíček ohnivý (Regulus ignicapillus) Lejsek šedý (Muscicapa striata) Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) Lejsek malý (Ficedula parva) Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) Sýkora koňadra (Parus major) Sýkora modřinka (Parus caeruleus) Sýkora uhelníček (Parus ater) Sýkora parukářka (Parus cristatus) Sýkora babka (Parus palustris) Sýkora lužní (Parus montanus) Sýkora azurová (Parus cyanus) Brhlík lesní (Sitta europaea) Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) Zedníček skalní (Tichodroma muraria) Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) Žluva hajní (Oriolus oriolus) Ťuhýk obecný (Lanius collurio) Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) Ťuhýk rudohlavý (Lanius senator) Ťuhýk menší (Lanius minor) Krkavec velký (Corvus corax) Vrána obecná (Corvus corone) Havran polní (Corvus frugilegus) Kavka obecná (Corvus monedula) Sojka obecná (Garrulus glandarius) Straka obecná (Pica pica) Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) Kavče žlutozobé (Pyrrhocorax graculus) Špaček obecný (Sturnus vulgaris) Špaček růžový (Sturnus roseus) Vrabec domácí (Passer domesticus) Vrabec polní (Passer montanus)

12 Kategorie B (druhy pozorované pouze před rokem 1950)
Pokračování Kategorie B (druhy pozorované pouze před rokem 1950) Buřňák šedý (Calonectris diomedea) Husa sněžní (Anser caerulescens) Čírka úzkozobá (Anas angustirostris) Luněc šedý (Elanus caeruleus) Raroh jižní (Falco biarmicus) Raroh lovecký (Falco rusticolus) Drop obojkový (Chlamydotis undulatus) Běhulík plavý (Cursorius cursor) Alka malá (Alca torda) Stepokur kirgizský (Syrrhaptes paradoxus) Kalandra zpěvná (Melanocorypha calandra) Pěvuška horská (Prunella montanella) Drozd proměnlivý (Turdus ruficollis) Drozd stěhovavý (Turdus migratorius) Sedmihlásek švitořivý (Hippolais polyglotta) Kategorie C (nepůvodní druhy, které vytvořily samostatně se rozmnožující populaci, včetně záletů jedinců z takových populací v zahraničí) Ibis posvátný (Threskiornis aethiopicus) Husa indická (Anser indicus) Berneška velká (Branta canadensis) Husa nilská (Alopochen aegyptiacus) Kachnička mandarinská (Aix galericulata) Kachnice kaštanová (Oxyura jamaicensis) Bažant obecný (Phasianus colchicus) Bažant královský (Syrmaticus reevesi) Holub domácí (Columba livia) Papoušek mniší (Myiopsitta monachus) Pěnkavák sněžní (Montifringilla nivalis) Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Pěnkava jíkavec (Fringilla montifringilla) Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) Zvonohlík citronový (Serinus citrinella) Zvonek zelený (Carduelis chloris) Stehlík obecný (Carduelis carduelis) Čížek lesní (Carduelis spinus) Konopka obecná (Carduelis cannabina) Konopka žlutozobá (Carduelis flavirostris) Čečetka zimní (Carduelis flammea) Čečetka bělavá (Carduelis hornemanni) Křivka obecná (Loxia curvirostra) Křivka bělokřídlá (Loxia leucoptera) Křivka velká (Loxia pytyopsittacus) Hýl rudý (Carpodacus erythrinus) Hýl křivčí (Pinicola enucleator) Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) Strnad severní (Calcarius lapponicus) Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) Strnad obecný (Emberiza citrinella) Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) Strnad bělohlavý (Emberiza leucocephalos) Strnad cvrčivý (Emberiza cirlus) Strnad viničný (Emberiza cia) Strnad zahradní (Emberiza hortulana) Strnad malinký (Emberiza pusilla) Strnad rolní (Emberiza rustica) Strnad obojkový (Emberiza aureola) Strnad hnědohlavý (Emberiza bruniceps) Strnad černohlavý (Emberiza melanocephala) Strnad luční (Emberiza calandra)

