Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MySql – úvod MySql je multiplatformní databázový systém (server a klient). Je napsán v C a C++. Ke stažení je na www.mysql.com pro různé platformy, ve.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MySql – úvod MySql je multiplatformní databázový systém (server a klient). Je napsán v C a C++. Ke stažení je na www.mysql.com pro různé platformy, ve."— Transkript prezentace:

1 MySql – úvod MySql je multiplatformní databázový systém (server a klient). Je napsán v C a C++. Ke stažení je na www.mysql.com pro různé platformy, ve zdrojových i binárních verzích. My se zde budeme zabívat konkrétně knihovnou libmysqlclient, která umožňuje komunikaci libovolného programu s mysql databází.www.mysql.com Ještě než se pustíme do samotného popisu bych zmíníl, že u MySql se dají volit některé možnosti už při kompilaci, které lze změnit pouze další rekompilací. Zmíním zde některé volby configure skriptu, jde o optimalizaci, velikost a kódování:./configure --enable-assembler (povolí assembler, zvětší rychlost)./configure --with-client-ldflags=-all-static (zkompiluje mysqlclientlib ze statických knihoven, zvětší rychlost a velikost)./configure --with-mysqld-ldflags=-all-static (zkompiluje mysqld ze statických knihoven, zvětší rychlost a velikost)./configure --default-character-set=CHARSET (zkompiluje jako defaulní znakovou sadu CHARSET, existuje zde volba czech )./configure --default-collation=COLLATION (porovnávání řetězců, MySql používá jako default latin1_swedish_ci, existuje latin2_czech_ci )

2 MySql – úvod a kompilace programu Binární verze pro linux stažené z www.mysql.com používají tyto flagy: CFLAGS ="-O3 -mpentiumpro" CXXFLAGS="-O3 -mpentiumpro -felide-constructors -fno-exceptions -fno-rtti" Kompilace programu s podporou mysql: Při Kompilaci programu s podporou mysql potřebujeme zahrnout hlavičkový soubor mysql.h : #include a nalinkovat program s knihovnou (lib)mysqlclient (zjednodušeně - linux): gcc `mysql_config—cflags` `mysql_config –libs` test.c -o test

3 MySql C API – Data typy Data typy používané v MySql: typedef char my_bool; Boolean (Pozor char!). typedef unsigned long long my_ulonglong; The type used for the number of rows and for mysql_affected_rows(), mysql_num_rows(), and mysql_insert_id(). This type provides a range of 0 to 1.84e19. On some systems, attempting to print a value of type my_ulonglong will not work. To print such a value, convert it to unsigned long and use a %lu print format. typedef char **MYSQL_ROW – This is a type-safe representation of one row of data. It is currently implemented as an array of counted byte strings. (You cannot treat these as null- terminated strings if field values may contain binary data, because such values may contain null bytes internally.) Rows are obtained by calling mysql_fetch_row(). typedef unsigned int MYSQL_FIELD_OFFSET - This is a type-safe representation of an offset into a MySQL field list. (Used by mysql_field_seek().) Offsets are field numbers within a row, beginning at zero.

4 MySql C API – Data typy (MYSQL) Data typy používané v MySql: typedef struct st_mysql {... } MYSQL; This structure represents a handle to one database connection. It is used for almost all MySQL functions. Není třeba znát důkladně proměnné této struktury, pro nás reprezentuje handle k databázy. (Proměnné jsem neuvedl, protože by se sem nevlezly)

5 MySql C API – Data typy (MYSQL_FIELD) Data typy používané v MySql: typedef struct st_mysql_field { char *name; /* Jméno pole, nulou ukončený řetězec */ char *org_name; /* Originální jméno pole (jestli jm.je alias) */ char *table; /* Jméno tabulky obsahující toto pole nebo NULL */ char *org_table; /* Originální jméno tabulky (jestli je tab alias) */ char *db; /* Database for table */ char *catalog; /* Catalog for table */ char *def; /* Default value (set by mysql_list_fields) */ unsigned long length; /* Width of column (create length) */ unsigned long max_length; /* Max width for selected set */ unsigned int name_length; unsigned int org_name_length; unsigned int table_length; unsigned int org_table_length; unsigned int db_length; unsigned int catalog_length; unsigned int def_length; unsigned int flags; /* Div flags */ unsigned int decimals; /* Počet čísel v poli */ unsigned int charsetnr; /* Character set */ enum enum_field_types type; /* Typ pole, typy popsány na následující stránce */ } MYSQL_FIELD ; This structure contains information about a field, such as the field's name, type, and size. Its members are described in more detail here. You may obtain the MYSQL_FIELD structures for each field by calling mysql_fetch_field() repeatedly. Field values are not part of this structure; they are contained in a MYSQL_ROW structure.

