Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kraj Vysočina 1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kraj Vysočina 1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785,"— Transkript prezentace:

1 Kraj Vysočina 1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Kraj Vysočina 2 Název Kraje Vysočina souvisí se skutečností, že se tento správní celek rozkládá na podstatné části Českomoravské vrchoviny, vyvýšené zvlněné krajiny mezi oběma historickými zeměmi České republiky. Ta dosahuje nadmořské výšky přes 800 metrů n. m. ve dvou výrazných masivech, Žďárských vrších na severu kraje a Jihlavských vrších na jihozápadě. Hlavní evropské rozvodí táhnoucí se podél bývalé zemské hranice dělí kraj na dvě téměř stejné části. Kraj Vysočina se rozkládá na ploše 6796 km2, celkový počet obyvatel je Úvodní strana Pojem „vysočina“ Historie Příroda Sídla Lidé Hospodářství Památky Unesco Plán výletu Hra 3 Zdroje Zdroj: 12

3 vysočina Kraj Vysočina ?
Pojem „vysočina“ má více významů. Znáš kromě názvu kraje i nějaké jiné? 1 Úvodní strana Pojem „vysočina“ Historie ? Příroda Sídla Lidé Hospodářství Památky Unesco vysočina Plán výletu Hra Své odpovědi porovnej s úkolem na další straně Zdroje

4 Kraj Vysočina 2 Dokážeš správně přiřadit pojmy z výběru v modrém poli? Úvodní strana Území v nadmořské výšce nad 200 m n. m. se zvlněným až členitým reliéfem. Podle výškové členitosti se dělí na pahorkatiny, vrchoviny, hornatiny, velehornatiny. Pojem „vysočina“ Historie Příroda Územně správní jednotka vyššího stupně, kraj. Sídla Lidé Hospodářství Geomorfologická provincie, zabírající podstatnou část českého území, ale přesahující i do sousedních států.  Památky Unesco Plán výletu Hra Mírně zvlněná a rozlehlá geomorfologická oblast v jižní části České vysočiny (lidově Vysočina). Zdroje kontrola

5 Období osídlování Vysočiny začala za panování
Kraj Vysočina Prohlédni si prvních pět minut videa o Kraji Vysočina na YouTube a doplň text. 3 video Úvodní strana Pojem „vysočina“ Historie Příroda Období osídlování Vysočiny začala za panování Sídla a . Lidé Hospodářství Historii kraje ovlivnil ve století objev Památky Unesco . Plán výletu obrovských zásob Hra Zdroje kontrola

6 Kraj Vysočina Najdi na mapě Žďárské vrchy, Jihlavské vrchy a doplň názvy jejich nejvyšších vrcholů. Využij atlas. 4 Úvodní strana Pojem „vysočina“ Historie Příroda Sídla Lidé Hospodářství Památky Unesco Plán výletu Soutěž 4 Zdroje kontrola

7 Kraj Vysočina 1 2 3 4 5 Podle textu urči, o kterou řeku pramenící v kraji jde, a označ číslem podle mapy. 5 Úvodní strana Pojem „vysočina“ Historie Příroda Pramení v Jihlavských vrších, protéká krajským městem, ústí do řeky Svratky. Sídla Lidé Pramení v Žďárských vrších, protéká Havlíčkovým Brodem, ústí do řeky Vltavy. Hospodářství Památky Unesco Pramení v Žďárských vrších, protéká druhým největším městem ČR, vlévá se do Dyje. Plán výletu Hra Řeka pramení na území Kraje Vysočina, protéká Jihočeským krajem a dále pokračuje na území Rakouska. Zdroje kontrola

8 Kraj Vysočina   Přečti text a urči pravdivost uvedených tvrzení.
6 Přečti text a urči pravdivost uvedených tvrzení. text Úvodní strana Pojem „vysočina“ a) Pro kraj je charakteristický velký počet menších sídel. Historie b) Pro kraj je charakteristický malý počet sídel s většími městy. Příroda c) Centry jsou převážně velká města s okolními vesnicemi ve větší vzdálenosti. Sídla d) Centry bývají velká města s více než deseti tisíci obyvatel. Lidé e) Centry jsou převážně malá města s okolními vesnicemi ve své blízkosti. Hospodářství Památky Unesco f) Pouze čtyři města mají více než padesát tisíc obyvatel. Plán výletu g) Pouze pět měst má více než čtyřiceti tisíc obyvatel. Hra h) Krajské město Jihlava dosahuje počtu padesáti tisíc obyvatel. i) Krajské město Jihlava dosahuje počtu osmdesáti tisíc obyvatel. Zdroje kontrola