13 Legislativní ochrana ptáků ČR
1. Druhy kriticky ohrožené: Břehouš černoocasý (Limosa limosa) Bukač velký (Botaurus stellaris) Bukáček malý (Ixobrychus minutus) Drop velký (Otis tarda) Dytík úhorní (Burhinus oedicnemus) Chřástal malý (Porzana parva) Jeřáb popelavý (Grus grus) Koliha velká (Numenius arquata) Kolpík bílý (Platalea leucorodia) Kulík hnědý (Eudromias morinellus) Luňák červený (Milvus milvus) Luňák hnědý (Milvus migrans) Mandelík hajní (Coracias garrulus) Morčák velký (Mergus merganser) Orel křiklavý (Aquila pomarina) Orel mořský (Haliaeetus albicilla) Orel skalní (Aquila chrysaetos) Orlovec říční (Pandion haliaetus) Ostralka štíhlá (Anas acuta) Polák malý (Aythya nyroca) Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) Raroh velký (Falco cherrug) Puštík bělavý (Strix uralensis) Rybák černý (Chlidonias niger) Skalník zpěvný (Monticola saxatilis) Slavík modráček tundrový (Luscinia svecica svecica) Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) Strnad luční (Miliaria calandra) Strnad zahradní (Emberiza hortulana) Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) Vodouš rudonohý (Tringa totanus) Volavka červená (Ardea purpurea) Výreček malý (Otus scops) Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 2. Druhy silně ohrožené: Bekasina otavní (Gallinago gallinago) Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) Čáp černý (Ciconia nigra) Čírka modrá (Anas querquedula) Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) Drozd cvrčala (Turdus iliacus) Dřemlík tundrový (Falco columbarius) Dudek chocholatý (Upupa epops) Hohol severní (Bucephala clangula) Holub doupňák (Columba oenas) Chřástal kropenatý (Porzana porzana) Chřástal polní (Crex crex) Chřástal vodní (Rallus aquaticus) Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) Kalous pustovka (Asio flammeus) Kavka obecná (Corvus monedula) Konipas luční (Motacilla flava) Kos horský (Turdus torquatus) Krahujec obecný (Accipiter nisus) Krutihlav obecný (Jynx torquilla) Křepelka polní (Coturnix coturnix) Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) Ledňáček říční (Alcedo atthis) Lejsek malý (Ficedula parva) Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) Linduška horská (Anthus spinoletta) Linduška úhorní (Anthus campestris) Lžičák pestrý (Anas clypeata) Moták lužní (Circus pygargus) Moták pilich (Circus cyaneus) Ostříž lesní (Falco subbuteo) Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) Pěvuška podhorní (Prunella collaris) Pisík obecný (Actitis hypoleucos)

14 3. Druhy ohrožené se prohlašují:
Bekasina větší (Gallinago media) Bramborníček černohlavý (Saxicola torquata) Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) Břehule říční (Riparia riparia) Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) Čáp bílý (Ciconia ciconia) Čírka obecná (Anas crecca) Hýl rudý (Carpodacus erythrinus) Chocholouš obecný (Galerida cristata) Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) Kopřivka obecná (Anas strepera) Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) Koroptev polní (Perdix perdix) Krkavec velký (Corvus corax) Lejsek šedý (Muscicapa striata) Moták pochop (Circus aeruginosus) Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) Potápka roháč (Podiceps cristatus) Rorýs obecný (Apus apus) Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) Sluka lesní (Scolopax rusticola) Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) Ťuhýk obecný (Lanius collurio) Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) Výr velký (Bubo bubo) 2. Druhy silně ohrožené – pokračování Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) Racek černohlavý (Larus melanocephalus) Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) Rybák obecný (Sterna hirundo) Skřivan lesní (Lullula arborea) Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) Slavík tmavý (Luscinia luscinia) Sova pálená (Tyto alba) Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) Sýc rousný (Aegolius funereus) Sýček obecný (Athene noctua) Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) Ťuhýk menší (Lanius minor) Ťuhýk rudohlavý (Lanius senator) Včelojed lesní (Pernis apivorus) Vlha pestrá (Merops apiaster) Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) Volavka bílá (Egretta alba) Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) Žluva hajní (Oriolus oriolus)

15 Ptáci jako lovná zvěř Druhy ptáků, které jsou zvěří podle zákona č. 449 / 2001Sb. a jsou celoročně hájené čírka modrá čírka obecná havran polní holub doupňák jeřábek lesní jestřáb lesní káně lesní káně rousná kopřivka obecná kormorán velký koroptev polní krahujec obecný krkavec velký křepelka polní lžičák pestrý moták pochop poštolka obecná racek chechtavý raroh velký sluka lesní sojka obecná sokol stěhovavý tetřev hlušec tetřívek obecný volavka popelavá výr velký Druhy ptáků, které jsou zvěří podle zákona č. 449 / 2001Sb. a je pro ně stanovena doba lovu podle vyhlášky č. 245/2002 Sb. bažant královský bažant obecný holub hřivnáč hrdlička zahradní husa běločelá husa polní husa velká kachna divoká krocan divoký lyska černá orebice horská perlička obecná polák chocholačka polák velký straka obecná špaček obecný vrána obecná


Stáhnout ppt "Ptáci České republiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google