6 MySql C API – Data typy (enum_field_types) Uvnitř struktury MYSQL_FIELD: enum enum_field_types; Enumerace použitá ve struktuře MYSQL_FIELD, určuje typ pole: HodnotaPopis FIELD_TYPE_TINY TINYINT field FIELD_TYPE_SHORT SMALLINT field FIELD_TYPE_LONG INTEGER field FIELD_TYPE_INT24 MEDIUMINT field FIELD_TYPE_LONGLONG BIGINT field FIELD_TYPE_DECIMAL DECIMAL or NUMERIC field FIELD_TYPE_FLOAT FLOAT field FIELD_TYPE_DOUBLE DOUBLE or REAL field FIELD_TYPE_TIMESTAMP TIMESTAMP field FIELD_TYPE_DATE DATE field FIELD_TYPE_TIME TIME field FIELD_TYPE_DATETIME DATETIME field FIELD_TYPE_YEAR YEAR field FIELD_TYPE_STRING CHAR field FIELD_TYPE_VAR_STRING VARCHAR field FIELD_TYPE_BLOB BLOB or TEXT field (use max_length to determine the maximum length) FIELD_TYPE_SET SET field FIELD_TYPE_ENUM ENUM field FIELD_TYPE_NULL NULL-type field FIELD_TYPE_CHAR Deprecated; use FIELD_TYPE_TINY instead

7 MySql C API – Data typy (enum_field_types) Uvnitř struktury MYSQL_FIELD: Ve struktuře MYSQL_FIELD jsou ještě flagy, které je nutno popsat: unsigned int flags; Popis jednotlivých bitů (bity se můžou navzájem kombinovat) HodnotaPopis NOT_NULL_FLAG Pole nemůže být NULL PRI_KEY_FLAG Pole je část primárního klíče UNIQUE_KEY_FLAG Pole je část jedinečného (unique) klíče MULTIPLE_KEY_FLAG Pole je část non-unique klíče UNSIGNED_FLAG Pole má UNSIGNED atributu ZEROFILL_FLAG Pole má ZEROFILL atributu BINARY_FLAG Pole má BINARY atributu AUTO_INCREMENT_FLAG Pole má AUTO_INCREMENT atributu ENUM_FLAG Pole je ENUM (deprecated) SET_FLAG Pole je SET (deprecated) BLOB_FLAG Pole je BLOB or TEXT (deprecated) TIMESTAMP_FLAG Pole je TIMESTAMP (deprecated)

8 MySql C API – Data typy (MYSQL_RES) Data typy používané v MySql: typedef struct st_mysql_res { my_ulonglong row_count; MYSQL_FIELD *fields; MYSQL_DATA *data; MYSQL_ROWS *data_cursor; unsigned long *lengths; /* column lengths of current row */ MYSQL *handle; /* for unbuffered reads */ MEM_ROOT field_alloc; unsigned int field_count, current_field; MYSQL_ROW row; /* If unbuffered read */ MYSQL_ROW current_row; /* buffer to current row */ my_bool eof; /* Used by mysql_fetch_row */ /* mysql_stmt_close() had to cancel this result */ my_bool unbuffered_fetch_cancelled; const struct st_mysql_methods *methods; } MYSQL_RES ; This structure represents the result of a query that returns rows (SELECT, SHOW, DESCRIBE, EXPLAIN). The information returned from a query is called the result set in the remainder of this section.

9 MySql C API – Inicializace (otevření spojení) Inicializace: Abychom úspěšně otevřeli databázy, musíme se nejdřív spojit ze serverem. Funkce mysql_init() otevře spojení a při úspěchu vrátí ukazatel na strukturu MYSQL. Druhý krok je otevřít databázy pod uživatelským jménem, zadat heslo, apod..., to provedeme funkcí mysql_real_connect(). MYSQL* mysql_init(MYSQL *mysql); Tuto funkci voláme na začítku s parametrem NULL. MYSQL* mysql_real_connect(MYSQL *mysql, const char *host, const char *user, const char *passwd, const char *db, unsigned int port, const char *unix_socket, unsigned long clientflag); Poslední 3 parametry můžou být 0, NULL, 0 Příklad: MYSQL *mysql; mysql = mysql_init(NULL); mysql = mysql_real_connect(mysql, Host, User, Pass, Db, NULL, 0, NULL);

