Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kraj Vysočina Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kraj Vysočina Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785,"— Transkript prezentace:

1 Kraj Vysočina Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). 1

2 Kraj Vysočina Název Kraje Vysočina souvisí se skutečností, že se tento správní celek rozkládá na podstatné části Českomoravské vrchoviny, vyvýšené zvlněné krajiny mezi oběma historickými zeměmi České republiky. Ta dosahuje nadmořské výšky přes 800 metrů n. m. ve dvou výrazných masivech, Žďárských vrších na severu kraje a Jihlavských vrších na jihozápadě. Hlavní evropské rozvodí táhnoucí se podél bývalé zemské hranice dělí kraj na dvě téměř stejné části. Kraj Vysočina se rozkládá na ploše 6796 km 2, celkový počet obyvatel je 513 195. Úvodní strana Pojem „vysočina“ Příroda Sídla Lidé Hospodářství Plán výletu Zdroje Historie Hra Památky Unesco 2 3 Zdroj: 12

3 Kraj Vysočina ? Pojem „vysočina“ má více významů. Znáš kromě názvu kraje i nějaké jiné? 1 Pojem „vysočina“ Příroda Sídla Lidé Hospodářství Plán výletu Zdroje Historie Úvodní strana Své odpovědi porovnej s úkolem na další straně Hra Památky Unesco

4 Kraj Vysočina Územně správní jednotka vyššího stupně, kraj. Území v nadmořské výšce nad 200 m n. m. se zvlněným až členitým reliéfem. Podle výškové členitosti se dělí na pahorkatiny, vrchoviny, hornatiny, velehornatiny. Geomorfologická provincie, zabírající podstatnou část českého území, ale přesahující i do sousedních států. Mírně zvlněná a rozlehlá geomorfologická oblast v jižní části České vysočiny (lidově Vysočina). 2 Dokážeš správně přiřadit pojmy z výběru v modrém poli?   kontrola Úvodní strana Příroda Sídla Lidé Hospodářství Plán výletu Zdroje Historie Pojem „vysočina“ Hra Památky Unesco

5 Kraj Vysočina Prohlédni si prvních pět minut videa o Kraji Vysočina na YouTube a doplň text.   kontrola 3 Období osídlování Vysočiny začala za panování a. Historii kraje ovlivnil ve století objev obrovských zásob. Pojem „vysočina“ Sídla Lidé Hospodářství Plán výletu Zdroje Historie Příroda Úvodní strana Hra Památky Unesco video

6 Kraj Vysočina Najdi na mapě Žďárské vrchy, Jihlavské vrchy a doplň názvy jejich nejvyšších vrcholů. Využij atlas.   kontrola 4 Pojem „vysočina“ Příroda Sídla Lidé Hospodářství Plán výletu Soutěž Zdroje Historie Úvodní strana Památky Unesco 4

7 Kraj Vysočina Podle textu urči, o kterou řeku pramenící v kraji jde, a označ číslem podle mapy.   kontrola 5 Pramení v Jihlavských vrších, protéká krajským městem, ústí do řeky Svratky. Pramení v Žďárských vrších, protéká Havlíčkovým Brodem, ústí do řeky Vltavy. Pramení v Žďárských vrších, protéká druhým největším městem ČR, vlévá se do Dyje. Řeka pramení na území Kraje Vysočina, protéká Jihočeským krajem a dále pokračuje na území Rakouska. Pojem „vysočina“ Sídla Lidé Hospodářství Plán výletu Zdroje Historie Příroda Úvodní strana Hra Památky Unesco 1 2 3 4 5

8 Kraj Vysočina Přečti text a urči pravdivost uvedených tvrzení.   kontrola 6 Pojem „vysočina“ Příroda Sídla Lidé Hospodářství Plán výletu Zdroje Historie Úvodní strana text a) Pro kraj je charakteristický velký počet menších sídel. b) Pro kraj je charakteristický malý počet sídel s většími městy. d) Centry bývají velká města s více než deseti tisíci obyvatel. c) Centry jsou převážně velká města s okolními vesnicemi ve větší vzdálenosti. e) Centry jsou převážně malá města s okolními vesnicemi ve své blízkosti. f) Pouze čtyři města mají více než padesát tisíc obyvatel. g) Pouze pět měst má více než čtyřiceti tisíc obyvatel. i) Krajské město Jihlava dosahuje počtu osmdesáti tisíc obyvatel. h) Krajské město Jihlava dosahuje počtu padesáti tisíc obyvatel. Hra Památky Unesco

