Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Z POPULAČNÍ BIOLOGIE VELKÝCH RYBOVITÝCH OBRATLOVCŮ Žraloci velrybí Zuzana Sajdlová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Z POPULAČNÍ BIOLOGIE VELKÝCH RYBOVITÝCH OBRATLOVCŮ Žraloci velrybí Zuzana Sajdlová."— Transkript prezentace:

1 Z POPULAČNÍ BIOLOGIE VELKÝCH RYBOVITÝCH OBRATLOVCŮ Žraloci velrybí Zuzana Sajdlová

2 Obr. 1. „Žralok velrybí“; Georgia aquarium (Atlanta). CÍL prezentace:  BRADSHAW J. A. Corey et al. Inferring population for the world´s largest fish from mark-recapture estimates of survival. Journal of Animal Ecology, 2007, vol. 76, s. 480 – 489.  seznámit s populační biologií žraloků velrybích (Rhincodon typus) na příkladu populace z Ningaloo Reef. 2

3  výskyt: tropický pelagiál; k vidění nejpravděpodobněji: Jižní Afrika, Seychely, J-V Asie, západní Austrálie (Ningaloo Reef), Velikonoční ostrovy… Obr. 2 a 3. „Mapy výskytu žraloka velrybího“. 3 VÝSKYT DRUHU:

4 http://www.jeffsmoz.com/fauna  pomalu se rozmnožující - kdy a kde se rozmnožuje dosud není známo. Od 2002 na seznamu IUCN.  biologie málo známá - kdysi až 15 m, 20 t - pelagický -planktivorní - dlouhověký << Obr. 4. „Detail hlavy“; s přisátými štítovci. >> Obr. 5. „V tlamě je až 300 řad drobných zubů v každé čelisti“. Charakteristika druhu: 4

5 - pravděpodobnosti přežívání - struktura populace - věk dospívání - reprodukční frekvence - zastoupení obou pohlaví v populaci.  studuje australský tým C. Bradshawa 1992 – 2004  cílem bylo zjistit základní charakteristiky populace; zejména: << Obr. 7. „Ningaloo Reef“. Obr. 6. „Divoký žralok velrybí“. >> Cíl studií: 5

6 Použité metody: 6 - metoda zpětného odchytu umožňuje na základě opakovaného pozorování modelovat pravděpodobnost přežívání.  odhad biologických parametrů pomocí metody zpětného odchytu - Mark-recapture (Cormac-Jolly-Seber ) a Leslieho maticových modelů.  na Ningaloo se shromažďuje 300-500 žraloků; v terénu zjišťována celková délka jedinců (TL); pohlaví, foto-identifikace jednotlivců (na 580 fotografií). << Obr. 8. „Životní prostředí paryb“.

7 7 Odhadované parametry:  Parametr plodnosti ; počet mláďat (N m ) vynásobený předpokládaným poměrem mláďat (zde 0,5) a vydělený reprodukční frekvencí samice v letech (f r ): [Pf = (N m. 0,5)/f r ].  Parametr velikosti v dospělosti; vychází z von Bertalanffyho růstové funkce: - umožňuje určit délku (věk), kdy zvíře dosáhlo pohlavní dospělosti. Obr. 9. „Bertalanffyho růstová funkce“; podle C. Bradshawa et al., 2007.  >>; předpokládáme-li délku při narození 0,58 m, maximální dosaženou délku 14 m, délku, kdy bylo dosaženo pohlavní dospělosti 8 m a konstantu (0,053), pak věk pohlavní dospělosti bude asi 13 let.

8 8  v rámci Marc-recapture provedeno několik analýz, z nichž modely vycházely.  celkově vzniklo 16 maticových modelů čtyřech různých typů. - struktura modelů měla zjednodušený charakter, byly založené na základním životním cyklu a hustotně nezávislé. << Obr. 10. „Schéma maticového modelu“; podle C. Bradshawa et al., 2007.  žralok velrybí ještě nedávno považován za vejcorodý (oviparní) druh; 1995 objevena březí samice s více než 300 embryi. Byla tak potvrzena vejcoživorodost. Nejnovější výsledky výzkumu poukazují na to, že se u samic navíc vyskytuje „diskontinuální“ oplození.

9 9  pro každou matici byly, kromě již zmíněných demografických parametrů, získávány také celkové senzitivity (elasticity); (měřítka změn v přežívání nebo plodnosti). Co modely ukazují: - z celkově 16 matic vyšlo, že v 63 % případů populace vymírá (λ<1); doloženo rovněž výsledky asijských rybářů. - průměrný věk prvního rozmnožování je v rozmezí 13-37 let -populace zahrnuje minimum reprodukčně schopných samic, převažují „ročci“, mladí jedinci, z toho 74% tvoří samci. - vyšší pravděpodobnost přežití mají jedinci > 9 m (80%), pokud model neuvažoval časovou závislost. - naopak, u mláďat < 4 m je šance na přežití velmi nízká (kolem 50%).

10 10 Pravděpodobné příčiny populačního poklesu: - kromě lidské činnosti (rybolov) se jedná zejména o: - vysoká úmrtnost v raných stádiích života (predační tlak) - nízká frekvence rozmnožování (jednou za 2-3 roky) - pozdní dospívání (nad 13 let) - negativní přírodní vlivy - disturbance Obr. 11. „Mládě žraloka velrybího“.

11 11 Možné řešení:  z hlediska modelů provádět přesnější odhady elasticity a snažit se začleňovat závislost na hustotě (do jaké míry je přežívání ovlivněno právě kolísáním hustoty populace).  rozšířit dosavadní výsledky o informace získané od ostatních „subpopulací“ tohoto druhu, neboť jedině tak lze zjistit skutečný stav celosvětové populace.  mapování velkých oceánských druhů dnes usnadňuje zavádění různých telemetrických metod, které zlepšují možnost sledování „oceánských poutníků“ i ve velkých časoprostorových měřítcích…

12 Děkuji za pozornost Obr. 12. „Doma v pelagiálu“. 12

13 13 Bibliografie: BRADSHAW, J. A. Corey et al. Inferring population for the world´s largest fish from mark-recapture estimates of survival. Journal of Animal Ecology, 2007, vol. 76, s. 480 – 489. SCHMIDT, V. Jeniffer et al. INTER-RESEARCH SCIENCE CENTER. Paternity analysis in a litter of whale shark embryos [online]. c2010 [cit. 2010-11-24]. Dostupné na: http://www.int-res.com/articles/esr2010/12/n012p117.pdf HENNEMANN M. Ralf. Světoví žraloci a rejnoci. 1. vyd. Franfurkt: IKAN- Untereasserarchiv, 2001. ISBN? New-Brunswick.net. Sharks in the bay [online]. cWeb Wise Inc. [cit. 2010-11-20]. Dostupné na: http://www.new-brunswick.net/new-brunswick/sharks/species/whale.html ICHTHYOLOGY at the Florida Museum of Natural history. Whaleshark [online]. c2010 [cit. 2010-11-15]. Dostupné na: http://www.flmnh.ufl.edu/fish/gallery/descript/whaleshark/whaleshark.html

14 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/11/3425605/slides/slide_14.jpg", "name": "


Stáhnout ppt "Z POPULAČNÍ BIOLOGIE VELKÝCH RYBOVITÝCH OBRATLOVCŮ Žraloci velrybí Zuzana Sajdlová."

Podobné prezentace


Reklamy Google