9 Kraj Vysočina   Podle nápovědy doplň k mapě okresní města. 7 1
Leží na řece Sázavě, pojmenované podle českého básníka a novináře. Úvodní strana 2 Leží ve Žďárských vrších na řece, která je součástí jména města. Pojem „vysočina“ 3 Je známé jako město rekordů a kuriozit. Historie 4 Leží na stejnojmenné řece, vlévající se do řeky Dyje. Příroda 5 Židovská čtvrť a bazilika svatého Prokopa je na seznamu UNESCO. Sídla Lidé 1 Hospodářství 2 Památky Unesco Plán výletu 3 Hra 4 6 5 Chci o těchto městech vědět více Zdroje kontrola

10 Kraj Vysočina Porovnej počet obyvatel Kraje Vysočina s ostatními kraji a doplň správnou číslovku. 8 Kraj Vysočina vykazuje mezi ostatními kraji ČR nejnižší lidnatost. Úvodní strana Samosprávné kraje Pojem „vysočina“ Historie Z atlasu ČR zjisti, jaká je průměrná hustota zalidnění na 1 km². Porovnej s ostatními kraji. 9 Příroda Sídla a) 0−50 obyv. b) 50−100 obyv. c) 100−200 obyv. Lidé Hospodářství Památky Unesco Víš, o kterou významnou osobnost kraje se jedná? Pokud ne, zjisti kliknutím na žluté tlačítko. 10 Plán výletu Hra 7 Osobnosti kraje (1821–1856) Zdroje kontrola

11 Kroje tanečního souboru Baudyš
Kraj Vysočina 11 Zjisti název etnografické oblasti nacházející se na území kraje. Úvodní strana Na rozhraní Čech a Moravy se nachází rozsáhlá etnografická oblast, jejíž největší část spadá do Kraje Vysočina. Kliknutím na žluté tlačítko otevřeš stránky, které ti pomohu zjistit název etnografické oblasti. Pojem „vysočina“ Historie Příroda Kroje tanečního souboru Baudyš Sídla regiony Lidé Hospodářství Etnografická oblast: Památky Unesco Plán výletu Hra 8 Zdroje kontrola

12 železniční trať začleněná do evropských koridorů
Kraj Vysočina 12 Zmáčkni klávesu Esc a přesuň do červeného pole to, co se do skupiny pro kraj nehodí. Dále Shift + F5 a proveď kontrolu. Úvodní strana Těžba Průmysl Pojem „vysočina“ stavební kámen uranová ruda dřevozpracující hutnický Historie cihlářské hlíny železná ruda strojírenský kožedělný Příroda Zemědělství Energetika Sídla produkce mléka brambory Dukovany Chvaletice Lidé řepka vinná réva Dalešice Pavlov Hospodářství Doprava Památky Unesco ropovod plynovod železniční trať začleněná do evropských koridorů dálnice D1 Plán výletu Hra Zdroje kontrola

13 Kraj Vysočina 13 K památkám na fotografiích přiřaď správně popis a město. Úvodní strana A B C Pojem „vysočina“ Historie Příroda Sídla 11 9 10 Lidé Hospodářství A Památky Unesco B Plán výletu Hra C Zdroje kontrola

14 Kraj Vysočina Kliknutím otevři stránky na internetu a vyber ta místa
14 Do pracovního listu doplň plán výletu podle zadání. Úvodní strana Pojem „vysočina“ Kliknutím otevři stránky na internetu a vyber ta místa pro aktivity, které považuješ za vhodné či zajímavé, a naplánuj pro svou rodinu 3−5denní výlet. Zapiš do pracovního listu a místa zakresli do mapy. Vhodně zkombinuj návštěvu kulturních a historických památek s aktivním pohybem. Historie Příroda Sídla Lidé Hospodářství Turistický průvodce Vysočinou Památky Unesco Plán výletu Tipy na výlet Hra Turistický atlas Zdroje

15 Po otevření webových stránek vyber obtížnost a téma.
Kraj Vysočina 15 Klinutím na žluté tlačítko otevřeš poznávací hru. Úvodní strana Pojem „vysočina“ Historie Po otevření webových stránek vyber obtížnost a téma. Příroda Sídla Lidé Objevuj a poznávej krásy Vysočiny Hospodářství Památky Unesco Plán výletu Hra Zdroje

16 9

17 10

18 11

19 8

20 Českomoravská vrchovina
Území v nadmořské výšce nad 200 m n. m. se zvlněným až členitým reliéfem, tvořeným různými typy. Podle výškové členitosti se dělí na: pahorkatiny, vrchoviny, hornatiny, velehornatiny. vysočina Kraj Vysočina Územně správní jednotka vyššího stupně, kraj. Geomorfologická provincie, zabírající podstatnou část českého území, ale přesahující i do sousedních států.  Česká vysočina Českomoravská vrchovina Mírně zvlněná a rozlehlá geomorfologická oblast v jižní části České vysočiny (lidově Vysočina). Zpět