9 Kraj Vysočina Podle nápovědy doplň k mapě okresní města.   kontrola 7 Pojem „vysočina“ Příroda Sídla Lidé Hospodářství Plán výletu Zdroje Historie Úvodní strana 1 2 4 3 5 1 2 4 3 5 Leží na řece Sázavě, pojmenované podle českého básníka a novináře. Leží ve Žďárských vrších na řece, která je součástí jména města. Je známé jako město rekordů a kuriozit. Leží na stejnojmenné řece, vlévající se do řeky Dyje. Židovská čtvrť a bazilika svatého Prokopa je na seznamu UNESCO. Hra Památky Unesco Chci o těchto městech vědět více 6

10 Kraj Vysočina vykazuje mezi ostatními kraji ČR nejnižší lidnatost. Kraj Vysočina   kontrola 8 Pojem „vysočina“ Příroda Sídla Lidé Hospodářství Plán výletu Zdroje Historie Úvodní strana Hra Památky Unesco Samosprávné kraje Porovnej počet obyvatel Kraje Vysočina s ostatními kraji a doplň správnou číslovku. 9 Z atlasu ČR zjisti, jaká je průměrná hustota zalidnění na 1 km². Porovnej s ostatními kraji. 10 Osobnosti kraje (1821–1856) Víš, o kterou významnou osobnost kraje se jedná? Pokud ne, zjisti kliknutím na žluté tlačítko. a) 0−50 obyv. b) 50−100 obyv. c) 100−200 obyv. 7

11 Kraj Vysočina Zjisti název etnografické oblasti nacházející se na území kraje.   kontrola Pojem „vysočina“ Příroda Sídla Lidé Hospodářství Plán výletu Zdroje Historie Úvodní strana Na rozhraní Čech a Moravy se nachází rozsáhlá etnografická oblast, jejíž největší část spadá do Kraje Vysočina. Kliknutím na žluté tlačítko otevřeš stránky, které ti pomohu zjistit název etnografické oblasti. Kroje tanečního souboru Baudyš regiony Etnografická oblast: Hra Památky Unesco 8 11

12 Kraj Vysočina Zmáčkni klávesu Esc a přesuň do červeného pole to, co se do skupiny pro kraj nehodí. Dále Shift + F5 a proveď kontrolu.   kontrola Pojem „vysočina“ Příroda Sídla Lidé Hospodářství Plán výletu Zdroje Historie Úvodní strana Hra Památky Unesco 12 stavební kámen cihlářské hlínyželezná ruda TěžbaPrůmysl Zemědělství strojírenskýkožedělný dřevozpracujícíhutnický produkce mlékabrambory řepkavinná réva Energetika Dukovany Pavlov Chvaletice Dalešice uranová ruda Doprava ropovoddálnice D1 železniční trať začleněná do evropských koridorů plynovod

13 Kraj Vysočina K památkám na fotografiích přiřaď správně popis a město.   kontrola Pojem „vysočina“ Příroda Sídla Lidé Hospodářství Památky Unesco Plán výletu Historie Úvodní strana Zdroje ABC A B C Hra 910 11 13

14 Kraj Vysočina Do pracovního listu doplň plán výletu podle zadání. Pojem „vysočina“ Příroda Sídla Lidé Hospodářství Plán výletu Hra Historie Úvodní strana Zdroje Turistický průvodce Vysočinou Kliknutím otevři stránky na internetu a vyber ta místa pro aktivity, které považuješ za vhodné či zajímavé, a naplánuj pro svou rodinu 3−5denní výlet. Zapiš do pracovního listu a místa zakresli do mapy. Vhodně zkombinuj návštěvu kulturních a historických památek s aktivním pohybem. Tipy na výlet Turistický atlas Památky Unesco 14

15 Kraj Vysočina Klinutím na žluté tlačítko otevřeš poznávací hru. Pojem „vysočina“ Příroda Sídla Lidé Hospodářství Plán výletu Historie Úvodní strana Zdroje Památky Unesco Objevuj a poznávej krásy Vysočiny Po otevření webových stránek vyber obtížnost a téma. Hra 15

16 9

17 10

18 11

19 8

20 vysočina Kraj Vysočina Česká vysočina Českomoravská vrchovina Územně správní jednotka vyššího stupně, kraj. Území v nadmořské výšce nad 200 m n. m. se zvlněným až členitým reliéfem, tvořeným různými typy. Podle výškové členitosti se dělí na: pahorkatiny, vrchoviny, hornatiny, velehornatiny. Geomorfologická provincie, zabírající podstatnou část českého území, ale přesahující i do sousedních států. Mírně zvlněná a rozlehlá geomorfologická oblast v jižní části České vysočiny (lidově Vysočina). Zpět