10 MySql C API – Deinicializace (zavření spojení) Deinicializace: Jestli jsme úspěšně otevřeli spojení, udělali jsme co jsme potřebovali a teď chceme spojení ukončit, zavoláme mysql_close(). MYSQL* mysql_close(MYSQL *sock); Touto funkcí ukončíme spojení. Příklad: MYSQL *mysql; mysql = mysql_init(NULL); mysql = mysql_real_connect(mysql, Host, User, Pass, Db, NULL, 0, NULL); mysql_close(mysql);

11 MySql C API – Požadavky (queries) a výsledky (results) Když je spojení aktivní, klient může poslat požadavek funkcí mysql_query() a mysql_real_query(). Rozdíl těchto funkcí je v tom, že funkcí mysql_query() posíláme nulou ukončený řetězec a funkcí mysql_real_query() můžeme poslat i binární data (posíláme i délku). int mysql_query(MYSQL *mysql, const char *query); int mysql_real_query(MYSQL *mysql, const char *query, unsigned long length); Je nutné znát výsledek našeho požadavku. MYSQL_RES *mysql_store_result(MYSQL *mysql); Každý výsledek vrácený funkcí mysql_store_result() musíme vyčistit funkcí: void mysql_free_result(MYSQL_RES *result); MYSQL_ROW mysql_fetch_row(MYSQL_RES *result); Retrieves the next row of a result set. When used after mysql_store_result(), mysql_fetch_row() returns NULL when there are no more rows to retrieve. When used after mysql_use_result(), mysql_fetch_row() returns NULL when there are no more rows to retrieve or if an error occurred.

12 MySql C API – Požadavky (queries) a výsledky (results) Jednoduchý příklad funkce, která provede požadavek a vrátí MYSQL_ROW: static const char MySqlHost[] = "localhost"; static const char MySqlUser[] = "UserName"; static const char MySqlPass[] = "Password"; static const char MySqlDb[] = "Example"; my_bool GetMysql(char *query) { MYSQL *mysql = mysql_init(NULL); MYSQL_RES *res; MYSQL_ROW row; if (mysql != mysql_real_connect(mysql, MySqlHost, MySqlUser, MySqlPass, MySqlDb, NULL, 0, NULL) ) { mysql_close(mysql); return FALSE; /* chyba při spojení */ } if (mysql_query(mysql, query)) { mysql_close(mysql); return FALSE; /* chyba MySql serveru */ } res = mysql_store_result(mysql); if (res) { row = mysql_fetch_row(res); /* tady něco co prošťourá row */ mysql_free_result(res); } mysql_close(mysql); return TRUE; /* vše ok */ }

13 MySql C API – Požadavky (queries) a výsledky (results) Jednoduchý příklad přímo z manuálu: pozor, tady je proměnná mysql deklarována takto: MYSQL mysql; MYSQL_RES *result; unsigned int num_fields; unsigned int num_rows; if (mysql_query(&mysql, query_string)) { /* error */ } else { /* query succeeded, process any data returned by it */ result = mysql_store_result(&mysql); if (result) { /* there are rows */ num_fields = mysql_num_fields(result); /* retrieve rows, then call mysql_free_result(result) */ } else { /* mysql_store_result() returned nothing; should it have? */ if (mysql_field_count(&mysql) == 0) { /* query does not return data */ /* (it was not a SELECT) */ num_rows = mysql_affected_rows(&mysql); } else { /* mysql_store_result() should have returned data */ fprintf(stderr, "Error: %s\n", mysql_error(&mysql)); } } }

14 MySql C API – Závěr Manuálové stránky MySQL mají přes 4mb a není v mé moci udělat jejich absolutní překlad. Celý smysl spočívá v tom, že klient MySQL otevře databázy (pomocí knihovny libmysqlclient), pošle požadavek, vrátí se mu výsledek, zhodnotí ho a uzavře spojení. Ještě před tím, než databázy otevřeme ji musíme nejdřív vytvořit, to můžeme udělat pomocí programu mysql: takto jsem to udělal já: /usr/local/bin/mysql Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g. Your MySQL connection id is 13 to server version: 4.0.22 create database Example; use Example; create TABLE Test(... ); quit Tady jsou odkazy, ze kterých jsem čerpal: www.mysql.com www.metalshell.com www.ousob.com www.root.cz


Stáhnout ppt "MySql – úvod MySql je multiplatformní databázový systém (server a klient). Je napsán v C a C++. Ke stažení je na www.mysql.com pro různé platformy, ve."

Podobné prezentace


Reklamy Google