21 Období osídlování Vysočiny začala za panování
Přemysla Otakara II. a Václava I. Historii kraje ovlivnil ve 13. století objev obrovských zásob stříbra. Zpět

22 Žďárské vrchy  Českomoravská vrchovina Jihlavské vrchy 4 Zpět

23 Jihlava Sázava Svratka Moravská Dyje 3 1 2 4 Zpět
Pramení v Jihlavských vrších, protéká krajským městem, ústí do řeky Svratky Jihlava 3 Pramení v Žďárských vrších, protéká Havlíčkovým Brodem, ústí do řeky Vltavy. Sázava 1 Pramení v Žďárských vrších, protéká druhým největším městem ČR, vlévá se do Dyje. Svratka 2 Řeka pramení na území Kraje Vysočina, protéká Jihočeským krajem a dále pokračuje na území Rakouska Moravská Dyje 4 Zpět

24 Pravdivá tvrzení a) Pro kraj je charakteristický velký počet menších sídel. b) Pro kraj je charakteristický malý počet sídel s většími městy. c) Centry jsou převážně velká města s okolními vesnicemi ve větší vzdálenosti. d) Centry bývají velká města s více než deseti tisíci obyvatel. e) Centry jsou převážně malá města s okolními vesnicemi ve své blízkosti. f) Pouze čtyři města mají více než padesát tisíc obyvatel. g) Pouze pět měst má více než čtyřicet tisíc obyvatel. h) Krajské město Jihlava dosahuje počtu padesáti tisíc obyvatel. i) Krajské město Jihlava dosahuje počtu osmdesáti tisíc obyvatel. Zpět

25 6 Zpět

26 Kraj Vysočina je v počtu obyvatel na místě mezi kraji ČR.
Vykazuje čtvrtou nejnižší lidnatost. Průměrná hustota zalidnění na 1 km² v Kraji Vysočina: b) 50−100 obyvatel 7 (1821 – 1856) Zpět

27 Kroje tanečního souboru Baudyš
Na rozhraní Čech a Moravy se nachází rozsáhlá etnografická oblast, jejíž největší část spadá do Kraje Vysočina. Kroje tanečního souboru Baudyš Etnografická oblast: Horácko 8 Zpět

28 železniční trať začleněná do evropských koridorů
Těžba Průmysl stavební kámen uranová ruda dřevozpracující cihlářské hlíny strojírenský kožedělný Zemědělství Energetika produkce mléka brambory Dukovany řepka Dalešice Pavlov Doprava ropovod plynovod dálnice D1 železná ruda hutnický železniční trať začleněná do evropských koridorů vinná réva Chvaletice Zpět

29 Žďár nad Sázavou – poutní kostel sv. Jana Nepomuckého
B A C A Žďár nad Sázavou – poutní kostel sv. Jana Nepomuckého B Třebíč – židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa C Telč – historické jádro města Zpět

30 Přírodní podmínky rozptýlily obyvatele Kraje Vysočina do více než tisíce sídel, která jsou propojena hustou sítí silnic. Pro kraj jsou charakteristické malé vesnice nepříliš vzdálené od místního centra, jímž bývá klidné malé město se třemi až deseti tisíci obyvatel. Pouze ve čtyřech městech žije více než dvacet tisíc obyvatel, krajské město Jihlava dosahuje počtu padesáti tisíc. S rostoucí životní úrovní a mobilitou obyvatel lze čekat, že toto uspořádání bude výhodou. Umožňuje využívat pozitiva venkovského bydlení, a přitom zaručuje dostupnost městského centra. Zdroj: 12

31 Kliknutím otevřeš o příslušném okresním městě informace ve Wikipedii.
Zpět

32 Kraj Vysočina Zdroje: DARWINEK. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag-map_of_Vysocina_Region.svg>. ZIRLAND. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag-map_of_Vysocina_Region.svg>. Ria. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kraj_Vysocina.svg>. VIKTOR, V. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Relief_Map_of_Czech_Republic.png>. CAROIQ. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jablunkovská_brázda_(CZE)_-_location_map.svg. FURKERT, Chris. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_Czech_Okres_KrajVysocina.PNG>. DILIMEK, Jan. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Vilímek_-_Karel_Havlíček_Borovský.jpg> FRETTIE. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Horácko_national_costumes_of_Baudyš_group_in_Třebíč,_Czech_Republic.jpg>. PROKOPOVÁ, Anna. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Church_of_St_John_of_Nepomuk_at_Zelena_aora_CZ.jpg>. HALBE, Christof. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Třebíč_Basilika_Jihlava_Ghetto.jpg>. Weingartz, Hanz. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Telc109.jpg>. Kraj Vysočina: Vítejte na Vysočině [online]. 11. června :21. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.kr-vysocina.cz/vitejte-na-vysocine/d /p1=1205>.


Stáhnout ppt "Kraj Vysočina 1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785,"

Podobné prezentace


Reklamy Google