21 Období osídlování Vysočiny začala za panování Historii kraje ovlivnil ve 13. století objev obrovských zásob stříbra. Přemysla Otakara II. a Václava I. Zpět

22 4 Jihlavské vrchy Žďárské vrchy Českomoravská vrchovina

23 Sázava Jihlava Pramení v Jihlavských vrších, protéká krajským městem, ústí do řeky Svratky Pramení v Žďárských vrších, protéká Havlíčkovým Brodem, ústí do řeky Vltavy. Svratka Pramení v Žďárských vrších, protéká druhým největším městem ČR, vlévá se do Dyje. Moravská Dyje Řeka pramení na území Kraje Vysočina, protéká Jihočeským krajem a dále pokračuje na území Rakouska 3 1 2 4 Zpět

24 a) Pro kraj je charakteristický velký počet menších sídel. b) Pro kraj je charakteristický malý počet sídel s většími městy. d) Centry bývají velká města s více než deseti tisíci obyvatel. c) Centry jsou převážně velká města s okolními vesnicemi ve větší vzdálenosti. e) Centry jsou převážně malá města s okolními vesnicemi ve své blízkosti. f) Pouze čtyři města mají více než padesát tisíc obyvatel. g) Pouze pět měst má více než čtyřicet tisíc obyvatel. i) Krajské město Jihlava dosahuje počtu osmdesáti tisíc obyvatel. h) Krajské město Jihlava dosahuje počtu padesáti tisíc obyvatel. Pravdivá tvrzení Zpět

25 6

26 Kraj Vysočina je v počtu obyvatel na místě mezi kraji ČR. (1821 – 1856) Zpět b) 50−100 obyvatel Průměrná hustota zalidnění na 1 km² v Kraji Vysočina: Vykazuje čtvrtou nejnižší lidnatost. 7

27 Na rozhraní Čech a Moravy se nachází rozsáhlá etnografická oblast, jejíž největší část spadá do Kraje Vysočina. Kroje tanečního souboru Baudyš Horácko Etnografická oblast: Zpět 8

28 stavební kámen cihlářské hlíny železná ruda TěžbaPrůmysl Zemědělství strojírenskýkožedělný dřevozpracující hutnický produkce mlékabrambory řepka vinná réva Energetika Dukovany Pavlov Chvaletice Dalešice uranová ruda Doprava ropovoddálnice D1 železniční trať začleněná do evropských koridorů plynovod

29 A B C A B C Třebíč – židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa Zpět Žďár nad Sázavou – poutní kostel sv. Jana Nepomuckého Telč – historické jádro města

30 Přírodní podmínky rozptýlily obyvatele Kraje Vysočina do více než tisíce sídel, která jsou propojena hustou sítí silnic. Pro kraj jsou charakteristické malé vesnice nepříliš vzdálené od místního centra, jímž bývá klidné malé město se třemi až deseti tisíci obyvatel. Pouze ve čtyřech městech žije více než dvacet tisíc obyvatel, krajské město Jihlava dosahuje počtu padesáti tisíc. S rostoucí životní úrovní a mobilitou obyvatel lze čekat, že toto uspořádání bude výhodou. Umožňuje využívat pozitiva venkovského bydlení, a přitom zaručuje dostupnost městského centra. Zdroj: 12

31 Kliknutím otevřeš o příslušném okresním městě informace ve Wikipedii. Zpět

32 Kraj Vysočina 1.DARWINEK. [cit. 2011-08-28]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag-map_of_Vysocina_Region.svg 2.ZIRLAND. [cit. 2011-08-28]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag-map_of_Vysocina_Region.svg 3.Ria. [cit. 2011-28-08]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kraj_Vysocina.svg 4.VIKTOR, V. [cit. 2011-08-28]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Relief_Map_of_Czech_Republic.png 5.CAROIQ. [cit. 2011-08-28]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/11/3426012/slides/slide_32.jpg", "name": "Kraj Vysočina 1.DARWINEK.[cit. 2011-08-28].", "description": "Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag-map_of_Vysocina_Region.svg 2.ZIRLAND. [cit. 2011-08-28]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag-map_of_Vysocina_Region.svg 3.Ria. [cit. 2011-28-08]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kraj_Vysocina.svg 4.VIKTOR, V. [cit. 2011-08-28]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Relief_Map_of_Czech_Republic.png 5.CAROIQ. [cit. 2011-08-28]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:


Stáhnout ppt "Kraj Vysočina Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785,"

Podobné prezentace


Reklamy Google